Malti Is-sit tar-riċerka tad-Dipartiment tal-Malti
Ġużè Aquilina jintervista lil Rużar Briffa

F'Marzu tal-1962, Ġużè Aquilina intervista lil Rużar Briffa, wieħed mill-poeti l-aktar maħbubin tal-letteratura Maltija, li ta laqta moderna lill-poeżija Maltija u li flimkien ma’ Ġużè Bonnici waqqaf l-Għaqda tal-Malti. Fl-intervista Briffa jitkellem fuq il-ħajra biex jikteb bil-Malti u l-ewwel poeżija tiegħu, u jaqra xi poeżiji tiegħu, fosthom Lil Ommi, li joffriha għall-memorja t'ommu li mietet fl-istess xahar tal-intervista.

Biex tisma' l-intervista agħfas fuq l-illustrazzjoni ta' Ġorġ Mallia.

Aktar ilħna mill-imgħoddi
Tajra, ħamiema jew manoċċa?

Agħfas fuq il-mappa u skopri f'liema bliet u rħula jintużaw tajra, ħamiema u manoċċa. Dawn huma wħud mir-riżultati ta' kwestjonarju li tfassal biex itella' fil-wiċċ id-differenzi fil-vokabolarju fost aktar minn 1,200 ruħ ta' 60 sena jew aktar minn 31 lokalità f'Malta u Għawdex, u b'hekk tissawwar mappa djalettali bil-varjazzjoni fil-livell tal-kelma. 

Ħaġa Moħġaġa

Aqra l-artiklu ta' Michela Saliba fuq il-ħaġa moħġaġa, logħba bil-kliem tradizzjonali li tikkonsisti fi stqarrija jew mistoqsija, aktarx f’għamla ta’ ftit versi, li s-semmiegħa jridu jaqtgħu x’inhi. L-istudju tagħha jibni fuq ix-xogħol ta’ riċerkaturi oħrajn, b’mod partikolari Ġużè Cassar Pullicino, li, barra li għamel ġabra ġmielha ta’ ħwejjeġ moħġaġa minn ħafna bnadi tal-gżejjer Maltin, tana analiżi ta’ kif taħdem il-ħaġa moħġaġa, tat-temi rikorrenti li tittratta, u tal-mod kif titħaddem fil-letteratura, l-aktar fil-ħrejjef. Saliba tiġbor aktar ħwejjeġ moħġaġa, bil-varjanti tagħhom, minn lokalitajiet differenti, u tistħarreġ il-mekkaniżmi lingwistiċi li ninqdew bihom f’din il-logħba bil-kliem tant popolari.

Segwi t-taħdita
Taħdita ta' Kurt Slattery fuq il-Makkjetta

Il-makkjetta Maltija, għalkemm ħarġet mit-teatru popolari Taljan, kellha żvilupp oriġinali u awtonomu, b'xejriet lokali u bil-ġenju kreattiv tal-artisti Maltin li ħaddmuha. Kurt Slattery se jittratta l-karatteristiċi ewlenin ta' dawn l-għanjiet b'laqta umoristika li daħlu fiż-żewġ divertimenti kbar li kien hawn fis-seklu għoxrin: it-teatrin u l-għana. Waqt it-taħdita se nisimgħu xi makkjetti ta' Charles Clews, Fredu Spiteri l-Lavarist u Fredu Abela l-Bamboċċu.

Din l-attività, li se ssir online nhar it-13 ta' April 2021 fis-6:00pm, hi parti minn sensiela ta' taħditiet organizzati mill-membri tal-proġett tat-Tradizzjoni Orali. Ħajr lil Ġorġ Mallia tal-illustrazzjoni.


Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta’ Malta, L-Imsida MSD 2080, Malta
Ibdel is-sħubija    |    Araha online

Jekk ma tixtieqx tisma' aktar b'aħbarna, waqqaf is-sħubija