Letteratura

Letteratura

Din hi lista aġġornata tat-teżijiet dwar qasam tal-Letteratura Maltija. 

Sena Titlu Awtur il-Grad
2023 L-Ispazji tal-Poter f’Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici Shanna Zammit Cordina MA
2023 Il-Kwalitajiet Emerġenti fin-Novella Maltija tal-Bidu tas-Seklu 21 Kelly Attard MA
2021 Maskulinità Fraġli fir-Rakkont ‘Fl-Isem tal-Missier (U tal-Iben)’ u f”Jutta Heim’ Renzo Borg MA
2022 L-Ironija fil-Versi Popolari Maltin Yanika Schembri Fava MA
2021 Il-Kostruzzjoni tan-Nazzjon fil-Poeżija ta’ Oliver Friggieri Wayne Farrugia MA
2019 Malta: Interpretazzjoni Storika u Metaforika fil-Poeżija Maltija Dorian Sciberras MA
2020 L-Alterità fis-Sensibilità Lirika ta’ Immanuel Mifsud Beverly Agius MA
2021 Id-Djalettika Tal-Kanonu : Il-Kuntest Letterarju Malti David Aloisio PhD
2023 L-Oralità Riflessa fil-Lirika: Il-Marċi Brijużi tas-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa, Marsa A.D. 1949. Henzley Bezzina BA (Unuri)
2023 Aspetti tat-twemmin Popolari fil-Leġġendi Maltin Mirainne Bongailas BA (Unuri)
2023 Ir-Realiżmu Partikolari f’Juann Mamo f’Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka Matthew Zammit BA (Unuri)
2023 Xbihat Figurattivi tal-Flora Maltija f’Dun Karm Ylenia Cassar BA (Unuri)
2023 L-Intensitajiet Spiritwali fil-Ġabra “Għera” ta’ Gioele Galea Marla Xuereb BA (Unuri)
2023 Ir-Rumanz Polizjesk skont Paul Xuereb Wayne Camilleri BA (Unuri)
2023 L-Ironija f’Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka Alessia Baldacchino BA (Unuri)
2023 Ir-Rappreżentazzjoni tal-Faqar fin-Narrativa Realista Naomi Xuereb BA (Unuri)
2023 Mir-Rumanz għall-film: L-adattament ta’ Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi Louisiana Micallef BA (Unuri)
2023 L-Inġustizzja fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud Morientes Muscat BA (Unuri)
2023 Il-Kunflitti u l-Intimitajiet fil-Poeżiji ta’ Simone Galea Rachel Aquilina BA (Unuri)
2023 Ir-Rumanzi Dwar is-Snin Tmenin minn Lenti Kontemporanja Ilona Sciberras BA (Unuri)
2023 Il-Mara tal-Antieroj: Ir-Relazzjoni tal-Figura Femminili mal-Iżvolġiment tal-Antieroj fil-Letteratura Moderna Shannon Fenech BA (Unuri)
2023 Il-Maternità Kumplessa fin-Narrattiva Kontemporanja Maria Daniela Camilleri BA (Unuri)
2023 It-Testi tal-Gwerra: Il-Memorja tat-Tieni Gwerra Dinjija Miktuba u Mistqarra Adrian Bonavia BA (Unuri)
2022 In-Novelli ta’ Ġużè Aquilina Martha Calleja BA (Unuri)
2022 “F’Valz Assurd u Skizofreniku:” Tensjoni Ritmika u Fonetika f’Mario Azzopardi André Camilleri BA (Unuri)
2022 Il-Malti Mżewwaq tal-Partitarji ta’ Hibernians F.C. u Valletta F.C. Nicole Mangion BA (Unuri)
2022 Il-Vleġġa Satirika ta’ Oliver Friggieri: ‘Fil-Gżira Taparsi Jikbru l-Fjuri’ Matthias Mizzi BA (Unuri)
2022 It-Teknika tal-Fallaċja Patetika fir-Romantiċiżmu Bikri: Vassallo, Muscat Azzopardi, u Psaila Michela Buttigieg BA (Unuri)
2022 Partijiet tal-Ġisem fil-Qawl Malti Nicole Farrugia Camilleri BA (Unuri)
2022 Is-Sublimi fil-Poeti Romantiċi: Dun Karm, Rużar Briffa u Ġorġ Zammit Cherise Spiteri BA (Unuri)
2022 Il-Figura Politika fil-Lirika ta’ Oliver Friggieri Romilda Pace BA (Unuri)
2022 “Stajna Għażilna I-Kapriċċ tal-Imħabba”: Il-Poeżija Soċjopolitika ta’ Adrian Grima Mattea Demarco BA (Unuri)
2021 Sess, Droga u Mużika: Id-Divertiment f’Xogħlijiet ta’ Sammut, Stagno u Vella Gera Shana Tabone BA (Unuri)
2021 ‘O Mħabba!” – Il-Poeżiji ta’ Victor Fenech dwar l-Imħabba Francesca Marie Sacco BA (Unuri)
2021 L-Għana tal-Fatt fit-Tieni Nofs tas-Seklu Dsatax Ritianne Camilleri BA (Unuri)
2021 Il-Vjolenza fir-Rumanzi ta’ Ġużè Muscat Azzopardi Anthea Enriquez BA (Unuri)
2021 Ma’ Kull Qatra Semm li Sqejtna mal-Mejda: Il-Piż-tal-Familja fil-Poeżija ta’ Antoine Cassar Jean Paul Borg BA (Unuri)
2015 Bejn Realiżmu, Awtobijografija u Finzjoni: “L-Onorevoli” ta’ Lino Spiteri Brandon Muscat BA (Unuri)
2015 Ħjiel ta’ Realiżmu Maġiku u l-Kważi Ħrafa ta’ Ġorġ Peresso Dylan Muscat BA (Unuri)
2015 Id-Dramm Kontemporanju tal-Passjoni: Analiżi tat-Teatru tal-Ġimgħa l-Kbira f’Ħal Qormi Donna Pullicino BA (Unuri)
2015 It-Teorija tar-Rispons tal-Qarrej b’Referenza għal “Xibkatullis” Kirsten Scicluna BA (Unuri)
2015 L-Awtobijografija f’Dun Karm Kimberly Scicluna BA (Unuri)
2015 It-Tfal fil-Proża Moderna Maltija: Analiżi Psikoloġika Mariaelena Tanti Gregoraci MA
2015 Ir-Ripetizzjoni u l-Motivi f’“Kulħadd Ħalla Isem Warajh” ta’ Clare Azzopardi Bernice Vella BA (Unuri)
2015 Ir-Repetizzjoni fin-Novelli ta’ Walid Nabhan Melvic Zammit BA (Unuri)
2016 Id-defamiljarizzazzjoni tal-figura femminili f’poeti nisa tal-aħħar żminijiet Stacy Attard BA (Unuri)
2016 The role of literature in the education of adults: an analysis of selected Maltese novels* Stephen Bonnici MA (Adult Education)
2016 Il-qwiel: mera tat-twemmin reliġjuż u tal-mentalità tas-sessi fis-soċjetà Maltija Michaela Camilleri BA (Unuri)
2016 Xejriet tal-Proża bil-Malti ta’ Dun Karm Marita Cassar MA
2016 Manwel Pace: l-għarfien ġdid ta’ poeta qadim Kyle Frendo BA (Unuri)
2016 Il-vuċi ambigwa fil-poeżija ta’ mħabba ta’ Mario Azzopardi Maria Galea BA (Unuri)
2016 Wirt (1989): Ħarsa tematika, stilistika u kuntestwali ta’ dan id-dramm storiku Silvio Galea BA (Unuri)
2016 The poetry of convulsion: Aspects of late themes and forms in Mario Azzopardi Patricia Jane Gatt MA
2016 Funzjonijiet soċjali tal-vers popolari Malti: is-seħta u l-iskunġrar Yanika Schembri Fava BA (Unuri)
2016 Carmelo Camilleri u l-Ħidma Ġurnalistika tiegħu Alvin Vassallo MA
2017 Il-Kriżi Eżistenzjali f’Dun Karm Sarah Attard BA (Unuri)
2017 Reġistru, Temi u Xbihat Tabù fin-Narrattiva Kontemporanja Maltija Leanne Bajada MA
2017 Kif Inbidlet ir-Rappreżentazzjoni tal-Ġisem Femminili fil-Proża Maltija matul iż-Żmien Gail Bongailas BA (Unuri)
2017 In-Narrattiva ta’ Joe Camilleri Anthony Briffa MA
2017 L-Element Allegoriku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Forom u Funzjonijiet Christabel Caruana BA (Unuri)
2017 Interpretazzjoni Reliġjuża tar-Rumanz Malti Modern Ryan Caruana MA
2017 Identità, Letteratura u Kultura fil-Gazzetti tas-Seklu Dsatax (1838-1870)* Glenn Joseph Fenech MA
2017 Il-Poeżija Romantika Maltija: L-Ambjent bħala Post u Metafora Stephanie Purkiss Gaffarena MA
2017 L-Individwalità tal-Vuċijiet f’’Kulħadd Ħalla Isem Warajh’ ta’ Clare Azzopardi Maria Francesca Grech BA (Unuri)
2017 Gino Muscat Azzopardi u n-Narrattiva Tiegħu Kyle Grima MA
2017 Analiżi tax-Xejriet Retoriċi u Figurattivi fid-Diskorsi ta’ Eddie Fenech Adami (1986-1987) Nicole Muscat BA (Unuri)
2017 L-Aspett Umoristiku fi Tliet Drammi ta’ Alfred Buttigieg Stephnie Rodgers BA (Unuri)
2017 Is-Sigrieti ta’ Juan Mamo Mikxufa Rose Marie Said BA (Unuri)
2017 Il-Kunflitti Raġel-Mara fir-Rumanz Malti Modern Ramona Saliba MA
2017 Leġġendi Maltin Marbutin mat-Torok u l-Furbani: Aspetti Letterarji u Kulturali Elton Sant BA (Unuri)
2017 Karmenu Ellul Galea (1914-2007) Il-Kontribut Tiegħu għal-Letteratura u għall-Kultura Maltija Malcolm Schembri MA
2017 It-Temi Ewlenin u l-Istil Letterarju tar-Rumanzi ta’ Albert M. Cassola Dorian Sciberras BA (Unuri)
2017 Ir-Rappreżentazzjoni tas-Sess f’’Jutta Heim’ ta’ Immanuel Mifsud Maria Sciberras BA (Unuri)
2017 Ir-Rakkontar tat-Tibdil Soċjali f’Herbert Ganado u Ġużè Chetcuti Sarah Scicluna BA (Unuri)
2017 It-Tifel: Protagonista fil-Letteratura tat-Tfal Rachel Sladden BA (Unuri)
2017 L-Element Maġiku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Kawżi u Effetti Jolene Spiteri Colombo BA (Unuri)
2017 Motivi Neolitiċi fil-Poeżija Moderna ta’ Marlene Saliba Kimberly Spiteri BA (Unuri)
2017 Iż-Żgħażagħ fin-Novella Kontemporanja Christabel Vella MA
2017 L-Annimali bħala Karattri fin-Narrattiva ta’ Sagħtar Sarah Vella BA (Unuri)
2018 L-Għanjiet tal-Milied: Xejriet Figurattivi, Indirizz u Arranġament tal-Ħoss Francesca Attard BA (Unuri)
2018 Inkanta bil-Lsien Malti. Gaetano Buttigieg u l-Kanzunetta Popolari Dorothy Bezzina MA
2018 Mix-Xbieha Tradizzjonali sal-Inferenza Eżistenzjalista fil-Poeżija ta’ Daniel Massa Tyron Cardona BA (Unuri)
2018 F’Baħar Wieħed: Riflessi fuq is-Soċjetà Maltija Miriana Curmi BA (Unuri)
2018 Il-Kelma Maltija ta’ Eddie Fenech Adami James Aaron Ellul BA (Unuri)
2018 Contextualising Juann Mamo’s Depiction of the Mediterranean Conrad Fenech MA fl-Istudji Mediterranji
2018 Bejn Kanzunetta u Poeżija: Il-Lirika tal-Brikkuni Sephora Francalanza BA (Unuri)
2018 Francesco Caruana u l-Ħidma Letterarja Tiegħu Abigail Magro BA (Unuri)
2018 Ir-Rumanz dwar ir-Rumanz Malti – Trojan ta’ Alex Vella Gera Clayton Portelli BA (Unuri)
2018 It-Teatrin ta’ Kalċidon Agius Matteo Pullicino BA (Unuri)
2018 Il-Poeti Minuri f”Il-Ħabib’ – Analiżi Kritika Kristy Schembri BA (Unuri)
2019 Iż-Żwieġ Tradizzjonali fil-Letteratura Maltija sas-Seklu Dsatax Rachel Attard BA (Unuri)
2019 Analiżi kritika ta’ Ġensna fid-dawl tal-isfond storiko-kulturali u letterarju Bethany Baldacchino BA (Unuri)
2019 Is-Santi tal-Mejtin f’Malta: Minn Sfond Storiku Ewropew sa Reġistru u Stil Martina Bezzina BA (Unuri)
2019 L-Arti tal-Persważjoni fir-Riklami Televiżivi tal-Ikel bil-Malti (2000-2018) Maria Victoria Bonello BA (Unuri)
2019 L-Identità fin-Novelli ta’ Ġużè Ellul Mercer Michela Brincat BA (Unuri)
2019 Il-Manipulazzjoni tal-Lingwa f’Gramma Marta Cachia BA (Unuri)
2019 Il-‘Jien’ ta’ Poeti Maltin – Definizzjoni Psikoloġika ta’ Tipi Differenti Jessica Calleja BA (Unuri)
2019 It-tħaddim tar-rettorika fir-rumanz ta’ Oliver Friggieri: Fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri Stepheon Camilleri BA (Unuri)
2019 It-Tema Reliġjuża f’Dun Karm Althea Ciantar BA (Unuri)
2019 Analiżi tal-Element Vjolenti fil-Ħrejjef Miġbura minn Manwel Magri Eileen Cumbo BA (Unuri)
2019 Temi Estetiċi fil-Letteratura Maltija – Is-Seklu Għoxrin Alessia Formosa BA (Unuri)
2019 L-Imħabba fil-Poeżija ta’ Maria Grech Ganado Sean Galea BA (Unuri)
2019 Il-Femminiżmu fil-Poeżija ta’ Nadia Mifsud Arianna Mangion BA (Unuri)
2019 Ir-Realtà li Toħloq il-Letteratura Rachel Saydon BA (Unuri)
2019 Konfini, Silenzji u Mergħat: Aspetti Queer fin-Narrattiva Maltija, b’referenza speċjali għal Bep Romario Sciberras BA (Unuri)
2019 Analiżi tar-Rettorika Mħaddma Minn Dr Eddie Fenech Adami bejn l-1981 u l-1982 Lara Stagno BA (Unuri)
2020 Il-Lirika fil-Poeżija: Il-Każ ta’ Oliver Friggieri Maria Agius BA (Unuri)
2020 In-Normalizzazzjoni tal-Inġustizzja fir-Rumanz Fil-Parlament Ma Jikbrux Fjuri Nicole Borg BA (Unuri)
2020 Analiżi Psikanalitika tal-Karattru fin-Narrattiva Bikrija ta’ wara l-Indipendenza Aleinad Nappa BA (Unuri)
2020 Aspetti Liriċi fil-Poeżiji Bikrija ta’ Ġorġ Borg Roberto D'Amato BA (Unuri)
2020 Il-Kunċett tal-Universalità fil-Letteratura Matthew Chappell BA (Unuri)
2020 It-Taqbiliet tal-Festi f’Ħaż-Żebbuġ: Bejn Devozzjoni u Pika Martina Tabone BA (Unuri)
2020 L-arti tal-kelma fid-diskorsi politiċi ta’ Duminku Mintoff (1962) Christabelle Borg BA (Unuri)
2020 Is-Sehem tal-Għasafar fil-Poeżija Maltija Daniel Saliba BA (Unuri)
2020 Is-Sessiżmu fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri Raisa Coreschi BA (Unuri)
2020 Il-Lingwaġġ Figurattiv fl-Evanġelju ta’ San Ġwann Yurgen Sciberras BA (Unuri)
2012 Ġejjin Bid-Daqq! It-Tema tal-Mużika fil-Proġett tal-Malti fl-Ewwel Erba’ Snin tal-Iskola Sekondarja Deborah Grech BEd (Unuri)
2012 Ir-Rappreżentazzjoni tal-Irġulija fir-Rakkont “Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben)” ta’ Immanuel Mifsud Gabriella Mallia BA (Unuri)
2012 Stħarriġ Kritiku ta’ Kif Tiġi Mgħallma l-Letteratura għall-Eżami tal-Malti taċ-ĊES (Ċertifikat Għall-Edukazzjoni Sekondarja) fid-Dawl tat-Tagħlim Awtonomu. Deborah Mazzitelli BEd (Unuri)
2012 Il-Vuċi Narratriċi fir-Rakkont “Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben)” Ruth Mazzitelli BA (Unuri)
2012 In-Narrattiva ta’ Ġużè Aquilina Jake Mejlak BA (Unuri)
2012 Studju dwar il-Ġisem u Xbihat Korporali fil-Poeżija Maltija Immanuel Mifsud PhD
2012 Personaġġi Storiċi fil-Poeżija Maltija Kristen Mifsud BA (Unuri)
2012 Il-Karti Manwali tas-Soċjetà Museumina – Studju Kritiku Steven Mifsud BA (Unuri)
2012 Forom ta’ Indirizz Poetiku fil-Poeżija ta’ Oliver Friggieri Marja Piccinino BA (Unuri)
2012 Il-Letterarjetà tan-Narrattiva ta’ Ġużè Ellul Mercer Emanuel Psaila MA
2012 Karattru u Azzjoni f’”Leli ta’ Ħaż-Żgħir” Braden Saffrett BA (Unuri)
2012 Il-Mediterran fir-Rumanz u n-Novella Maltija Dorothy Marilyn Scerri MA
2012 L-Għeluq u l-Karatterizzazzjoni f’Żewġ Rumanzi ta’ Ġużè Bonnici Maria Simiana BA (Unuri)
2012 Il-Mara l-Ħażina u l-Mara t-Tajba fil-Poeżija Maltija Rebecca Spiteri MA
2012 It-Tema tal-Familja fil-Poeżija ta’ Dun Karm u ta’ Oliver Friggieri Jessica Sultana BA (Unuri)
2012 It-Tema tan-Nazzjon fil-Poeżija Post-Kolonjali Maltija Charmaine Tanti MA
2012 Il-Poeżiji Miġbura ta’ Mary Meylak Josmar James Vella BA (Unuri)
2013 Is-sens ta’ storja fin-narrattiva tat-tieni nofs tas-seklu 20 James Attard MA
2013 Il-Kontinwità bejn l-Atmosfera u s-Sensibilità tal-Protagonist fir-Rumanz “Fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri” Claire Marie Axiak BA (Unuri)
2013 Temi Ewlenin fil-Poeżiji ta’ Dun Frans Camilleri Alexia Azzopardi BA (Unuri)
2013 Xejriet Stilistiċi fil-Kelma ta’ Politiċi Maltin Ewlenin Francesco Bonello BA (Unuri)
2013 Analiżi tal-Kruha u Difetti Fiżiċi fil-Proża Maltija Pauline Borg MA
2013 Politeatru: Is-Sehem ta’ awturi u intellettwali Maltin fit-Teatru Politiku f’Malta Ylenia Carabott MA
2013 It-Teledramm Malti bħala Espressjoni ta’ Tibdil Soċjali Roxette Caruana BA (Unuri)
2013 Kummiedja għall-Familja kollha ta’ Alex Vella Gera Jean Cassar BA (Unuri)
2013 Il-Poeżiji ta’ Patri Anastasju Cuschieri bil-Malti u bit-Taljan John Farrugia BA (Unuri)
2013 “Figaro” (1896-1897) – Taht id-Direzioni ta Don Basilio – Giurnalett Umoriticu, Filodrammaticu u Filarmonicu Maria Farrugia BA (Unuri)
2013 Figurazzjoni, Reġistru u Rettorika ta’ korla fil-poeżija ta’ Karmenu Vassallo Samantha Grima MA
2013 In-Natura fil-Poeżija Romantika Maltija Karen Haber BA (Unuri)
2013 Ġeneri Letterarji f’Nikol Ġ. Cauchi George Mercieca BA (Unuri)
2013 Perspettivi Kritiċi fuq ir-Relazzjonijiet ta’ Mħabba fil-Poeżija Maltija Jacob Micallef BA (Unuri)
2013 Il-Poeżiji ta’ Manwel Dimech Jessica Micallef BA (Unuri)
2013 L-Esklużjoni Soċjali fir-Rumanz Malti tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Raisa Mifsud BA (Unuri)
2013 Analiżi tad-Diskontinwità fil-Ktieb ”Il-Linja l-Ħadra” ta’ Clare Azzopardi Nicole Said BA (Unuri)
2013 Id-Duwaliżmu Filosofiku f’Siltiet Narrattivi mil-Letteratura Maltija Gianluca Scicluna BA (Unuri)
2013 Il-Kunflitt fin-Narrattiva ta’ Pierre J. Mejlak Justine Somerville BA (Unuri)
2013 Carlo Satariano u l-Poeżiji f’”Il-Ħmara” (1926-1928) Shanna Spiteri BA (Unuri)
2013 Daħla Ġenerali għal Awtur mhux Magħruf Patri Ugo Mallia (1931-2005) Alvin Vassallo BA (Unuri)
2013 Bejn l-Arti Poetika u l-Arti Viżiva: Il-Kunċett ta’ Intermidja kif Imwettaq minn Maurice Mifsud Bonnici Doriana Vella BA (Unuri)
2013 Il-Varjetà ta’ Vuċijiet fil-Lirika ta’ Simone Galea Maria Vella BA (Unuri)
2014 Il-poeżija ta’ Ġan Anton Vassallo – interpretazzjoni soċjoloġika Lorraine Aquilina BA (Unuri)
2014 Il Veru Mannarinu u l-kontribut tiegħu lejn il-kultura u l-letteratura f’Malta Allison Attard BA (Unuri)
2014 “Il-poeżija Maltija ta’ “”Il-Ħabib”” (1914-1915)” Gianella Attard BA (Unuri)
2014 L-Arketipi fil-Poeżiji ta’ Achille Mizzi Daniela Baldacchino MA
2014 Taħt in-Nar u l-Ġeneru tad-Djarju Dorianne Bonello BA (Unuri)
2014 Karattri f’kunflitt mal-awtriċi f’De Molizz ta’ Clare Azzopardi Kristy Borg BA (Unuri)
2014 Il-kunċett tal-Letteratura fil-kitbiet ta’ xi awturi Maltin Matthew Borg BA (Unuri)
2014 Analiżi tax-Xejriet Figurattivi u Rettoriċi tad-Diskorsi ta’ Mintoff  (1961) Ann Marie Camilleri BA (Unuri)
2014 L-Ambigwità tat-Tieni Persuna: Il-Każ ta’ Alex Vella Gera Elena Cardona BA (Unuri)
2014 Is-Sehem ta’ ‘Il-Ħabib’ lill-Poeżija Maltija fis-snin 1923-1928′ Joanne Cassar BA (Unuri)
2014 In-novella ta’ Ġużè Ellul Mercer u Juan Mamo: studju komparattiv tax-xejriet narrattivi tagħhom Lara-Marie Cilia MA
2014 L-individwu u s-soċjetà fin-narrattiva ta’ Ġużè Ellul Mercer Maria Cortis BA (Unuri)
2014 Analiżi Tematika u Stilistika tad-Diskorsi ta’ Dom Mintoff 1977-1979 Lynne Gauci BA (Unuri)
2014 Il-kontribut ta’ Il Gazzetta Maltia (1899-1900) għall-iżvilupp letterarju f’Malta Kyle Grima BA (Unuri)
2014 Tekniċi umoristiċi u xbihat figurattivi fil-proverbju Malti Luke Hess BA (Unuri)
2014 Il-Femminiżmu Dijakroniku fir-Rumanz Malti Charmaine Mercieca MA
2014 Il-Ħsieb Soċjali fil-Kitba ta’ Ġuże Aquilina Melanie Mercieca MA
2014 Bejn it-tiġrib personali u l-idjoma lirika: Marjanu Vella Maria Micallef BA (Unuri)
2014 “Il-lingwaġġ metaforiku f””‘Ineż Farruġ”” ta’ Anton Manwel Caruana” Thea Micallef BA (Unuri)
2014 L-użu tal-metafora fil-kitbiet ta’ Clare Azzopardi Antonella Mifsud BA (Unuri)
2014 L-annimali fil-poeżija Romantika Maltija Anna Maria Parsons BA (Unuri)
2014 Il-Ħajku ta’ Victor Fenech: minn storja ta’ tradizzjoni Ġappuniża sa esperimentazzjoni moderna fil-poeżija Maltija Josette Portelli MA
2014 Id-dramm tal-passjoni kontemporanju Donna Pullicino BA (Unuri)
2014 Storja Kritika tad-Dramm Televiżiv Malti Rachel Vella MA
2014 Sriep u karattri oħrajn f’rumanz ta’ Alex Vella Gera Reanne Zammit BA (Unuri)
2015 Id-Distakk fl-Intimità: il-Lirika ta’ Immanuel Mifsud Beverly Aguis BA (Unuri)
2015 L-Erotiżmu Femminili fil-Poeżija ta’ Maria Grech Ganado Celine Aguis BA (Unuri)
2015 Rappreżentazzjonijiet Kulturali u Letterarji tal-Belt: “Bliet” ta’ Norbert Bugeja Keith Azzopardi MA
2015 Interpretazzjoni Freudjana Kontemporanja ta’ Newbiet Renzo Borg BA (Unuri)
2015 Il-Bniedem-Eremit fil-Poeżija Romantika Maltija Stephanie Cacciattolo BA (Unuri)
2015 Nikol Biancardi u n-Narrattiva Tiegħu Donna-Lynn Calleja BA (Unuri)
2015 Ir-rumanz Malti tal-faxxiklu Roseanne Fabri MA
2015 L-Iżvilupp tar-Rumanz Storiku Malti Valentina Farrugia BA (Unuri)
2015 Il-Memorja fil-Poeżija Romantika Maltija Tiziana Marie Fenech BA (Unuri)
2015 Romantic Culture in Malta Daniel Meilak MA Storja
2015 Il-Kitbiet ta’ Juann Mamo fil-Gazzetti Jessica Micallef MA
2015 Figuri tat-Taħdit fil-Vanġelu ta’ San Mattew Marilyn Mintoff BA (Unuri)
2009 Stejjer mill-Barżakka: Sett ta’ Kotba Kbar b’attivitajiet għall-qari għall-Primarja Kim Zahra BEd (Unuri)
2009 Il-mara fin-narrattiva ta’ Lino Spiteri Anton Zerafa BA (Unuri)
2010 Il-Karatterizzazzjoni fir-Rumanz Storiku Malti James Attard BA (Unuri)
2010 Il-perjodu Ingliż mill-1800 sas-Sette Giugno fir-raba’ klassi tal-esperjenza letterarja [diġ.] Josianne Attard BEd (Unuri)
2010 Is-Sesswalità fil-Proża Maltija tat-Tieni nofs tas-Seklu Għoxrin Jeanelle Azzopardi BA (Unuri)
2010 Il-Mara fi wħud min-novelli ta’ Immanuel Mifsud Gaynor Bajada BA (Unuri)
2010 In-Naħla Maltja ta’ Ġużè Muscat Azzopardi Alison Bondin BA (Unuri)
2010 It-Teatru Malti u ċ-Ċensura Phyllis Bondin BA (Unuri)
2010 It-Tema tal-Vjaġġ fil-Poeżija ta’ Mario Azzopardi Josef Bonello BA (Unuri)
2010 Minn Mary Meylak sa Simone Inguanez: Identitajiet u Perspettivi Olivia Borg MA
2010 Elementi Realistiċi fin-novelli ta’ Lino Spiteri Pauline Borg BA (Unuri)
2010 Ir-rappreżentazzjoni tal-ħakkiema barranin fir-rumanz storiku Malti Stephanie Borg BA (Unuri)
2010 Tematika u stilistika tal-Poeżija Maltija Moderna Analise Camilleri BA (Unuri)
2010 Is-sublimazzjoni poetika tat-tiġrib tal-ħajja fil-poeżija tal-poeta Għawdxi Marcell Mizzi Marisa Camilleri BA (Unuri)
2010 L-Operat taċ-Ċentru tad-Drama f’Malta u s-sehem ta’ xi awturi Maltin Ylenia Carabott BA (Unuri)
2010 Gezzu’ u l-Eżistenzjaliżmu: Interpretazzjoni filosofika tal-Ħrafa Elaine Caruana BA (Unuri)
2010 It-Tradizzjoni Pawlina fil-Poeżija Maltija Loredana Caruana BA (Unuri)
2010 Aspetti narrattivi fin-novelli ta’ Pierre J. Mejlak Lara Cilia BA (Unuri)
2010 “Aspetti Eżistenzjalisti fil-Kollezzjoni “”Poeżiji 1963-1984″” ta’ Achille Mizzi” Carl Paul Delmar BA (Unuri)
2010 Il-Postijiet fil-Poeżija Maltija Sarah Ellul BA (Unuri)
2010 L-Ewropa fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud Doriana Galea BA (Unuri)
2010 Ir-Relazzjonijiet fil-Familja: eżempji min-Narrattiva Maltija Nadia Galea BA (Unuri)
2010 Il-Ħajja u l-Ħidma ta’ Ġan Anton Vassallo Josette Grima BA (Unuri)
2010 It-Tema tat-Tbatija fil-Poeżija ta’ Rużar Briffa Samantha Grima BA (Unuri)
2010 It-Tema tal-Imgħoddi fil-Poeżija Moderna Charmaine Mercieca BA (Unuri)
2010 Carmelo Camilleri (1822-1903): Drammaturgu u Poeta Ingrid Micallef BA (Unuri)
2010 Il-Mara fin-Narrattiva ta’ Lina Brockdorff Graziella Portelli BA (Unuri)
2010 Pawlu Mizzi: Aġent Ewlieni tal-Ktieb Malti Josette Portelli BA (Unuri)
2010 It-Tema tal-Edukazzjoni fir-Rumanz Soċjali Margaret Sciberras BA (Unuri)
2010 Samuraj ta’ Frans Sammut fid-dawl tal-protagonist Marylene Spiteri BA (Unuri)
2010 Doreen Micallef: il-mara, il-kittieba Rebecca Spiteri BA (Unuri)
2010 It-Tfulija u l-Maternità kif jidhru fil-poeżiji ta’ Mario Azzopardi u Albert Marshall Sarah Ann Tanti BA (Unuri)
2010 Xejriet tal-kunflitt f’Ġużè Chetcuti u f’J.J. Camilleri Christabel Vella BA (Unuri)
2010 L-Elementi tal-Biża’ Dari u Llum fir-Rumanz Popolari Malti. Studju Komparattiv Erica Vella BA (Unuri)
2010 Il-fantasija fil-letteratura tat-tfal Denise Vella Zarb BA (Unuri)
2010 L-Aspett Teatrali tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta Frances Zammit BA (Unuri)
2011 Is-Sunetti ta’ Ġorġ Pisani Jean Paul Attard BA (Unuri)
2011 L-Aspett Awtobijografiku fil-Poeti Għawdxin Maria Attard BA (Unuri)
2011 L-Element Soċjali tar-Rumanz Malti Modern Daniela Baldacchino BA (Unuri)
2011 Ir-Rivitazzjoni tar-Rumanz Malti Stephen Bonanno PhD
2011 Strateġiji ta’ Rakkuntar fir-Rumanz Modern Malti li jiżviluppa t-tema ta’ Kunflitt bejn il-Valuri Tradizzjonali u l-Libertà Individwali Ann Marie Bonnici MA
2011 Is-Sehem tal-Gazzetta ‘In-Naħla’ lill-Poeżija Maltija fis-Snin 1908-1912, 1928 Graziella Bugeja BA (Unuri)
2011 L-Immigrazzjoni fil-Letteratura Kontemporanja Maltija Ryan Caruana BA (Unuri)
2011 Is-Sehem ta’ ‘Il-Ħabib’ lill-Poeżija Maltija fis-Snin 1912-1913 Marita Cassar BA (Unuri)
2011 Arturo Dimech u r-Rumanz tal-Faxxikli Roseanne Fabri BA (Unuri)
2011 Is-Simboliżmu fil-Kitbiet ta’ Dun Ġorġ Preca Stefano Farrugia MA
2011 Elementi ta’ Intertestwalità fil-Poeżija ta’ Maria Grech Ganado Romilda Ann Formosa BA (Unuri)
2011 It-Temi Ewlenin tal-Poeżija ta’ Ġorġ Zammit Stephanie Gaffarena Purkiss BA (Unuri)
2011 Aspetti Antropoloġiċi f’‘Leli ta’ Ħaż-Żgħir’ ta’ Ġużè Ellul Mercer Maria Gauci BA (Unuri)
2011 L-Għan Didattiku f’“Il-Ħabib tal-Maltin” (1859) Melanie Mercieca BA (Unuri)
2011 Perspettivi Kritiċi fit-Triloġija tal-Fiddien Janice Mifsud BA (Unuri)
2011 L-Aspett Letterarju f’Awtobijografiji Maltin Marie Claire Mula BA (Unuri)
2011 Żewġ studji ta’ awtur: Carmel G. Cauchi u Charles Casha Charlene Muscat BEd (Unuri)
2011 Dun Alwiġ Vella u x-Xogħlijiet tiegħu Ruth Portelli BA (Unuri)
2011 A reader-response approach to the initial training of Maltese literature teachers Terence Portelli PhD, L-Università ta’ Birmingham
2011 Narraturi u Strateġiji Narrattivi fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud Esther Saliba BA (Unuri)
2011 Ir-Rappreżentazzjoni tat-Tfulija fil-Poeżija ta’ Rużar Briffa Lourdes Saliba BA (Unuri)
2011 Pawlu Bellanti u l-Ħidma Letterarja tiegħu Leanne Schembri BA (Unuri)
2011 L-Ambjent fir-Rumanzi ta’ Oliver Friggieri Pierre Antoine Sciberras MA
2011 Il-Letteratura tal-Emigranti Maltin fl-Eġittu Colette Seychell MA
2011 Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum Kurt Slattery BA (Unuri)
2011 Il-Maskulinità f’xi Novelli Maltin Raquel Smith BA (Unuri)
2011 ‘Il-Frosta’ (1867) – L-Impenn Moralistiku ta’ “Giurnalett Satiricu” Gordan Lee Spiteri BA (Unuri)
2011 “Il-Gazzetta Satirika “”In-Nemes”” (1870) fl-Isfond Storiku tas-Seklu Dsatax” Karen Spiteri BA (Unuri)
2011 Il-Poeżiji ta’ Juann Mamo Annalise Vassallo BA (Unuri)
2011 Ix-Xbihat Naturali fil-Poeżija ta’ Marjanu Vella Charlon Xuereb BA (Unuri)
2011 Il-qari jagħmlek nies: xejriet tal-qari fost l-istudenti fl-ewwel sena sekondarja Victoria Xuereb BEd (Unuri)
2011 Intervisti lill-Kittieba Maltin fi skejjel sekondarji: tifkiriet u analiżi Charmaine Zerafa BEd (Unuri)
2012 Il-gżejjer Maltin joħolmu fil-leġġendi… Proposta pedagoġika għat-tisħiħtal-Esperjenza Letterarja Stephanie Attard BEd (Unuri)
2012 Il-Kontrapassaport ta’ Antoine Cassar Keith Azzopardi BA (Unuri)
2012 Il-Karattri fin-Novelli ta’ Frans Sammut Leanne Bajada BA (Unuri)
2012 It-teatru komiku bil-Malti tas-seklu dsatax f’Malta: Biblijografija kritika Stefan Bezzina MA
2012 Lucija Levanzin Inglott: Ħajjitha u Ħidmietha Mandy Bilocca BA (Unuri)
2012 It-Teatrin f’Malta: Temi u Tendenzi Pubbliċi 1934-1964 Rachel Brincat BA (Unuri)
2012 Il-Femminilità fil-Poeżija Romantika Maltija Semira Bugeja BA (Unuri)
2012 Ir-Rappreżentazzjoni tas-Soċjetà fir-Rumanzi ta’ Frans Sammut Analise Camilleri MA
2012 Imħabba u Kunflitt fir-Rumanz Malti Modern Loredana Caruana MA
2012 Patri Indrì Schembri u l-Poeżija Reliġjuża sas-Seklu 19 Mark Ciantar BA (Unuri)
2005 Agostino Levanzin: Ħajtu u Ħidmietu Joanne Cilia BA (Unuri)
2005 In-Narrattiva Taħt Lenti Psikoanalitika Nathalie Demicoli MA
2005 Scritture Maltesi Contemporanee Virginia Monteforte MA, Università degli Studi di Roma La Sapienza
2005 L-Iżvilupp tal-Kritika Letterarja Maltija Amanda-Jane Tabone MA
2006 L-Omm fil-Poeżija Maltija Antonella Bouvett BA (Unuri)
2006 L-Injoranza bħala Parti mir-Realiżmu fil-Letteratura Maltija Keith Buttigieg BA (Unuri)
2006 L-Imħabba fir-Rumanz Storiku Malti Maria Cuschieri BA (Unuri)
2006 Il-Kunċett ta’ Żmien Storiku u Soċjali fir-Rumanz Malti Isabelle Cutajar MA
2006 Ir-Rumanz Politiku fit-Tmeninijiet Oriana Falzon MA
2006 Il-Mara fir-Rumanz ta’ Oliver Friggieri Lorraine Farrugia BA (Unuri)
2006 Stħarriġ tat-Tagħlim tal-Poeżija fit-Tielet Sena tal-Liċej Erika Grasso u Marilyn Saliba BEd (Unuri)
2006 Id-Drama bħala Metodu għat-Tagħlim tal-Malti Daniela Micallef MEd
2006 Il-Poeżija Maltija Moderna: Interpretazzjoni Ekoloġika Ann Marie Scerri MA
2006 Temi Ewlenin fir-Rumanzi ta’ Laurent Ropa Dorothy Scerri BA (Unuri)
2006 Vassalli f’‘Il-Ħolma Maltija’ ta’ Frans Sammut Matthew Theuma BA (Unuri)
2007 Illum se naqraw storja: stħarriġ tal-lezzjoni tal-qari bil-Malti fil-ħames klassi tal-primarja  Marisa Bajada u Sara Jane Said BEd (Unuri)
2007 It-Teatru ta’ Ignazio Padovani Ginies Stefan Bezzina BA (Unuri)
2007 Charles Clews: Kittieb u Attur Komiku Popolari Ann Marie Bonnici BA (Unuri)
2007 L-Istorja ta’ l-Għaqda tal-Malti fi Ħdan l-Università Joseph P. Borg MA
2007 Is-Solitudni f’Dun Karm Gabriella Bruno BA (Unuri)
2007 Locating the Maltese woman: feminist articulations in contemporary Maltese literature Victoria Buttigieg MA, L-Università ta’ Leeds
2007 Ir-Rappreżentazzjoni tal-Mara fit-Teatru Malti tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Graziella Cassar BA (Unuri)
2007 Din il-ġrajja qanqlitilhom kurżità kbira wisq’: stħarriġ kritiku tar-rumanzi ta’ avventura ta’ Trevor Żahra Jacqueline Cassar BEd (Unuri)
2007 It-Tfal fin-Narrattiva Maltija Ruth De Giorgio BA (Unuri)
2007 Il-Poeżija Maltija fis-Sekli 19 u 20: Biblijografija Kritika (2 vol.) Anthony Dimech MA
2007 Ġorġ Pisani: Poeta tal-Postijiet Joanne Falzon BA (Unuri)
2007 L-Element Bibliku fil-Poeżija ta’ Marjanu Vella Stefano Farrugia BA (Unuri)
2007 In-Narrattiva ta’ Kilin Jennifer Fenech BA (Unuri)
2007 Ix-Xogħlijiet Miġbura ta’ Richard Taylor: Edizzjoni Kritika Edmond Grech BA (Unuri)
2007 Is-Sehem tal-Eroj fin-Narrattiva Maltija tal-Ewwel Nofs tas-Seklu Għoxrin Derek Mercieca BA (Unuri)
2007 Banni Bannozzi: l-użu tat-taqbiliet tradizzjonali Maltin fl-edukazzjoni Diane Marie Mizzi BEd (Unuri)
2007 Stħarriġ Kritiku tat-Tagħlim tal-Poeżija Maltija fis-Sitt klassi Post-Sekondarja Miriam Rapa BEd (Unuri)
2007 Leġġendi Għawdxin: ġabra ta’ lezzjonijiet tal-Malti b’mod tematiku (tinkludi CD) Jennifer Said BEd (Unuri)
2007 Is-Sess u l-Assenza Tiegħu fil-Proża Maltija Melanie Schembri BA (Unuri)
2008 Naraw! Nirrappurtaw! Nippubblikaw!: It-tisħiħ tal-qari u l-kitba fit-tielet sena sekondarja permezz tal-gazzetta tal-klassi [diġ.] Maureen Attard u Stephanie Sciberras BEd (Unuri)
2008 Il-mentalità tar-raġel f’xi rumanzi ta’ Ġużè Chetcuti Rodianne Bartolo BA (Unuri)
2008 L-effett tal-gwerra fuq il-letteratura Maltija Christopher Bonnici MA
2008 Il-klassi soċjali fir-rumanzi ta’ Wistin Born Marilyn Borg BA (Unuri)
2008 Il-vuċi ta’ mara fil-poeżija ta’ Maria Grech Ganado Olivia Borg BA (Unuri)
2008 Tifkiriet ta’ tfuliti: pakkett elettroniku għat-tielet sena tal-primarja [diġitali] Amanda Busuttil u Joanne Grech BEd (Unuri)
2008 Carmel Attard: il-bniedem fil-poeta Marija Cachia BA (Unuri)
2008 It-tema tal-familja fir-rumanz tal-ewwel nofs tas-Seklu Għoxrin Rashida Cassar BA (Unuri)
2008 Temi ewlenin fil-poeżija Għawdxija ta’ wara l-indipendenza Denise Cauchi BA (Unuri)
2008 L-idea ta’ nazzjon fil-poeżija Maltija Dwayne Ellul BA (Unuri)
2008 It-tagħlim tal-letteratura Maltija fl-ewwel klassi tal-iskola sekondarja: il-fehma tal-istudenti [diġ.] Joanna Galea BEd (Unuri)
2008 Il-karattru tal-mara fir-rumanzi ta’ Rena Balzan Denise Kenely BA (Unuri)
2008 Il-Moviment Qawmien Letterarju: lejn studju tal-istruttura, it-tematika u l-istilistika tal-ewwel snin Francesca Mangion BA (Unuri)
2008 L-identità ta’ xi poeti romantiċi Martina Micallef BA (Unuri)
2008 It-tema tal-ambjent fil-poeżija Għawdxija tul is-Seklu Għoxrin Carmen Mifsud BA (Unuri)
2008 Il-viżjoni romantika tan-natura fil-poeżija ta’ Anton Buttigieg Nicolette Saliba BA (Unuri)
2008 Influwenza anti-soċjali fin-narrattiva Maltija Justin Schembri BA (Unuri)
2008 L-emigrazzjoni fin-narrattiva Maltija Colette Seychell BA (Unuri)
2008 Xejriet differenti tal-eleġija Maltija Loraine Spiteri BA (Unuri)
2008 Pronostku Malti u l-kultura Maltija: l-aħħar fażi Oriana Marie Vella BA (Unuri)
2008 In-narratur u l-karattri fin-novelli ta’ Temi Zammit Rodianne Vella BA (Unuri)
2009 Ħsibijiet Kritiċi dwar ir-Rappreżentazzjoni tal-Għalliema fil-Letteratura Maltija [diġ.] Maria Attard BEd (Unuri)
2009 Il-Konflitti tal-mara: Fiż-Żifna tal-Ibliet Sherilyn Azzopardi BA (Unuri)
2009 Il-Karatterizzazzjoni fir-rumanzi ta’ Oliver Friggieri: It-Tfal Jiġu bil-Vapuri u La Jibbnazza Niġi Lura Donna Borg BA (Unuri)
2009 Dun Ġorġ: kittieb u kelliem Anthony Briffa BA (Unuri)
2009 Il-karatterizzazzjoni fir-rumanz Il-Ħolma Mibjugħa ta’ Rena Balzan Maria Cachia BA (Unuri)
2009 Ir-rwol tal-mara Maltija fir-rumanz politiku Malti tat-tmeninijiet Tiziana Caruana BA (Unuri)
2009 Analiżi tal-problemi taż-żgħożija fir-rumanzi ta’ Frans Sammut Illona Cassar BA (Unuri)
2009 Il-karatterizzazzjoni fir-rumanz ta’ Trevor Żahra: Is-Seba’ Tronġiet Mewwija Beverley-Ann Chetcuti BA (Unuri)
2009 L-Imħabba fil-poeżija Maltija tas-seklu għoxrin Donatella Cilia BA (Unuri)
2009 L-użu tat-titli fin-narrattiva ta’ Trevor Żahra b’rabta mat-tema Leanne Coppini BA (Unuri)
2009 Il-karatterizzazzjoni fir-rumanz psikoloġiku ‘ …U x-xitwa fadlilha ġimgħa’ ta’ Raymond Mahoney Caroline Delia BA (Unuri)
2009 Il-kunċett tar-relazzjoni fil-poeżiji Maltin tat-tieni nofs tas-seklu għoxrin Mariana Grech BA (Unuri)
2009 Realtajiet Ġodda fil-Letteratura għall-Adolexxenti bil-Malti: Stħarriġ Kritiku u Proposta Pedagoġika Melissa Grech BEd (Unuri)
2009 Prinċipji estetiċi Leopardjani f’Karmenu Vassallo Leeann Grima BA (Unuri)
2009 Il-karattru tal-qassis fin-narrattiva Maltija Stephen Lughermo MA
2009 L-Aspett tal-familja f’Ġużè Chetcuti Charlene Micallef BA (Unuri)
2009 Is-snin tmenin u l-prożaturi Maltin Emanuel Psaila BA (Unuri)
2009 Xejriet eżistenzjali fil-poeżija ta’ wara l-Indipendenza Josepha Spiteri BA (Unuri)
2009 Il-poeżija tan-nazzjon f’Dun Karm Charmaine Tanti BA (Unuri)
2009 Prinċipji estetiċi Taljani f’Dun Karm Maria Tanti BA (Unuri)
2009 Mill-ħajja għall-iskrin iż-żgħir: aspetti soċjali tat-teledramm Malti Rachel Vella BA (Unuri)
1999 Tradition et Modernité dans l’Oeuvre Romanesque en Langue Anglaise de Francis Ebejer (2 vol.) Jean-Patrick Feste PhD, L-Université d'Avignon
1999 Il-Kavallieri ta’ San Ġwann fir-Rumanz Storiku Malti Felicienne Mercieca BEd (Unuri)
1999 Arturo Caruana, Rumanzier, Traduttur u Versifikatur Popolari Tony Mercieca BEd (Unuri)
1999 Il Giurnal Malti u l-Isfond Storiku-kulturali ta’ Żmienu Herbert A. Penza BEd (Unuri)
1999 It-Teatru Politiku Malti tas-snin Tmenin: Analiżi ta’ Testi Ewlenin Mark Spiteri Lucas BA (Unuri)
2000 Xejriet Tematiċi fil-Poeti Romantiċi tal-Bidu tas-Seklu XX Marionne Abdilla BA (Unuri)
2000 Ġanni A. Cilia, Edukatur u Kittieb: Ħajtu u Ħidmietu Louise Abela u Charmaine Agius BEd (Unuri)
2000 Kultura, Reliġjon u Poeżija: Tliet Qassisin Poeti mir-Rabat t’Għawdex Elaine Attard u Lorna Sciberras BEd (Unuri)
2000 Persunaġġi Storiċi fir-Rumanz Storiku Malti Noel Attard MA
2000 It-Tagħlim tal-Folklor permezz tal-Kanzunetti Aaron Borg u Jesmond Sciberras BEd (Unuri)
2000 Il-Moviment Qawmien Letterarju: It-Twaqqif u s-Snin tal-Bidu Kenneth Busuttil BEd (Unuri)
2000 It-Tema tat-Tbatija fil-Poeżija Romantika Maltija Frank Cassar BA (Unuri)
2000 Antoloġija ta’ Poeżija għall-Istudenti tal-Aħħar Sentejn tas-Sekondarja Sandra Cassar BEd (Unuri)
2000 L-Attività Teatrali fiż-Żejtun (1900-1945) Desira Annabel BEd (Unuri)
2000 Antoloġija ta’ Poeżija Maltija għall-Istudenti fl-Ewwel Tliet Snin tas-Sekondarja Florence Garcia BEd (Unuri)
2000 Antoloġija ta’ Poeżija Maltija għat-Tfal tal-Iskola Primarja Alison Gatt BEd (Unuri)
2000 Il-Mixja Poetika ta’ Mario Azzopardi, 1968-1994 William Grech BA (Unuri)
2000 Il-Poeżija Maltija fl-Isfond tat-Teoriji b’Orjentazzjoni Lejn il-Qarrej Terence Portelli MA
2000 It-Teżijiet dwar il-Letteratura Maltija: Ġabra Sħiħa Kompjuterizzata u Valutazzjoni Tagħha Alison Joan Sapiano BEd (Unuri)
2001 L-Iżvilupp fil-Kitba ta’ Disa’ Snin permezz tal-Metodu tal-Kitba-Bħala-Proċess Rita Azzopardi BEd (Unuri)
2001 Ġabra ta’ Riżorsi Kulturali għat-Tagħlim mill-Arkivji tal-PBS – Radju (Tinkludi CD) Colette Calleja u Claire Grech BEd (Unuri)
2001 Proposti għat-tagħlim tal-kultura fis-sekondarja Owen Camilleri u Kris Scicluna BEd (Unuri)
2001 It-Tagħlim tal-Qari fit-Tieni Sena tal-Primarja: Għanijiet u Stejjer Silvana Cutajar u Josette Grima BEd (Unuri)
2001 Il-Poeżija Romantika Maltija: Il-Vjaġġ Reliġjuż Michael Debono BEd (Unuri)
2001 Pawlu Mifsud, Edukatur u Kittieb (Tinkludi CD) Michelle Falzon BEd (Unuri)
2001 L-Iżvilupp tar-Rumanz Malti: Il-motiv tal-Imħabba Daniela Fenech BEd (Unuri)
2001 L-Antiklerikaliżmu fil-Letteratura Maltija tas-Snin Sittin Charles Flores BA Studji Reliġjużi
2001 Kitba u Taħriġ dwar Temi Soċjali għat-Tfal fil-Livell Primarju Janice Galea BEd (Unuri)
2001 Is-Solitudni f’xi Poeti Maltin Stephen Gatt BEd (Unuri)
2001 Kitba u Taħriġ dwar Temi Soċjali fil-Letteratura għall-Adolexxenti Alexia Mallia BEd (Unuri)
2001 It-Tema tal-Eżistenza fir-Rumanz Modern Christine Mifsud MA
2001 The Maltese Heroic Fairytale (2 vol.) George Mifsud-Chircop PhD
2001 L-Ideoloġija tan-Novella Maltija Mark A. Vella MA
2002 Il-Livelli Differenti fil-Letteratura Maltija taċ-ĊES Paul Abdilla u Anabel Aquilina BEd (Unuri)
2002 It-Tagħlim ta’ Letteratura: Storja u Prattika Oliver Aquilina BEd (Unuri)
2002 Storja tal-Estetika Letterarja Maltija Josette Attard PhD
2002 Il-Poeti Nisa Maltin Helen Camilleri u Erika Medati BEd (Unuri)
2002 Il-Lingwa Figurattiva fir-Rumanz Storiku Lawrence Deguara BEd (Unuri)
2002 Letteratura u Politika: Il-Fehmiet Politiċi Ewlenin fil-Kitba ta’ Ġużè Orlando Francis Fabri MA
2002 L-Ambjentazzjoni fir-Rumanz Malti tad-Disgħinijiet Suzanne Gatt BA (Unuri)
2002 Il-Ġirja lejn il-Jien fir-Rumanz Malti Nathalie Micallef BA (Unuri)
2002 Il-Kompetenza tal-Qari fil-Malti fost it-Tfal tat-Tieni Sena fil-Primarja Karen Schembri BEd (Unuri)
2002 Ir-Rappreżentazzjoni tas-Sessi fil-Letteratura tat-Tfal tal-Awtur u l-Illustratur Trevor Zahra Alfie Sultana BEd (Unuri)
2003 Dominant Metaphors in Maltese Literature Adrian Grima PhD
2003 Il-Kavallieri fil-Klassi tal-Letteratura Maltija Sharon Grima BEd (Unuri)
2003 X’rajt u Qrajt!: Pakkett ta’ Riżorsi għall-Għalliema fil-Primarja mibni fuq Kotba li saru Films (Tinkludi CD “Riżorsi għall-Għalliema”, 5 CDs awdjo, chart bil-pjan tal-lezzjonijiet u 3 fowlders b’aktar charts) Maria Micallef BEd (Unuri)
2003 Il-Kunċett tal-Imħabba f’Ġorġ Pisani Andrew Pace BA (Unuri)
2003 Il-Kuxjenza Ambjentali fil-Poeżija Maltija Moderna Ann Marie Scerri BA (Unuri)
2003 Il-Ħajja ta’ Karmenu Vassallo, 1913-1987 Marcel Zammit Marmarà MA
2004 Juan Mamo fil-Kuntest Storiku, Soċjo-politiku Malti fil-Bidu tas-Seklu Għoxrin Josef Azzopardi BEd (Unuri)
2004 Kunċetti tal-Festa Popolari fil-Letteratura Maltija Christopher Bonnici BA (Unuri)
2004 Strutturi Narrattivi fir-Rumanz Malti Paul A. Buhagiar PhD
2004 Biblijografija tar-Rivista “Il-Malti” (1970-1999) Noel Cachia BA (Unuri)
2004 Stħarriġ tat-Tagħlim tal-Poeżija fil-Ħames Klassi tal-Primarja Philip Joseph Cachia u Sean Zammit BEd (Unuri)
2004 Dizzjunarju tal-Letteratura Maltija Paul Calleja MA
2004 L-Antoloġiji tal-Poeti Romantiċi (1900-1950) Daphne Cassar BA (Unuri)
2004 Għamliet Differenti ta’ Personalità fir-Rumanzi ta’ Paul P. Borg Isabelle Cutajar BA (Unuri)
2004 L-Idea tan-Natura fil-Poeżija Maltija tas-Seklu Għoxrin Oriana Falzon BA (Unuri)
2004 Il-Bijografija fil-Klassi tal-Letteratura: Il-Fehma tal-Għalliema u Proposta Pedagoġika Bernardette Farrugia BEd (Unuri)
2004 Is-Soċjetà fil-kitbiet ta’ J.J. Camilleri Karl Alan Fenech MA
2004 A Study of Postcolonial Drama in Malta (2 vol.) Marco Galea PhD, L-Università ta’ Birmingham
2004 L-Iżvilupp tat-Traduzzjoni fin-Narrattiva Maltija: mill-Addattament għall-Fedeltà Stephen Lughermo BA (Unuri)
2004 Between the Text and the Reader: Interpretation in the Readings of Modern Maltese Poetry Bernard Micallef PhD
2004 Un’Isola Due Isole. La Società Maltese e il Rito dello “Spirtu Pront” Simone Mongelli DAMS, Università degli Studi di Bologna
2004 Ir-Rispons Letterarju u l-Intelliġenzi Multipli fit-Tagħlim tal-Letteratura Maltija Andrea Juanita Morana BEd (Unuri)
2004 Il-Madonna taċ-Ċoqqa: Bejn Letteratura u Soċjetà Pierre Sciberras BA (Unuri)
2004 Il-Karatterizzazzjoni f’Wistin Born Sabina Vassallo BA (Unuri)
2004 “Biblijografija Kritika ta’ Artikli fir-Rivista Letterarja “”Il-Polz””” Adrian Vella BA (Unuri)
2004 Ir-Rumanz ta’ Avventura għat-Tfal Micheline Vella BEd (Unuri)
2005 It-Tema tal-Preistorja fil-Klassi tal-Letteratura Maltija Joanne Cassar BEd (Unuri)
1995 Żvilupp ta’ xi Logħob Tradizzjonali Malti Louise Mallia u Claudette Mercieca BEd (Unuri)
1995 L-Eżistenzjaliżmu f’Poeta Modern Malti: Philip Sciberras Bernard Micallef MA
1995 It-Tagħlim tal-Għanjiet u Poeżiji bil-Malti mill-‘Kindergarten’ sat-Tielet Sena Primarja Shirley Micallef BEd (Unuri)
1995 Il-Polemika Letterarja tas-Sittinijiet: It-Testi Miġbura u Mistħarrġa Terence Portelli BEd (Unuri)
1995 Il-Kreattività fil-Proża ta’ Trevor Zahra bħala Kittieb għat-Tfal Josanne Schiavone BEd (Unuri)
1995 Political Theatre in Malta 1964-1990 Sarah Spiteri BA (Unuri) Teatru
1995 Il-Poeti Għawdxin u l-Gazzetta “Għawdex” (1945-1964) Linda Xerri BEd (Unuri)
1996 Antoloġija Kritika ta’ Xogħlijiet Estetiċi Maltin Josette Attard MA
1996 Il-Poeżija Lirika ta’ Awturi Għawdxin Moira Attard BEd (Unuri)
1996 Emilio Lombardi: Ħajtu u Ħidmietu Janet Bonnici BA (Unuri)
1996 Rhythmic Patterns in Maltese Novels Charles Briffa PhD
1996 Mudelli Immaġinattivi fil-Poeżija Romantika Maltija Mario Cassar MA
1996 Il-Poeżija Reliġjuża ta’ Awturi Għawdxin Irene Farrugia BEd (Unuri)
1996 It-Teatru bil-Malti: Mill-Bidu sat-Tieni Gwerra Dinjija Marco Galea MA
1996 It-Tijatrin: 70 Years of Theatre in Gozo 1869-1939 Gordan J. Grech BA (Unuri) Teatru
1996 Il-Metafora tal-Vjaġġ fil-Poeżija Maltija: Dun Karm, Oliver Friggieri Adrian Grima MA
1996 Christian-Muslim relations as a topos in Maltese historiography, literature and culture Joe Vella Gauci PhD, L-Università ta’ Birmingham
1997 Il-Konflitt fin-Narrattiva Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Joanne Abela BEd (Unuri)
1997 Biblijografija Magħżula ta’ Traduzzjonijiet (1752-1994) Ludvic Azzopardi BA (Unuri)
1997 Evalwazzjoni tal-Preżentazzjoni Viżiva ta’ xi Kotba bil-Malti fil-Livell Primarju Victoria Bezzina BEd (Unuri)
1997 Mudelli Narratoloġiċi fir-Rumanz Malti Modern Stephen Bonanno MA
1997 Il-Mara fin-Narrattiva Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Connie Bonnici BEd (Unuri)
1997 It-Tagħlim tal-Komponiment fil-Malti f’Livell Sekondarju Janet Bonnici u Samuel Mercieca PGCE
1997 Testi tal-Letteratura għat-Tfal: Relazzjonijiet Differenti Sharelle Bonnici BEd (Unuri)
1997 Il-Poeżija Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin: Antoloġija Kritika Michelle Bonnici BEd (Unuri)
1997 Ix-Xogħlijiet Miġbura ta’ Manwel Dimech: Edizzjoni Kritika Paul A. Buhagiar MA
1997 Stħarriġ Dwar il-Kompetenza fl-Element ta’ Għarfien fil-Qari ta’ Testi bil-Malti fil-Livell Sekondarju Gaetano Calleja MEd
1997 Analiżi tat-Temi Ttrattati fil-Kotba tal-Proża fis-Sillabu tas-Sekondarja Sandra Callus BEd (Unuri)
1997 It-Tagħlim tan-Novelli fil-Malti (l-Ewwel Klassi tas-Subien) fl-Iskejjel ta’ l-Istat, tal-Knisja u Privati Alfred Camilleri u Malcolm Schembri PGCE
1997 Forom tal-Poeżija Moderna: Stħarriġ għat-Tagħlim fl-Iskejjel Francis Fabri BEd (Unuri)
1997 Dun Ġużepp Zammit Brighella u l-Kitba Tiegħu fil-Gazzetti Maltin Joseph Formosa BEd (Unuri)
1997 Ir-Rumanz Malti Modern: Interpretazzjoni Politika Mary Grace Galea BA (Unuri)
1997 Analiżi u Klassifikazzjoni tat-Temi fit-Testi Maltin għat-Tfal tal-Primarja Deo Grech BEd (Unuri)
1997 Il-Korrispondenza ta’ Karmenu Vassallo ma’ Erba’ Awturi: studju kritiku George Mifsud MA
1997 L-Oriġini tan-Novella Maltija: mil-Libertà tal-Istampa sa Temi Zammit u Ġużè Ellul Mercer (Tinkludi lista ta’ novelli li dehru f’gazzetti ta’ bejn l-1882-1936) Mark A. Vella BA (Unuri)
1997 Il-Mottiv tal-Ħtif tat-Tfajla fil-Letteratura Maltija Melanie Zahra BA (Unuri)
1998 Teaching Reading Strategies of Maltese Year 2 Teachers Marthese Agius BEd (Unuri)
1998 Annibale Preca u l-Ħidma Letterarja Tiegħu David Agius Muscat BEd (Unuri)
1998 Is-Simboliżmu fir-Rumanz “Ħdejn in-Nixxiegħa”: Metodu ta’ Tagħlim Jesmar Brincat BEd (Unuri)
1998 It-Testi Letterarji tal-Proża li t-Tfal Jużaw fl-Ewwel Sena f’Livell Sekondarju u d-Dinja ta’ Llum Marika Camilleri BEd (Unuri)
1998 Anton Buttigieg: Bijografija, 1912-1983 Stephen Craus MA
1998 Il-Mewt fir-Rumanz Malti Rita Dapi Vella BA (Unuri)
1998 L-istejjer ta’ Dun Ġorġ Preca Anthony Dimech BA (Unuri)
1998 Santu Wistin fi Ħsieb Dun Karm Paul Ellul MA
1998 A Guide to Maltese Literature for Children: A Bibliographic Essay Analysing the Development of Maltese Literature in this Aspect from 1980 to 1995 Maria Carmela Farrugia DLIS
1998 Dun Ludovik Mifsud Tommasi, Poeta u Kittieb Reuben Gafà BEd (Unuri)
1998 Ir-Relazzjoni bejn il-Wieħed u l-Ħafna fin-Narrattiva Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Karl Galea BEd (Unuri)
1998 Problemi ta’ Komunikazzjoni fin-Narrattiva Maltija Moderna Sharon Micallef Cann BEd (Unuri)
1998 L-Imħabba fir-Rumanz “Il-Gidba”: Metodu ta’ Tagħlim Antoine Navarro BEd (Unuri)
1998 Introduction to Literacy in Maltese Lelio Spiteri MEd
1998 Kultura fis-Sagħtar: Bibljografija ta’ l-Artikli li Dehru fl-Ewwel Mitt Ħarġa tar-Rivista Sagħtar, Jannar 1971-Jannar 1984 Marianne Ventura DLIS
1999 Il-Kitba Kreattiva bil-Malti fil-Livell Sekondarju: Stejjer u Taħriġ Clare Azzopardi BEd (Unuri)
1999 It-Teatru u l-Komunità: il-funzjoni soċjo-politika ta’ l-azzjoni drammatika f’Malta fit-tieni nofs tas-Seklu Għoxrin Mario Azzopardi MPhil
1999 Il-Logħob Tradizzjonali Malti Integrat fis-Sillabu tal-Primarja Marie Stella Buttigieg BEd (Unuri)
1999 L-Istudenti u t-Tagħlim tat-Testi tal-Letteratura tal-Malti fil-5es Klassi tal-Junior Lyceums Jurgen Calleja BEd (Unuri)
1999 It-Tema tal-Barrani fin-Narrattiva Maltija Moderna Vincent Diacono MA
1999 Il-Poeżija Maltija għat-Tfal: Antoloġija u Metodoloġija Graziella Fenech u Christopher J. Micallef BEd (Unuri)
1987 “Maskri Żgħar” fl-Isfond tad-Drama għaż-Żgħar Lucienne Fenech BEd (Unuri)
1987 Il Concetto della Patria nei Poeti Maltesi in Lingua Italiana del Primo Novecento John Formosa BEd (Unuri)
1987 Orjentamenti Reliġjużi Ġodda fil-Poeżija Moderna Maltija Raymond Grech BEd (Unuri)
1987 Ħjiel ta’ Realiżmu fil-Letteratura Maltija: Ġużè Chetcuti Bernard Micallef BEd (Unuri)
1987 It-Tiftix għat-Tifsira tal-Eżistenza fil-Poeżija Maltija Louis Scerri BEd (Unuri)
1987 Dun Ġorġ Kittieb, Għalliem, Riformatur Peter Paul Vella BEd (Unuri)
1988 La Presenza del Manzoni nella Narrativa Maltese Joanne Brincat BEd (Unuri)
1988 “Sehem il-Folklor fit-“”Textbooks”” ta’ Form I u II tal-Iskejjel Sekondarji bħala Għajnuna għall-Apprezzament Letterarju” Josette Calleja BEd (Unuri)
1988 The Quest for Identity in Five of Ebejer’s English Novels Mary Rose Caruana BEd (Unuri)
1988 L-Aspett Storiku fil-Poeżija Maltija Patricia Cutajar BEd (Unuri)
1988 L’Influsso dei Poeti Romantici Italiani sui Poeti Maltesi del Primo Novecento M. Darmanin BEd (Unuri)
1988 Fil-Beraħ mal-Ġojjin: Proġett, Studju Analitiku u Kritiku dwar Il-Ġojjin – ir-Raba’ Ktieb Stephen Miceli BEd (Unuri)
1988 Fil-Beraħ mal-Ġojjin: Proġett, Studju Analitiku u Kritiku dwar Il-Ġojjin – il-Ħames Ktieb Theresa Tortell BEd (Unuri)
1988 L’Amore in Dun Karm Glorianne Vassallo BEd (Unuri)
1988 Drawwiet marbutin ma’ ħajjet il-bniedem: sorsi u riżorsi għall-istudenti ta’ bejn 11 u 13-il sena Marie Therese Vassallo BEd (Unuri)
1988 George Zammit: The Discovery of the Self Through a Dialogue with Nature Patricia Zahra BEd (Unuri)
1989 La Narrativa di Francis Ebejer nella Letteratura Maltese Federica Abaterusso L-Università ta’ Ruma
1989 Il-Mara fid-Dramm Malti Modern Mario Attard BA (Unuri)
1989 Studju Analitiku tal-Ktieb “Id-Denfil 3” bħala Ktieb tal-Qari Ann-Marie Ellul BEd (Unuri)
1989 Il-Poeżija Maltija tas-Snin Sittin: Riflessi tal-Qagħda Soċjali Saviour Sammut BEd (Unuri)
1990 Aspetti Psikoloġiċi u Soċjali fir-Realiżmu ta’ “Nirien ta’ Mħabba” ta’ Ġużè Chetcuti Silvana Sammut BEd (Unuri)
1990 Aspetti Storiċi u Psikoloġiċi fid-Dramm “Ħitan” ta’ Francis Ebejer Louiselle Zammit BEd (Unuri)
1991 Xejriet Moderni fil-Kritika Letterarja Anna Maria Abela BEd (Unuri)
1991 Il-Karatterizzazzjoni fil-Letteratura għat-Tfal Paul Attard BEd (Unuri)
1991 Richard Taylor: Żminijietu, Ħidmietu u l-Poeżija tal-Giahan Joseph Buttigieg BEd (Unuri)
1991 L-Element Folkloristiku fil-Versi Bikrija Maltin: mill-Bidu sa Dwardu Cachia Maria Calleja BEd (Unuri)
1991 Studju Kritiku u Analitiku tat-Textbooks “Il-Ġojjin” għaż-Żgħar u l-Ewwel Ktieb George Caruana BEd (Unuri)
1991 “Boulevard” ta’ Francis Ebejer Marianne Caruana BEd (Unuri)
1991 Ir-Rabta tal-Poeżija Maltija mal-Mużika Philip Ciantar BEd (Unuri)
1991 L-Element Folkloristiku fil-Proża Maltija mill-Bidu sa l-1886 Rose-Anne Felice BEd (Unuri)
1991 Mikelanġ Borg u t-Teatru Marco Galea BA (Unuri)
1991 Il-Mediterranjetà tal-Poeżija Maltija: il-Vjaġġ Adrian Grima BA (Unuri)
1991 Malta: Il-Bieraħ u Llum f’“L-Imnarja Żmien il-Qtil” ta’ Francis Ebejer Anna Mallia BEd (Unuri)
1991 L-Ambjent fil-Letteratura tat-Tfal Harold Mamo BEd (Unuri)
1991 “Vaganzi tas-Sajf” ta’ Francis Ebejer Patricia Mintoff BEd (Unuri)
1991 Aspetti Storiċi, Psikoloġiċi u Folkloristiċi fid-Dramm “Il-Ħadd fuq il-Bejt” ta’ Francis Ebejer Giselle Spiteri BEd (Unuri)
1991 Analiżi tas-Soċjetà Maltija f’“Menz” ta’ Francis Ebejer Saviour Tabone BEd (Unuri)
1991 Aspetti ta’ Problemi Psikoloġiċi, Soċjali u Folkloristiċi fir-Rumanzi “Il-Għar tax-Xitan” u “Aħna Sinjuri” ta’ J.J. Camilleri Maria C. Xuereb BEd (Unuri)
1991 L-Ewwel Fażi tat-Teatru ta’ Francis Ebejer Michelle Zammit BEd (Unuri)
1991 De Arte Poetica ta’ Orazju: Valutazzjoni Kritika Bernardette Zarb BEd (Unuri)
1992 It-Tagħlim tal-Letteratura Maltija fil-Form 4 Jesmond Debono BEd (Unuri)
1993 Dwardu Cachia u s-Sehem Tiegħu fis-Sebħ Joseph Axiaq BA (Unuri)
1993 Antoloġija ta’ Poeżija Lirika Lennox Baldacchino BEd (Unuri)
1993 L-Introverżjoni fil-Poeżija Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin Joseph Bugeja BEd (Unuri)
1993 It-Teatru Klassiku Malti Christopher Galea BEd (Unuri)
1993 Sfond Soċjali u Analiżi Strutturali tar-Rumanz ’Taħt Tliet Saltniet’ ta’ Ġużè Aquilina John Grech BEd (Unuri)
1993 Antoloġija ta’ Poeżija Ċajtiera (L-Ewwel Nofs tas-Seklu Għoxrin) Rennie Mercieca BEd (Unuri)
1993 Bibljografija tal-Kritika Letterarja Maltija, 1965-1992 Anthony Sammut BA (Unuri)
1994 Il-Ħajja Kontemporanja Maltija fir-Rumanzi ta’ Frans Sammut Christopher Azzopardi u Josette Caruana BEd (Unuri)
1994 Dante u l-Kultura Maltija fis-Seklu XIX Paul A. Buhagiar BA (Unuri)
1995 Tracce dell’Ermetismo Italiano nella Poetica del Maltese Achille Mizzi Neville Aquilina BA (Unuri) Taljan
1995 Giuseppe Cumbo u r-Rumanz tal-Faxxikli Kenneth Attard BA (Unuri)
1995 Malti għaż-Żgħar: Għar-Raba’ u l-Ħames Sena Alfred Buttigieg u Michael Fenech DEAM
1995 Metodoloġija fit-Tagħlim tal-Qari bil-Malti fl-Ewwel Tliet Snin tal-Iskola Primarja Antonia Cini u Marlene Dimech BEd (Unuri)
1995 Il Linguaggio Non Verbale dei Maltesi e degli Italiani con Riferimenti a Due Opere Narrative Italo-Maltesi Margaret Dalli u Maria Loretta Dalli BEd (Unuri)
1995 Drawwiet Popolari fin-Novelli tal-Kotba tal-“Mogħdija taż-Żmien” Claudia Fenech BEd (Unuri)
1995 Influenze delle Lettere Italiane sul Teatro Maltese di Alfred Sant John Giuliano BA (Unuri) Taljan
1970 Il-Ħajja u x-Xogħlijiet Letterarji ta’ Dr. Wallace Ph. Gulia Juliet Spiteri BA (Unuri)
1971 Anton Buttigieg, Poeta Carmen Abela BA (Unuri)
1972 Il-Professur Aquilina u Żminijietu fid-Dawl tal-Kitba Ġurnalistika Tiegħu, 1955-1969 Mario Costa BA (Unuri)
1972 Ġużè Aquilina, Kittieb ta’ Drammi Charles Grima BA (Unuri)
1972 Ġużè Cassar Pullicino, Folklorista Ġorġ Mifsud-Chircop BA (Unuri)
1972 Rużar Briffa Pauline Vella BA (Unuri)
1973 Il-Kotba tal-‘Mogħdija taż-Żmien’ Anthony Aquilina BA (Unuri)
1973 It-Teatru ta’ Francis Ebejer Maria Ciappara BA (Unuri)
1973 Midfna u drawwiet ta’ dfin ġo Malta preistorika Damjan Hardie BA (Unuri)
1973 Ġużè Galea, Rumanzier Francis Paul Mifsud BA (Unuri)
1973 Il-Professur Ġ. Aquilina, Essayist Ġorġ Muscat BA (Unuri)
1973 Il-Madonna fil-Poeżija Maltija Emidio Saliba BA (Unuri)
1973 Sir Temi Zammit: Ħidmietu mill-Kitba Philip Xuereb BA (Unuri)
1973 Ġużè Diacono, Drammaturgu Tarcisio Zarb BA (Unuri)
1974 Ġużè Ellul Mercer: Ħajtu, Fehmietu u Ħidmietu Maria Camilleri BA (Unuri)
1974 Analiżi tar-Rivista ‘Il-Malti’, 1925-1969 Angela Fenech BA (Unuri)
1974 Il-Ħidma Letterarja ta’ Alfons Marija Galea Anna Galea BA (Unuri)
1974 It-Tixbih fil-Poeżija ta’ Anton Buttigieg Pauline Garzia BA (Unuri)
1974 L-Aħħar Gwerra fil-Proża Maltija Gejtu Mallia BA (Unuri)
1974 Patri Manwel Magri S.J.: Ħajtu u Ħidmietu Maria Muscat BA (Unuri)
1974 Ġużè Bonnici: Ħidmietu u Kitbietu Nora Sammut BA (Unuri)
1974 It-Teatru ta’ Erin Serracino Inglott Nicholas Vassallo BA (Unuri)
1974 Cuschieri: Ħajtu u l-Poeżija Tiegħu bil-Malti Denise Zammit BA (Unuri)
1975 La Cultura Italiana in Dun Karm Oliver Friggieri MA Taljan
1975 Il-Mara fir-Rumanz Malti Doris Mifsud BA (Unuri)
1975 Il-Folklor fir-Rumanz Storiku u/jew Romantiku Malti Marlene Said BA (Unuri)
1976 Ġużè Muscat Azzopardi u r-Rumanzi Tiegħu Saviour Attard BA (Unuri)
1976 Etude Comparée des Poèmes de Dun Karm Psaila dans leur Texte Original et dans leur Traduction faite par Laurent Ropa Rita Caruana BA (Ġen.)
1976 L-Umoriżmu fil-Proża Maltija Edgar Formosa BA (Unuri)
1976 Ġorġ Pisani, Poeta Mary Josephine Galea BA (Unuri)
1976 Francis Ebejer : Boulevard, a Maltese play M. Simonetta Lazzarotto Università degli studi di Venezia
1976 Dun Frans Camilleri fil-Qasam Letterarju Mary Doris Mifsud BA (Unuri)
1977 Kristu fil-Poeżija Maltija, 1913-1973 Frans Sammut Dip.S.Th
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 6: Studju u Ġabra ta’ Eżerċizzji dwar il-Kotba “”Id-Denfil 2-5″”” Peter Paul Buttigieg PGCE
1978 La Cultura Italiana del Romanticismo e la Poesia Maltese Oliver Friggieri PhD
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 5: Studju Analitiku u Kritiku dwar “”Id-Denfil 3″”, “”Id-Denfil 4″”, “”Id-Denfil 5″”” Victor Grech, Carmel Cachia u Mario Cutajar PGCE
1978 Mary Meylak: Aspetti tal-Metafora Margaret Mamo BA (Unuri)
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 3: Studju u Ġabra ta’ Eżerċizzji dwar “”Id-Denfil taż-Żgħar”” u “”Id-Denfil 1″”” Francis Mifsud PGCE
1978 Type-Index of the Maltese Folktale in the Mediterranean Tradition Area Ġorġ Mifsud-Chircop MA
1978 Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 7: Sensiela ta’ Programmi Televiżivi għat-tfal tas-Sitt Sena ta’ l-Iskejjel Primarji u Noti għall-Għalliema Philip Xuereb PGCE
1978 Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. II: Kitba u Kittieba ta’ Proża Maltija għat-Tfal sas-Sena 1950 George Zammit PGCE
1978 “Fil-Baħar mad-Denfil, Vol. 4: Analiżi ta’ “”Id-Denfil 1: Stejjer”” u “”Id-Denfil 2″”” Rita Zammit u Marlene Toledo PGCE
1979 Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. V: Kitba u Kittieba ta’ Poeżiji bil-Malti għat-Tfal sas-Sena 1950 Margaret Mamo PGCE
1979 Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. III: Kitba u Kittieba ta’ Proża Maltija għat-Tfal bejn is-Sena 1950 u 1979 Carmen Sciberras PGCE
1979 It-Teatru ta’ Mikiel Anġ Borg Mario Sciriha BA (Unuri)
1979 Letteratura Maltija għat-Tfal Vol. VI: Kitba u Kittieba ta’ Poeżiji bil-Malti għat-Tfal mis-Sena 1951-1979 Catherine Spiteri PGCE
1979 Maltese Folk Music and Music Education Mary Vella BA (Educ.)
1981 Stħarriġ ta’ l-Eżamijiet tal-Letteratura Maltija mit-Tielet sal-Ħames Klassi ta’ l-Iskola Sekondarja ta’ l-Imrieħel Ġorġ Mifsud-Chircop PGCE
1981 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. I: Il-Proża Maltija fit-Textbooks tal-Malti għat-Tfal Anthony Spiteri Cachia BA (Educ.)
1981 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. IV: Il-Poeżiji fl-Antoloġiji ta’ Poeżija għall-Iskola Primarja u għall-Ewwel Klassijiet fis-Sekondarja Anthony Spiteri Cini BA (Educ.)
1982 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. X: Letteratura u Kitba oħra bil-Malti għat-Tfal f’xi Ġurnali Maltin sas-Sena 1946 Paul Aquilina BEd (Unuri)
1982 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. VIII: Servejs u Intervisti dwar il-Letteratura Maltija għat-Tfal Victor Camilleri BEd (Unuri)
1982 Motif-Index of the Maltese Folktale Marlene Mifsud-Chircop MA
1982 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. IX: Letteratura Maltija għat-Tfal fix-Xandir Giulio Spiteri BEd (Unuri)
1985 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. XI: Letteratura u Kitba oħra bil-Malti għat-Tfal f’xi Ġurnali Maltin mis-Sena 1946 sal-Bidu tas-Snin Tmenin Elizabeth Galea BEd (Unuri)
1985 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. XII: Letteratura u Kitba Oħra bil-Malti għat-Tfal f’xi Rivisti Maltin sas-Sena 1960 Josephine Anne Grech BEd (Unuri)
1985 Letteratura Maltija għat-Tfal, Vol. XIII: Studju Kritiku, Analitiku tar-Rivista Sagħtar Charles Grima BEd (Unuri)
1986 Storja tal-Letteratura Maltija għall-Iskejjel Sekondarji Catherine Busuttil BEd (Unuri)
1986 Ir-Rumanz Malti bejn l-1930 u l-1940 Mario Cassar BEd (Unuri)
1987 Il-Poeżija Umoristika ta’ Ġan Anton Vassallo Josette Attard BA (Ġen.)
1987 Żviluppi Moderni fin-Narrattiva Maltija Stephen Bonanno BEd (Unuri)
1987 F. Ebejer. A Maltese novelist: the land and the individual Monica Borg Laurea vecchio ordinamento (Padua)
1987 “Isqaq” ta’ Ġużè Chetcuti u r-Riflessi ta’ l-Edukazzjoni fis-Soċjetà Maltija Pauline Borg BEd (Unuri)
1987 L-Influwenzi Ewropej fuq l-“Erba’ Drammi” ta’ Oreste Calleja Antoinette Cachia BEd (Unuri)
1964 Testi tal-Qari Malti użati fl-Iskejjel Primarji Tarcisio Cini BA (Ġen.)
1964 L-Għana tal-Poplu Marienette Sceberras BA (Ġen.)
1964 It-Teatrin Charles Vella BA (Ġen.)
1968 Malta and the Maltese: A Pictorial Study and analysis of the People and their Customs Ronald Spiteri BA (Ġen.)
1969 The Maltese Theatre: L’Indipendenza’s First Years and Contemporary Times Emmanuel Bezzina BA (Ġen.)
1970 Karmenu Vassallo Marylene Cauchi BA (Unuri)
1953 Mikiel Anton Vassalli’s Contribution towards Educational Advancement in the Maltese Islands Busuttil Felix BEd
1964 L-Għana tal-Poplu Sceberras Marienette BA (Ġen.)
1964 It-Teatrin Vella Charles BA (Ġen.)
1967 Dun Karm: Ħajtu u Ħidmietuhajtu hidmietu Ġużè Cardona MA
1968 Ninu Cremona: Bijografija Frances Vella Haber BA (Unuri)
1969 Il-Ħajja Letterarja ta’ Ninu Cremonahajja Il-hajja Alfred M. Previ BA (Unuri)
1969 Ir-Rumanz Malti Vella Haber Joyce BA (Unuri)
1970 Il-Ħajja u x-Xogħlijiet Letterarji ta’ Dr. Wallace Ph. GuliaIl-hajja hajja Spiteri Juliet BA (Unuri)
1971 Ġużè Chetcuti fil-Letteratura Caruana Maria Dolores BA (Unuri)
1971 Il-Qlib ta’ ‘L-Oqbra’ ta’ Dun Karm u ‘The Tombs’ ta’ Ġorġ Zammit – Studju Komparattiv Degabriele Godwin BA (Unuri)
1971 Ġorġ Zammit: Ħajtu u Kitbietu Farrugia Josephine BA (Unuri)
1971 Singing and Politics: Maltese Folk Music and Musicians Herndon Marcia PhD (Tulane University, USA)