Riżorsi Terminoloġiċi

Guido Lanfranco
1974

A complete guide to the fishes of Malta

Pubblikazzjoni:
Progress Press Co. Ltd.
Kliem Muftieħ:
Klassifikazzjoni tal-ħut Paġni: 13-62
Indiċi bil-Malti tal-ħut 76-80
Tip:
Kotba
Giuseppe Despott
1915

A list of the Birds of Malta compiled for the University Museum of Natural History

Pubblikazzjoni:
Malta: Government Printing Office
Kliem Muftieħ:
Għasfar
Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Schembri
2002

Amfibji, rettili u mammiferi

Pubblikazzjoni:
PIN: Kullana Kulturali (Vol 39)
Kliem Muftieħ:
It-tqassim tal-ħlejjaq Paġni: 3-12
L-amfibji 13-20
Ir-rettili 21-92
Il-mammiferi 93-186
Il-ħarsien tal-amfibji, tar-rettili u tal-mammiferi - jinkludi lista 187-206
Amfibji, rettili u mammiferi li darba kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi 207-222
Speċi barranin li daħlu jew iddaħħlu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi 223-232
Speċi li jissemmew fil-ktieb, bil-Malti, b'mod xjentifiku u bl-Ingliż 233-236
Glossarju u definizzjonijiet 241-243
Louis Zammit
1995

An atlas of Mediterranean fish

Pubblikazzjoni:
-
Kliem Muftieħ:
Ħut Paġni: 1-106
Alfred E. Baldacchino, Edwin Lanfranco u Patrick J. Schembri
1990

Appuntamenti man-natura

Pubblikazzjoni:
Merlin Publishers
Kliem Muftieħ:
Lista ta' simijiet li jissemmew bil-Malti, b'mod xjentifiku bu bl-Ingliż Paġni: 96-100
Victor Falzon [Illust.]

Birds of Malta: a memory game

Pubblikazzjoni:
BirdLife Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar Paġni: (logħba)
David A. Bannerman u Joseph A. Vella-Gaffiero
1976

Birds of the Maltese Archipelago

Pubblikazzjoni:
Valletta: Museums Department
Kliem Muftieħ:
Il-partijiet tal-għasfur u tal-ġewnaħ - bl-Ingliż Paġni: xx-xi
Għasafar fid-dettall - klassifkazzjoni - bl-Ingliż, b'mod xjentfiku, bil-Malti u bit-Taljan 1-534
Indiċi - bl-Ingliż 538-540
Indiċi - b'mod xjentifiku 541-544
Indiċi - bil-Malti 545-547
Indiċi - bit-Taljan 548-550
Antonio Schembri
1843

Catalogo ornitologico del gruppo di Malta

Pubblikazzjoni:
Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar
James Lupi Spencer
2014

Dilettanti tal-agrikoltura

Pubblikazzjoni:
Google: Play Store
Kliem Muftieħ:
Meta tiżra'/tħwawwel Paġni: (applikazzjoni tal-mobile)
Kreaturi ta' ħsara
Kreaturi ta' ġid
Mrad
Pjanti ta' barra
Pjanti ta' ġewwa
Ħxejjex u frott
Ħwawar
varji
2014

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
Wordpress
Kliem Muftieħ:
Patata Paġni: (wordpress)
Siġar protetti ta' Malta
L-ortikultura
Il-qamħ
It-tilqim
L-għodda tal-biedja
L-irrigazzjoni
It-tin f'Malta
Insetti
Il-prevenzjoni tal-mard
Żrieragħ
Ħwawar u ħxejjex aromatiċi
Ħaxix ħażin? Jew le?
Taħwil tas-siġar
Il-kappar
X'titma' lill-pjanti?
varji

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
YouTube
Kliem Muftieħ:
Fertilizzant Paġni: (stazzjon fuq YT)
L-ispraġ
It-tilqim
Pjanti, siġar u arbuxelli
Inbid u xorb ieħor
Ħwawar u pjanti li jittieklu
Mill-għalqa għall-kċina
Joseph Caruana
2019

Dizzjunarju ta’ termini nawtiċi u tagħrif marittimu lokali

Pubblikazzjoni:
BDL
Kliem Muftieħ:
Il-mirkeb - storja Paġni: 26-54
Il-gżejjer Maltin 54-62
Il-bini tad-dgħajjes 63-85
Għodda għall-bini tad-dgħajjes 87-107
Qxur u bastimenti 109-137
Termini nawtiċi - alfabetikament 139-407
L-irkaptu tas-sajd 409-447
It-temp 449-461
It-trasport bejn Malta u Għawdex 463-477
Id-dgħajsa tal-Latini 479-499
Għoqod u rbit 501-505
Indiċi 509-526
Graeme Somner
1982

Ferry Malta – Il-vapuri ta’ Għawdex

Pubblikazzjoni:
Kendal: World Ships Society
Kliem Muftieħ:
Storja tas-servizz bil-vapuri bejn Malta u Għawdex Paġni: 3-29
Ismijiet ta' vapuri ta' bejn Malta u Għawdex 30-42
1 2 3 11

Riżorsi Terminoloġiċi

Din il-paġna fiha ġabra ta' riżorsi terminoloġiċi stampati u awdjoviżivi mqassmin skont temi differenti. Kull riżorsa għandha xi kliem muftieħ marbutin magħha biex min ifittex ikun jista' jsib il-materjal malajr.