Letterarji

Letterarji

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-kritika u t-teorija letterarja Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2022 Kostituzzjoni bla Klawsoli – l-Ilsien Sigriet fil-Lirika ta’ Friggieri Bernard Micallef F'M. T. Vassallo & M. Spagnol (Eds.), Il-Poter tal-Kelma - Politika u Letteratura f'Oliver Friggieri (pp. 61-77). Malta: Il-Parlament ta' Malta
2022 Il-motif tal-ilma fil-lirika ta’ Gioele Galea Bernard Micallef F'Gioele Galea (Ed.), Ilma (pp. 112-143). Malta: Horizon Publications
2021 Fejn in-narratur ta’ Mamo ma jirrakkontax Bernard Micallef Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti, 94(1), 11-26
2019 Kelmtejn qabel: il-polifonija fil-motif tax-xemx Bernard Micallef F'J. Sharples (Ed.), Poeżiji ta’ Jesmond Sharples (pp. vii-xx). Malta: Klabb Kotba Maltin
2019 Jien, ir-raġel: kumment dwar il-maskulinità u l-imħabba romantika fix-xogħol ta’ Louis Briffa Immanuel Mifsud Leħen il-Malti, 38, 2019, pp. 75-83
2019 Mara li Tħobb Immanuel Mifsud F’Simone Galea, Xi Drabi Mqar Persuna, Klabb Kotba Maltin, 2019, pp 9-27
2021 Islanders in the Metropolis: Victor Fenech’s London Pictures & Other Poems Immanuel Mifsud F’Cultural, Culinary and Literary Travel: Celebrating Global Texts, Local Tastes, and London Textures, editjat minn Konrad Gunesh, London Centre for Interdisciplinary Research, 2021, pp 262-274
2022 Protest and Being Immanuel Mifsud F’Sabar: The Malta Protests, editjat minn Carla Camilleri, ADITUS, 2022
2022 Le villageois de Skorba, ou ce que je devais envoyer a Monsieur Guez Immanuel Mifsud Fi Le grand tour : autoportrait de l'Europe par ses écrivains, editjat minn Olivier Guézou, Pariġi: Grasset, 2022, pp 219-234
2023 Kumment fuq id-Dlam u d-Dawl fil-Poeżija ta’ Anton Buttigieg Immanuel Mifsud Anton Buttigieg: Bejn Storja u Miti, editjat minn Sergio Grech, Horizons, 2023, pp 239-248
2021 Inkwiet u Biża’ Immanuel Mifsud F’Toni Abela, L-Imxennqa għall-Ġiżirana u Stejjer Oħra, Kite, 2021, pp 11-19
2023 Text is a series of picture Immanuel Mifsud F’Austin Camilleri, Disgħa, Midsea Books, 2023, pp 182-203
2023 Monochrome and pictorial canvases: Maltese poetry in the time of Covid-19 lockdown Immanuel Mifsud F’Contagion and visual culture in the central Mediterranean: a multidisciplinary collection of essays, editjat minn Christian Attard, Midsea Books, 2023, pp 23-39
2023 Il-Ħarsa tax-Xitan: L-istejjer strambi ta’ Ġużè Ellul Mercer Immanuel Mifsud F’Ġużè Ellul Mercer, Il-Ħrejjef ta’ Barraminnhaw’, Sensiela Kotba Soċjalisti, pp. 155-179
1994 Schooling and Socialization: Rituals, Symbols and Hidden Messages in a Private School in Malta Immanuel Mifsud Maltese Society: A Sociological Inquiry. Ronald Sultana u Godfrey Baldacchino (edi), Malta: Mireva Publications
1997 The Left and Right in Educational Policy Making Immanuel Mifsud Inside/Outside Schools: Towards a Critical Sociology of Education in Malta. Ronald Sultana (ed), Malta: Publishers Enterprises Group
1998 Il-Kitba Teatrali F’Malta, Hemm xi Kriżi? Immanuel Mifsud (koeditur) Malta University Press
2003 Dans les Entrailles de Malte Immanuel Mifsud Courrier International #673
2004 Besedna Igra v Malteški Literaturi (Lettrism in Maltese Literature) Immanuel Mifsud Air Beletrina: Literarna Letalska Družba Vol 41
2005 Fili: Ir-Romantiċiżmu Modern tal-Moderni Immanuel Mifsud Fora Melitensia vol 2
2007 Gwerrieri u Sinjorini: Mary Meilak u l-Poeżija tal-Ġisem Immanuel Mifsud Il-Malti vol LXXIX
2007 The Phone: Imagining the Future of Creative Writing in 2005 Immanuel Mifsud Creative Nonfiction vol 31
2010 Il-Muskolu Kollu Demm ta’ ‘Il-Jien u Lil hinn Minnu’ Immanuel Mifsud Symposia Melitensia, Vol 6, 2010, pp. 63-70
2010 So Near Yet so Far: Literary Translation in Malta Immanuel Mifsud Culture Report, Progress Europe 3
2010 Il-Proġett ta’ Teatru Popolari f’Raħal Ġdid tas-Snin Sebgħin: Il-Farsa u t-Traġedja tal-Passjoni Immanuel Mifsud Kitbiet Dwar it-Teatrin: Testimonjanzi,Intervisti u Analiżi. Mario Azzopardi (ed), Malta: Malta Drama Centre
2011 Fat and Dark is Beautiful/is Ugly: A Short History of the Maltese Body through Twentieth Century Poetry Immanuel Mifsud The Beautiful and the Ugly. Les Editions de l’Harmattan
2011 L-Impossibbli Poetiku: it-Tensjoni bejn Malta Mara u l-Mara Maltija Immanuel Mifsud Studji Dunkarmjani. Carmel Azzopardi (ed), Malta: L-Akkademja tal-Malti/Klabb Kotba Maltin
2012 Teatru Marta Kwitt: Il-Mixja lejn iċ-Ċentru tal-Periferija Immanuel Mifsud M’Hemmx Bżonn Siparju: Kitbiet Dwar it-Teatru Kontemporanju f’Malta. Mario Azzopardi (ed), Malta: Ċentru tad-Drama
2012 This is my Body Immanuel Mifsud Wiċċimbwiċċ: Images of the Self, Introduzzjoni għall-katalgu ta’ wirja kurata minn Austin Camilleri. Kunsill Malti tal-Arti u l-Kultura, 4-22 Lulju 2012
2014 Exposed Women and the Hidden Visibilty of the Male Bodies Immanuel Mifsud The Contested and the Poetic: Gender and the Body. Amanda Stone (ed), Oxford: Interdisciplinary Press
2015 L-Antieroj: Min huma? X’inhuma? Fejn huma? Immanuel Mifsud Malta: Klabb Kotba Maltin, (editur)
2007 Post-Independence Maltese Poetry – Overview Bernard Micallef The Drunken Boat (online literary journal) 7:III/IV
2012 Analiżi fuq ‘Fejn Jorqod ir-Riħ’ ta’ Achille Mizzi/Analysis of ‘Where the Wind Sleeps’ Bernard Micallef ta' Achille Mizzi, Maltikurja
1988 Il-Ħajt ta’ Malta u Stejjer Oħra (The Wall of Malta and Other Stories) Bernard Micallef Malta: Printwell
1993 L-Espressjoni Awtentika tal-Kittieb fis-Soċjetà Maltija Llum (The Writer’s Authentic Expression in Today’s Maltese Society) Bernard Micallef L-Awtur u s-Soċjetà – Il-Letteratura Maltija mis-Snin Sittin lil Hawn (The Connection between Author and Society – Maltese Literature since the Sixties). Ed. Joe Borg, Malta: Għaqda tal-Malti [Università]
1994 Il-Metafora (Metaphor) Bernard Micallef Malta: Peresso Printing Press
1995 Miżerji Magħżula mill-Ħajja ta’ Ħalliem (Selected Miseries from a Dreamer’s Life – novel) Bernard Micallef Malta: Colour Image
1998 Il-Korrispondenza bejn Aspetti Formali u Sens fl-Ewwel Strofa ta’ ‘Pellegrin Distratt’ (Correspondence between Formal Aspects and Sense in the first stanza of ‘Pellegrin Distratt’) Bernard Micallef Journal of Maltese Studies 25-6. Malta: Malta University Press, Department of Maltese
1998 Is-Sinifikat u t-Tifsira f’Achille Mizzi (Significance and Meaning in Achille Mizzi) Bernard Micallef Studji fuq Vetrati Milwiena ta’ Achille Mizzi (Studies on Achille Mizzi’s Stained Glass). Ed. Oliver Friggieri, Peter Serracino Inglott u Bernard Micallef. Malta
1999 Is-Sensibilità Femminili bħala Djalogu mal-Ieħor (Feminine Sensibility as a Dialogue with the Other) Bernard Micallef Iżda Mhux Biss (Yet That’s not All), minn Maria Grech Ganado. Malta: Printwell
2000 Marjanu Vella u d-Dinja Allegorika tiegħu (Marjanu Vella and his Allegorical World) Bernard Micallef Marjanu Vella. Ed. George Aquilina, Bernard Micallef, Malta: PIN
2000 Ferita fir-Raħal (An Injury in the Village – short story) Bernard Micallef Da Dove Vengono le Storie. Torino: Lindau
2000 Laqgħa Straordinarja (An Extraordinary Encounter – short story) Bernard Micallef Kitbiet mill-Mediterran (Writings from the Mediterranean). Ed. Adrian Grima, Malta: Koperattiva Kulturali Universitarja
2001 La Poésie Maltaise Postèrieure à l’Indépendance. Une Vue d’Ensemble (Post-Independence Maltese Poetry – Overview) Bernard Micallef Le Jardin D’Essai – Écritures Maltaises Contemporaines 21/22. Paris: Centre National du Livre
2005 Reading Achille Mizzi – A Phenomenological Hermeneutics of the Christian Narrative Bernard Micallef Analecta Husserliana – The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature. Ed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
2005 It-Tifsira tal-Ħarruba fi ‘Quo Vadis?’ – Tinstab jew Tevoli? (The Meaning of the Carrob Tree in “Quo Vadis?” – Is it Found or Does it Evolve?) Bernard Micallef Il-Malti (Maltese) LXXVII. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2005 Il-Malti (Maltese) LXXVII Bernard Micallef (editur ġenerali u awtur tal-editorjal) Malta: L-Akkademja tal-Malti
2005 Il-Malti (Maltese) LXXVI Bernard Micallef (editur ġenerali u awtur tal-editorjal) Malta: L-Akkademja tal-Malti
2006 Meta Sraqt l-Indja (My Theft of India – short story) Bernard Micallef Storja Tinkiteb (A Story to be Written). Ed. Adrian Grima, Malta: Klabb Kotba Maltin
2008 Revisiting the Traditional Virtues of the Hero: A Phenomenological Study of Wilfred Owen’s Disabled Soldier Bernard Micallef Analecta Husserliana – Historical and Contemporary Virtues as Reflected in Literature. Ed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
1 2 3 10