Dwarna

Dwarna

Din it-taqsima fiha ġabra dejjem tikber tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-Letteratura u l-Lingwistika Maltija. L-għan tal-proġett hu li pass pass tinħoloq riżorsa li tgħin lill-istudenti, lir-riċerkaturi u lill-membri tal-pubbliku jfittxu x-xogħlijiet tal-istudjużi ewlenin tal-Malti. Ħajr lil Mattea Demarco tal-ġbir u l-katalogar tal-pubblikazzjonijiet.

This is an ever-growing bibliographic database of academic works about Maltese Literature and Linguistics. The aim of this ongoing project is to slowly develop a resource that helps students, researchers and members of the public look for the works of renowned scholars of Maltese. Thanks to Mattea Demarco for the collection and cataloguing of the publications.