Lingwistiċi

Lingwistiċi

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-lingwa u l-lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
Maltese Dialect Survey Joseph Aquilina Zeitschrift für mundartforschung, N.F. Nr. 3,4, p. 30.
Alcuni Appunti Su Elementi Fonetici E Morfologici Italiani Nella Lingua Maltese Joseph Aquilina Pacini
2020 Will it agree or not? Syntactic overgeneralisation leading to agreement mismatches in Maltese. Albert Borg u Mark Amaira Slavomir Ceplo u Jaroslav Drobny (edituri), Maltese Linguistics on the Danube. Berlin/Boston: De Gruyter/Mouton
2020 Is-Sessiżmu fil-Lingwa Maltija George Farrugia (editur) Klabb Kotba Maltin
2020 Ir-relazzjoni bejn il-lingwa u d-dinja ekstralingwistika: il-ġens grammatikali u s-sess tal-persuna George Farrugia Is-Sessiżmu fil-Lingwa Maltija. Klabb Kotba Maltin
2020 Riċerkaturi. Għażla ta’ Teżini tal-BA (Unuri) fil-Malti. Ħarġa 2 Michael Spagnol (editur) Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2020 Il-Ġens u l-Għadd tal-Ismijiet Qosra tal-Pajjiżi Michael Spagnol, Thomas Pace u George Farrugia Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2020 Il-Kliem tal-Imxija, Ħarġa 1 Michael Spagnol u Thomas Pace Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2019 Self u faqar Olvin Vella u F. Ciappara Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 261-68.
2019 Iż-żjajjar ta’ Vassalli f’Malta Olvin Vella, D. Agius Muscat u L. Gauci Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 213-20.
2019 Dokumenti oħra li jikkonfermaw it-tagħrif ta’ Panzavecchia fuq Vassalli Olvin Vella u David Agius Muscat Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 127-34.
2019 Id-dettalji bijografiċi ta’ Vassalli Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 423-38.
2019 It-tieni edizzjoni tal-grammatika u l-Cambridge University Press Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 349-60.
2019 Saħħa! A Conversational Course in Medical Maltese, Volume 4 Michael Spagnol, Paul Abdilla, Theresa Abdilla, Olivianne Farrugia u Josef Trapani Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2019 X’nikteb: jinsab hawn jew jinstab hawn? Michael Spagnol L-Aċċent Ħarġa Nru 19, Novembru, 4-6
2019 Riċerkaturi. Għażla ta’ Teżini tal-BA (Unuri) fil-Malti. Ħarġa 1 Michael Spagnol (editur) Id-Dipartiment tal-Malti, l-Università ta’ Malta
2019 Dr Cleardo Naudi (1781-1837) Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 343-48.
2019 Il-kotba ta’ Cleardo Naudi u sħabu bl-ortografija ta’ Vassalli Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 319-42.
2019 Ktejjeb ieħor ta’ Vassalli fuq il-qoton Olvin Vella Fuq il-Passi ta’ Vassalli: 309-18.
2018 Il-Ħaġa Moħġaġa Michael Spagnol Encore 14: 22-23
2018 Conditions on /t/-insertion in Maltese numeral phrases: a reassessment Chris Lucas u Michael Spagnol Patrizia Paggio u Albert Gatt, The Languages of Malta, Studies in Diversity Linguistics 18, 117-141
2018 Grammatical Gender in Maltese George Farrugia Walter de Gruyter GmbH & Co KG
2018 Deċiżjonijiet 2 tal-Kunsill nazzjonali tal-Ilsien Malti dwar il-Kitba tal-Kliem mill-Ingliż fil-Malti A. Borg, R. Fabri, G. Farrugia, M. Mifsud, T. Pace u M. Spagnol Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2017 Deċiżjonijiet 2 George Farrugia (koawtur) Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2017 Modifiers and Complements within the Maltese verb sequence A. Borg u R. Fabri Benjamin Saade and Mauro Tosco (edituri), Advances in Maltese Linguistics. Berlin u New York: De Gruyter Mouton, pp 67-86.
2017 Maltese: The Status of Maltese in National Language-Related Legislation and Implications for its use A. Borg u T. Pace Journal of Language and Law 67, pp. 70-85.
2016 Connecting /t/ in Maltese numerals Chris Lucas u Michael Spagnol In Puech, Gilbert, and Benjamin Saade, eds. 2016. Shifts and Patterns in Maltese. Studia Typologica 19. Berlin: De Gruyter Mouton, 269-292
2016 Maltese Loanword Typology Michael Spagnol u Bernard Comrie In Puech, Gilbert, and Benjamin Saade, eds. 2016. Shifts and Patterns in Maltese. Studia Typologica 19. Berlin: De Gruyter Mouton, 315-330
2016 Ngħidlek id-dritt, nitkellem bl-imgħawweġ Michael Spagnol Encore, IV: 22-23
2016 L-Għadd tal-Kollettiv fil-Malti Michael Spagnol u Theresa Abdilla Leħen il-Malti, Għadd 35
2016 Word-formation in Maltese M. Mifsud u J. Brincat Word Formation: An International Handbook of the Languages of Europe, ed. Müller, Peter O. / Ohnheiser, Ingeborg / Olsen, Susan / Rainer, Franz. De Gruyter Mouton, Vol. 5, Article 183, pp. 3349-3366.
2016 Languages in Contact: Is the Gender Assignment System in Maltese Undergoing Change? George Farrugia pp 293-314, in Puech Gilbert & Saade Benjamin (Eds.) Series: Shifts and Patterns in Maltese, Studia Typologica 19, De Gruyter Mouton
2016 L-interess tal-istudjużi barranin fl-ilsien Malti A. Borg u M. Mifsud (f’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti) Encore 6, pp. 20-21.
2016 Semantic functions of complementizers in Maltese Albert Borg u Ray Fabri Kasper Boye u Petar Kehayov (edituri), Complementizer Semantics in European languages. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, pp. 413-447.
2015 Saħħa! A conversational course in Medical Maltese Olivianne Farrugia, Sharon Micallef Cann, Michael Spagnol u Josef Trapani Department of Maltese, University of Malta
2015 Il-Ġens Grammatikali fil-Malti f’Kuntest Tipoloġiku u Psikolingwistiku George Farrugia Il-Malti LXXXVIII
2015 Il-bilingwiżmu A. Borg u M. Mifsud (f’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti) Encore 2, pp. 14-15.
2014 Minn fomm Vassalli: tagħrif ġdid fil-manuskritti tal-Kanonku Fortunato Panzavecchia Olvin Vella u David Agius Muscat Malta: Klabb Kotba Maltin
2014 Maltese Word-final Singleton-Geminate Contrasts: An Information-theoretic Approach Elisabeth Hume, Darcy Rose u Michael Spagnol René Kager, Janet Grijzenhout & Koen Sebregts (eds.), Where the Principles Fail. A Festschrift for Wim Zonnefeld. Utrecht, NL: UiL OTS, 89-99
2014 Differenzi Lessikali bejn il-Malti u l-Għawdxi Keith Attard u Michael Spagnol Leħen il-Malti. L-Għaqda tal-Malti – Università
2014 Coding causal-noncausal verb alternations: a form-frequency correspondence explanation Martin Haspelmath, Andreea Calude, Michael Spagnol, Heiko Narrog u Elif Bamyaci Journal of Linguistics, August, 1-39
2014 Lejn Deċiżjonijiet 2 George Farrugia L-Aċċent, 5-13
2014 Perspectives on Maltese Linguistics Albert Borg, Sandro Caruana u Alexandra Vella (edituri) Berlin: Akademie Verlag
2013 Termini Mediċi Popolari Michael Spagnol u Alexander Spiteri L-Aċċent Ħarġa Nru 9, April, 19-24
2013 Għaliex niktbu titfaċċa u titranġa? Michael Spagnol L-Aċċent Ħarġa Nru 9, April, 8-9
2013 The role of silence in spoken Maltese: durational and distributional characteristics of breaks and pauses Alexandra Vella, Michael Spagnol, Sarah Grech u Flavia Chetcuti Albert Borg, Sandro Caruana & Alexandra Vella (eds.), Perspectives on Maltese Linguistics, 89-113. Berlin: Akademie Verlag
2013 Fixing the Broken Plural in Maltese Thomas Mayer, Michael Spagnol u Florian Schönhuber Albert Borg, Sandro Caruana & Alexandra Vella (eds.), Perspectives on Maltese Linguistics, 129-158. Berlin: Akademie Verlag
2012 De Soldanis – an eighteenth century intellectual Olvin Vella u G. Vella
2011 Vassalli u l-ambjent Borgian Olvin Vella Il-Malti, lxxxii: 75-81.
2011 L’integrazione delle costruzioni italiane con il si in maltese Michael Spagnol Walter Breu (ed.), L’influsso dell’italiano sul sistema del verbo delle lingue minoritarie. Resistenza e mutamento nella morfologia e nella sintassi, Atti del 2° Convegno Internazionale Costanza, 10 - 13 dicembre 2008, 211-226. Bochum: Brockmeyer
1 2 3 6