Awturi Varji

Din hija biblijografija ta’ awturi varji li b’xi mod messu mal-qasam tat-tradizzjoni orali. L-ordni hija mqassma skont id-data tal-pubblikazzjoni. Taħt il-kategorija “isem” hemm: isem is-sors u isem l-awtur.

Biblijografija

Data Titlu Tagħrif Kliem Muftieħ
2019 Il-Laqam Personali: Analiżi Lingwistika, Teżi tal-BA (Unuri), Abigail Deguara L-Università ta’ Malta Laqmijiet, lingwistika
2019 L-Idjomi Maltin: Analiżi Strutturali u Ġabra Kunċettwali, Teżi tal-BA (Unuri), Kris Farrugia L-Università ta’ Malta Idjomi Maltin, ġabra
2019 Ir-Reġistru tal-Biedja Teżi tal-BA (Unuri), Gabriel Mizzi L-Università ta’ Malta Biedja, reġistru
2019 Ir-Reġistru tat-Tqala u tal-Ħlas, Teżi tal-BA (Unuri), Kimberly Vella L-Università ta’ Malta Tqala, ħlas, reġistru
2019 Ġabra Analitika tal-Materjal Lingwistiku fil-Programm “Seħer il-Malti” (Ott. 2011 – Ġun. 2012), Teżi tal-BA (Unuri), Elaine Vella L-Università ta’ Malta Seħer il-Malti, lingwistika
2018 L-omm u t-tfal: fir-raħal ta’ Fuq u r-raħal t’isfel fiż-Żejtun, Teżi tal-BA (Unuri), Madeline Micallef L-Università ta’ Malta Lingwaġġ, iż-Żejtun
2018 Il-Varjazzjoni Lessikali fil-Qasam tal-Ħobż, Teżi tal-BA (Unuri), Daniela Micallef L-Università ta’ Malta Varjazzjoni lessikali, il-ħobż
2018 Ħaġa Moħġaġa – Analiżi Lingwistika, Tezi tal-BA (Unuri), Michela Saliba L-Università ta’ Malta Ħwejjeġ moħġaġa, analiżi lingwistika
2018 Id-djalett ta’ Ħal Safi: id-diskors tal-omm mat-tfal, Claire Zammit L-Università ta’ Malta Djalett, Ħal safi
2018 L-Għanjiet tal-Milied: Xejriet Figurattivi, Indirizz u Arranġament tal-Ħoss, Teżi tal-BA (Unuri), Francesca Attard L-Università ta’ Malta Għanjiet tal-Milied
2018 Inkanta bil-Lsien Malti. Gaetano Buttigieg u l-Kanzunetta Popolari, Teżi tal-MA, Dorothy Bezzina L-Università ta’ Malta Kanzunetti popolari, Dorothy Bezzina
2018 Bejn Kanzunetta u Poeżija: Il-Lirika tal-Brikkuni, Teżi tal-BA (Unuri), Sephora Francalanza L-Università ta’ Malta Brikkuni, kanzunetti
2017 L-Element Allegoriku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Forom u Funzjonijiet. Teżi tal-BA (Unuri), Christabel Caruana L-Università ta’ Malta Ħrejjef, Manwel Magri
2017 Leġġendi Maltin Marbutin mat-Torok u l-Furbani: Aspetti Letterarji u Kulturali. Teżi tal-BA (Unuri), Elton Sant L-Università ta’ Malta Leġġendi, aspetti letterarji
2017 L-Element Maġiku fil-Ħrejjef ta’ Manwel Magri: Kawżi u Effetti, Teżi tal-BA (Unuri), Jolene Spiteri Colombo L-Università ta’ Malta Ħrejjef, Manwel Magri
2017 Il-Varjazzjoni fit-Taqbil tat-Tfal, Teżi tal-BA (Unuri), Rebecca Vella L-Università ta’ Malta Taqbil, logħob tat-tfal
2016 Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti: Is-Seħta u l-Iskunġrar. Teżi tal-BA (Unuri), Yanika Schembri Fava L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, saħta, drawwiet, skunrar, superstizzjoni, taqbiliet
2015 Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni – 2, Ġużi Gatt Klabb Kotba Maltin Terminoloġija, snajja’, bini, temp, ambjent, trobbija tal-annimali
2013 Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760, Conrad Fenech Horizons Dun Feliċ Demarco, Il-Qarċilla tal-1760
2009 (April – Ġunju) Whistles: from ritual to toys, Esebizzjoni A. Palazzo Falson Fondazzjoni Patrimonju Malti Ritwali, ġugarelli,
2006 (Marzu) Sagħtar (għadd 277) – Lapsi u drawwiet Maltin marbutin miegħu, Joseph. C. Camilleri (pġ. 20) MUT Lapsi, drawwiet, taqbiliet
2005 Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni, Ġużi Gatt Klabb Kotba Maltin Terminoloġija, snajja’, bini, temp, ambjent, trobbija tal-annimali
1999 (Ottubru) Il-Malti (LXXIII) – Priedka bi kliem u siltiet bil-Malti qadim u mirqum, Patri Mikiel Fsadni L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Priedka fuq il-Lunzjata, kliem u espressjonijiet meħudin mill-priedka
1996 (Frar) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 103 / 96)  – Il-Maltin jinġabru f’Toronto għall-quddiesa bl-għana, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 Quddiesa, għana
1996 (Lulju) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 108)  – Il-Maltin jinġabru għall- Imnarja, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 L-Imnarja tal-1996 fil-Kanada, għana, għannejja u akkumpanjament: Karmenu, Frans Cachia, il-Budaj,  Godwin Spiteri, Karmenu Borg, Franc Cachia, Charlie Micallef, John Buhagiar, Charlie Tanti
1996 (Ottubru) Wirt l-Għassara tal-Għeneb, Joseph Borg Giov. Muscat & Co. Ltd. Għodda tal-għassara tal-għeneb tal-imgħoddi
1995 (Ġunju – Lulju) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 95 / 96)  – Il-Maltin ta’ Toronto jiċċelebraw l-Imnarja, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 L-Imnarja tal-1995 fil-Kanada, għana, għannejja u akkumpanjament: Joe Borg, Godwin Spiteri, Karmenu Borg, Franc Cachia, Charlie Micallef, John Buhagiar, Charlie Tanti
1995 Kemużell (The Maltese Practical Joker), Bertha Ilg PEG kemużell
1994 (Frar) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 79)  – Il-quddiesa tal-għana, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 Quddiesa, għana
1994 (Lulju – Awwissu) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 84 / 85)  – Eluf jattendu għall-Imnarja, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 L-Imnarja tal-1994 fil-Kanada, għana
1993 (Frar) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 68)  – Il-festa ta’ San Pawl f’Toronto, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 Quddiesa, għana
1993 (Lulju) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 73)  – Imnarja, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 L-Imnarja tal-1993 fil-Kanada, għana
1992 (Lulju) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada (għadd 62)  – Ġimgħa sħiħa ta’ attività fil-komunità Maltija ta’ Toronto, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 Attivitajiet, għana
1991 (Lulju –Awwissu) L-Aħbar: il-ġurnal għall-Maltin tal-Kanada  – L-Imnarja suċċess kbir, Ġorġ Mallia P.O.Box 272 Station M Toronto Ontario Canada M6S 4T3 L-Imnarja tal-1991 fil-Kanada, għana
1987 Kitbiet Imżewqa (Vol. I), Rafel Bonnici Cali bi preżentazzjoni tal-Kav. Paul Saliba, L.P. Leħen is-Sewwa Twemmin, storja, arti u folklor
1986 (Ottubru) Sagħtar (għadd 124) – Min Qatlu ’l Ġaħan, Doris Vella (pġ. 21 – 25) MUT Ġaħan
1986 (Diċembru) Sagħtar (għadd 122) – Għana f’Ħalq il-Poplu, Joe Zammit Ciantar (pġ. 27) MUT Għana
1985 (Novembru) Sagħtar (għadd 113) – Għana f’Ħalq il-Poplu, Joe Zammit Ciantar (pġ. 6 – 7) MUT Għana
1983 (Jannar) Sagħtar (għadd 92) –Għana f’Ħalq it-Tfal, Anton Spiteri (pġ. 9 – 10) MUT Għana tat-tfal
1983 (Frar) Sagħtar (għadd 93) –Għana f’Ħalq it-Tfal, Anton Spiteri (pġ. 11 – 12) MUT Għana tat-tfal
1981 (Mejju) Sagħtar (għadd 79) –L-Għana Malti, Frans Baldacchino (il-Budaj) (pġ. 4) MUT Għana
1981 (Ġunju) Sagħtar (għadd 80) –L-Għana Malti – It-Tieni Parti, Frans Baldacchino (il-Budaj (pġ. 5, 27) MUT Għana
1975 (Ġunju – Awwissu) Forum – X’taf tgħidilna, John C. Friggieri (pġ. 17) L-Għaqda Letterarja Maltin. Lawrence Aquilina, 16, Triq it-Tempji Megalitiċi, Ħal Tarxien Folklor, drawwiet
1973 (Jannar) Sagħtar (għadd 16) –L-għana tal-Maltin, Pauline Zahra (pġ. 2) MUT Għana
1972 (Jannar) Sagħtar (għadd 7) – L-Għana ta’ Dari, (pġ. 3) Doris Schembri MUT Għana
1972 (Marzu) Sagħtar (għadd 9) – Drawwiet tar-Randan, (pġ. 13) Charles Arrigo MUT Drawwiet, twemmin
1972 (April) Sagħtar (għadd 10) –Il-Ħaġa Moħġaġa, (pġ. 15) Patri D. Fenech MUT Ħwejjeġ moħġaġa
1972 (Ġunju – Lulju) Sagħtar (għadd 12) – Għanjiet Maltin, (pġ. 8) Helen Mallia MUT Għanjiet
1972 (Ottubru) Sagħtar (għadd 13) – Folklor Malti minn Patri Dwardu Fenech: Iċ-ċajt fl-għana tal-Maltin (pġ. 7) MUT Għana
1962 “Le Relazioni Etnografiche del Folklore Narrativo e Leggendario delle Isole di Malta”. Maltese Folklore Review, I, i – iii, A. Cremona Napli Folklor
1960  Journal of the Faculty of Arts, II, i, – Folk Dance and Drama, Alford Violet Folklor
1959 (Ġunju) Il-Malti – Mill-Qamħa għall-Ħobża (pġ. 50), Patri Ġ. Meilak, S.J. L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Ħobż
1954 Storia del Folklore in Europa, Giuseppe Cocchiara Torino: Einaudi Folklor, drawwiet
1954 “Folklore Maltese”. Folklore IX, i-ii, A. Cremona Napli Folklor
1954 (Settembru) Il-Malti – Ix-Xebh ta’ Għanja Maltija ta’ Gan Anton Vassallo ma’ Ballata Qadima Ingliża (pġ. 67), A. Cremona L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Għanja ta’ Gan Anton Vassallo
1951 Il Linguaggio della Poesia Popolare, Giuseppe Cocchiara Palermo: Palumbo Taqbiliet, tradizzjoni
1948 (Ottubru – Diċembru) Leħen il-Malti (għadd 212 – 214) – Il-Milied fil-Qawl u fil-Folklor (pġ. 119), G. Ghigo. S.J Empire Press Qwiel u Folklor
1944 (April – Ġunju) Leħen il-Malti (għadd 158 – 160) – Folklor u lsien Malti (pġ. 68), A. Cremona Empire Press Folklor, il-Malti
1944 Folklore u Lsien Malti, A. Cremona Malta: Stamperija Dar ta’ san Ġużepp Folklor
1941 Giuseppe Pitre e la Tradizioni Popolari., Giuseppe Cocchiara Palermo: F. Ciuni Tradizzjoni, drawwiet, folklor
1935 “Il valore della Tradizione a malta”. Lares, VI, ii (Pġ. 84-87), Bernardy Amy Lares Tradizzioni, folklor
1934 Is the Maid of Mosta a Myth? A. Cremona Malta: Empire Press Folklor
1932 Società Culturali in Malta ta’ Vincenzo Laurenza “Hammet” 35, Sda. Reale, Valletta Kultura
1929 (Ġunju) “Scibilla Nobili e la Raccolta dei Canti Popolari” Pallante Fasc. I (vii), Barbi Michele Pallante Taqbiliet, folklor
1923 Some Myths and Beliefs in Maltese Folk-lore, A. Cremona Melita III Superstizzjonijiet, drawwiet., twemmin
1922 Maltese Funeral Customs, A. Cremona Melita II Drawwiet, folklor
1921 Race, Language and Myth, A. Cremona Melita, I Folklor
1914 Fiex Tkatta’ Siegħa Oħra (Mogħdija taż-Żmien Nru. 138), Dun Xand Cortis Malta: G. Muscat Folklor
1914 The Handbook of Folklore, Charlotte Sophia Burne Londra: Sidwick and Jackson Ltd Folklor
1912 Malta and the Mediterranean Race, R.N. Bradley Londra: T. Fisher Unwin Storja, folklor
1910 Fiex Tkatta’ Siegħa (Mogħdija taż-Żmien Nru. 98), Dun Xand Cortis Malta: G. Muscat
1907 Ħrejjef u Ġrajja (Mogħdija taż-żmien, Nru. 66), Dun Xand Cortis Malta: G. Muscat Ħrejjef, ġrajjiet, folklor
1899 “Il Dialetto Maltese”. Archivio Giottologico Italiano, Supplem. Period. IV,  Luigi Bonelli Djalett
1897 “Il Dialetto Maltese”. Archivio Giottologico Italiano, Supplem. Period. VI,  Luigi Bonelli Djalett
1895 Saggi del Folklore dell’Isola di Malta, Luigi Bonelli Palermo Folklor
1894 Holiday Customs in Malta nd Sports, Usages, cermonies, Omens and Superstitions of the Maltese People, V. Busuttil Malta: L. Busuttil Drawwiet, folklor, tradizzjonijiet
1865 Malta bil Gżejjer tagħha u li Ghadda minn għaliha. 2 volumi, P.P Castagna Malta: Brockdroff Storja, folklor
1838 Description of Malta and Gozo. George Percy Badger M, Weiss Folklor, storja