Lingwistiċi

Lingwistiċi

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-lingwa u l-lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2020 Maltese Dictionary Michael Spagnol u Bernard Comrie Key, Mary Ritchie & Comrie, Bernard (eds.) The Intercontinental Dictionary Series. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
2021 Minn Dawra Durella sa Onġi Onġi Onġella Michael Spagnol Encore 26, 34-35
2021 Ilħna mill-Imgħoddi Michael Spagnol Think, University of Malta
2021 Il-Morfoloġija Inflettiva u Derivattiva Michael Spagnol L-aċċent, 20: 12-14
2022 Il-Professjoni tal-Kliem Michael Spagnol Traduttur Legali/Legal Translator. Għaqda Studenti tal-Liġi. GħSL Publication
2022 Word-final /n/ in Maltese Michael Spagnol u Chris Lucas Turek, Przemyslaw & Julia Nintemann (eds.) Maltese: Contemporary Changes and Historical Innovation. Studia Typologica, Volume 30
2022 Riċerkaturi. Għażla ta’ Teżini tal-BA (Unuri) fil-Malti Michael Spagnol Ħarġa 3. Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2023 Journal of Maltese Studies Michael Spagnol u Ray Fabri Malta
2023 The Specialized Language of Pyrotechnics Michael Spagnol In Godfrey Farrugia (ed.). The Art of Fireworks in Malta
2023 Il-Verbi Stativi fil-Malti Michael Spagnol Leħen il-Malti
2022 Il-Poter tal-Kelma – Politika u Letteratura f’Oliver Friggieri Michael Spagnol u Mario Thomas Vassallo Malta: Il-Parlament ta' Malta
2023 Dizzjunarju tal-Ekonomija ta’ Lino Briguglio Michael Spagnol, Thomas Pace u Dwayne Ellul Id-Dipartiment tal-Malti u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2023 L-għafja tal-Malti – ħrafa jew realtà? George Farrugia Diskors li sar fil-laqgħa Ġenerali tal-Akkademja tal-Malti fil-11 ta’ Lulju 2023
2023 Minn nomi epiċeni għal nomi ta’ ġens komuni – tendenza ġdida fl-għoti tal-ġens fil-Malti kontemporanju? George Farrugia Il-Malti XCIV, pp 47-68, L-Akkademja tal-Malti
2021 L-importanza tal-aspett viżiv fid-Deċiżjonijiet 2 George Farrugia L-Aċċent (Ħarġa Nru 20 - elettronika). Il-Lussemburgu: Il-Kummissjoni Ewropea, pp 15-20
2023 Nominal and adverbial clauses in Maltese Albert Borg In Michael Spagnol and Ray Fabri (eds). Journal of Maltese Studies 30
2007 Introducing Maltese Linguistics Albert Borg Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 2007, pp. 71-81
2017 Maltese: Does official recognition matter? Albert Borg u Thomas Pace Journal of Language and Law 67(2017)70-85
2002 Maltese Object Marking in a Mediterranean Context Albert Borg u Manwel Mifsud In: Ramat, P. and Stolz, T. (eds.), Mediterranean Languages. Bocham: Universitatsverlag Dr. N. Brockmeyer, 2002, pp.33-46
Maltese Dialect Survey Joseph Aquilina Zeitschrift für mundartforschung, N.F. Nr. 3,4, p. 30.
Alcuni Appunti Su Elementi Fonetici E Morfologici Italiani Nella Lingua Maltese Joseph Aquilina Pacini
2020 Will it agree or not? Syntactic overgeneralisation leading to agreement mismatches in Maltese. Albert Borg u Mark Amaira Slavomir Ceplo u Jaroslav Drobny (edituri), Maltese Linguistics on the Danube. Berlin/Boston: De Gruyter/Mouton
2020 Is-Sessiżmu fil-Lingwa Maltija George Farrugia (editur) Klabb Kotba Maltin
2020 Ir-relazzjoni bejn il-lingwa u d-dinja ekstralingwistika: il-ġens grammatikali u s-sess tal-persuna George Farrugia Is-Sessiżmu fil-Lingwa Maltija. Klabb Kotba Maltin
2020 Riċerkaturi. Għażla ta’ Teżini tal-BA (Unuri) fil-Malti. Ħarġa 2 Michael Spagnol (editur) Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2020 Il-Ġens u l-Għadd tal-Ismijiet Qosra tal-Pajjiżi Michael Spagnol, Thomas Pace u George Farrugia Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2020 Il-Kliem tal-Imxija, Ħarġa 1 Michael Spagnol u Thomas Pace Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2019 Self u faqar Olvin Vella u F. Ciappara Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 261-68.
2019 Iż-żjajjar ta’ Vassalli f’Malta Olvin Vella, D. Agius Muscat u L. Gauci Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 213-20.
2019 Dokumenti oħra li jikkonfermaw it-tagħrif ta’ Panzavecchia fuq Vassalli Olvin Vella u David Agius Muscat Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 127-34.
2019 Id-dettalji bijografiċi ta’ Vassalli Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 423-38.
2019 It-tieni edizzjoni tal-grammatika u l-Cambridge University Press Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 349-60.
2019 Saħħa! A Conversational Course in Medical Maltese, Volume 4 Michael Spagnol, Paul Abdilla, Theresa Abdilla, Olivianne Farrugia u Josef Trapani Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2019 X’nikteb: jinsab hawn jew jinstab hawn? Michael Spagnol L-Aċċent Ħarġa Nru 19, Novembru, 4-6
2019 Riċerkaturi. Għażla ta’ Teżini tal-BA (Unuri) fil-Malti. Ħarġa 1 Michael Spagnol (editur) Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2019 Dr Cleardo Naudi (1781-1837) Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 343-48.
2019 Il-kotba ta’ Cleardo Naudi u sħabu bl-ortografija ta’ Vassalli Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 319-42.
2019 Ktejjeb ieħor ta’ Vassalli fuq il-qoton Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 309-18.
2018 Il-Ħaġa Moħġaġa Michael Spagnol Encore 14: 22-23
2018 Conditions on /t/-insertion in Maltese numeral phrases: a reassessment Chris Lucas u Michael Spagnol Patrizia Paggio u Albert Gatt, The Languages of Malta, Studies in Diversity Linguistics 18, 117-141
2018 Grammatical Gender in Maltese George Farrugia Walter de Gruyter GmbH & Co KG
2018 Deċiżjonijiet 2 tal-Kunsill nazzjonali tal-Ilsien Malti dwar il-Kitba tal-Kliem mill-Ingliż fil-Malti Albert Borg, Ray Fabri, George Farrugia, Manwel Mifsud, Thomas Pace u Michael Spagnol Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2017 Deċiżjonijiet 2 George Farrugia (koawtur) Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2017 Modifiers and Complements within the Maltese verb sequence Albert Borg u Ray Fabri Benjamin Saade and Mauro Tosco (edituri), Advances in Maltese Linguistics. Berlin u New York: De Gruyter Mouton, pp 67-86.
2017 Maltese: The Status of Maltese in National Language-Related Legislation and Implications for its use A. Borg u T. Pace Journal of Language and Law 67, pp. 70-85.
2016 Connecting /t/ in Maltese numerals Chris Lucas u Michael Spagnol In Puech, Gilbert, and Benjamin Saade, eds. 2016. Shifts and Patterns in Maltese. Studia Typologica 19. Berlin: De Gruyter Mouton, 269-292
2016 Maltese Loanword Typology Michael Spagnol u Bernard Comrie In Puech, Gilbert, and Benjamin Saade, eds. 2016. Shifts and Patterns in Maltese. Studia Typologica 19. Berlin: De Gruyter Mouton, 315-330
2016 Ngħidlek id-dritt, nitkellem bl-imgħawweġ Michael Spagnol Encore, IV: 22-23
2016 L-Għadd tal-Kollettiv fil-Malti Michael Spagnol u Theresa Abdilla Leħen il-Malti, Għadd 35
2016 Word-formation in Maltese M. Mifsud u J. Brincat Word Formation: An International Handbook of the Languages of Europe, ed. Müller, Peter O. / Ohnheiser, Ingeborg / Olsen, Susan / Rainer, Franz. De Gruyter Mouton, Vol. 5, Article 183, pp. 3349-3366.
1 2 3 6