Settembru 2023 Araha online
Malti Is-sit tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti
Kap tad-Dipartiment ġdid

Minkejja li huwa ġdid f'dan l-irwol, il-Professur Adrian Grima mhuwiex wiċċ ġdid fid-Dipartiment tal-Malti. Ilu jgħallem full-time fl-Università ta' Malta mill-2009. Minbarra l-letteratura Maltija, jgħallem ir-rappreżentazzjonijiet letterarji tal-Mediterran u jagħti kors introduttiv dwar l-ilsien Malti fl-INALCO, Pariġi. Ħa sehem f'konferenzi akkademiċi u f'festivals tal-letteratura f'diversi pajjiżi u kkoordina l-proġett tat-Tradizzjoni Orali bejn l-2016 u s-sena li għaddiet. Fl-aħħar snin ħadem fuq il-vuċi tan-narratur fix-xogħol tar-rumanzier Realista Ġużè Bonnici u fuq ir-rumanzi u l-ħajja tal-ewwel kittieba ta' rumanzi bil-Malti Concetta Brincat. Lil hinn mix-xogħol akkademiku u speċjalizzat, jikteb poeżiji u novelli għat-tfal u għall-kbar li rebħu premjijiet nazzjonali u internazzjonali. L-aktar pubblikazzjoni riċenti hi Daħlet ix-Xilep: Kontralimerikki tal-Pandemija.

Filwaqt li nawguraw lill-Prof. Grima, il-kap il-ġdid tad-Dipartiment tal-Malti, nirringrazzjaw mill-qalb lil Dr Michael Spagnol għall-erba' snin ta' ħidma fejjieda li wettaq fid-Dipartiment.     

Agħfas fuq ir-ritratt biex taqra l-profil akkademiku tal-Prof. Grima.

It-tmien konferenza tal-GĦILM

It-tmien konferenza tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija (GĦILM) saret bejn it-18 u l-21 ta' Settembru fl-Università ta' Bremen, il-Ġermanja, u attendewha aktar minn 30 riċerkatriċi u riċerkatur. Issir kull sentejn u tattira riċerkaturi minn Malta u minn madwar id-dinja li jaħdmu fuq il-lingwistika Maltija. Matul il-konferenza The Next Century of Maltese Linguistics ingħataw 27 taħdita li koprew firxa wiesgħa ta' suġġetti fosthom il-lingwistika teoretika, is-soċjolingwistika, l-istilistika, u l-lingwistika komputazzjonali. Iż-żewġ fergħat taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti fi Bremen u f'Malta kienu responsabbli mill-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta' dan l-avveniment u, wara s-suċċess ta' din l-edizzjoni, ħerqanin li jorganizzaw avvenimenti oħrajn li jippromwovu l-lingwistika Maltija fuq livell internazzjonali. 

Agħfas fuq ir-ritratt tal-grupp li attenda l-Konferenza għal tagħrif ieħor.

L-Għaqda tal-Malti waqt Freshers' Week
Kull sena l-Għaqda tal-Malti – Università tieħu sehem fi Freshers' Week biex tiltaqa' mal-istudenti kollha, speċjalment mal-istudenti l-ġodda tal-kors tal-B.A. fil-Malti. Bejn it-2 u s-6 ta' Ottubru rappreżentanti tal-Għaqda se jkunu ħdejn il-Librerija jilqgħu lil dawk li jixtiequ jġeddu s-sħubija, isiru membri, jew iridu aktar tagħrif fuq l-Għaqda u l-attivitajiet li torganizza.
Il-Ġimgħa 6 ta' Ottubru se tittella' l-attività MerħBA Bikom b'logħob divertenti għall-istudenti tal-ewwel sena tal-B.A.
 
Agħfas fuq l-istampa u aqra dwar l-aħħar attivitajiet tal-Għaqda.   
Kors prattiku fil-kitba tal-poeżija

Fit-18 ta' Ottubru se jibda kors prattiku u intensiv fil-kitba tal-poeżija. It-tmien sessjonijiet jiffukaw fuq il-mekkaniżmi ewlenin li huma meħtieġa biex tinbena poeżija biċċa biċċa, u biex il-poeżija ma tibqax biss kliem fuq il-karta imma tieħu ħajja ġdida lil hinn, speċjalment quddiem udjenza. Kull sessjoni ta' sagħtejn tinqasam f'qari, riflessjonijiet u istruzzjonijiet, u kitba prattika li tesperimenta b'tekniki u strateġiji differenti. Il-kors iħeġġeġ lill-parteċipanti jesperimentaw u ma jibżgħux jiktbu l-ewwel versi tagħhom.    

Agħfas fuq l-istampa għad-dati tas-sessjonijiet u għal tagħrif dwar ir-reġistrazzjoni u korsijiet oħra tad-Degree+. 


Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, L-Imsida MSD 2080, Malta
Ibdel is-sħubija    |    Araha online

Jekk ma tixtieqx tisma' aktar b'aħbarna, waqqaf is-sħubija