Lingwistika

Lingwistika

Din hi lista aġġornata tat-teżijiet dwar qasam tal-Lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur il-Grad
2023 Il-Formazzjoni tal-Kelma fil-Malti: Restrizzjonijiet f’numru ta’ Suffissi Derivattivi magħżula Raffaello Bezzina MA
2022 L-Immaniġġjar tal-Lingwa fl-Amministrazzjoni Pubblika Thomas Pace MA
2022 Studju u Analiżi tal-Kollokazzjonijiet ta’ Lessiku Essenzjali fil-Kitbiet ta’ Ġorġ Preca Joseph Buttigieg MA
2022 Phasal Verbs In The Maltese Verb Sequence Kirsty Azzopardi MA Lingwistika
2023 L-Innijiet tal-Għaqdiet Maltin – Ġabra u Analiżi Annemarie Muscat BA (Unuri)
2023 Ġabra ta’ Kliem Malti ddokumentat fil-Prietki Qodma ta’ Injazju Saverju Mifsud Francesca Gatt BA (Unuri)
2023 In-Nomi Inaljenabbli fil-Malti Sumeia El Raes BA (Unuri)
2023 Il-Ġens Grammatikali tal-‘Pandemija Covid-19’ Amy Christine Pace BA (Unuri)
2022 Bil-Qadfa l-Qadfa – Ġabra tat-Terminoloġija tar-Regatta Tradizzjonali Andrea-Michele Buhagiar BA (Unuri)
2022 Il-Varjazzjoni Lessikali f’Għawdex Maureen Borg BA (Unuri)
2022 Il-Ġbir u l-Analiżi tat-Talb minn Fomm l-Għawdxin Amy Azzopardi BA (Unuri)
2022 Il-bidla minn s għal ż u t-twaqqigħ tal-j f’tarf il-kelma: Studju ta’ varjanti fonetiċi-ortografiċi f’kuntest soċjolingwistiku Christina Galea BA (Unuri)
2022 Il-Kultura Materjali u l-Lingwa ta’ Tliet Qrieċel Bikrin Kelly Bugeja BA (Unuri)
2022 Il-Lirika tal-Innijiet u l-Għanjiet Reliġjużi Maltin Sara Kristina Abela BA (Unuri)
2022 Kliem Ingliż f’Kuntesti Differenti: Malti Kontemporanju jew Malti Ingliż Imħallat? Matthew Agius BA (Unuri)
2022 In-Nom tal-Aġent u n-nom tal-għodda fil-Malti Francesca Zammit BA (Unuri)
2022 Mill-‘Ġabra ta’ Ward’ għal Żmienna – Studju Soċjolingwistiku Dwar Numru ta’ Kliem Magħżul Randon Farrugia BA (Unuri)
2022 Is-Sengħa tat-Tapizzar u t-Terminoloġija Tagħha Maria Hili BA (Unuri)
2021 Il-Partiċipju Passiv fil-Malti Kirsty Bartolo BA (Unuri)
2021 Profil u Apprezzament ta’ Awtur Ewlieni tal-Kanzunetta Maltija – Alfred C. Sant Christa Zahra BA (Unuri)
2021 Dokumentazzjoni tal-Eqdem Kliem fil-Prietki ta’ I.S. Mifsud Lee Pisani BA (Unuri)
2021 L-Intervisti lin-Nies tal-Għarb 1972: Traskrizzjoni b’Kummenti Lingwistiċi Shaznay Fenech BA (Unuri)
2021 Analiżi Soċjolingwsitika ta’ Gruppi ta’ Varjanti Fonetiċi-Ortografiċi Cherise-Marie Grima BA (Unuri)
2021 Aspetti Soċjolingwistiċi tad-Djalett ta’ San Lawrenz u s-Sistema Vokalika Anna Grima BA (Unuri)
2021 Il-Funzjoni Avverbjali ta’ Forom Aġġettivali Deborah Muscat BA (Unuri)
2021 L-Għoti tal-Ġens Grammatikali lil Grupp ta’ Nomi Missellfa mill-Ingliż – Studju Soċjolingwistiku Kyleen Ciantar BA (Unuri)
2021 Il-Karnival Malti: Studju Lessikali Peter Paul Caruana BA (Unuri)
2017 Il-ġens grammatikali li jingħata fil-Malti lin-nomi komposti missellfa mill-Ingliż Dorianne Micallef BA (Unuri)
2017 Il-Lingwaġġ tad-DJ fil-Qasam tar-Radju Gordon Mifsud BA (Unuri)
2017 L-Ismijiet tal-Ħxejjex: Studju Soċjolingwistiku Maria Schembri BA (Unuri)
2017 Il-Varjazzjoni fit-Taqbil tat-Tfal Rebecca Vella BA (Unuri)
2018 L-Għadd Imtenni fil-Partijiet tal-Ġisem Shazel Brincat BA (Unuri)
2018 Il-Plural Sħiħ – Il-Plural Miksur: Min jgħid Xiex? Kimberly Bugeja BA (Unuri)
2018 L-Għodda u l-Attività tal-Biedja: Il-Varjazzjoni Terminoloġika Shanalise Bugeja BA (Unuri)
2018 Biblijografija Kritika dwar is-Snajja’ Maltin Michela Buhagiar BA (Unuri)
2018 Id-Diminuttiv u l-Akkrexxittiv fil-Malti Fransianne Cutajar BA (Unuri)
2018 Il-Lessiku użat mit-Tfal f’Għawdex. Id-djalett, il-Malti jew l-Ingliż? Maria Debrincat BA (Unuri)
2018 Il-kompilazzjoni ta’ teżawru tematiku Malti dwar in-natura tal-bniedem u r-relazzjonijiet soċjali tiegħu Dwayne Ellul MA
2018 Il-Prietki ta’ Ignazio Mifsud: Għajn Oħra għad-Dizzjunarju Storiku Mariano Formosa BA (Unuri)
2018 Il-Ġbir u l-Analiżi tal-Ismijiet Personali Tradizzjonali Maltin Nicole Galea BA (Unuri)
2018 Proċessi u Attitudnijiet differenti lejn ir-Riformi Ortografiċi Bernice Magro BA (Unuri)
2018 L-omm u t-tfal: fir-raħal ta’ Fuq u r-raħal t’isfel fiż-Żejtun Madeline Micallef BA (Unuri)
2018 Il-Varjazzjoni Lessikali fil-Qasam tal-Ħobż Daniela Mifsud BA (Unuri)
2018 Il-lirika tal-festival L-Għanja tal-Poplu bħala mera tal-bidliet soċjali 1973 – 2017 Monica Said BA (Unuri)
2018 Il-Varjanti Fonetiċi-Ortografiċi b’Influwenza mill-Ingliż – Studju Soċjolingwistiku Alexia Saliba BA (Unuri)
2018 Ħaġa Moħġaġa – Analiżi Lingwistika Michela Saliba BA (Unuri)
2018 Language attitudes and ideologies in Malta: a mixed-methods study Lara Ann Vella PhD, L-Università ta’ Lancaster
2018 Id-djalett ta’ Ħal Safi: id-diskors tal-omm mat-tfal Claire Zammit BA (Unuri)
2019 Il-Verbi f’Sekwenza fil-Malti Kirsty Azzopardi BA (Unuri)
2019 Il-Bidla fil-Lingwa: Studju Soċjolingwistiku dwar l-użu u t-tifsira ta’ mitt kelma Maria Victoria Azzopardi BA (Unuri)
2019 Is-Sengħa tal-Ħaddied: Deskrizzjoni u Glossarju Maribel Bajada BA (Unuri)
2019 Analiżi tal-iżbalji ortografiċi fil-komponiment tal-eżami annwali tal-ħames sena (Ġunju 2017) u tal-eżami tas-sitt sena (Frar 2018) primarja Julia Bezzina BA (Unuri)
2019 Il-Qlib tal-Kodiċi bejn il-Malti u l-Ingliż: Analiżi tal-Programm Televiżiv Ieqaf Għoxrin Minuta Amy Calleja BA (Unuri)
2019 L-Imqabbi u l-Ġenerazzjonijiet differenti: Studju Soċjolingwistiku Yanica Cassar BA (Unuri)
2019 Il-Varjazzjoni Lessikali – Stħarriġ f’Sitt Lokalitajiet f’Malta Elysia Ciantar BA (Unuri)
2019 Aspetti Lingwistiċi fil-Kitbiet ta’ Manwel Dimech Deborah Cilia BA (Unuri)
2019 Traskrizzjoni u Analiżi ta’ Prietki Qodma bil-Malti ta’ Patri Fidiel Kimberly Cutajar BA (Unuri)
2019 Evalwazzjoni tar-rabta tad-djalettiżmi mal-lokalitajiet kif murija fix-xogħlijiet tal-lingwa Nichole Debono BA (Unuri)
2019 Il-Laqam Personali: Analiżi Lingwistika Abigail Deguara BA (Unuri)
2019 L-Idjomi Maltin: Analiżi Strutturali u Ġabra Kunċettwali Kris Farrugia BA (Unuri)
2019 Il-ġens grammatikali li jieħdu l-ismijiet tal-ibliet u l-irħula Maltin u Għawdxin: studju soċjolingwistiku Michael Farrugia BA (Unuri)
2019 Il-Prietki ta’ Patri Fidiel: Għajn Oħra għad-Dizzjunarju Storiku Martina Frendo BA (Unuri)
2019 Aspetti Soċjolingwistiċi tad-Djalett t’Għajnsielem u s-Sistema Vokalika Tiegħu Daphne Grech BA (Unuri)
2019 Ir-Reġistru tal-Biedja Gabriel Mizzi BA (Unuri)
2019 Ir-Reġistru tat-Tqala u tal-Ħlas Kimberly Monreal BA (Unuri)
2019 Traskrizzjoni u Ġabra ta’ Kliem mill-Prietki ta’ Patri Fidiel Roberta Saliba BA (Unuri)
2019 Studju Soċjolingwistiku dwar il-Ħelu f’Malta Alessia Schembri BA (Unuri)
2019 Ġabra Analitika tal-Materjal Lingwistiku fil-Programm “Seħer il-Malti” (Ott. 2011 – Ġun. 2012) Elaine Vella BA (Unuri)
2020 Malti kontemporanju jew Malti Ingliż Imħallat? Franklyn Baldacchino BA (Unuri)
2020 L-Allomorfija fil-Malti b’referenza speċjali għall-imtenni u d-diminuttiv Raffaello Bezzina BA (Unuri)
2020 Il-Varjazzjoni fl-Inflessjoni tal-Verb Daniela Borg BA (Unuri)
2020 Analiżi Fonetika u Fonoloġika tad-Djalett Imġarri Yasmine Camilleri BA (Unuri)
2020 Il-Vokabularju Tekniku Marbut mas-Sengħa tan-Nagħal u mat-Trobbija taż-Żwiemel. Keanna Magro BA (Unuri)
2020 Id-Djaletti Maltin u l-Varjazzjoni Lessikali Diane Cutajar BA (Unuri)
2020 Ir-Reġistru tal-Ħjata Martina Degabriele BA (Unuri)
2020 Analiżi Lingwistika taċ-Ċajt bil-Malti Thea Farrugia BA (Unuri)
2020 Analiżi kwantitattiva ta’ grupp ta’ varjanti fonetiċi-ortografiċi f’kuntest soċjolingwistiku Kimberly Hatherly BA (Unuri)
2020 Studju Soċjolingwistiku f’Għawdex Anthony Paul Vella BA (Unuri)
2020 Il-Valur tal-Prietki ta’ I.S. Mifsud għal Dizzjunarju Storiku tal-Malti Luke Vella BA (Unuri)
2020 Il-Ħakma tal-Plural mit-Tfal tar-Raba’ Sena fl-Iskola Primarja Diane Zammit BA (Unuri)
2012 Sengħet il-Mastrudaxxa – Stħarriġ Lessikali fuq Sfond Etnografiku Clifford Debattista BA (Unuri)
2012 Tagħrif Ġdid fuq il-Kitba “Izzueg La Maltia” (1760) u Analiżi Lingwistika tagħha Conrad Fenech BA (Unuri)
2012 Ġabra ta’ Prietki ta’ Franġisku Saverju Baldacchino Traskritti u Analizzati Jade Grima BA (Unuri)
2012 Maltese within the maghrebi dialectological framework:  a study based on the questionnaire by D. Caubet Sandra Hammett MA Lingwistika
2012 Patri Pelaġju – Kittieb Malti tas-Seklu 18 Janica Magro BA (Unuri)
2012 It-Tagħlim tal-Ortografija Maltija fil-Lezzjoni tal-Kitba Jean Paul Parascandalo BEd (Unuri)
2012 Is-Sengħa tal-Bini: Studju Lingwistiku Maria Kristina Sammut BA (Unuri)
2012 L-Integrazzjoni fid-Dizzjunarju ta’ Aquilina tal-Ismijiet tal-Inħawi Miġburin fid-“Descrittione di Malta” ta’ Ġan Franġisk Abela Jessica Schembri BA (Unuri)
2012 Analiżi kritika tad-Damma t’Agius de Soldanis Joanne Trevisan   MA
2012 Prietka f’Ġieħ is-Santissmu Sagrament ta’ Ignazio Saverio Mifsud Integrata fid-Dizzjunarju ta’ Aquilina Yanica Vassallo BA (Unuri)
2012 Dizzjunarju Storiku tal-Malti bbażat fuq it-‘Tagħlim Nisrani’ tar-Reverendu Franciscu Wzzino Raisa Xuereb BA (Unuri)
2012 In-Nom Mimmat fil-Malti – Struttura u Tifsir Elaine Zammit BA (Unuri)
2013 Analiżi tad-Diskors Politiku Christa Boffa BA (Unuri)
2013 Il-Qasam Lessikali tax-Xagħar Liza Busuttil BA (Unuri)
2013 Varjazzjoni Djalettali fil-Qasam Lessikali tal-Ħelu Franciana Cassar BA (Unuri)
2013 Analiżi Lingwistika ta’ Varjanti Fonetiċi-Ortografiċi Magħżula fil-Malti Ancel Cefai BA (Unuri)
2013 Is-Sengħa tal-Kurdar – Studju Lessikali dwar il-Ħdim tal-Ħabel Reuben De Gabriele BA (Unuri)
2013 Analiżi tal-Iżbalji Ortografiċi li Saru fl-Eżami tal-Matrikola tal-Malti fl-2011 Desiree Dimech BA (Unuri)
2013 Il-Varjanti tal-Plural fil-Malti Adreana Farrugia BA (Unuri)
2013 Ir-Reġistru tal-Kċina fl-Ilsien Malti, b’Rabta mal-Platti tal-Fenek Deborah Fenech BA (Unuri)
2013 Ir-Reġistru tat-Tisjir tal-Ħelu bl-Ilsien Malti Veronica Mizzi BA (Unuri)
2013 L-Ornamenti u l-Oġġetti Sagri fil-Knejjes: Reġistru Lingwistiku Christian Raggio BA (Unuri)
2013 Idjomi għaż-Żgħar. Riżorsi għat-Tagħlim tal-Idjomi fil-Primarja Claire Vella BA (Unuri)
2013 Sehem ix-Xogħlijiet Letterarji Ewlenin ta’ Juann Mamo għad-Dizzjunarju tal-Malti Clifford Zahra BA (Unuri)
2013 Il-Kbar Ikellmu liż-Żgħar: Xi Osservazzjonijiet Kritiċi Claire Zerafa BA (Unuri)
2014 Il-Kategoriji Grammatikali tal-Malti: in-nomi, il-verbi u l-aġġettivi Mark Amaira MA
2014 Il-lingwaġġ tat-tfal: studju tat-taħdit ta’ tifla ta’ sitt snin Dorianne Bartolo BA (Unuri)
2014 La variation stylistique en maltais : étude des usages concrets de la langue appuyée sur une approche contrastive des phénomènes variationnels en maltais et en français Anne-Marie Bezzina PhD
2014 Analiżi tal-iżbalji ortografiċi fil-bulettini tal-aħbarijiet televiżivi Daniel Blundell BA (Unuri)
2014 L-użu tal-lingwa f’Ħaż-Żebbuġ Maria Bonanno BA (Unuri)
2014 The stem in inflectional verbal paradigms in Maltese Maris Camilleri PhD, L-Università ta’ Surrey
2014 Ġabra ta’ lessiku u espressjonijiet marbutin mal-qasam marittimu Daniel Ciappara BA (Unuri)
2014 L-identifikazzjoni u d-definizzjoni ta’ għadd magħżul ta’ kliem b’kontenut kulturali għad-dizzjunarju elettroniku Malti Glynnies Bonnici BA (Unuri)
2014 Studju Lessikali dwar iż-Żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa Karl Debono BA (Unuri)
2014 Il-Metafora Kunċettwali fil-Malti: Analiżi bil-korpus ta’ kliem mill-qasam tal-pjanti Maria Debono BA (Unuri)
2014 Il-prietki ta’ Injazju Saverju Mifsud: kontribut għad-dokumentazzjoni tal-Malti Qadim Glen Falzon BA (Unuri)
2014 Prietka qadima ta’ Mifsud: kontribut għad-dizzjunarju storiku Marie Gauci BA (Unuri)
2014 Tibdil fil-morfoloġija u fis-sintassi fil-Malti Modern Jeanelle Mifsud BA (Unuri)
2014 Id-djarju ta’ de Soldanis – tagħrif bijografiku u soċjali Neville Mifsud BA (Unuri)
2014 Il-lingwaġġ tar-reklamar bil-Malti Keith Muscat BA (Unuri)
2015 L-Għadd fil-Kollettiv Malti: Studju fuq il-Miktub u l-Mitħaddet Marija Theresa Abdilla BA (Unuri)
2015 Ir-Reġistru tal-Ilbies Antoine Camilleri BA (Unuri)
2015 Analiżi lingwistika ta’ żewġ prietki minn Għawdex tal-bidu tas-seklu dsatax Saoirse Casha BA (Unuri)
2015 Ir-Reġistru tal-Kaċċa u l-Insib Marija Cutajar BA (Unuri)
2015 Lessiku Sqalli li maż-Żmien daħal fil-Malti kif jidher fl-Acta Iuratorum. Rebecca Ferry BA (Unuri)
2015 Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Piroteknika Maltija Carlston Grima MA
2015 Studju lessikali tat-taħditiet djalettali li ġabru Aquilina u Isserlin John Paul Grima BA (Unuri)
2015 Termini Mediċi Popolari: studju lessikali Darrel Pace BA (Unuri)
2015 Analiżi Ortografika tal-Malti Użat fuq is-Sit Elettroniku Facebook Dylan Pullicino BA (Unuri)
2015 Il-produttività morfoloġika: is-suffissi aġġettivali fil-Malti Nicole Sammut BA (Unuri)
2015 Il-Lingwaġġ taż-Żgħażagħ: Droga, Sess u Alkoħol Richard Scerri BA (Unuri)
2015 Il-Baned Maltin: studju lessikali Mark Anthony Sciberras BA (Unuri)
2015 Elementi lingwistiċi f’taħdit spontanju Neville Spiteri BA (Unuri)
2015 Il-Kodifikazzjoni tal-Ilsien Malti fis-Seklu 18 fl-Isfond Kulturali Olvin Vella PhD
2015 Is-sengħa tal-inbid: dokumentazzjoni u glossarju Terri-Anne Xiberras BA (Unuri)
2016 Il-komparattiv fil-Malti: studju fuq il-miktub u l-mitħaddet Lloyd Aquilina BA (Unuri)
2016 L-għeruq b’tifsira ta’ kwalità fil-Malti Kelly Attard BA (Unuri)
2016 Malti kontemporanju jew Malti Ingliż imħallat? Chantel Borg BA (Unuri)
2016 Studju soċjolingwistiku fuq ir-reġistru tal-futbol Clayton Borg BA (Unuri)
2016 Il-lessiku tat-tfal bejn 3 u 13-il sena: Malti jew Ingliż? Luana Borg BA (Unuri)
2016 Temporal and Aspectual Auxiliaries in Maltese Maris Camilleri PhD, L-Università ta’ Essex
2016 Studju tal-Malti mħaddem fl-eqdem żewġ katekiżmi : it-‘Taġhlim Nisrani’ ta’ Francesco Wzzino (1752) u t-‘Taᶇlim Nysrani’ ta’ Cleardo Naudi (1829) Michela Catania BA (Unuri)
2016 L-annimali: kif jidhru fil-Malti fid-dizzjunarju u fl-MLRS Leanne Cauchi BA (Unuri)
2016 Il-Malti Ingliż imħallat fuq Facebook Kirsty Ebejer BA (Unuri)
2016 In-Nomi Verbali fil-Malti Leanne Ellul MA
2016 Il-bizzilla Maltija: is-sengħa u t-terminoloġija tagħha Nicole Falzon BA (Unuri)
2016 Analiżi Akustika u Komparattiva ta’ Żewġ Djaletti Għawdxin Ruben Farrugia MA
2016 Il-ġens tan-nomi li jirreferu għal mara fi professjoni, xogħol jew kariga Joseph Galdes BA (Unuri)
2016 Syllable Structure and Gemination in Maltese Luke Galea PhD, L-Università ta’ Cologne
2016 Ir-raħħal: studju terminoloġiku Brian Gatt BA (Unuri)
2016 Paragun bejn it-tagħrif fid-dizzjunarju ta’ Aquilina u fl-MLRS dwar kliem magħżul Cheriseann Grech BA (Unuri)
2016 Il-varjazzjoni lingwistika fit-taħdit tal-Beltin Gabriel Grioli BA (Unuri)
2016 Il-varjanti fonetiċi-ortografiċi: il-bidla fil-vokali Gabriella Mifsud BA (Unuri)
2016 Titli onorifiċi u indirizzi oħra: studju soċjolingwistiku Maria Mifsud BA (Unuri)
2016 Il-kontribut għad-dizzjunarju storiku ta’ żewġ testi minn id Injazju Saverju Mifsud Christina Muscat BA (Unuri)
2016 L-ostruwenti f’tarf kliem Malti missellef mill-Ingliż Eman Sammut BA (Unuri)
2016 Analiżi tal-iżbalji ortografiċi li saru fl-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2015 Corinne Schembri BA (Unuri)
2016 L-ilbies: studju soċjolingwistiku f’Għawdex Mary Spiteri BA (Unuri)
2017 L-Għaġin – Studju Lessikali Gail Axiak BA (Unuri)
2017 Ir-Realizzazzjoni Fonetika Dittongali -ej/ -aj tas-Sekwenza Miktuba -għi-* Deborah Axisa Farrell MA
2017 Analiżi Ortografika, Lessikali u Grammatikali fil-Kuntest tat-Traduzzjoni Janice Bonnici BA (Unuri)
2017 L-interjezzjonijiet fil-Malti Rosette Bonnici BA (Unuri)
2017 L-iżvilupp tal-kanzunetta Maltija b’tema soċjali (b’analiżi tar-repertorju tal-kantawtur Walter Micallef) George Cassar BA (Unuri)
2017 Kliem Diffiċli fil-Qwiel Maltin Kira Cutajar BA (Unuri)
2017 Il-Malti fl-Era Diġitali – Studju Soċjolingwistiku Charlene Debattista MA
2017 Il-Polisemija fil-Malti – Analiżi tal-Partiċipju Attiv Jake Debattista BA (Unuri)
2017 Is-sengħa tal-iskarpan u l-vokabularju tekniku tagħha Daniel Mejlak BA (Unuri)
2006 A Psycholinguistic Investigation of the Verbal Morphology of Maltese Alina Twist PhD, L-Università ta’ Arizona
2006 Il-‘Linguistic Pot-pourri’ ta’ Ġużè Aquilina (Jaquil) fis-Sunday Times of Malta (1984-1993): Analiżi u Indiċi Tematiku Richard Vassallo BA (Unuri)
2006 The Language of the Establishments in Maltese Law, 1814-1921 Geoffrey Vella LLD
2006 L-Għejun ta’ l-Istorja ta’ l-Ilsien Malti: Ġabra ta’ Dokumenti bil-Malti mill-Bidu sa Vassalli Olvin Vella MA
2006 Il-Ġeneru tal-Kumpliment Jacqueline Zammit MA
2006 Il-Kreattività Lingwistika: Proposta mill-Kitbiet ta’ Manwel Dimech u Juann Mamo Maria Zammit BA (Unuri)
2006 Awturi Barranin li taw Kontribut fl-Istudju ta’ l-Ilsien Malti (Tinkludi CD) Sylvana Zammit BA (Unuri)
2007 Bilingualism and the educational system in Malta Graziella Bonanno BA (Unuri) Ingliż
2007 Ix-Xogħol fil-Barrieri: Xogħol Etnografiku l-Imqabba u l-Qrendi Jean-Pierre Caligari BA (Unuri)
2007 Bilingualism: the Gozo and Malta divide David Camilleri BA (Unuri) Ingliż
2007 Aspetti tal-Kultura Lingwistika kif tidher fil-Gazzetti u fil-Gruppi tad-Diskussjoni fl-Internet Daniel Colombo BA (Unuri)
2007 Damma ta’ Kliem Malti Mxerred f’Dokumenti Qosra Reno Fenech BA (Unuri)
2007 A study of word-level decoding skills of 7-year-old Maltese children in a bilingual environment Christine Firman PhD
2007 The effect of different early support programmes on Maltese bilingual children: three case studies Claire Francica MEd, L-Università ta’ Wales, Bangor
2007 Ix-Xlukkajr: is-Sistema Vokalika u Differenzi Lessikali Incorvaja William  BA (Unuri)
2007 Il-Lingwa tal-Ugwaljanza: lejn Diskors Ġust bejn il-Ġeneri Thomas Pace BA (Unuri)
2007 Il-Kollokazzjoni fil-Malti Graziella Pullicino BA (Unuri)
2007 In-Naduri: is-Sistema Vokalika u Differenzi Lessikali Mary Joyce Said BA (Unuri)
2007 L-Aspett Lessikali fil-Verb Malti Michael Spagnol MA Lingwistika
2007 It-Tfassil ta’ Grammatika Pedagoġika tal-Malti bħala Lsien Nattiv għas-Sekondarja: Studju tan-Nom u l-Verb Ungaro Melanie MA Lingwistika
2008 L-Ordni tal-kostitwenti fil-Malti: fil-qafas lessiku-funzjonali Mark Amaira BA (Unuri)
2008 It-tagħlim tal-istorja tal-lingwa fis-sekondarja: l-iżvilupp tal-Malti miktub fil-gazzetti,1880-1970 [diġ.] Laura Cachia BEd (Unuri)
2008 The thematic approach: How an integrated methodology through various curricular subjects enhances the teaching of Maltese in Year 3 [diġ.] Daniela Camilleri u Michelle Formosa BEd (Unuri)
2008 Il-kaċċa tal-fniek u l-insib f’Malta: stħarriġ etnografiku bi glossarju Maria Desira BA (Unuri)
2008 Bilingualism: a Gozitan perspective Elaine Falzon BA (Unuri) Ingliż
2008 L-ideat ta’ Vassalli kif xandarhom fil-daħliet tal-kitbiet tiegħu, u t-twettiq tagħhom Sarah Gauci BA (Unuri)
2008 Il-logħob tan-nar: stħarriġ etnografiku bi glossarju Phyllisienne Mallia BA (Unuri)
2008 L-analiżi tal-istrutturi sintattiċi fil-komponiment ġenerali fl-eżami taċ-ĊES tal-Malti, Mejju 2007 Nevisse A. Micallef BA (Unuri)
2008 Il-furnara u l-fran ta’ Ħal Qormi: studju etnografiku b’ġabra ta’ termini kuntestwali Edward Schembri BA (Unuri)
2008 Analiżi lingwistika tal-lingwaġġ tax-xandara tal-aħbarijiet fuq it-televixin lokali Janika Spiteri BA (Unuri)
2008 Il-lessiku: differenzi djalettali fil-qasam tal-armar tal-festi Isabel Zammit BA (Unuri) Ling.
2009 Dizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta’ Wettinger: I-Z Tiziana Bugeja BA (Unuri)
2009 Clitics in Maltese Maris Camilleri BA (Unuri) Ling.
2009 Id-Damma ta’ Agius de Soldanis: il-pedament tal-lessikografija Maltija (2 vol.) Rosabelle Carabott BA (Unuri)
2009 Analiżi lingwistika ta’ prietki kontemporanji bil-Malti Massimiliana De Martino BA (Unuri)
2009 Prietki Qodma bil-Malti Reno Fenech MA
2009 Il-Malti fl-edizzjonijiet tal-katekiżmu ta’ Wizzinu 1752-1911 Aurele Gafà BA (Unuri)
2009 Ħarsa lejn l-iżvilupp lingwistiku tal-lingwa f’tifla Maltija Ritienne Gialanzè BA (Unuri)
2009 Websites in Maltese – How important are they for research purposes for year 5 and 6 pupils? Veronique Mifsud Grimaud BEd (Unuri)
2009 Dizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta’ Wettinger: A-H Maria Muscat BA (Unuri)
2009 The Design and Evaluation of a Maltese Reading Scheme Rita Sammut MEd
2009 Id-Damma ta’ Agius de Soldanis fid-dawl tal-lessikografija Maltija u Ewropea sas-seklu tmintax (2 vol.) Joanne Trevisan   BA (Unuri)
2009 Deskrizzjoni tas-Sitwazzjoni Lingwistika fi Skola Primarja Statali f’Għawdex Jessica Xerri BEd (Unuri)
2010 Poeżiji inediti ta’ Ludovik Mifsud Tommasi u s-siwi lingwistiku tagħhom Sephora Borg BA (Unuri)
2010 On Relative Constructions in Maltese Maris Camilleri M.Res. (Essex)
2010 Dizzjunarju Storiku tal-Malti bbażat fuq il-manuskritt Regole per la lingua Maltese, Malti-Taljan Charlene Debattista BA (Unuri)
2010 Il-Verbi Kwadrilitteri fil-Malti Leanne Ellul BA (Unuri)
2010 Il-Ġens Grammatikali fil-Malti George Farrugia PhD
2010 Aspetti Soċjolingwistiċi tad-Djalett ta’ Sannat u s-Sistema Vokalika tiegħu Ruben Farrugia BA (Unuri)
2010 Sitt Prietki Qodma fl-Arkivju tal-Università – traskrizzjoni u analiżi Rosaire Galea BA (Unuri)
2010 Early expressive lexical development: evidence from children brought up in Maltese-speaking families Daniela Gatt PhD
2010 Aspetti lingwistiċi fil-prietki tas-seklu tmintax Jake Grech BA (Unuri)
2010 Traskrizzjoni u analiżi tas-sitt prietki f’Ms.195 li jinsabu fl-Arkivju tal-Biblijoteka tal-Università Natalie Gusman BA (Unuri)
2010 L-idjomi b’tema reliġjuża fil-Malti: ġabra u valutazzjoni tagħhom Mireille Lautier BA (Unuri)
2010 Il-Logħob bil-Lingwa Ilona Masini BA (Unuri)
2010 Il-Korrispondenza ta’ Agius De Soldanis Libr. 146 V III Maria Micallef BA (Unuri)
2010 A study of superordinates & hyponyms in Maltese Sign Language (2 vol.) Maria Mifsud MA Lingwistika
2010 A speech intelligibility test for Maltese speaking children between 5 to 10 years: A pilot study Rosario Mizzi MA Lingwistika
2010 Il-Vanġelu ta’ San Ġwann tradott minn Dr. Giuseppe Grima Nadine Said BA (Unuri)
2010 Il-Ħidma tal-Accademia Filologica Maltia Diane Sammut BA (Unuri)
2010 An English Maltese dictionary of medical and pharmaceutical terms Miran Spiteri B.Pharm.(Unuri)
2010 Sitt Prietki mill-Arkivju tal-Università traskritti u analizzati Roberta Zerafa BA (Unuri)
2011 Ir-Reġistru tal-Futbol fl-Ilsien Malti Keith Attard BA (Unuri)
2011 L-Eqdem Kliem bil-Malti Ddokumentat fil-Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud Deborah Axisa Farrell BA (Unuri)
2011 Dokumentazzjoni Lokali tal-Kliem Sqalli li Daħal fil-Malti fis-Sekli 15 u 16 Daniel Bezzina BA (Unuri)
2011 Il-Modalità Epistemika fil-Malti: Analiżi ta’ xi Espressjonijiet Verbali Donna Borg MA
2011 Il-Qagħda tal-Ilsien Malti fix-Xandir fil-Bidu tas-Seklu 21 Jean Pierre Caligari MA
2011 L-Integrazzjoni tal-Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud fil-Parti Storika tad-Dizzjunarju ta’ Aquilina Leanne Camilleri BA (Unuri)
2011 Maltese surnames: the Sicilian and Italian connections Mario Cassar PhD
2011 Dizzjunarju Storiku tal-Malti Msejjes fuq Sentmenat Kirsty Chetcuti BA (Unuri)
2011 Dizzjunarju Storiku Mibni fuq Żewġ Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud Jessica Marie Cordina BA (Unuri)
2011 Il-Perspettiva tal-għalliema u l-istudenti dwar is-sillabu tal-Malti għall-eżami taċ-ĊES Maria Cutajar BEd (Unuri)
2011 It-tagħlim tal-ħiliet tal-lingwa ta’ Taqbiliet Maltin Roberta Giles u Ruth Grech BEd (Unuri)
2011 It-Tieni Forma Verbali: Struttura u Tifsir Carlston Grima BA (Unuri)
2011 Studju Soċjolingwistiku f’Marsaxlokk (2 vol.) William Incorvaja MA
2011 A Comparative study of German and Maltese word order and its application in Translation Practises Derek Muscat MA Lingwistika
2011 Dizzjunarju Storiku msejjes fuq il-“Mezzo Vocabolario Maltese-Italiano del ‘700” Norberta Pollacco BA (Unuri)
2011 Language contact and noun borrowing in Algerian Arabic and Maltese: A comparative study Kheder Souad MA (Southern Illinois University)
2011 A Tale of Two Morphologies. Verb structure and argument alternations in Maltese Michael Spagnol PhD, L-Università ta' Konstanz
2011 Il-Malti Tekniku: Ir-Reġistru Filosofiku Raisa Sultana Carmelita BA (Unuri)
2012 A preliminary study of pitch range in emotional spoken maltese: positivity, negativity and anger Sarah Agius BA (Unuri) Lingwistika
2012 The futures of the Maltese language James Buhagiar MSc Strategic Innovation
2012 Is-sehem tad-diskussjoni fit-tagħlim tal-ħiliet tal-lingwa fit-tielet sena tal-iskola sekondarja Nadine Cauchi u Vanya Cauchi BEd (Unuri)
1998 Phonological Development of Normal Maltese Speaking Children Helen Grech PhD, L-Università ta’ Manchester
1998 L-Evalwazzjoni ta’ Programm Kompjuterizzat għat-Tagħlim tal-Malti fl-Ewwel Sena tal-Iskola Primarja Kevin Grima BEd (Unuri)
1998 It-Tagħlim tal-Vokabularju permezz ta’ Damma ta’ Sinonimi Robert Sammut u John Zerafa BEd (Unuri)
1998 It-Tagħlim tal-Kitba bil-Malti bħala Lsien Nattiv: Proposta Paradigmatika u Metodoloġika (Tinkludi żewġ fuljetti bħala appendiċi) Alexander Spiteri MA Lingwistika
1999 Nomi ma’ Mino: A Multimedia Software Package for Year 1 and Year 2 Students Maria Flora Abela u Mariana Mallia BEd (Unuri)
1999 Lanġasina u l-Istaġuni’: A Multimedia Package for the Teaching of Maltese in Year Three Christopher Azzopardi u David Borg BEd (Unuri)
1999 L’Influence des Eléments Phonétiques et Phonologiques de la Langue Maternelle sur l’Apprentissage d’Une Langue Etrangère Native Phonetic and Phonological Elements Influencing the Learning of a Foreign Language Anne-Marie Bezzina MA Lingwistika
1999 Maltimedja: Il-Binja tal-Ilsien Malti fuq l-Isfond tal-Istorja: Proġett Multimedjali: Il-Perjodu tal-Ordni (3 vol.) Claudette Deguara u Valerie Mangion BEd (Unuri)
1999 It-Tagħlim tal-Grammatika ta’ l-Ilsien Nattiv fil-Livell Primarju Audrey Galea MEd
1999 Souvenir de Jeunesse d’une Grand-mère Maltaise. Analyse d’un Récit en Maltais Oral Contemporain Elgar-Paul Magro MA, L-Università ta' Pariġi III
1999 Linguistic attitudes and code-switching patterns in Malta Marlene Micallef BA (Unuri) Ingliż
1999 L’Interferenza Semitico-Romanza e i Processi di Grammaticalizzazione nel Maltese Alessandra Olevano PhD, L-Università ta’ Ruma
1999 ‘Ħobżna ta’ Kuljum’ Qormi Bakers and the Role of Bread in Society Rachel Radmilli MA (Qual.) Anthropology
1999 L-Attitudni Lejn it-Tagħlim tal-Malti ta’ Studenti fit-Tielet Sena Sekondarja Geraldine Scerri BEd (Unuri)
1999 Il-Malti u l-Ingliż bħala Għodda ta’ Komunikazzjoni fit-Tagħlim fil-Fakultà tal-Edukazzjoni Ruth Schembri BEd (Unuri)
1999 Language Maintenance and Language Shift among Maltese Migrants in Ontario and British Columbia, Canada Hannah Slavik MA Lingwistika
2000 L-Influwenza ta’ xi Lingwi Barranin fuq il-Kitba tal-Malti fil-Livell Primarju Elaine Bondin u Karen Bonnici BEd (Unuri)
2000 It-Teżijiet dwar il-Lingwa Maltija: Ġabra Sħiħa Kompjuterizzata u Valutazzjoni Tagħhom (Tinkludi CD) Elizabeth Bonello BEd (Unuri)
2000 Aspects of Maltese Morphology Based on Fieldwork Lisa Bonnici BA (Unuri) Ling., L-Università ta’ California
2000 Dizzjunarju ta’ Termini Folkloristiċi għal Studenti fil-Livell Sekondarju Graziella Buhagiar u Mary Anne Portelli BEd (Unuri)
2000 Sehem l-Għaqdiet Volontarji fl-Iżvilupp tal-Ilsien Malti fis-Seklu Għoxrin Jolene Camilleri u Adrian D. Casha BEd (Unuri)
2000 The Maltese Secondary Education Certificate: an Evaluation Mario Cutajar MEd
2000 Propriétés intonatives du maltais, à partir de deux enregistrements de ‘récit de vie’ (deux locutrices de 80 ans et 30 ans) Elgar-Paul Magro DEA, L-Università ta' Pariġi III
2000 Proposta għaż-Żamma u l-Iżvilupp tal-Vokabularju Tekniku f’Qasam Magħżul (il-Ġeografija) Joseph Vella MA
2001 English and Maltese in Malta Nadine Angermann MA, L-Università ta’ Chemnitz
2001 The Maltese Sign Language (LSM) Variety of Two Deaf Maltese Children: an Analysis Maria Azzopardi BA (Unuri) Lingwistika
2001 Linguistic Attitudes and Perceptions as Indicators of Cultural Identity: A Study of Maltese Youth Anne Marie Cassar BA Youth Stud.
2001 L-Użu tat-Televixin għat-Tagħlim tal-Qwiel Maltin(Tinkludi vidjow) Roderick Cilia u Catherine Xuereb BEd (Unuri)
2001 Maltese or English?: an Analysis of Language Choice in Maltese society Rose Curmi Svetlana BA (Unuri) Ingliż
2001 A Case Study: Patterns of Language Use employed by a Maltese Mother with her Language Delayed Infant Daniela Gatt MEd, L-Università ta’ Birmingham
2001 Language Attitudes of the Young Generation in Malta Silvia Micheli MA, L-Università ta’ Vjenna
2001 L-Evalwazzjoni tal-Malti Mitkellem fil-Ħames Klassi tas-Sekondarja (2 vol.) Anthony Sammut MA
2002 Attitudes towards Maltese and English in Bilingual Malta: a Socio-psychological Perspective Melissa Joan Bagley MA Ingliż
2002 Il-Lingwaġġ taż-Żgħażagħ bħala Wieħed mil-Lingwaġġi Settorjali ta’ Malta Marica Barbara u Karl Scicluna BEd (Unuri)
2002 An Item Analysis of Measures of Phonemic Awareness Administered to Maltese Infants Maria Busuttil, Maria Claire Farrugia u Moira Farrugia BEd (Unuri)
2002 Attitudes Towards Code Switching in Malta: a Sociolinguistic Study Michelle Caruana BA (Unuri) Ingliż
2002 Inflection and Agreement in Child Language: a Case Study (Tinkludi vidjow) Giselle Desira BEd (Unuri)
2002 Principles of Inclusion in Action: Evaluating How the Principle of Inclusion can be Adapted in Primary Schools (Year 1, Maltese Lessons) Donald Gauci u Paul Tabone BEd (Unuri)
2002 Millot-hayyakhas hammalteziyyot The Maltese Prepositions Rami Saari PhD, L-Università Ebrajka ta’ Ġerusalemm
2003 Incorporating Environmental Education into the Year 3 Maltese Language Curriculum Josette Agius BEd (Unuri)
2003 Analysing Orthography in Composition and Comprehension Components of the 2001 Year 4 Maltese Annual Examination Maria Agius u Pauline Borg BEd (Unuri)
2003 Żvilupp ta’ Sit Elettroniku għat-Tagħlim tal-Malti fil-Primarja għat-Tielet Sena Marie Claire Borg u Anabel Mifsud BEd (Unuri)
2003 The Phonology of 7-year old Maltese Speaking Children with Hearing Impairment: An Exploratory Study Elayne Borg Xuereb BSc (Unuri) Communication Therapy
2003 The Influence of Learners’ Knowledge of L1 (Maltese) On Their Writing in L2 (English) George Camilleri MEd
2003 Lexical Variation in the Semantic Field of Agricultural Tools Flavia Chetcuti BA (Unuri) Ling.
2003 Transferability of Polysemous Expressions in Maltese Bilinguals Josette Fenech Magrin BA (Unuri) Ingliż
2003 On the Semantics of Possessive Constructions in Maltese Albert Gatt MA Lingwistika
2003 Studju fi Klassijiet tar-Raba’ Sena dwar l-Istruzzjoni tal-Kitba bil-Malti Diana Salerno, Antoinette M. Sciberras u Pamela-Marie Spiteri BEd (Unuri)
2003 Literacy Skills in Maltese English Bilingual Children Rachael Xuereb MSc (Kulleġġ Univ. ta’ Londra)
2004 Kemm Tifhem? (How much do you understand?): A Receptive Language Assessment Tool for Maltese Children of Ages Between 3 and 5 years Victoria Depasquale MA Lingwistika
2004 Sett ta’ Riżorsi Interattivi għat-Tagħlim tal-Malti għar-Raba’ Sena tal-Primarja Josianne Magri BEd (Unuri)
2004 “L-Użu tar-Riżorsi fit-“”Tagħlim”” tal-Folklor” Marisa Tabone BEd (Unuri)
2005 What Goes on Inside Chatrooms: A Language Analysis Alexia Agius BEd (Unuri)
2005 Il-Kanonku Fortunato Panzavecchia (1797-1850): il-Lingwista u l-Edukatur David Agius Muscat MA
2005 It-Tfassil u t-Tħaddim ta’ Sillabu tal-Ortografija tal-Malti fis-Sekondarja George Apap u Stephanie Baldacchino BEd (Unuri)
2005 Id-Disa’ Forma Verbali fil-Malti: Studju Deskrittiv u Komparattiv Steven Borg BA (Unuri)
2005 A Comparative Analysis of the Vowels of Native Speakers of Dialectal and Standard Maltese Flavia Chetcuti MA Lingwistika
2005 Language use in Telephone Conversations and Text Messages Maria Elena Ellul BA (Unuri) Ingliż
2005 Il-Bini tad-Dizzjunarju ta’ Ġużè Aquilina Sarah Jane Grima BA (Unuri)
2005 The Mean Length of Utterance in Maltese speaking Children (2 vol.) Josette Portelli MA Lingwistika
2005 Il-lingwa tal-SMS: Il-Każ tal-Malti Mqabbel ma’ dak ta’ Lingwi Oħra Dorianne Vassallo BA (Unuri)
2005 L’europeizzazione del maltese attraverso il linguaggio giornalistico Ingrid Viotto Laurea vecchio ordinamento (Padua)
2005 Il-Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud – Edizzjoni Kkummentata bi Studju Kritiku Joe Zammit Ciantar PhD
2006 Campus Talk: Analysing the Choice of Language and Code-switching in the Casual Speech of Maltese University Students Gordon Caruana BA (Unuri) Ingliż
2006 Studju tal-Kuntest Lingwistiku Djalettali f’Għażla ta’ Klassijiet tal-Primarja f’Għawdex Tiziana Casha BEd (Unuri)
2006 Agora: It-Tagħlim tal-Malti fil-Primarja Permezz ta’ Temi Filosofiċi (tinkludi 2 DVDs, CD u ktejjeb) Daniela Cutajar BEd (Unuri)
2006 Classifier Constructions in Maltese Sign Language (LSM): an Analysis Maria Galea MA Lingwistika
2006 The Maltese Language in Maltese Primary Legislation: 1921 to 1947 Marisa Grech LL.D.
2006 As a Matter of Tact: a Sociolinguistic Perspective of English and Maltese Euphemisms Carole Mizzi BA (Unuri) Ingliż
2006 Code-switching in Sliema Josephine Neame BA (Unuri) Ingliż
2006 The Broken Plural in Maltese: an Analysis Tamara Schembri BA (Unuri) Ling.
2006 Muftieħ għall-Vokabolarju Malti: Mudell għat-Twessigħ tar-Riżorsi Lessikali Michael Spagnol BA (Unuri)
1988 L-Istorja tal-Alfabetti Maltin fil-Kitba bil-Malti Marisa Farrugia BEd (Unuri)
1988 A Grammatical Analysis of Select Mixed Maltese English Features Alexander Spiteri BEd (Unuri)
1988 A Preliminary Investigation of some Aspects of the Intonation of Maltese Alexandra Vella MSc, L-Università ta’ Edinburgh
1989 Le Componenti Italiane nel Lessico Maltese Raymond Bartolo BEd (Unuri)
1989 L-ismijiet popolari tal-friefet u d-distribuzzjoni ġeografika u soċjali tagħhom Carmen Busuttil BEd (Unuri)
1989 The Influence of Italian Television on the Speech of Selected Maltese Individuals Alexander Cassar BEd (Unuri)
1989 Selected discourse and linguistic features in motherese Anita Cauchi BEd (Unuri)
1989 Il-Qlib tar-Reġistru fit-Taħdit tat-Tfal Rosann Grima BEd (Unuri)
1989 Mill-Ħajja taż-Żrieraq: Aspetti Folkloristiċi Rosaria Polidano BEd (Unuri)
1990 L’ Elemento Romanzo nelle Traduzioni di Romanzi Italiani in Lingua Maltese: Le Mie Prigioni di Silvio Pellica nelle Versioni di A.M. Galea (1914) e V. Barbara (s.d. ma 1961) Joseph Chircop BEd (Unuri)
1990 Maltese Anthroponymy and Toponymy Cristina Fina PhD, Istituto Univ. Orientale, Napoli
1990 “L’Influenza Italiana nei Romanzi Maltesi tradotti dall’Italiano nell’ottocento: “”Gianmaria ovvero L’ultimo dei Baroni Cassia”” di Michelangelo Bottari” Michael Gatt BEd (Unuri)
1990 G. P. F. Agius De Soldanis (1712-1770) and his Writings on the History and Language of Malta and Gozo Rosalba Macaluso PhD, Istituto Univ. Orientale, Napoli
1990 Morphosyntaxe et Stylistique en Maltais. Le Système Verbal et la Phrase Nominale (2 vol.) Martine Vanhove PhD, L-Università ta' Pariġi III
1991 Sprache, kulturelle Identität und Unabhäängigkeit: dargestellt am Beispiel Maltas Language, Cultural Identity and Independence: Represented by the example of Malta Heike Bartholy PhD, L-Università ta’ Augsburg
1991 The Negative Transfer from Maltese to English Susanne Bellizzi BEd (Unuri)
1991 Kif il-Maltin Jindirizzaw lill-Ġenituri u l-Kunjati Tagħhom James Camilleri u Concetta Galea BEd (Unuri)
1991 Analiżi Sintattika-Semantika ta’ xi Verbi ta’ l-Għaxar Forma fil-Malti Marthese Camilleri BEd (Unuri)
1991 Ingliż or Maltese. Bilingual Malta and the Linguistic Prospects of University Students Joanna Cassar BA (Unuri) Ingliż
1991 A Sociolinguistic Study of Numerical Expressions in Malta Mario Cucciardi BEd (Unuri)
1991 Kongruenz und die Grammatik des Maltesischen Agreement and the Grammar of Maltese Ray Fabri PhD, L-Università ta’ Dusseldorf
1991 Attitudes Towards Maltese and English Lara Said BEd (Unuri)
1991 The Suitability of Denfil as Textbook for the Development of Maltese as an L1 Antonella Scicluna u Anna Maria Xerri BEd (Unuri)
1992 Il-Kompetenza fit-Taħdit tal-Malti f’Livell Sekondarju Mario Camilleri u Anthony Caruana BEd (Unuri)
1992 Front Vowels, Coronal Consonants, and their Interaction in Nonlinear Phonology Elizabeth V. Hume PhD, L-Università ta’ Cornell, New York
1992 The Non-semitic element in Maltese Verbal Morphology: a Descriptive and Comparative Study of Loanverbs in Maltese (2 vol.) Manwel Mifsud PhD
1992 Interferenzi tal-Malti fl-istudju tal-Għarbi Carmen Vella BEd (Unuri)
1993 Incorporating Environmental Education into the Year 5 Primary School Maltese Language Curriculum Jason Aloisio BEd (Unuri)
1993 Bilingual Teacher Talk in Maltese Secondary Classrooms Antoinette Camilleri PhD, L-Università ta’ Edinburgh
1993 Is-Suffissi Nominali Rumanzi fil-Malti Edel Camilleri BEd (Unuri)
1993 Lingwa u Soċjetà f’Ħal Għaxaq: Analiżi Soċjolingwistika Philip Demicoli BEd (Unuri)
1993 The Extent of English/Maltese usage among University students: Sociolinguistic Considerations Maria Mifsud BEd (Unuri)
1993 The Emergence of Standard Maltese: the Arabic Factor Mathias Hubertus Prevaes PhD, L-Università ta’ Nijmegen, l-Olanda
1993 L-Ilsien Malti fil-Gazzetti tal-Emigranti Maltin tal-Eġittu Joseph Vella BA (Unuri)
1993 L-Istat Kostrutt fil-Malti Victoria Vella BEd (Unuri)
1993 Analiżi Lingwistika ta’ Qasam Lessikali Magħżul Felicienne Zammit BEd (Unuri)
1994 L’Influenza Linguistica e Letteraria dei Romanzi Italiani sui Romanzi Maltesi d’Appendice del Primo Novecento: ‘Il Bacio di una Morte’ di Carolina Invernizio Liberamente Tradotto da Giuseppe Cumbo in ‘Id-Delitt tal-Miżnuna’ (1934) Mary Rose Agius BA (Unuri) Taljan
1994 It-Tagħlim tal-Grammatika Maltija fl-Ewwel Sena Sekondarja David Brincat PGCE
1994 Lejn Metodoloġija Aktar Effettiva tal-Malti fl-Ewwel Sentejn tas-Sekondarja Josephine Camilleri u Marica Cini BEd (Unuri)
1994 Alice in wonderland, a test case for translatability: a study of the Maltese translation of Alice in Wonderland with reference to the management of linguistic nuance in salient text features Pauline Curmi MA, L-Università ta’ Melbourne, l-Awstralja
1994 Analiżi ta’ l-Iżbalji tal-Karta tal-Malti, fl-Eżami għad-Dħul fil-‘Junior Lyceum’ Vincent Galea u Tano Monseigneur BEd (Unuri)
1994 Id-Diffikultajiet fit-Tagħlim tal-Malti li jiltaqgħu magħhom l-Istudenti meta jgħaddu mill-Iskola Primarja għas-Sekondarja M'Dolores Gatt u Charmaine Grixti BEd (Unuri)
1994 Il-Vokabularju Espressiv Malti, Taljan u Ingliż f’Erba’ Oqsma Lessikali fit-Tfal ta’ Ħames u Sitt Snin Doriette Grech BEd (Unuri)
1994 Il-Partiċipju Attiv Albert Vella BA (Unuri)
1994 Prosodic Structure and Intonation in Maltese and its Influence on Maltese English Alexandra Vella PhD, L-Università ta’ Edinburgh
1995 Language Analysis of Bilingual Maltese-English Stuttering Children Joseph G. Agius MSc, L-Università ta’ Dublin
1995 L-Użu tal-Logħob fit-Tagħlim tal-Malti fl-Ewwel Sena Sekondarja Marisa Curmi BEd (Unuri)
1995 Il-Ġens Grammatikali li jieħdu fil-Malti n-Nomi ta’ Nisel Ingliż George Farrugia MA
1995 Ix-Xandir bil-Malti Kenneth Grima BEd (Unuri)
1995 Grammatika Pedagoġika Forma ta’ Sillabu Spirall: Studju Sinkroniku tal-Verb Audrey R. Micallef BEd (Unuri)
1995 L-Element Dijakroniku fil-Malti: Tfassil ta’ Sillabu Ġdid Mary Anne Polidano BEd (Unuri)
1995 Il-Lessiku: Differenzi Djalettali f’Qasam Magħżul Josette Rapa BEd (Unuri)
1996 Analiżi u Tgħallim ta’ Korpus ta’ Testi ta’ Malti Mitkellem Mary Anne Agius u Rowena Borg BEd (Unuri)
1996 L-Użu tal-Malti u tal-Ingliż fl-Iskola Primarja: Analiżi ta’ Klassi Annabelle Baldacchino BEd (Unuri)
1996 It-Tagħlim tas-Smigħ u tat-Taħdit fl-Iskejjel Primarji mir-Raba’ sas-Sitt Sena Lorian Busuttil Naudi BEd (Unuri)
1996 Il-Morfoloġija tal-Plural fil-Malti Tony Cardona MA
1996 It-Tagħlim tal-Malti fl-Iskejjel tas-Snajja’ Marisa Cauchi BEd (Unuri)
1996 Competence in Spoken Maltese and Italian in Local Private Secondary Schools Joanne Darmanin u Eleanor Mifsud BEd (Unuri)
1996 An Investigation into the Language Skills of Monolingual Maltese and English Subjects with Down Syndrome Rita Micallef MSc, L-Università ta’ Dublin
1996 L-Iskills tas-Smigħ tat-Taħdit fil-Lingwa Maltija fil-Livell Ruth Mifsud BEd (Unuri)
1996 Primarju mill-Kindergarten sat-Tielet Sena Moira Sammut
1997 L-Ortografija Uffiċjali tal-Malti: Analiżi Lingwistika Kritika b’Suġġerimenti għal Titjib Carmel Azzopardi MA
1997 Analiżi tal-Parti Grammatikali tal-Karta tal-Eżami tal-Malti tal-Junior Lyceum u tas-Sitt Sena fl-Iskola Primarja, 1995 Mark Bonnici u James Callus BEd (Unuri)
1997 Analiżi tal-Espressjoni Lingwistika fil-Kotba tat-Tfal bil-Malti Catherine Camilleri BEd (Unuri)
1997 Il-Mara fil-Qwiel Maltin Marlene Cassar BEd (Unuri)
1997 Il Lessico Italiano della Giustizia a Malta: Analisi Sociolinguistica Joseph Chircop D. Lett., L-Università ta’ Firenze
1997 Il-Lessiku: Differenzi Djalettali f’Qasam Magħżul Edel Curmi u Marthese Debono BEd (Unuri)
1997 Terminoloġija Reliġjuża: Stħarriġ Semantiku Fenech Mary Grace BEd (Unuri)
1997 Analiżi tal-Lingwa tat-Tfal: Temi u Vokabularju Marthese Gatt u Rita Muscat BEd (Unuri)
1997 L-Għażla tal-Malti bħala Suġġett ta’ Studju fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Malta Nathalie Grima BEd (Unuri)
1997 Analiżi tal-Kotba tat-Taħriġ tal-Malti li jistgħu Jintużaw fl-Iskola Primarja Susan Grixti BEd (Unuri)
1997 A Text to Speech Synthesis System for Maltese Paul Micallef PhD, L-Università ta’ Surrey
1997 L-Istil fil-Kitba ta’ Dun Ġorġ Preca Roderick Spiteri BEd (Unuri)
1997 L-Għażla u t-Tagħlim tal-Malti bħala Suġġett ta’ Studju f’Livell Avvanzat Marsilv Spiteri u Charmaine Theuma BEd (Unuri)
1997 Il-Pjanifikazzjoni Lingwistika: Il-Każ tal-Malti fl-Isfond Internazzjonali Olvin Vella BA (Unuri)
1997 A Sociolinguistic Analysis of Select Linguistic Features in Gozo John Xuereb MA Lingwistika
1998 It-Tfassil ta’ Grammatika Pedagoġika għall-Ħames Klassi fil-Livell Primarju Jesmond Aquilina BEd (Unuri)
1998 The Use of Maltese and English as Media of Instruction at Primary School Level (Year IV) Cynthia Attard u Nadine Spiteri BEd (Unuri)
1998 A Comparison of Connected Speech Processes in Standard English and Maltese Melissa Attard BA (Unuri) Ingliż
1998 It-Tagħlim tal-Malti b’mod awtonomu fis-Sitt Klassi Post-Sekondarja Joseph Axiaq MA Lingwistika
1998 Maltimedja: Il-Binja tal-Ilsien Malti fuq l-Isfond tal-Istorja: Proġett Multimedjali: Il-Fażi Kompilatorja (3 vol.) Madeleine Block u Jacqueline Zammit BEd (Unuri)
1998 Maltese Readers in Year 1: Relevance of Content to Pupils Experience Maria Borg u Anna Dimech BEd (Unuri)
1998 The Maltese Language in Australia: a Select Glossary with Linguistic Observations Roderick Bovingdon BA (Unuri)
1998 Id-Djalett u l-Malti Standard: Hemm xi Problemi fit-Tagħlim? Linda Buttigieg MEd
1998 Stħarriġ dwar l-Eżamijiet u l-Effetti Tagħhom fit-Tagħlim tal-Malti bħala Lingwa Omm fl-ewwel Klassi fil-Livell Sekondarju Josienne Camilleri BEd (Unuri)
1964 Kliem is-Snajja’ fil-Malti Paul G. Camenzuli BA (Ġen.)
1964 Grammatiċi Maltin Lewis Cini BA (Ġen.)
1964 Ir-Rebħa tal-Malti Victor De Brincat BA (Ġen.)
1964 It-Tagħlim tal-Malti Mary Rose Gatt BA (Ġen.)
1964 Les Aspects Linguistiques, Littéraires, Artistiques et Folkloriques de l’Italianité de Malte Joseph Peretti PhD, L-Università ta' Pariġi
1964 Id-Dizzjunarji Maltin Victor Privitera BA (Ġen.)
1964 Għaqdiet għat-Tixrid tal-Ilsien Malti Michael A. Sant BA (Ġen.)
1964 L-Iżvilupp tal-Katekiżmu Malti Joe Vella BA (Ġen.)
1966 Vassalli u l-Appendiċi Etimoloġika Tiegħu Dwardu Fenech BA (Unuri)
1968 On the Phonological System of Maltese BA (Unuri), L-Università ta’ Monash
1968 Il-Malti fil-Bibbja ta’ Mons. Prof. P.P. Saydon Daniel J. Bonello BA (Unuri)
1968 Toward a Theory of the Base Component of Maltese Romano R. Bonello MA, L-Università ta’ Alberta
1968 Is-Sengħa tal-Bini tad-Dgħajjes f’Malta u f’Għawdex Paul G. Camenzuli BA (Unuri)
1968 Mikiel Anton Vassalli u l-Industrija tal-Qoton, b’ Żieda ta’ Tixbih mat-Terminoloġija fid-Dizzjunarji ta’ De Soldanis, Falzon u Caruana Pawlu Pace BA (Unuri)
1968 Studju fuq il-Grammatki Arthur Sammut BA (Unuri)
1969 An Acoustic Study of Aspects of Maltese Phonetics (Inan Idiolect) BA (Unuri), L-Università ta’ Monash
1969 A Comparative Linguistic Study in the Translations of the Gospel according to Saint John in Maltese and Arabic Dwardu Fenech MA Għarbi
1970 “Napoleon Tagliaferro: His Life and Works with an Edition of his “”Vocabolario Topografico di Malta””” Liliana Muscat BA (Ġen.)
1970 A Comparative Study in Maltese and Libyan (Benghazi Dialect) Phonetics, Morphology, Syntax and Lexicon Joseph Vella MA
1971 The Sound System of Maltese Alexander Borg MA, L-Università ta’ Pittsburgh
1971 Reforms in Local Education with Special Reference to Maltese: 1900-1940 Paul G. Camenzuli MA Educ.
1972 Il-Malti u l-Istorja fil-Ħidma ta’ Ġużè Cassar Pullicino Helene Aquilina BA (Unuri)
1972 Professor J. Aquilina and Maltese linguistics Albert J. Borg BA (Unuri)
1972 A Syntactic Theory of Maltese Mary C. Cauchi MA
1973 Language of a Colony: A Study of the Maltese Language Question during British Colonialism, 1800-1919 Henry Frendo MA Storja
1973 Lejn ir-Rebħa tal-Ilsien Malti, 1921-1940 Charlie Muscat BA (Unuri)
1974 “A Comparative Lexical Study of the Romance Element in Agius de Soldanis’ “”Damma tal kliem Kartaginis mscerred fel fom tal Maltin u Ghaucin”” (2 vol.)” Mary Rose Gatt MA
1974 Laut- und Formenlehre des Maltesischen anhand zweier Mundarten Phonology and Morphology of Maltese based on two Vernaculars Peter Schabert PhD, L-Università ta' Erlangen-Nurnberg
1975 Elementi per un’Ortografia Fonemica del Maltese Albert J. Borg D.Litt., Università degli Studi, Ruma
1975 An Analytical and Comparative Study of Contemporary Journalistic Maltese Edward Carmel Fenech PhD, L-Università ta’ Leeds
1975 Les emprunts du maltais à l’italien: Etude phonologique, grammaticale et lexicale Fernande Krier PhD, L-Università ta' Pariġi V
1975 Il-Qawl, b’Riferenza għall-Qawl Malti fil-Biedja Maltija Trigona Michael Micallef BA (Unuri)
1975 The Language Question, 1920-1934: A Critical Edition of the Relevant Documents (4 vol.) Paul Pace MA
1976 Analyse Phonologique et Morphologique du Maltais Standard Gilbert Puech PhD, L-Università ta' Lyon II
1977 A Study of Aspect in English and Maltese J. J. Grech BA (Unuri)
1977 Futurity in Maltese and English M. Schinas MA, L-Università ta' North Wales
1977 A Comparative Study of Maltese as an Arabic Dialect Ahmed Talaat MA
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 2: Studju Morfoloġiku dwar “”Id-Denfil taż-Żgħar”” u “”Id-Denfil 1″”” Saviour Attard u Doris Attard PGCE
1978 A Historical and Comparative Phonology and Morphology of Maltese Alexander Borg PhD, The Hebrew University
1978 Il-Folklor Malti u l-Edukazzjoni (2 vol.) Marianne Cachia BEd
1978 A Case Study in Bilingualism Code-Switching (between Parents and their Pre-school Children in Malta) Sonia Ellul BEd
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 1: Studju Fonoloġiku u Sintattiku dwar “”Id-Denfil taż-Żgħar”” u “”Id-Denfil 1″”” Anna Galea, Doris Mifsud u Denise Zammit PGCE
1978 Studju Lingwistiku Folkloristiku ta’ Snajja’ Bikrin Maltin Anthony George Preca MA
1978 A Linguistic Study of Gozitan Toponymy Joseph Zammit Ciantar MA
1978 Some Aspects of the Maltese Verb in Relation to the Teaching of English Dorothy Zammit Mangion MA Ingliż
1978 Language and Taboos in Malta with Special Reference to Ħal Sajjied Tarcisio Zarb MA
1979 The Contrastive Linguistics of English and Maltese Victor Barbara MA Ingliż
1979 P.P. Saydon’s Contribution to the Study of Maltese Language and Literature Carmel Bezzina MA
1979 Towards a Study of Aspect in Maltese Albert J. Borg PhD, L-Università ta’ Edinburgh
1979 Diffikultajiet fil-Kitba tax-Xogħol “Studju Kritiku ta’ Tifel E.S.N.” Alfred J. Buttigieg BA (Educ.)
1979 Les Parlers Maltais. Essai de Phonologie Polylectale Gilbert Puech PhD, L-Università ta' Lyon II
1980 The Correlation Between the Home and the School Environment and Language Learning in Malta Charles Briffa MA Ingliż
1980 Aspects of Maltese Semantics George Doublesin MA
1980 Studju Komparattiv tal-Ideat Lingwistiċi u Letterarji ta’ M.A. Vassalli u A.E. Caruana fl-Isfond tal-Istorja tal-Ilsien Malti Francis Paul Mifsud MA
1981 The Phonetics of Maltese: Some Areas Relevant to the Deaf Marie Azzopardi PhD, L-Università ta’ Edinburgh
1981 Correlation between the Religion, Maltese and Social Studies 1978 Secondary School Annual Examination Papers Rosanne Borg BA (Educ.)
1981 Il-Mistier fil-Barriera tal-Ġebla tal-Franka f’Malta: Studju Lingwistiku u Soċjoloġiku Joseph F. Fenech BA (Educ.)
1981 An Analysis of Select Morphological Errors in Maltese Matriculation Scripts Lydia Sciriha PGCE
1982 Aspects of the Language of Maltese Five Year Olds Patricia Cachia BEd (Unuri)
1982 The language problem and educational policy in Malta, 1800-1975 Joseph Alfred John Debono PhD, L-Università ta’ Londra
1982 Variation linguistique dans le cadre du bilinguisme à Malte. Linguistische Variation im Rahmen der Zweisprachigkeit auf Malta Cécile Huber L-Università ta’ Graz
1982 It-Tagħlim tal-Malti lit-Tfal Batuti fl-Ewwel Tliet Klassijiet tal-Iskejjel Primarji Josephine Mifsud BEd (Unuri)
1983 Aspects de la Mise en Relief en Maltais Martine Vanhove MA, L-Università ta' Pariġi III
1984 Una presentazione della situazione linguistica a Malta Silvana De Blasi Tesi di laurea, Università degli Studi, Bari
1984 De plaats van het Maltees binnen de Arabische dialekten The place of Maltese within the Arabic dialects Math Prevaes MA, Instituut TCMO, Nijmegen, l-Olanda
1985 Aspetti Storiċi u Folkloristiċi tal-Festa ta’ San Filep f’Ħaż-Żebbuġ Mary Attard BEd (Unuri)
1985 The Semitic Element in the “Damma” of Agius De Soldanis (3 vol.) Eric C. Gatt MA
1985 Al-lughat al-Maltiya wa usuwluha al-‘Arabiya: diraasa muqaarina The Maltese Language and Its Arabic Origins: A Comparative Study Ahmed Suleyman Talaat PhD, L-Università ta’ Lixandra
1986 “It-Tagħlim tal-Malti permezz ta’ “”Topics”” għal Form II” Magdalen Mallia BEd (Unuri)
1986 A Sociolinguistic Study of Monophthongisation in Maltese Lydia Sciriha PhD, L-Università ta’ Victoria, Toronto
1987 Klassifika Sintattika-Semantika ta’ Għadd ta’ Verbi fil-Malti Nicolette Aquilina BEd (Unuri)
1987 Aspetti Lessikali tal-Malti fil-Matrikola Ordinarja u Avvanzata (fil-Komponiment) Catherine Azzopardi BEd (Unuri)
1987 Studju, Eżerċizzi u Suġġerimenti mibnija fuq “Id-Denfil 4” Gaetano Calleja BEd (Unuri)
1987 Language, Education and Socialization in Mġarr Antoinette Camilleri BEd (Unuri)
1987 Code-switching among school children: a case study of bilingualism code-switching among school children in state and private schools Josette Marie Camilleri BEd (Unuri)
1987 Analiżi ta’ l-Iżbalji, l-Aktar Dawk Ortografiċi, fl-Eżami tal-Malti 1 (Matrikola Ordinarja), Ġunju 1983 Wilfred Cassar u Vincent Diacono BEd (Unuri)
1987 An Analysis of Grammatical Agreement in Maltese Ray Fabri MA, L-Università ta’ Dusseldorf
1987 Aspetti Lessikali tal-Malti fil-Matrikola Ordinarja u Avvanzata (fit-Traduzzjoni) George Farrugia BEd (Unuri)
1987 Features of Maltese-English Hanna Paavola MA, L-Università ta’ Turku
1987 The Relationship between Teacher’s Sex and Pupils’ Attainment: A Study of the Attainment in Maltese, Mathematics and English in Years 3, 4, 5 and 6 Joseph Saliba BEd (Unuri)
1987 Placenames and Definiteness in Maltese Marceline Sammut BEd (Unuri)
1987 Maltese children telling stories Sandra Vella BEd (Unuri)
1987 Studju, Eżerċizzi u Suġġerimenti mibnija fuq “Id-Denfil 2” John Xuereb BEd (Unuri)
1988 Folklor fir-Rħajjel Qadim ta’ Bubaqra Joseph Buhagiar BEd (Unuri)
1988 Towards a Pedagogical Grammar of Maltese as a First Language Antoinette Camilleri MSc, L-Università ta’ Edinburgh
1988 Il-Malti u l-Klassijiet ta’ Tfal Batuti (Remedials) Josette Dalmas BEd (Unuri)
1940 The Structure of Maltese: a Study in Mixed Grammar and Vocabulary Joseph Aquilina PhD, l-Università ta' Londra
1953 Mikiel Anton Vassalli’s Contribution towards Educational Advancement in the Maltese Islands Felix Busuttil BEd
1959 The Sicilian Element in Maltese (2 vol.) John Micallef MA Lingwistika, L-Università ta’ Londra
1968 Il-Malti fil-Bibbja ta’ Mons. Prof. P.P.Saydon Bonello Daniel J. BA (Unuri)
1959 The Sicilian Element in Maltese (2 vol.) Micallef John MA Lingwistika (Univ. ta’ Londra)
1964 Kliem is-Snajja’ fil-Malti Camenzuli Paul G. BA (Ġen.)
1964 Grammatiċi Maltin Cini Lewis BA (Ġen.)
1964 Ir-Rebħa tal-Malti De Brincat Victor BA (Ġen.)
1964 It-Tagħlim tal-Malti Gatt Mary Rose BA (Ġen.)
1964 Les Aspects Linguistiques, Littéraires, Artistiques et Folkloriques de l’Italianité de Malte Peretti Joseph PhD (Université de Paris)
1964 Id-Dizzjunarji Maltin Privitera Victor BA (Ġen.)
1964 Għaqdiet għat-Tixrid ta’ l-Ilsien Malti Sant Michael A. BA (Ġen.)
1964 L-Iżvilupp tal-Katekiżmu Malti Vella Joe BA (Ġen.)
1966 Vassalli u l-Appendiċi Etimoloġika Tiegħu Fenech Dwardu BA (Unuri)
1968 On the Phonological System of Maltese - BA (Unuri) Univ. ta’ Monash