Membri tad-Dipartiment

Letturi

Justine Somerville
Assistenta Lettriċi
Dr Olvin Vella
Lettur
Dr George Farrugia
Lettur Anzjan
Prof. Adrian Grima
Professur
Prof. Bernard Micallef
Professur
Prof. Arnold Cassola
Professur
Prof. Albert Borg
Professur
Dr Immanuel Mifsud
Lettur Anzjan
Prof. Manwel Mifsud
Professur
Dr Michael Spagnol
Kap tad-Dipartiment

Staff Amministrattiv

Jessica Cilia
Segretarja
Christopher Bezzina
Segretarju

Membri li ħallewna

Oliver Friggieri
Ġużè Aquilina