Dwarna

Dwarna

Din it-taqsima, li hi kkoordinata mill-Prof. Adrian Grima, bil-għajnuna ta’ Saviour Sam Agius, Daniel Bezzina, Jean Paul Borg u Mattea Demarco, tiġbor għadd kbir ta’ filmati u recordings ta’ konferenzi, taħditiet u intervisti li minn żmien għal żmien jorganizza d-Dipartiment tal-Malti.

 

This section, which is coordinated by Prof. Adrian Grima, with the help of Saviour Sam Agius, Daniel Bezzina, Jean Paul Borg and Mattea Demarco, gathers a considerable number of recordings of conferences, discussions, and interviews, which are organised by the Department of Maltese from time to time.

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur. 

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.