Letterarji

Letterarji

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-kritika u t-teorija letterarja Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
1994 Schooling and Socialization: Rituals, Symbols and Hidden Messages in a Private School in Malta Immanuel Mifsud Maltese Society: A Sociological Inquiry. Ronald Sultana u Godfrey Baldacchino (edi), Malta: Mireva Publications
1997 The Left and Right in Educational Policy Making Immanuel Mifsud Inside/Outside Schools: Towards a Critical Sociology of Education in Malta. Ronald Sultana (ed), Malta: Publishers Enterprises Group
1998 Il-Kitba Teatrali F’Malta, Hemm xi Kriżi? Immanuel Mifsud (koeditur) Malta University Press
2003 Dans les Entrailles de Malte Immanuel Mifsud Courrier International #673
2004 Besedna Igra v Malteški Literaturi (Lettrism in Maltese Literature) Immanuel Mifsud Air Beletrina: Literarna Letalska Družba Vol 41
2005 Fili: Ir-Romantiċiżmu Modern tal-Moderni Immanuel Mifsud Fora Melitensia vol 2
2007 Gwerrieri u Sinjorini: Mary Meilak u l-Poeżija tal-Ġisem Immanuel Mifsud Il-Malti vol LXXIX
2007 The Phone: Imagining the Future of Creative Writing in 2005 Immanuel Mifsud Creative Nonfiction vol 31
2010 Il-Muskolu Kollu Demm ta’ ‘Il-Jien u Lilhinn Minnu’ Immanuel Mifsud Symposia Melitensia 6
2010 So Near Yet so Far: Literary Translation in Malta Immanuel Mifsud Culture Report, Progress Europe 3
2010 Il-Proġett ta’ Teatru Popolari f’Raħal Ġdid tas-Snin Sebgħin: Il-Farsa u t-Traġedja tal-Passjoni Immanuel Mifsud Kitbiet Dwar it-Teatrin: Testimonjanzi,Intervisti u Analiżi. Mario Azzopardi (ed), Malta: Malta Drama Centre
2011 Fat and Dark is Beautiful/is Ugly: A Short History of the Maltese Body through Twentieth Century Poetry Immanuel Mifsud The Beautiful and the Ugly. Les Editions de l’Harmattan
2011 L-Impossibbli Poetiku: it-Tensjoni bejn Malta Mara u l-Mara Maltija Immanuel Mifsud Studji Dunkarmjani. Carmel Azzopardi (ed), Malta: L-Akkademja tal-Malti/Klabb Kotba Maltin
2012 Teatru Marta Kwitt: Il-Mixja lejn iċ-Ċentru tal-Periferija Immanuel Mifsud M’Hemmx Bżonn Siparju: Kitbiet Dwar it-Teatru Kontemporanju f’Malta. Mario Azzopardi (ed), Malta: Ċentru tad-Drama
2012 This is my Body Immanuel Mifsud Wiċċimbwiċċ: Images of the Self, Introduzzjoni għall-katalgu ta’ wirja kurata minn Austin Camilleri. Kunsill Malti tal-Arti u l-Kultura, 4-22 Lulju 2012
2014 Exposed Women and the Hidden Visibilty of the Male Bodies Immanuel Mifsud The Contested and the Poetic: Gender and the Body. Amanda Stone (ed), Oxford: Interdisciplinary Press
2015 L-Antieroj: Min huma? X’inhuma? Fejn huma? Immanuel Mifsud Malta: Klabb Kotba Maltin, (editur)
2007 Post-Independence Maltese Poetry – Overview Bernard Micallef The Drunken Boat (online literary journal) 7:III/IV
2012 Analiżi fuq ‘Fejn Jorqod ir-Riħ’ ta’ Achille Mizzi/Analysis of ‘Where the Wind Sleeps’ Bernard Micallef ta' Achille Mizzi, Maltikurja
1988 Il-Ħajt ta’ Malta u Stejjer Oħra (The Wall of Malta and Other Stories) Bernard Micallef Malta: Printwell
1993 L-Espressjoni Awtentika tal-Kittieb fis-Soċjetà Maltija Llum (The Writer’s Authentic Expression in Today’s Maltese Society) Bernard Micallef L-Awtur u s-Soċjetà – Il-Letteratura Maltija mis-Snin Sittin lil Hawn (The Connection between Author and Society – Maltese Literature since the Sixties). Ed. Joe Borg, Malta: Għaqda tal-Malti [Università]
1994 Il-Metafora (Metaphor) Bernard Micallef Malta: Peresso Printing Press
1995 Miżerji Magħżula mill-Ħajja ta’ Ħalliem (Selected Miseries from a Dreamer’s Life – novel) Bernard Micallef Malta: Colour Image
1998 Il-Korrispondenza bejn Aspetti Formali u Sens fl-Ewwel Strofa ta’ ‘Pellegrin Distratt’ (Correspondence between Formal Aspects and Sense in the first stanza of ‘Pellegrin Distratt’) Bernard Micallef Journal of Maltese Studies 25-6. Malta: Malta University Press, Department of Maltese
1998 Is-Sinifikat u t-Tifsira f’Achille Mizzi (Significance and Meaning in Achille Mizzi) Bernard Micallef Studji fuq Vetrati Milwiena ta’ Achille Mizzi (Studies on Achille Mizzi’s Stained Glass). Ed. Oliver Friggieri, Peter Serracino Inglott u Bernard Micallef. Malta
1999 Is-Sensibilità Femminili bħala Djalogu mal-Ieħor (Feminine Sensibility as a Dialogue with the Other) Bernard Micallef Iżda Mhux Biss (Yet That’s not All), minn Maria Grech Ganado. Malta: Printwell
2000 Marjanu Vella u d-Dinja Allegorika tiegħu (Marjanu Vella and his Allegorical World) Bernard Micallef Marjanu Vella. Ed. George Aquilina, Bernard Micallef, Malta: PIN
2000 Ferita fir-Raħal (An Injury in the Village – short story) Bernard Micallef Da Dove Vengono le Storie. Torino: Lindau
2000 Laqgħa Straordinarja (An Extraordinary Encounter – short story) Bernard Micallef Kitbiet mill-Mediterran (Writings from the Mediterranean). Ed. Adrian Grima, Malta: Koperattiva Kulturali Universitarja
2001 La Poésie Maltaise Postèrieure à l’Indépendance. Une Vue d’Ensemble (Post-Independence Maltese Poetry – Overview) Bernard Micallef Le Jardin D’Essai – Écritures Maltaises Contemporaines 21/22. Paris: Centre National du Livre
2005 Reading Achille Mizzi – A Phenomenological Hermeneutics of the Christian Narrative Bernard Micallef Analecta Husserliana – The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature. Ed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
2005 It-Tifsira tal-Ħarruba fi ‘Quo Vadis?’ – Tinstab jew Tevoli? (The Meaning of the Carrob Tree in “Quo Vadis?” – Is it Found or Does it Evolve?) Bernard Micallef Il-Malti (Maltese) LXXVII. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2005 Il-Malti (Maltese) LXXVII Bernard Micallef (editur ġenerali u awtur tal-editorjal) Malta: L-Akkademja tal-Malti
2005 Il-Malti (Maltese) LXXVI Bernard Micallef (editur ġenerali u awtur tal-editorjal) Malta: L-Akkademja tal-Malti
2006 Meta Sraqt l-Indja (My Theft of India – short story) Bernard Micallef Storja Tinkiteb (A Story to be Written). Ed. Adrian Grima, Malta: Klabb Kotba Maltin
2008 Revisiting the Traditional Virtues of the Hero: A Phenomenological Study of Wilfred Owen’s Disabled Soldier Bernard Micallef Analecta Husserliana – Historical and Contemporary Virtues as Reflected in Literature. Ed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
2011 The Essential Achille Mizzi: Selected, Translated and Introduced by Peter Serracino Inglott – A Case for Performative Translation Bernard Micallef Symposia Melitensia 7. Ed. Joe Zammit-Ciantar, Malta: University of Malta, Junior College
2012 Surprised by Sameness – Gadamer’s Concept of Recognition Applied to Modern Poetry Bernard Micallef Hermeneutics and the Humanities – Dialogues with Hans Georg Gadamer. Ed. Madeleine Kasten, Herman Paul, and Rico Sneller, Leiden: Leiden University Press
2013 Il-Grottesk fil-Qarċilla Żwieġ la Maltija (The Grotesque in the Qarċilla Marriage Maltese Style) Bernard Micallef Il-Malti LXXXV. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2014 Milton’s Sky-Earth Alchemy and Heidegger’s Earth- Sky Continuum – A Comparative Analysis Bernard Micallef Analecta Husserliana – From Metaphysics to Sky and Earthed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
2013 Reċensjoni tal-ktieb ta’ Bruce Ross Bernard Micallef Travelling to Other Worlds – Lectures on Transpersonal Expression in Literature and the Arts. New York: Peter Lang, 2012. Ippubblikat fil-ġurnal akkademiku Phenomenological Inquiry Vol. 37, ed. Anna-Teresa Tymieniecka u Patricia Trutty-Coohill. Hanover, NH: The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning
2014 Qasir il-Għomor – Il-Poeżiji ta’ Dun René Cilia (Premature – The Poems of Fr René Cilia) Bernard Micallef (koeditur) Malta: Outlook
2014 Vuċi Lirika Emerġenti” (An Emerging Lyrical Voice) Bernard Micallef (editur) u Kit Azzopardi Qasir il-Għomor – Il-Poeżiji ta’ Dun René Cilia (Premature – The Poems of Fr René Cilia). Malta: Outlook
2014 Il-Lirika tal-Insustanzjalità (Lyricism of Insubstantiality) Bernard Micallef Mirja – Ħamsin Sena ta’ Poeżija: 1963 – 2013 (Mirrors – Fifty Years of Poetry: 1963 –2013), minn Philip Sciberras. Malta: Sciberras Associates Publishing
2014 Journal of Maltese Studies 29 – Giovan Francesco Buonamico Bernard Micallef (editur ġenerali), Prof. Arnold Cassola u l-Imħallef Giovanni Bonello Malta: Midsea Books. L-irwol ta' Bernard Micallef f'din il-pubblikazzjoni kien editjar u qari tal-provi estensiv ta' diversi studji minn dixxipplini differenti tas-seklu sbatax fuq Buonamico. Organizza wkoll it-tnedija tal-ktieb.
2014 The Cantilena as a Reading Experience Bernard Micallef Journal of Maltese Studies 28 – Studies on the Cantilena. Malta: University of Malta, Department of Maltese
2014 Journal of Maltese Studies 28 – Studies on the Cantilena Bernard Micallef (editur) Malta: University of Malta, Department of Maltese
2015 L-Allegorija (Anti)erojka f’Marjanu Vella ([Anti-]heroic Allegory in Marjanu Vella) Bernard Micallef L-(Anti)Eroj. Min Huma? X’inhuma? Fejn Huma? (Anti-heroes. Who are they? What are they? Where are they?) ed. Immanuel Mifsud, Malta: Department of Maltese at the Junior College and Klabb Kotba Maltin
2015 L-Arti Satirika fin-Novelli ta’ Juan Mamo: Minn Realtà Storika sa Frattarija ta’ Perspettivi (Satirical Art in the Short Stories of Juan Mamo: From Historical Reality to a Fray of Perspectives) Bernard Micallef Il-Malti LXXXVIII. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2015 Id-Diskors Ermetiku u t-Trasformazzjoni Alkemika fil-Poeżija ta’ Doreen Micallef (Hermetic Discourse and Alchemical Transformation in the Poetry of Doreen Micallef) Bernard Micallef Doreen Micallef: Il-Konferenza (Doreen Micallef: The Conference). Ed. Victor Fenech, Malta: L-Akkademja tal-Malti, Klabb Kotba Maltin
1 2 3 10