Anton F. Attard

Attard twieled Għawdex fl-14 ta’ Frar tal-1943. Bejn l-1963 u l-1965 għamel il-kors t’għalliem ġewwa St Michael’s Training College, San Ġiljan. Fl-1973 temm b’suċċess il-kors tal-B.A (Ġen.) fl-Università ta’ Malta u fl-1975 kiseb l-M.A. mill-Università ta’ Malta. Attard ippubblika l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti meta kellu 16-il sena, propju fil-21 ta’ Marzu tal-1959, bl-isem ta’ ‘Aħjar Bqajt Żgħir’. Kiteb bosta artikli f’ġurnali lokali fuq suġġetti varji, ngħidu aħna: il-folklor u l-istorja ta’ Malta u Għawdex. Barra minn hekk, traduċa għadd ta’ ħrejjef minn diversi lingwi għall-Malti.

Biblijografija

Data Titlu Tagħrif Kliem Muftieħ
2019 Ġawhra Misjuba mill-Ġdid L-Orizzont Malta
2018 Mkejjen Il-Ġmiel f’Għawdex u Poezija Oħra L-Università ta’ Malta Poeżiji
2018 Il-Psewdostorja ta’ Gavlos Oppidvm: il-knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri fis-seklu XVI Għawdex: l-awtur San Ġorġ Martri
2018 Maltese palindromes Għawdex: l-awtur Logħob bil-kliem Il-Germudija jew is-Cinderella
2017 Għana tax-Xahar t’Awwissu u Poeżiji oħra Għawdex: l-awtur Għana, poeżiji
2016 Il-Matriċi tal-Assunta u l-Parroċċi Filjali tagħha fil-Medjuevu Union Print Co. Studju
2016 L-Epilogu Falz ta’ Teżi Psewdo-Storiku dwar il-Parroċċa t’Għawdex L-Università ta’ Malta Studju kritiku
2016 Trial watch – inhibiting PARP enzymes for anticancer therapy Għawdex: l-awtur Studju
2016 Tifkiriet ta’ Fredu Spiteri “L-Everist” L-Orizzont Fredu Spiteri “L-Everist”
2015 The Lore of Turkish raids on Gozo L-Università ta’ Malta It-Torok f’Għawdex
2015 Il-Protoparroċċa Falza ta’ San Ġorġ F’Għawdex u Kitbiet Storiċi Oħra Għawdex: l-Awtur Kitbiet storiċi, il-protoparroċċa falza ta’ San Ġorġ f’Għawdex, studju kritiku
2014 Il-Viżta Appostolika ta’ Monsinjur Pietru Dusina f’Għawdex fis-Sena 1575 Għawdex: l-awtur Monsinjur Pietru Dusina, riċerka
2014 Journal Of The National Cancer Institute, 2014, Vol. 106(4) Għawdex: l-awtur Ġurnal
2013  The Woman in Gozitan Folklore – L-Ewwel Parti Gozo Observer, 28, 17-23, L-Università ta’ Malta In-nisa Għawdxin, studju
2013 The woman in Gozitan folklore – It-Tieni Parti Gozo Observer, 28, 17-23, L-Università ta’ Malta In-nisa Għawdxin, studju
2013 Drawwiet Tradizzjonali fil-Festi Tagħna L-Imnara, Vol. 10, (2), pġ. 89-92, 96-98. Drawwiet, tradizzjoni
2011 Trades and Crafts in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Snajja’, folklor
2010 Gozitan Christmas Lore and Traditions The Gozo Observer, Issue 23 Milied, tradizzjonijiet, presepju, pasturi
2010 Folklore in the Maltese Islands Kunsill Lokali tal-Qala Għawdex Folklor, tradizzjonijiet, twemmin
2010 It-Teżi Psewdo Storika tal-Parroċċa t’Għawdex – It-tielet parti (studju kritiku) Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2010 Sensiela dwar l-Ilsien Malti Għawdex: l-Awtur l-ilsien Malti
2010 ID-DEĊIŻJONIJIET 1 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kemm huma tajbin? Għawdex: l-Awtur Studju
2009 It-Teżi Psewdo-Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – It-tieni parti Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2009 It-Toponimu Malti ”Forn il-ġir” Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008 Maltese Language Series: The Dual in the Maltese Language Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008 The Sound Plurals –an or –ien Għawdex: l-Awtur Studju lingwistiku
2008  It-Teżi Psewdo Storika dwar “il-Parroċċa t’Għawdex” – L-ewwel parti Għawdex: l-Awtur Studju kritiku
2004 Il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur Riċerka
2004 Innijiet, Poeżiji u Leġġendi dwar il-Passjoni ta’ Ġesù Għawdex: l-Awtur Innijiet, poeżiji u leġġendi
2003 Il-Leġġenda ta’ Santa Barbara Interprint Leġġenda
2003 Il-Leġġenda ta’ Santa Margerita Għawdex: l-Awtur Leġġenda
2003 L-Arċi-Matriċi li qatt ma kienet: studju kritiku dwar il-ktieb psewdo-storiku parrokjalistiku ta’ Karmenu Grech intiulat “il-Knisja Arċi-Matriċi tal-belt u l-gżira ta’ Għawdex” Għawdex: l-Awtur Riċerka, il-knejjes
2002 Mid-Dinja tas-Seħer u tal-Folklor Il-Kulleġġ San Alwiġi Superstizzjoni, folklor, tradizzjonijiet, taqbil, drawwiet
2002 Il-Leġġenda ta’ Samer u l-Għoġol tad-Deheb Il-Kulleġġ San Alwiġi Leġġenda
2002 It-Twaqqif tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2001 Il-Leġġenda ta’ San Sidor, Bidwi L-Università ta’ Malta Leġġenda
2000 It-Twaqqif fis-Seklu L-ieħor tal-Ewwel Baned f’Għawdex Għawdex: l-Awtur l-ewwel baned, traskrizzjonijiet, riċerka
2000 / L-Imnara Barklor, sengħa
1998 Sentenza ta’ Kawża Għawdxija tal-Unjoni u l-Amministrazzjoni Għawdex: l-Awtur Kawża Għawdxija tal-Unjoni, traduzzjoni mil-Latin
1997 Poetry on Gozo: anthology 1997 Għawdex: Anthology Commitee Poeżiji
1994 Festi Titulari f’Għawdex: ġabra ta’ poeżija Storiko-folkloristiċi Għawdex: s.n Festi, poeżiji
1991 Mill-Ħajja tal-Imgħoddi L-Università ta’ Malta Folklor, tradizzjonijiet, drawwiet
1988 Ras il-Wardija bit-tempju Puniku-Ellenistiku tagħha: poeżiji Għawdex: s.n Kultura, poeżiji
1988 Ix-Xogħol tal-Palm L-Imnara, 3, (2&3), 64-66 – Għaqda Maltija tal-Folklor sengħa
1987 Ras il-Wardija u t-Tempju Puniku-Ellenistiku Tagħha Għawdex: l-Awtur Kultura, poeżiji
1986 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku L-Università ta’ Malta Taqbil, folklor, tradizzjonijiet, għana
1986 L-Atti ta’ Pawlu u Tekla Għawdex: l-Awtur Pawlu u Tekla
1985 Sunetti Għawdex: l-Awtur Sunetti
1981 Diskors Magħmul fit-Tokk, Għawdex,fl-Okkażjoni tas-Seba’ anniversarju ta’ Jum Ir-Repubblika, Għawdex Għawdex: Kumitat tal-Kultura Kultura
1969 Logħob Folkloristiku ta’ Għawdex Union Press Logħob tat-tfal, folklor, tradizzjonijiet
1959 Il-Joker – “Aħjar Bqajt Żgħir” (pġ.7) Għawdex: l-Awtur Poeżija

Attività

Sena Attività
1977 – 1987 Membru: Kumitat Kulturali Għawdxi
2004 – 2018 Malta Society of Arts Manufactures and Commerce; Malta Historical Society; Leone Band Club and Aurora Theatre; G. W. U.; Akkademja tal-Malti; Administrative Council| Gozo Cathedral; Philatelic Society| Gozo; Philatelic Society Malta| Circolo Gozitano| and others. He also served on several other Government Committees

Pubblikazzjoniet

Data Sors
14 ta’ Ġunju 1964 – 10 ta’ Frar 2013 Indiċi tal-artikli li kiteb Anton F. Attard fit-Torċa
Frar 1982 – Ottubru 1986 Artikli fil-gazzetta L-Orizzont
Minn Ottubru 1998 Artikli fuq il-Passa u l-Passatemp
Minn Ottubru 1998 Il-Ħajja f’Għawdex
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Ġabra ta’ Għana u Taqbil folkloristiku
Ottubru 1996 – Ġunju 2008 Artikli fuq Tagħna t-Tfal

Sorsi li issemma Anton F. Attard

Data Sors
23 ta’ Settembru| 1983 Labour Post| pġ.23
25 ta’ Marzu| 1984 Idem| pġ.6
1985 Malta Who’s Who| pġ.10. Progress press| Malta.
1985 Michael Galea. Dizzjunarju ta’ Kittieba Maltin u Għawdxin| pġ.10. Pubblikatur Buġelli| Malta.
Diċembru 1997 First Sunday – The Malta Independent Magazine| pġ.11-14
16 ta’ Marzu| 2003 Kulħadd| pġ. 38
2009 “Gozo in the 50’s and 60’s Recollections of a Gozitan” (Anton F. Attard). Assenjament ta’ George Borg. Michael J. Schiavone (Editur) ippreżentat lill-Università ta’ Malta għall-kors tal-M.A.
2009 Dictionary of Maltese Biographies
2018 Anton F. Attard- an expert in the Folkore and History of Gozo
5 ta’ Awwissu 2018 X’kiteb Anton F. Attard fit-Torċa matul is-Snin