Ġunju 2023 Araha online
Malti Is-sit tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti
It-tieni konferenza għall-istudenti postgradwatorji

It-tieni konferenza annwali tas-sensiela Appuntamenti mar-Riċerka saret is-Sibt 3 ta' Ġunju l-Università l-Qadima. Sitt riċerkaturi tal-Masters u d-Dottorat ippreżentaw l-istudju tagħhom fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija. Fl-ewwel parti tal-konferenza Raffaello Bezzina tkellem dwar il-formazzjoni tal-kelma fil-Malti, Kelly Saliba ddiskutiet il-kwalitajiet emerġenti fin-novella Maltija tal-bidu tas-seklu 21, u Romario Sciberras ippreżenta xi perspettivi Poststrutturalisti b'rabta mal-lingwaġġ newtrali dwar il-ġeneri. Fit-tieni parti Jessica Micallef iddiskutiet il-ġeneru tal-esej fil-kitba bil-Malti, Joseph Buttigieg tkellem dwar ir-rappreżentattività f'korpus ġeneriku tal-Malti, u Clare Azzopardi tkellmet fuq is-silenzji fin-narrattiva Maltija li bdiet tinkiteb fid-disgħinijiet.

Din il-konferenza għalqet is-sensiela ta' seminars ta' riċerka li d-Dipartiment tal-Malti jorganizza b'mod regolari matul is-sena akkademika. Dawn is-seminars joffru spazju biex l-istudenti postgradwatorji jiddiskutu r-riċerka tagħhom.     

Agħfas fuq ir-ritratt ta' Romario Sciberras biex tara iktar ritratti tal-attività.

It-terminoloġija marittima

Issa li s-sajf magħna aktarx li l-baħar infittxuh spiss. Iżda x'nafu dwaru u x'nistgħu naqraw biex nitgħallmu iktar? Ftit snin ilu ħareġ Dizzjunarju ta' termini nawtiċi u tagħrif marittimu lokali (2019). Insibu wkoll il-ktieb ta' Carmel Pulè, Qxur, biċċiet u opri tal-baħar (2000), u l-artiklu ta' Joseph Caruana, 'Għodda meħtieġa fil-bini tad-dgħajjes', ippubblikat f'L-Imnara (2005). Dawn huma biss uħud mix-xogħlijiet li ssib imniżżlin fil-paġna tar-riżorsi terminoloġiċi taħt it-tema tal-baħar. Din il-paġna tiġbor xogħlijiet li fihom terminoloġija marittima fuq oqsma bħas-sajd, il-bastimenti, l-ismijiet tal-flora u l-fawna tal-baħar, u l-bini tad-dgħajjes. Kull riżorsa għandha xi kliem muftieħ marbut magħha biex min ifittex ikun jista' jsib il-materjal malajr. 

Għal tagħrif ieħor idħol fis-sit malti.mt.

Erba' studenti tal-Malti jippreżentaw ir-riċerka tagħhom il-Ġermanja
Bejn il-5 u s-6 ta' Ġunju, erba' studenti postgradwatorji mid-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa ppreżentaw xogħolhom fuq suġġetti marbutin mar-riċerka lingwistika Maltija f'workshop bl-isem Triangulation II – A plethora of ideas about language f'Delmenhorst, il-Ġermanja. Fl-ewwel ġurnata Kirsty Azzopardi, studenta tad-Dottorat mad-Dipartiment, tat taħdita dwar 'The argument structure of motion verbs in Maltese', u Raffaello Bezzina, li għadu kif temm il-Masters tiegħu fil-Malti, tkellem dwar 'Word formation in Maltese'. Fit-tieni ġurnata Michela Vella, studenta tad-Dottorat mal-Istitut, tat taħdita bit-titlu 'In the (playing field): Maltese child language data collection', u Thomas Pace, li dan l-aħħar ukoll temm il-Masters mad-Dipartiment, ippreżenta r-riċerka tiegħu bit-titlu 'Language use in Malta's public administration'.
Dan il-forum akkademiku ttella' għat-tieni sena konsekuttiva, u fih ħadu sehem ukoll studenti minn Wales u l-Ġermanja. Id-delegazzjoni mill-Università ta' Malta tmexxiet mill-Prof. Ray Fabri. 
 
Agħfas fuq ir-ritratt tal-istudenti mal-Prof. Ray Fabri biex taqra iktar.   
X'hemm jistenniek wara l-kors tal-B.A. fil-Malti?

Kull sena l-Għaqda tal-Malti – Università u d-Dipartiment tal-Malti jagħtu l-opportunità lill-istudenti tal-Malti u lil dawk kollha interessati jiskopru x'toroq jistgħu jaqbdu wara li jtemmu l-istudji tagħhom tal-Baċellerat. Fit-13 ta' Lulju li ġej għadd ta' gradwati fil-Malti se jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u l-oqsma differenti li qegħdin jaħdmu fihom. It-taħdita se tittella' l-Università l-Qadima fis-6pm u l-kelliema ta' din l-edizzjoni huma Francesca Attard, Kit Azzopardi, Gabriel Lia, Kurt Gabriel Meli, u David Schembri. 

Għal iktar tagħrif u biex tirreġistra, agħfas fuq l-istampa. 


Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, L-Imsida MSD 2080, Malta
Ibdel is-sħubija    |    Araha online

Jekk ma tixtieqx tisma' aktar b'aħbarna, waqqaf is-sħubija