Dwarna

Dwarna

Dan il-proġett hu kkoordinat mill-Prof. Adrian Grima, Dr Michael Spagnol u l-Prof. Manwel Mifsud, bil-għajnuna ta’ Yanika Schembri Fava, Ġużi Gatt, Michael Deguara, Rita Saliba u Daniel Bezzina. Sa mill-bidu tal-proġett tat kontribut ukoll il-mibkija Marlene Mifsud Chircop sakemm ħalliet din id-dinja fis-26 ta' Awwissu 2020.

 

Għandek x’tgħidilna?

Ħallilna nota hawn jew fl-indirizz malti.arts@um.edu.mt

Id-Dipartiment tal-Malti,
Il-Fakultà tal-Arti,
L-Università ta' Malta,
L-Imsida

+356 2340 3303