Guido Lanfranco

Għalliem, kittieb u folklorista   Twieled fit-18 ta’ Ottubru tal-1930. Attenda l-kulleġġ ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema, kif ukoll il-kulleġġ ta’ St. Michael f’San Ġiljan. Ftit wara mar korsijiet oħrajn fl-Università ta’ Malta u wara ddeċieda li jmur id-Dale Fields Study Centre f’Wales. Lanfranco kien l-ewwel president tal-Malta Ornithological Society li issa huwa imsejjaħ Bird Life. Kien għalliem u huwa wieħed mill-folkloristi ewlenin ta’ Malta. Ġabar minn fomm in-nies: għajdut, ħrejjef, leġġendi u taqbiliet. Kiteb ukoll dwar bosta kurżitajiet oħra, ngħidu aħna: il-mediċina popolari, il-fjuri rari u oħrajn.

Biblijografija

Data Titlu Tagħrif Kliem Muftieħ
2017 Minn Fomm il-Poplu Klabb Kotba Maltin Esperjenzi, tradizzjonijiet, taqbil, drawwiet
2017 Kuruni ta’ Devozzjoni L-Imnara Kuruni, devozzjoni
2015 L-Imnatar jew Litaniji, Ġakulatorji u Repetizzjonijiet Programm Festa Rużarju Gudja Talb, twemmin
2014 Il-Faxxikli f’Tas-Sliema Tas-Sliema (Kunsill Lokali) vii. Faxxikli
2012 Il-Mixegħla bit-Tazzi taż-Żejt L-Imnara Tazzi taż-żejt, mixegħla
2011 Żwieġ, Twelid u Mewt, Drawwiet u Tradizzjonijiet Wise Owl Folklor, drawwiet, tradizzjonijiet
2010 Kurżitajiet Pronostku Drawwiet, folklor , Rimedji popolari
2010 Xi Annimali li kienu Jużawhom fir-Rimedji Popolari L-Imnara Vol. 9 (3), Nru 3,  pġ.114-116 Annimali, tradizzjonijiet, rimedji popolari
2007 Fjuri Slavaġ Maltin Wise Owl Fjuri
2007 Bejn Storja u Drawwa Wise Owl Storja, drawwa, tradizzjonijiet
2006 Il-Faxxikli f’Tas-Sliema Tas-Sliema (Local Council) iv-vi Faxxikli
2005 Drawwiet u ħajja mill-Istorja Wise Owl Drawwiet, tradizzjonijiet, għajdut
2004 Folklor Klabb Kotba Maltin Ġabra ta’ kitbiet mill-Għaqda Maltija tal-Folklor
2004 Ħajjitna fl-Imgħoddi Wise Owl Storja, drawwiet, tradizzjonijiet, għajdut
2003 Xogħol, Ġaħġiħ u Snajja’ Wise Owl Xogħol u snajja’
2003 Il-Flora Maltija PIN Flora
2003 Il-Qubbajt u l-Qagħaq tal-Għasel L-Imnara Qubbajt, Qagħaq tal-għasel
2002 Is-siġġijiet tal-knisja L-Imnara Siġġijiet, knisja
2002 Kullana Kulturali – L-Istorja tat-Trasport f’Malta PIN Trasport
2001 Gatt Patricia Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin ta’ guido Lanfranco Focus, Il-Mument 3.vi. Drawwiet, tradizzjonijiet
2001 Mysterious Rock-Surface Pans L-Imnara
2001 Kulanna Kulturali (Vol.24) – Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin PIN Drawwiet, tradizzjonijiet
2000 Ħxejjex Mediċinali u Oħrajn fil-Gżejjer Maltin BDL Mediċina popolari, folklore
1999 Tbaħħir L-Imnara Superstizzjonijiet, tbaħħir, twemmin
1999 L-Għana ta’ Antonia Dimech ta’ 90 sena L-Imnara Taqbil
1999 Sant’Anna fil-Folklor Malti L-Imnara Folklor, twemmin
1998 Melodija u Għana fid-Dar u fit-Triq L-Imnara Għana, drawwiet
1998 Il-Vjatku f’Malta mis-Seklu Sittax sas-Seklu Dsatax L-Imnara Vjatku, drawwiet
1998 Tifkiriet tal-Gwerra Il-Mument 26.iv Tifkiriet, gwerra
1997 Il-Pronostku Malti Bħala Storja ta’ Siġra Xiħa Pronostku Storja, siġra
1997 Ftit Noti fuq Logħob u Taqbil tat-Tfal L-Imnara Noti, logħob, taqbil
1997 Limerikki In-Nazzjon 12.xii Limerikki
1996 Sunetti Tal-Festi Jew Karti Volanti Pronostku Sunetti
1996 Trades and Crafts of the Recent Past In Mosta’, In Mosta the Heart of Malta Pronostku Snajja’
1996 Għana, Taqbil u Siltiet mill-Ħajja L-Imnara Għana, taqbil
1995 L-Arti Popolari F’Malta Pronostku Arti
1995 Some Effects of Tourism on Maltese Folklore L-Imnara Turiżmu, folklor
1995 Dwar iż-Żafżafa f’Ħal Għaxaq L-Imnara Żafżafa, Ħal Għaxaq
1994 L-Iżvilupp tat-Tberik tal-Annimali Fil-Gżejjer Maltin Pronostku It-tberik tal-annimali
1994 Ħalib, Ġbejniet u Rkotta – noti miġbura minn fomm l-anzjani L-Imnara Ħalib, ġbejniet, noti
1994 The Blessing of Animals Background and Development L-Imnara Tberik tal-annimali, drawwiet
1994 Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (L-ewwel parti) L-Imnara Ġabra, taqbil
1994 Ġabra ta’ Taqbiliet Popolari (It-tieni parti) L-Imnara Ġabra, taqbil
1994 Old Smoking Pipes L-Imnara Pipi
1994 Characters in Our Christmas Cribs ST Supplement 4 xii. Presepji
1993 Ħxejjex Mediċinali u Oħrajn (L-ewwel edizzjoni) L-Imnara Ħxejjex mediċinali
1993 Limerikki The Teacher (iv. x) Limerikki
1993 Prewar Maltese Kitchen Malta Independent 12. ix Għodda tal-kċina
1993 Trades and Crafts in the Past, the Heart of the Maltese People 9th Malt. Book Fair Catalogue 27/x Snajja’
1992 Dwar il-Ħobż f’Malta L-Imnara Ħobż
1991 Kitchenware of the Recent Past Weddings and Homes Għodda tal-kċina
1990 Ritratti- Festa ta’ San Duminku 1983 u Karru tal-Mejtin L-Imnara Festa, San Duminku, karru tal-mejtin
1990 Kartolini Antiki tal-Għonnella L-Imnara Kartolini, għonnella
1989 Storja fil-Qosor tal-Għaqda tal-Folklor L-Imnara Stoorja, Folklor
1988 Gerolamo Darmanin, Skultur u Marmista li s’issa ħadd għadu ma kiteb dwaru Pronostku Gerolamo Darmanin
1988 Lore and Beliefs in Local Weddings Weddings 2 Twemmin, tiġijiet lokali
1988 Maltese Folk Feasts: The Blessing of the Animals Haphen 67 It-tberik tal-annimali kartolini, għonnella
1987 Dizzjunarju fil-Qasir ta’ Annimali u Ħxejjex Madwarna Sagħtar (10. Pġ5) Dizzjunarju, annimali, ħxejjex
1986 Biblijografija riċenti ta’ Folkloristi Lokali L-Imnara Nmr 10, Part 8 Biblijografija
1985 Feast of St Dominic at Vittoriosa – An Occasion to Recall the Past The Times (22.Viii). Festa San Duminku
1985-1986 Trasport Mingħajr Magni Series In Saghtar Trasport
1984 New Customs in Holy Week L-Imnara II,3 (Diċ.). Kostumi, il-Ġimgħa l-Kbira
1984 Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (7) L-Imnara Biblijografija
1983 Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists (6) L-Imnara Biblijografija
1983 Kopji ta’ ittri dwar Mediċina Popolari Iddepożitati fil-Librerija Pubblika Mediċina popolari, tradizzjonijiet
1983 Ir-Rożarjanti L-Imnara Rożarjant
1983 Katalgu tal-Wirja ta’ Kwadri dwar Folklor Malti taħt l-awspiċi tal-Għaqda tal-Folklor – ħarġa speċjali L-Imnara Wirja, katalgu
1983 Tberik tad-Djar L-Imnara Tberik, drawwiet
1983 Nota dwar il-Kwadru L-Imnara Nota, kwadru
1983 Il-Mitħna tar-Riħ L-Imnara Mitħna, tradizzjoni
1983 Ħġejjeġ ta’ San Ġwann L-Imnara Tradizzjoni, ħġejjeġ ta’ San Ġwann
1983 Il-Passju L-Imnara Passju, tradizzjoni
1983 L-Ewwel tas-Sena L-Imnara L-ewwel tas-sena, drawwiet
1983 Proċessjoni ta’ Korpus L-Imnara Korpus
1983 Il-Qarinza L-Imnara Qarinza, tradizzjoni
1983 Il-Ġilwa tat-Tieġ L-Imnara Tradizzjoni, ġilwa, tieġ
1983 It-Tbaħħir tad-Djar L-Imnara Tbaħħir, superstizzjoni, drawwiet
1983 In-Newwieħa (I) L-Imnara Newwieħa, drawwiet
1983 In-Newwieħa (II) L-Imnara Newwieħa, drawwiet
1983 Bandli ta’ Lapsi L-Imnara Bandli
1983 Xogħol tal-Qfief L-Imnara Sengħa, qfief
1983 Kastelli: Landier L-Imnara Sengħa, landier
1983 Stampa, Suppliment L-Imnara Stampa 
1983 Il-Karru tal-Mejtin L-Imnara Karru tal-mejtin, tradizzjoni
1983 Tal-Ħalib L-Imnara Tal-ħalib, drawwiet
1983 Tal-Forn L-Imnara Tal-forn, drawwiet
1983 Il-Ballata tal-Belt L-Imnara Ballata, tradizzjoni
1983 Il-Quċċija L-Imnara Quċċija, drawwiet
1983 Fratellanza tal-Kurċifiss L-Imnara Fratellanza, kurċifiss
1983 Tal-Bexxiexa L-Imnara Bexxiexa, drawwiet
1983 Kura f’San Ġiljan L-Imnara Kura, San Ġiljan
1983 Il-Fintusa L-Imnara Fintusa
1983 Il-Kenur L-Imnara Kenur, drawwiet
1983 It-Terrimaxka L-Imnara Terrimaxka
1983 Link with the Recent Past Series in Civilisation, 1982-83: 1. L-imgħoddi
1983 Recent Bibliography L-Imnara (VI) Folkloristi lokali
1982 Fetaħ il-Mużew tal-Folklor L-Imnara
1981 The Water Seller Hand Coloured L-Imnara
1981 Recent Bibliography of Interest to Local Folklorists L-Imnara Biblijografija
1981 Events of Folkloristic Interest L-Imnara Folklor
1980 Il-Friefet tal-Gżejjer Maltin Sagħtar (1. Pġ 12) Friefet
1980 Bibliography of interest to Maltese Folklorists (III) L-Imnara Biblijografija
1980 Popular Medicinal Plants – hand coloured illustration L-Imnara Mediċina tradizzjonali, ħxejjex
1980 Some recent communicatios on the folk medicine of Malta Deposit at the Public Library L-Imnara Mediċina tradizzjonali
1979 Tifkiriet tal-Iskola Qabel u fil-Gwerra Pronostku Tifkiriet
1979 Biblijografija (Part 2) L-Imnara Biblijografija
1979 Noti Folkloristiċi L-Imnara Folklor, noti
1978 Recent Bibliography of Interest to Maltese Folklorists (an unclassified list) L-imnara Biblijografija
1976 Ħsibijiet Dwar il-Folklor Malti Xi Aħbarijiet folkloristiċi Pronostku Folklor
1975 Duwa u Semm fil-Ħxejjex Maltin Klabb Kotba Maltin Mediċina popolari
1973 Widnet il-Baħar: il-pjanta Nazzjonali ta’ Malta Għaqda Maltija tal-Istorja Naturali Widnet il-Baħar
1969 Kurżitajiet Fil-Kampanja Tagħna Pronostku Natura, ħlejjaq
1968 Ħlejjaq Imsemmija Għal Malta u l-Maltin Pronostku Ħlejjaq
1967 Ħlejjaq Tax-xtajta Pronostku Ħlejjaq
1966 L-Istudju Tal-Ġebel Ta’ Malta u Għawdex Pronostku Ġebel, riċerka
1966 The Chameleon In Malta Times (12.v) Natura
1965 L-Importanza Ta’ Filfla Pronostku Filfa, natura
1964 Il-Qagħda Tal-Għasafar Fil-Gżejjer Tagħna Pronostku Għasafar
1963 Prepared For The Natural Histroy Society Of Malta Il-baħrija,Pronostku Storja naturali
1962 Il-Gandotti Tar-Roti Rumani F’Malta Pronostku Tagħrif
1961 Il-friefet Ta Malta Pronostku Friefet
1961 History Of Malta As presented By Abela In 1647 Gian Frangisk Abela : Essays In His Honour Storja
1960 Il-Familja tal-Bram fil-Baħar ta’ Malta Pronostku Bram
1959 Ir-Rettili ta’ Malta Pronostku Rettili
1959 Wild Flowers Rarities in Malta First Discovered by C. Penza Sunday Times (3.v) Fjuri rari
1958 Pjanti f’Malta ftit Magħrufa Pronostku Pjanti
1958 Il-Fjuri tar-Rebbiegħa fil-Kampanja Tagħna Review (13.v) Fjuri
1958 Jellyfish in Malta Sunday Times (31.viii, 7.ix) Bram
1957 Il-familji tal-Granċi fil-Baħar Tagħna Pronostku Ħlejjaq akwatiċi
1957 Maltese Reptiles Sunday Times (2. X) Ħlejjaq akwatiċi
1957 Tortoise and Turtle Sunday Times (3. xi) Ħlejjaq akwatiċi
1957 Maltese Lizards Sunday Times (17. xi) Rettili
1957 Snakes Sunday Times (1. xii) Rettili
1957 The Painted Frog The Times (8. xii) Natura
1957 Iż-Żrinġ Is-Sebħ (20. xii) Natura
1956 Il-Ħut Madwar Malta Pronostku Ħlejjaq akwatiċi
1956 Sharks Our Shores The Times (16. Viii) Ħlejjaq akwatiċi
1955 Butterflies of Malta The Times (21. ix) Friefet
1955 Resident Species The Times (21.i x) Ħlejjaq f’Malta
1955 Migratory Species The Times (5. x) Ħlejjaq li m’għadhomx f’Malta
1955 Extreme rarities The Times(18. xi) Ħlejjaq rari
1955 Il-Ħajja tat-Tonn Is-Sajd (5. iv) It-tonn
1955 Pioneers of Vegetation The Times (31. v) Natura
1955 Il-Ħut fil-Ħajja tagħhom Bullettin tal-Ministeru tal-Posta u Biedja Ħlejjaq tal-ilma
1955 Mammals of Malta The Michaelian (10. X) Natura
1954 Nature Study in Our Schools The Teacher (13. vii) Natura
1954 Underwater Probe (Seashore Life around Malta) The Times (28.v) Ħut, baħar
1954 Friends and Foes in Our Homes The Times (29. vi) Ħbieb, għedewwa
1954 Bird Migration over Malta The Times, (6. vii) Għasafar
1954 Midsummer Wild Flowers The Times (13. vii) Fjuri
1954 Nature Study for Standard One, (1) The Teacher (12. ii) Natura
1954, Settembru Natures Study for Standard One (2) The Teacher (13. iii) Natura
1954 Rare Funghi in Malta The Times (20. vii) Natura
1954 Wild Flowers around Us The Times (2. viii) Natura, fjuri
1954 Crustacea of Malta The Times (10. viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Commoner Erabs, Shrimps and Prawns The Times (17. viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Armoured Sea Knights The Times (24.viii) Ħlejjaq akwatiċi
1954 Rare Species The Times (31. viii) Natura
1954 Overlooked Species The Times (14. ix) Natura
1953 A Short review of the Fauna and Flora of Malta The Link (24.viii) Flora u fawna

Intervisti

Sena Programm Intervistatur
2012 Ara Hawn Saviour Balzan
2017 Ara Hawn Yanika Schembri Fava

Programmi

Sena Titlu Programm
1986 L-Ewwel Ħjiel dwar Ġilormu Darmanin l-Iskultur li Ħadem il-Vara tas-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesú Festa Sacro Cuor| Sliema
2004 Iċ-Chapbooks jew Letteratura tat-Triq u l-Mosta Festa programm| soċjetà Piroteknika viii.
2010 Kurżitajiet u Leġġendi dwar Artisti f’Malta Festa Programm Aniċi Band Club| Qormi
2010 Dwar xi kliem Malti Festa Programm| Banda San Filippu| Ħaż-Żebbuġ. vii.
2010 Dwar l-Ikel fil-Kunventi tas-Seklu Dsatax Santa Marija Festa Programm| Gudja. Viii.
2011 Evolution of Trades and Crafts in the Maltese Islands Proceedings International Conference 2010| Qala Gozo
2011 Kastigi u Privileġġi fis-Sawm u Astinenza tal-Imgħoddi Talent Żebbuġi Holy Week Progr. Iv.
2011 Ġuħ u Ikel fi Żmien l-Imblokk tal-Franċiżi f’Malta Festa Programm| San Nikola| Festival Brass Band
2011 Ħxejjex Slavaġġ Imsemmijin Għall-Madonna Festa programm| Assumption Band Club| Gudja X.
2014 Ħlewwiet Simboliċi fir-Randan u l-Għid il-Kbir Leħen il-Qala l-Għid iv. u Talent Żebbuġi| Ġimgħa Mqaddsa Ħaż-Żebbuġ| iv.
2014 Ħwienet tal-Merċa u tax-Xorb Siggiewi Festival & Brass Band vi.
2014 Il-Ballata u l-Marżebba Festa San Ġużepp| De Rohan Band Club| Ħaż-Żebbuġ vii.
2015 L-Imnatar jew Litaniji| Ġakulatorji u Repetizzjonijiet Programm| Festa Rużarju| Gudja.

Programmi

Sena Titlu Programm
1986 L-Ewwel Ħjiel dwar Ġilormu Darmanin l-Iskultur li Ħadem il-Vara tas-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesú Festa Sacro Cuor| Sliema
2004 Iċ-Chapbooks jew Letteratura tat-Triq u l-Mosta Festa programm| soċjetà Piroteknika viii.
2010 Kurżitajiet u Leġġendi dwar Artisti f’Malta Festa Programm Aniċi Band Club| Qormi
2010 Dwar xi kliem Malti Festa Programm| Banda San Filippu| Ħaż-Żebbuġ. vii.
2010 Dwar l-Ikel fil-Kunventi tas-Seklu Dsatax Santa Marija Festa Programm| Gudja. Viii.
2011 Evolution of Trades and Crafts in the Maltese Islands Proceedings International Conference 2010| Qala Gozo
2011 Kastigi u Privileġġi fis-Sawm u Astinenza tal-Imgħoddi Talent Żebbuġi Holy Week Progr. Iv.
2011 Ġuħ u Ikel fi Żmien l-Imblokk tal-Franċiżi f’Malta Festa Programm| San Nikola| Festival Brass Band
2011 Ħxejjex Slavaġġ Imsemmijin Għall-Madonna Festa programm| Assumption Band Club| Gudja X.
2014 Ħlewwiet Simboliċi fir-Randan u l-Għid il-Kbir Leħen il-Qala l-Għid iv. u Talent Żebbuġi| Ġimgħa Mqaddsa Ħaż-Żebbuġ| iv.
2014 Ħwienet tal-Merċa u tax-Xorb Siggiewi Festival & Brass Band vi.
2014 Il-Ballata u l-Marżebba Festa San Ġużepp| De Rohan Band Club| Ħaż-Żebbuġ vii.
2015 L-Imnatar jew Litaniji| Ġakulatorji u Repetizzjonijiet Programm| Festa Rużarju| Gudja.