Isma’

Isma’

Din il-paġna fiha siltiet ta' taħdit bid-djalett li nġabru fil-kuntest ta' proġetti tal-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università, fosthom siltiet miġburin minn Ġużè Aquilina u Benedikt Isserlin (AI). Fl-aħħar snin inġabret data djalettali ta' żmienna, li tiffoka fuq differenzi fonetiċi u fonoloġiċi (FF), lessikali u morfosintattiċi fid-djaletti ta' Malta u Għawdex. Għal kull silta nagħtu traskrizzjoni ortofonika, adattament tal-ortografija standard li tirrifletti l-pronunzja tal-kelliema, u traskrizzjoni fonetika, li turi l-għażliet li l-kelliema jagħmlu fis-siltiet, bil-varjazzjoni u l-inkonsistenzi tipiċi tat-taħdit.

This page contains snippets of dialect speech collected in the context of projects carried out by the Institute of Linguistics and Language Technology and the Department of Maltese at the University of Malta, including recordings collected by Ġużè Aquilina and Benedikt Isserlin (AI). We are currently collecting data from dialect speakers of our times, focusing on phonetic and phonological (FF), lexical as well as morphosyntactic variation in the dialects of Malta and Gozo. For each snippet we provide an orthophonic transcription, an adaptation of standard orthography to better reflect the actual pronunciation of the speakers, and a phonetic transcription, which shows the choices made by the speakers in the snippets, including differences and inconsistencies that are typical of speech.

 

Agħfas fuq il-mappa biex tisma' siltiet ta' Malti djalettali mis-snin 60 u 70. Click on the map to listen to recordings of dialectal Maltese from the 60s and 70s.