Dwarna

Dwarna

Din it-taqsima għandha żewġ għanijiet ewlenin. L-ewwel għan hu li tiġbor għadd ta’ termini minn oqsma differenti, minn snajja’ tradizzjonali, bħall-biedja, il-bini, is-sajd u s-sengħa tal-furnara u tal-mastrudaxxa, sa setturi ġenerali, bħall-kliem tal-mediċina, tax-xagħar, tal-ilbies u tal-mużika. Ħafna mit-termini huma mislutin mit-teżijiet li jinħadmu fid-Dipartiment tal-Malti bil-għan li jiġbru l-lessiku ta’ reġistri differenti. It-termini nġabru f’dan is-sit bis-saħħa tal-proġett MALRP04 Ġabra Terminoloġika, iffinanzjat mir-Research Seed Fund tal-Università ta’ Malta.

It-tieni għan hu li tgħaqqad ir-riżorsi terminoloġiċi stampati u awdjoviżivi f’post wieħed, ikklassifikati skont it-temi li jkopru. B’hekk, (a) nagħmluha eħfef għal min ikun irid ifittex termini minn dawn l-oqsma, bħal riċerkaturi, lessikografi, tradutturi, għalliema, u studenti tal-iskejjel u tal-università, u (b) inkunu f’pożizzjoni li naraw liema snajja’ u oqsma għad trid tinġabar it-terminoloġija tagħhom, ħalli r-riċerka fil-ġejjieni ssir b’mod aktar strutturat. Din il-ħidma qiegħda ssir bl-appoġġ tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Din it-taqsima jikkoordinawha l-Prof. Michael Spagnol, il-Prof. Manwel Mifsud, Dr Olvin Vella u Dwayne Ellul. Fost ir-riċerkaturi li jaħdmu f’dan il-proġett hemm Michael Farrugia, John Paul Grima, Isaac J. Zammit, Jesmar Brincat, Theresa Tabone Abdilla, Raffaello Bezzina, Thea Farrugia, Kirsty Bartolo u Nadine Grixti. F’dan il-proġett nikkollaboraw ma’ entitajiet lokali bħall-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, u internazzjonali bħat-Termcat fi Spanja u l-Foras na Gaelige fl-Irlanda.

 

This section has two main objectives. The first objective is to gather a number of terms from different sectors, ranging from traditional trades, such as farming, construction, fishing, as well as bakers’ and carpenters’ trades, to general sectors, namely vocabulary related to sickness, hair, fashion and bands. Most terms are derived from theses completed within the Department of Maltese, with the aim of gathering the lexicon of different registers. It was thanks to the project of the Department of Maltese MALRP04 Ġabra Terminoloġika that the terms were gathered in this website. This project was financed by the Research Seed Fund of the University of Malta.  

The second objective is to gather in one place all the printed and audiovisual terminological resources, classified according to their respective themes. Consequently, (a) it is easier for those looking for terms from these sectors, such as researchers, lexicographers, translators, teachers, and school as well as university students, and (b) we can be in a position to see the terminology of which trades and sectors still needs to be gathered, in order to ensure that future research is done in a more structured manner. This work is being done with the support of the National Council of the Maltese Language.

This section is coordinated by Prof. Michael Spagnol, Prof. Manwel Mifsud, Dr Olvin Vella and Dwayne Ellul. Some researchers working on this project are Michael Farrugia, John Paul Grima, Isaac J. Zammit, Jesmar Brincat, Theresa Tabone Abdilla, Raffaello Bezzina, Thea Farrugia, Kirsty Bartolo and Nadine Grixti. While conducting this project, we collaborate with various local entities, namely the National Council of  the Maltese Language, as well as foreign ones, such as Termcat in Spain and Foras na Gaelige in Ireland. 

 
Taf xi terminu?

Intiż f’xi qasam u taf b’termini li mhumiex inklużi fil-ġabra tagħna? Inkella taf xi terminu użat differenti? Ħallilna nota hawn.

Id-Dipartiment tal-Malti, Il-Fakultà tal-Arti, L-Università ta Malta, L-Imsida
+356 2340 3303