Ottubru 2023 Araha online
Malti Is-sit tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti
Dizzjunarju tal-ekonomija bil-Malti

Il-Ġimgħa 6 ta' Ottubru, fis-sala Pietru Pawl Saydon, l-Università ta' Malta, saret it-tnedija ta' Dizzjunarju Speċjalizzat: Ekonomija miġbur mill-Prof. Lino Brguglio u editjat minn Dr Michael Spagnol, Thomas Pace, u Dwayne Ellul. Dan huwa pubblikazzjoni tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti u tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Id-dizzjunarju fih ġabra ta' madwar 300 terminu tal-ekonomija bil-Malti u bl-Ingliż, u għal kull terminu jinkludi definizzjoni qasira bil-Malti. It-termini kollha bid-definizzjonijiet u t-traduzzjonijiet qegħdin fil-portal tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti. Kopja diġitali tad-dizzjunarju tinsab fis-sit tal-Librerija tal-Università.       

Agħfas fuq ir-ritratt biex taqra iżjed dwar din it-tnedija.

Merħba lill-istudenti tal-ewwel sena

Bl-appoġġ tad-Dipartiment tal-Malti, il-membri ħabrieka tal-Għaqda tal-Malti – Università taw merħba speċjali lill-istudenti tal-ewwel sena permezz tal-attività merħBA bikom. Bis-saħħa tal-programm imżewwaq li tħejja għalihom, l-istudenti mhux biss skoprew x'tagħmel l-Għaqda u kif jistgħu jinvolvu ruħhom fiha, imma saru jafu lil xulxin u lil uħud mil-letturi tagħhom f'ambjent informali u divertenti b'logħob bħal Aqtagħha u Tagħwiġ l-Ilsien.

Agħfas fuq ir-ritratt biex taġġorna ruħek dwar l-aħħar attivitajiet tal-Għaqda.

Insellmu lil Philip Sciberras
Fit-2 ta' Ottubru ħalliena l-poeta u mħallef Philip Sciberras. F'intervista li kienet saritlu bħala parti minn proġett immexxi bi sħab bejn id-Dipartiment u l-Akkademja tal-Malti, jitkellem dwar xi tfisser il-letteratura għalih u dwar il-poeżija bħala l-aqwa mezz biex jittrażmetti l-emozzjonijiet. Jirrifletti fuq l-iżvilupp tiegħu bħala kittieb u jiddiskuti xi xkiel iltaqa' miegħu mill-Moviment Qawmien Letterarju 'l hawn.
Fost l-istudji li jistħarrġu l-poeżija Moderna ta' Philip Sciberras nistgħu nsemmu t-teżi tal-MA tal-Prof. Bernard Micallef dwar il-figuri tad-diskors li jibnu t-tematika Eżistenzjalista (1995).
 
Agħfas fuq ir-ritratt u isma' l-intervista li Bernice Magro għamlet lil Philip Sciberras fl-2019.   
Taħdita fuq id-dizzjunarju ta' Dun Karm

Nhar it-Tlieta 31 ta' Ottubru, id-Dipartiment tal-Malti se jorganizza l-Konferenza Dun Karm. Dwayne Ellul se jitfa' dawl fuq faċċata sikwit minsija tal-figura kumplessa ta' Mons. C. Psaila: il-ħidma tiegħu fuq id-Dizzjunarju Ingliż u Malti, magħruf l-aktar bħala d-dizzjunarju ta' Dun Karm. It-taħdita se tiffoka fuq tliet oqsma ewlenin: l-istorja tad-Dizzjunarju Ingliż u Malti; il-filosofija ta' Psaila dwar il-lingwa u l-lessikografija; u l-analiżi ta' aspetti mid-Dizzjunarju li kienu nnutaw il-kritiċi.    

Din it-taħdita se ssir fis-Sala Francis Ebejer (Lecture Theatre 2) u tibda fis-6pm. Wara t-taħdita se jkun hemm riċeviment żgħir u titqassam kopja tal-ktejjeb tal-aħħar taħdita li kienet saret f'din is-serje ta' taħditiet organizzati mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar.

Agħfas fuq l-istampa għal tagħrif ieħor. 


Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, L-Imsida MSD 2080, Malta
Ibdel is-sħubija    |    Araha online

Jekk ma tixtieqx tisma' aktar b'aħbarna, waqqaf is-sħubija