Home

Merħba Bik

Nilqgħuk fil-portal tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, li fih ġabra ta’ riżorsi marbutin ma' oqsma bħad-djaletti, it-tradizzjoni orali, it-terminoloġija, il-grammatika, l-istorja tal-lingwa, u pubblikazzjonijiet bir-riċerka li ssir mill-istudenti u mil-letturi tad-Dipartiment, kemm-il darba bi sħab ma’ entitajiet oħra lokali u internazzjonali.

Welcome to the research portal of the Department of Maltese at the University of Malta, which includes resources on various fields, such as dialects, oral tradition, terminology, grammar, historical linguistics, and publications with research carried out by lecturers and students of the Department, often conducted in collaboration with other local and international entities.

Spunti

Kalendarju