Riżorsi

Riżorsi

Din il-paġna fiha ġabra tax-xogħlijiet akkademiċi dwar id-djaletti ta' Malta u Għawdex. Għal kull studju nagħtu d-dettalji biblijografiċi, il-kliem muftieħ u deskrizzjoni qasira tal-għan u s-sejbiet ewlenin tal-istudju.

Data  Titlu Awtur Tagħrif Kliem Muftieħ
1796 Ktieb il-Kliem Malti Mfisser bil-Latin u bit-Taljan Vassalli, Mikiel Anton Romae: Antonium Fulgonium dizzjunarju, Malti, Latin, Taljan, lessiku
1904 Maltesische Studien. Eine Sammlung prosaischer und poetischer Texte in maltesischer Sprache nebst Erläuterungen Stumme, Hans Leipziger semitistische Studien, 1: 4. Leipzig: J.C. Hinrichs folklor, proża, poeżija
1904 Malta Cananea: Ossia Investigazioni Filologico-Etimologiche nel Linguaggio Maltese Preca, Annibale Valletta: Tipografia del Malta filoloġija, etimoloġija, il-Malti
1909 Maltesische Volkslieder im Urtext mit deutscher Übersetzung Ilg, Berta, and Hans Stumme Leipziger semitistische Studien, 3: 6. Leipzig: J.C. Hinrichs. folklor, kanzunetti Maltin, traduzzjoni, Ġermaniż
1935 Il Dialetto Maltese e la Questione Linguistica di Malta Rossi, Ettore Archivio storico di Malta 7: 468–76. djalett, il-Kwistjoni tal-Lingwa
1959 The Structure of Maltese: A Study in Mixed Grammar and Vocabulary Aquilina, Joseph Journal of Maltese Studies, 1, 139-146. Valletta: The Royal University of Malta. l-istruttura tal-Malti, taħlit grammatikali, taħlit lessikali, sistemi mħallta
1966 Note about ‘A Survey of Contemporary Dialectal Maltese’ Aquilina, J., Isserlin, B.S.J. and Ammon, W.R.B. Journal of Maltese Studies, No. 3, pp. 42-26 soċjolingwistika, djalett Malti kontemporanju, Għawdex, kritika
1970 Le Système Phonologique du Maltais. Aspects Synchroniques et Diachroniques Cohen, David Etudes de Linguistique Sémitique et Arabe, by David Cohen, 126–49. La Haye-Paris: Mouton. fonoloġija, aspetti sinkroniċi, aspetti dijakroniċi
1972 A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs Aquilina, Joseph Journal of Maltese Studies, 10, 134-140. Valletta: Royal University of Malta dizzjunarju, proverbji Maltin, soċjolingwistika, folklor
1973 The Segmental Phonemes of Maltese Borg, Alexander Linguistics 11 (109): 5–11 fonetika, fonoloġija, l-iżvilupp tal-Malti
1974 Maltese Numerals Borg, Alexander Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 124: 291–305. sistema numerika, in-numri, numri ordinali, numri kardinali, Semitiku, Rumanz, Ingliż
1975 Maltese Morphophonemics Borg, Alexander Journal of Maltese Studies 10: 11–28 morfofonemika, fonetika, fonoloġija, morfoloġija
1976 Maltese Linguistic Surveys Aquilina, Joseph Aquilina, J. (1976). Maltese Linguistic Surveys. Malta: University of Malta. toponimija, folklor, is-Semitiku fil-Malti
1976 Laut-und Formenlehre des Maltesischen anhand zweier Mundarten Schabert, Peter Erlanger Studien 16. Erlangen: Verlag Palm & Enke. fonetika, fonoloġija, tipoloġija
1976 The Imāla in Maltese Borg, Alexander Israel Oriental Studies 6: 191–223 Imāla, fonetika, fonoloġija, Semitiku, grammatika
1977 Reflexes of Pausal Forms in Maltese Rural Dialects? Borg, Alexander Israel Oriental Studies 7: 211–25 djalett urban, Malti Standard, l-istandardizzazzjoni, fonetika, fonoloġija
1978 A Historical and Comparative Phonology and Morphology of Maltese Borg, Alexander PhD Thesis, Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem fonoloġija, morfoloġija, l-element Semitiku, Rumanz
1978 A Cross-Dialectal Study of Vowel Harmony in Maltese Puech, Gilbert Papers from the Fourteenth Regional Meeting Chicago Linguistic Society, edited by Donka Farkas, Wesley M. Jacobsen, and Karol W. Todrys, 377–90. Chicago: Chicago Linguistic Society. soċjolingwistika, djalettoloġija, fonetika, fonoloġija, armonija vokalika
1981 Phonetic Analysis of Gozitan Dialectal Maltese Roach, P.J. A Survey of Contemporary Dialectal Maltese. Volume I: Gozo, by Joseph Aquilina and B.S.J. Isserlin, 64–104. Leeds: B.S.J. Isserlin. soċjolingwistika, fonetika, fonoloġija, Għawdex
1981 A Survey of Contemporary Dialectal Maltese. Volume I: Gozo Aquilina, Joseph, and B.S.J. Isserlin Leeds: B.S.J. Isserlin soċjolingwistika, djalett Malti kontemporanju, Għawdex
1981 The Phonology of Gozitan Dialectal Maltese Aquilina, Joseph, Edward Fenech, and B.S.J. Isserlin A Survey of Contemporary Dialectal Maltese. Volume I: Gozo, by Joseph Aquilina and B.S.J. Isserlin, 105–217. Leeds: B.S.J. Isserlin soċjolingwistika, fonoloġija, djalett Malti kontemporanju, Għawdex
1981 The Comparative Linguistic Background of Maltese Isserlin Benedikt S.J A Survey of Contemporary Dialectal Maltese. Volume I: Gozo, by Joseph Aquilina and B.S.J. Isserlin, 33–63. Leeds: B.S.J. Isserlin. lingwa mħallta, Semitiku, Rumanz, Ingliż
1981 The Study of Maltese Dialects in the Past Fenech, Edward A Survey of Contemporary Dialectal Maltese. Volume I: Gozo, by Joseph Aquilina and B.S.J. Isserlin, 1–32. Leeds: B.S.J. Isserlin. djaletti Maltin, djalettoloġija, l-istorja Maltija, dokumentazzjoni
1986 A Sociolinguistic Study of Monophthongisation in Maltese Sciriha, Lydia Teżi tal-Ph.D. soċjolingwistika, monottongazzjoni, fonetika, fonoloġija
1987 Language, Education and Socialization in Mġarr Camilleri Grima, Antoinette Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, l-Imġarr (Malta), edukazzjoni
1987 Maltese-English Dictionary. Vol. A-L. Aquilina, Joseph Valletta: Midsea Books dizzjunarju, Malti-Ingliż
1989 L-Ismijiet Popolari tal-Friefet u d-Distribuzzjoni Ġeografika u Soċjali Tagħhom Busuttil, Carmen Teżi tal-B.Ed. lessiku, friefet, Ħal Safi, iż-Żurrieq, il-Qrendi
1990 Maltese-English Dictionary. Vol. M-Z and Addenda. Aquilina, Joseph Valletta: Midsea Books. dizzjunarju, Malti-Ingliż
1991a L’Expression du Parfait en Maltais Vanhove, Martine Semitic Studies: In Honor of Wolf Leslau. On the Occasion of His Eighty-Fifth Birthday November 14th, 1991, edited by Alan S. Kaye, 2:1601–18. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. il-perfett fil-Malti, grammatika
1991b On the Survival of [ʕ] in a Maltese Idiolect at Mtaħleb in Malta (1992) Vanhove, Martine Journal of Afroasiatic Languages 3: 22–34. soċjolingwistika, idjolett, fonetika, fonoloġija, l-Imtaħleb
1992 Morphological Alternatives in the Gozitan Dialects of Maltese Agius, Dionisius Matériaux Arabes et Sudarabiques-Groupe d’Études de Linguistique et de Littérature Arabes et Sudarabiques. Nouvelle Série 4: 111–161. morfoloġija, Għawdex, varjazzjoni morfoloġika
1993 Lingwa u Soċjetà f’Ħal Għaxaq: Analiżi Soċjolingwistika Demicoli, Philip Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, Ħal Għaxaq
1993 La Langue Maltaise. Etudes Syntaxiques d’un Dialecte Arabe » périphérique « Vanhove, Martine Semitica Viva 11. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. sintassi, djalett Għarbi, morfoloġija
1993 Analiżi Lingwistika ta’ Qasam Lessikali Magħżul Zammit, Felicienne Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, lessiku
1994 Ethnotextes Maltais Puech, Gilbert Studia Melitensia 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. djalettoloġija, Għawdex, Malta, Malti Standard
1994 Maltese Complement Sentences to Non-Verbs Borg, Albert Actes des premières journées internationales de dialectologie arabe de Paris. Colloque international tenu à Paris du 27 au 30 janvier 1993, edited by Dominique Caubet and Martine Vanhove, 109–120. Paris: INALCO, Publications Langues’O. sentenzi kumplamentari, non-verbi, grammatika, sintassi
1994 Language Borg, Alexander Malta: Culture and Identity, edited by Henry Frendo and Oliver Friggieri, 27–50. Marsa: Ministry of Youth and the Arts Rabat Għawdex, inventarju vokaliku
1994 Internal Pluralization in Maltese: Continuity and Innovation Mifsud, Manwel Actes des premières journées internationales de dialectologie arabe de Paris. Colloque international tenu à Paris du 27 au 30 janvier 1993, edited by Dominique Caubet and Martine Vanhove, 91–108. Paris: INALCO, Publications Langues’O. pluralizzazzjoni interna, plural, forom, kontinwità, innovazzjoni
1994 A Phonetic and Phonological Description of the Maltese Dialect of Mġarr (Malta) Camilleri Grima, Antoinette and Martine Vanhove Camilleri, Antoinette, and Martine Vanhove. “A Phonetic and Phonological Description of the Maltese Dialect of Mġarr (Malta).” Zeitschrift Für Arabische Linguistik, no. 28, 1994, pp. 87–110. soċjolingwistika, fonetika, fonoloġija, l-Imġarr (Malta)
1995 Il-Lessiku: Differenzi Djalettali f’Qasam Magħżul Rapa, Josette Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, lessiku, ħelu, Għawdex
1995 Issa l-mummy trid tibda tkellimni bil-pulit. A Case Study of a Regional Dialect in Malta Camilleri Grima, Antoinette Proceedings of the 2nd International Conference of l’Association Internationale pour la Dialectologie Arabe (AIDA): Held at Trinity Hall in the University of Cambridge, 10 – 14 September 1995, edited by Joe Cremona, Clive Holes, and Geoffrey Khan, 11–20. Cambridge: University Publications Centre. soċjolingwistika, it-taħdit tal-omm mat-tfal, djalett reġjonali
1995 The Productivity of Arabic in Maltese Mifsud, Manwel Proceedings of the 2nd International Conference of l’Association Internationale pour la Dialectologie Arabe (AIDA): Held at Trinity Hall in the University of Cambridge, 10 – 14 September 1995, edited by Joe Cremona, Clive Holes, and Geoffrey Khan, 151–160. Cambridge: University Publications Cent l-Għarbi, elementi Semitiċi, produttività
1995 Review of Gilbert Puech (1994) ‘Ethnotextes Maltais’ Fabri, Ray Fabri, Ray (2009). Review of Gilbert Puech (1994) 'Ethnotextes Maltais'. Malta. kritika, Gilbert Puech, Ethnotextes Maltais
1995 The Folklore of an Island Attard, Anton F. L. Briguglio, & J. Bezzina (Eds.), Gozo and its Culture: Proceedings of the 1995 Lowenbrau Seminar held at l-Imġarr Hotel, Gozo on 3 March 1995 (pp. 106-114). Gozo: Formatek and the University of Malta Gozo Centre. Malta, Għawdex, folklor
1995 Language and Village Dialects Aquilina, Joseph L. Briguglio, & J. Bezzina (Eds.), Gozo and its Culture: Proceedings of the 1995 Lowenbrau Seminar held at l-Imġarr Hotel, Gozo on 3 March 1995 (pp. 106-114). Gozo: Formatek and the University of Malta Gozo Centre. Malta, Għawdex, provinċjaliżmu, soċjolingwistika
1996 On Some Mediterranean Influences on the Lexicon of Maltese Borg, Alexander Romania Arabica. Festschrift für Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag, edited by Jens Lüdtke, 129–50. Tübingen: Gunter Narr Verlag. influwenzi Mediterranji, lessiku, Rumanz, Ingliż, Lexicon Malti
1996 The Loanverbs in Maltese: A Romance-Arabic Crossbreed Mifsud, Manwel Romania Arabica. Festschrift für Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag, edited by Jens Lüdtke, 117–28. Tübingen: Gunter Narr Verlag. verbi missellfa, Semitiku, Rumanz, taħlit lingwistiku
1996 Maltese Words. An Etymological Analysis of the Maltese Lexicon Brincat, Joseph M Romania Arabica. Festschrift für Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag, edited by Jens Lüdtke, 111–16. Tübingen: Gunter Narr Verlag. l-etimoloġija, lessiku, il-lexicon Malti
1996 A Sociolinguistic Analysis of Select Linguistic Features in Gozo Xuereb, John Teżi tal-M.A. soċjolingwistika, Għawdex
1997b Systems of Maltese Orthography Aquilina, Joseph Aquilina, J. Papers in Maltese Linguistics. 6th ed., 75–101b. Malta: The University of Malta. sistemi ortografiċi, ortografija
1 2 3

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur.

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.