Mejju 2023 Araha online
Malti Is-sit tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti
Kumitat ġdid għall-Għaqda tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti – Università twaqqfet minn Rużar Briffa u Ġużè Bonnici, żewġ studenti tal-Mediċina, fl-1931. Illum hija waħda mill-iżjed għaqdiet attivi fost l-istudenti tal-Università. L-attivitajiet li torganizza b'mod regolari matul is-sena jiġbdu ħafna nies b'interessi differenti. Dan huwa kollu mertu tal-kumitat żagħżugħ u ħabrieki li joħlom b'ideat friski u jistinka biex iwettaqhom. Dan ix-xahar saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali u ngħatat ħarsa lejn il-ħidma ta' matul it-terminu li għadda. Inħatar ukoll il-kumitat il-ġdid għat-terminu 2023-2024. Id-Dipartiment tal-Malti jawgura lill-GħMU aktar enerġija u ħidma b'risq ilsienna.    

Agħfas fuq ir-ritratt tal-kumitat il-ġdid tal-Għaqda biex tara ritratti oħra li ttieħdu waqt il-LĠA.

Isma' intervista ma' Anton Buttigieg

L-avukat Għawdxi u l-President Emeritu Anton Buttigieg twieled fi Frar 1912 u miet f'Mejju 1983. Minkejja li għaddew erbgħin sena minn mewtu jibqa' jissemma għall-poeżiji tiegħu, b'mod speċjali dawk marbutin man-natura. F'intervista li għamillu l-Professur Aquilina fl-1961, Buttigieg jaqra u jiddiskuti ż-żewġ poeżiji magħrufa tiegħu 'Il-Kebbies tal-Fanali' u 'Niftakar', u jitkellem fuq l-effetti tal-ħajja pubblika fuq kitbietu.  

Agħfas fuq l-istampa biex tisma' l-intervista.

Frank Zammit u l-Maltin tal-Awstralja
Fit-23 ta' Mejju d-Dipartiment tal-Malti tella' intervista mal-kittieb Frank Zammit li twieled ir-Rabat Għawdex u jgħix Sydney. Waqt l-intervista tkellem fuq tfulitu fil-Marsa, l-ewwel snin tiegħu fl-Awstralja u fuq il-komunità Maltija ta' hemmhekk. Zammit għadu attiv fl-għaqdiet letterarji f'Malta u l-Awstralja u jaħdem f'diversi oqsma kulturali u soċjali fi New South Wales. Fl-intervista tkellem ukoll fuq ix-xogħlijiet li ppubblika, fosthom il-ballata marbuta mal-inċident tal-214-il emigrant Malti, abbord il-vapur Gange, li fl-1916 inqabdu bejn sema u ilma għax ma tħallewx jinżlu fuq l-art Awstraljana. Mill-Bir ta' Qalbi (2023) hija l-iktar pubblikazzjoni riċenti ta' Zammit. Din il-ġabra ta' poeżiji bi studju ta' Dr Patrick Sammut ippubblikaha Malta waqt iż-żjara tiegħu.
 
Agħfas fuq ir-ritratt tal-Prof. Adrian Grima u Frank Zammit biex tara ritratti oħra.
Il-filmat tal-intervista se jittella' fuq malti.mt fil-ġimgħat li ġejjin. 
 
Mejju Ġie bil-Ward u Żahar

'Mejju Ġie bil-Ward u Żahar' ta' Giovan Francesco Buonamico nkitbet għall-ħabta tal-1670 u hija t-tieni l-eqdem poeżija bil-Malti. Minkejja li kiteb għadd ta' poeżiji bil-Latin, bit-Taljan u bil-Franċiż, jidher li din il-poeżija li tfaħħar lill-Gran Mastru Cotoner hija l-unika waħda li kiteb bi lsienna. Il-poeżija oriġinali għosfrot mill-manuskritt li kienet fih, imma saru żewġ kopji tagħha: waħda minn Agius De Soldanis u oħra minn Agostino Levanzin. F'intervista li kienet saret minn Nikol Baldacchino, Dr Olvin Vella jaqra din il-poeżija u jsemmi li filwaqt li kemm De Soldanis kif ukoll Levanzin jgħidu li mxew fedelment mal-oriġinal, bejn l-erba' kwartini taż-żewġ verżjonijiet hemm 66 differenza. 

Agħfas fuq l-istampa biex tisma' l-intervista li kienet saret fuq Radju RTK. 


Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, L-Imsida MSD 2080, Malta
Ibdel is-sħubija    |    Araha online

Jekk ma tixtieqx tisma' aktar b'aħbarna, waqqaf is-sħubija