Dwarna

Dwarna

Dan il-proġett twaqqaf fl-2016 b'koordinazzjoni tal-Prof. Adrian Grima, il-Prof. Michael Spagnol u l-Prof. Manwel Mifsud, bil-għajnuna ta’ Yanika Schembri Fava, Ġużi Gatt, Michael Deguara, Rita Saliba u Daniel Bezzina. Sa mill-bidu tal-proġett tat kontribut ukoll il-mibkija Marlene Mifsud Chircop sakemm ħalliet din id-dinja fis-26 ta' Awwissu 2020.

Mill-2023 ingħaqdu riċerkaturi oħra żgħażagħ: Bradley Cachia, Mirainne Bongailas, Nicole Mangion, Rachel Paris u Samwel Tanti, biex taħt il-koordinazzjoni ta' Yanika Schembri Fava, jiġbru u jiddokumentaw oqsma varji mit-tradizzjoni orali Maltija li jinħtieġu aktar riċerka. 

 

Għandek x’tgħidilna?

Ħallilna nota hawn jew fl-indirizz malti.arts@um.edu.mt

Id-Dipartiment tal-Malti,
Il-Fakultà tal-Arti,
L-Università ta' Malta,
L-Imsida

+356 2340 3303