Ġużè Cassar Pullicino

Cassar Pullicino twieled Birkirkara imma trabba Ħal Tarxien. Kien studjuż ewlieni tal-folklor u l-kitba tal-Malti. Għandu għadd kbir ta' pubblikazzjonijiet li fihom jistħarreġ kliem, taqbiliet tat-tfal, taħnin, laqmijiet, għajdut, ħwejjeġ moħġaġa u talb li ġabar minn fomm in-nies. Ħafna minn dan il-materjal iqabblu ma’ materjal simili li jingħad f'postijiet differenti tal-Mediterran u ppubblikah fi Studies in Maltese Folklore (1976) u Studi di Tradizioni Popolari Maltesi (1989).

Ix-xogħol xjentifiku ta’ Cassar Pullicino dwar il-folkor kien rikonoxxut f'pajjiżna u lil hinn minnu. Fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta’ Londra u wara tal-Accademia di Studi Superiori Phoenix (Ban). Kien membru u fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research (1962). Ippubblika bosta artikli f’rivisti speċjalizzati bħal Folklore (Londra), Lares: Organo della Società di Etnografia Italiana (Ruma), Folklore (Napli), Journal of the English Folk Dance and Song Society (Londra), Bulletin International etc Documentation Linguistique (Louvain), Folklore Review (Londra), Bulletin de Literature Orale Arabo-Berbere (Pariġi), u Acta Ethnographica (Budapest). Barra minn hekk, ħareġ xogħlijiet importanti bħad-Dizzjunarju Bijo-Bibijografiku Nazzjonali (1960-65) ta’ Robert Mifsud Bonnici u t-traduzzjoni li għamel Erin Serracino Inglott ta’ parti mid-Divina Commedia ta’ DanteL-Infern (1964).

Serva wkoll bħala Assistent Direttur tal-Informazzjoni (1959-65), Assistent Segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1965-68), Assistent Segretarju Għoli fil-Ministeru tas-Saħħa (1969-70) u Direttur tal-Industrija (1971-79). Għamel żmien jaħdem bħala bibljotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija (Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi) fl-Università ta’ Malta (1980). Bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti lekċers lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor (1965) u membru tal-Akkademja tal-Malti mill-1942 sal-1945. Kien membru tal-Għaqda tal-Malti (Università) u Assistent Editur tal-Melita Historica (1952-61) u tal-Maltese Folklore Review.

Biblijografija

Data Titlu Tagħrif Kliem Muftieħ
2003 Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor PEG Ħwejjeġ moħġaġa, tagħwiġ l-ilsien
2002 Kitbiet oħra tas-Seklu Dsatax PIN Is-seklu dsatax, letteratura
2001 Il-Kitba bil-Malti sal-1870 PIN Grammatika, ortografija
2000 Folktales of Malta and Gozo L-Università ta’ Malta Ħrejjef, tradizzjoni
1998 Maltese and Oral Poetry L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet, għana
1996 “Maltese Għana. Some Remarks on the Process of Invention,” Journal of Mediterranean Studies, vol. 6, nmr. 1, 70–81 Koawtriċi Micheline Galley, L-Università ta’ Malta Għana
1995 L’homme méditerranéen et la mer Koawtriċi Micheline Galley, proceedings Tunis Malta
1994 Folklore_Ġużè Cassar Pullicino Il-Ministeru taż-Żgħażagħ u l-Kultura Folklor, twemmin, tradizzjonijiet, taqbiliet
1994 “Man and the Sea in Maltese Folk–Poetry,” Acta Etnografica Hungarica, nmr. 39 (3–4), p. 405–418 Koawtriċi Micheline Galley, Centro em Rede de Investigação em Antropologia Folklor, Taqbiliet, Malta
1992 Studies in Maltese Folklore L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1992 Leħen il-Malti (Għadd 28) – It-Twaqqif tal-Għaqda tal-Malti fil-Gazzetti lokali L-Għaqda tal-Malti It-twaqqif tal-Għaqda tal-Malti
1991 Ħżuż Manwel Magri Thyme Manwel Magri, taqbiliet, drawwiet
1991 Ġużè Muscat Azzopardi PIN Ġużè Muscat Azzopardi, kuntatti u influwenzi bikrija
1990 L-Imgħoddi tal-Ġens Tagħna: bejn storja u folklor Media Centre Storja, drawwiet, tradizzjoni, snajja’
1990 “Oral Poetry in the Maltese Islands. Imagery Relating to Love” Koawtriċi Micheline Galley, International Folklore Review, p. 97–101, Newall Londra Taqbiliet
1989 Studi di Tradizioni Popolari Maltesi L-Università ta’ Malta Tradizzjoni, taqbiliet
1988 Estratto da: Malta E Sicilia – Continuità e contiguità linguistica e culturale (studi 3) CULC – Catania Lingwistika, kultura
1986 The Field of Maltese Folklore Upper Secondary School Valletta Folklor
1985 L’homme méditerranéen et la mer: actes du troisième congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale, Jerba, Avril 1981 Tunis: Salammbo Kultura
1985 Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Poeżiji Ġorġ Zammit PEG Noti, poeżiji
1985 Noti għall-Istudenti tal-Matrikola – Dun Karm tagħrif ġdid u noti kritiċi PEG Noti, poeżiji
1983 Maltese Children’s Rhymes and Poetry (Nmr: 15) Ġurnal tal-istudji Maltin Taqbil, taħnin
1982 The Priest who Declined a Bishopric (Vol. VIII, Nmr:3) Melita Historica Storja
1981 Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f’Malta Veritas Press, Ħaż-Żabbar Skunġrar, superstizzjonijiet, drawwiet u twemmin
1981 Malta fis-Seklu Tmintax – Xi Djarji Maltin tal-imgħoddi Klabb Kotba Maltin Djarji Maltin, l-ambjent li fih għexu n-nies tas-seklu 18
1981 Some 19th Century Hotels in Malta (Vol. VIII, Nmr:2) Melita Historica Lukandi f’Malta tas-Seklu 19
1981 Femmes de Malte dans les Chants Traditionnels Koawtriċi Micheline Galley, ed. Du Centre National De Recherche Scientifique, Pariġi Taħnin, żwieġ, talb
1980 Salient points from the notes – L-Imnara Vol. 1 nmr. 3 L-Għaqda Maltija tal-Folklor Noti, ilbies tradizzjonali Malti
1976 Studies in Maltese Folklore L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, Patri M. Magri, ħrejjef, annimali fil-folklor Malti, laqmijiet, il-kostumi Maltin, twemmin u drawwiet
1975 Il-Folklore Malti (it-tieni edizzjoni miżjuda) L-Università ta’ Malta Il-folklor Malti, għajnuna għall-istudenti
1975 Book Reviews. Journal of Maltese Studies L-Università ta’ Malta Proverbji
1974 Aquilina u l-Malti: Studji Klabb Kotba Maltin Aquilina, il-Malti
1973 Maltese Folklore Review (Vol 1. Nmr:4) – Background Material for the Study of Folk Arts and Crafts (pġ. 269) Giov. Muscat & Co. Ltd Snajja’ u drawwiet
1972 Il-Malti – Ninu Cremona Veritas Press, Ħaż-Żabbar Ninu Cremona
1972 Ethnographic Exhibition Proc. of Congrès D’études Des Cultures Méditerranéennes D’influence Arabo-berbère, Malta. Ed. Micheline Galley and David R. Marshall. Alger: Société Nationale D’édition Et De Diffusion, 1972 p. 541-544 Esebizzjoni
1971 Kelma Waħda Biss u Kitbiet Oħra Edizzjoni Nmr 7 Klabb Kotba Maltin Folklor
1971 Leħen l-Għaqda Letterarja Maltija (għadd 3)- Salvatore Cumbo u l-Malti Stamperija fid-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Salvatore Cumbo, l-Alfabet, il-Malti
1971 Forum – Is-Sur Nin u Jien (pġ. 61) Lawrence Aquilina 16, Triq it-Tempji Neolitiċi, Ħal Tarxien Is-Sur Nin, versi bikrin bit-Taljan
1967 Ethno-Linguistic Aspexts of Animals in Malta L-Università ta’ Malta Terminoloġija u folklor dwar l-annimali: ħrejjef, leġġendi, proverbji, superstizzjonijiet, twemminijiet
1967 Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – 5 Stejjer ta’ Niesna Id-Dipartiment tal-Informazzjoni Folklor
1967 Ġemgħa Sunetti bil-malti sal-1900 L-Università ta’ Malta Letteratura, is-seklu 20
1967 Journal of Maltese Studies L-Università ta’ Malta Folklor, lingwa, letteratura
1966 L-Eqdem Kitba bit-Taljan f’Malta Letteratura, awturi Maltin, storja
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – L-Ewwel Taqsima) L-Università ta’ Malta M.A. Vassalli, il-kitba tas-Seklu Dsatax, Tqabbil, poeżija popolari, versi bikrija sal-1850, kurunelli, Richard Taylor, Luigi Rosato
1964 Tagħlim għall-Kbar – 6 Kitba w Kittieba tal-Malti (It-Tieni Ktieb: Il-Poeżija sal-1870 – It-Tieni Taqsima Taqsima) L-Università ta’ Malta Tqabbil, poeżija popolari
1964 Tagħlim għall-Kbar – 7 Il-Bennejja tal-Folklor Malti L-Università ta’ Malta Tagħrif storiku u kritiku, l-iżvilupp tal-istudju tal-Folklor Malti,
1964 – 1965 Notes For A History of Maltese Costume – “Manto Siciliano E “Faldetta” Maltese di Carmenlina Naselli Vol. I. Nmr. 3-4 Giov. Muscat & Co. LTD L-iżvilupp tal-kostumi f’Malta
1962 Sas-Seklu Tmintax: l-Ewwel Ktieb Is-seklu tmintax
1962-1964 Tagħlim għall-Kbar – 4 Kitba w Kittieba tal-Malti (L-Ewwel Ktieb: sas-Seklu Tmintax) L-Università ta’ Malta L-eqdem poeti ta’ Malta, Ġ.F. Abela u Ġ.A. Ciantar
1961 Melita Historica (Vol. 3 Nmr. 2) “Journal of the Malta Historical Society – Antichi Cibi Maltesi” Giov. Muscat & Co. Ltd – Printers Storja
1961 Internationaler Kongreb(germaniż) der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen (19.8. – 29.8 1959) – “The Study of the Maltese Folktales” Walter De Gruyter & Co., Berlin Ħrejjef, Magri, Stumme u Ilg
1961 Linguistic Analysis of Fr. Magri’s Folktales L-Università ta’ Malta Lingwistika, ħrejjef, Magri
1961 Journal of the English Folk Dance and Song Society – “Song and Dance in Malta and gozo” (pġ. 63-71) Folklor
1960 Tagħlim għall-kbar–3 Tagħrif Ġenerali – Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex – Folklor Malti tat-Tfulija L-Università ta’ Malta Proverbji, ħrejjef, għana, leġġendi, drawwiet, logħob tat-tfal, taħnin
1960 Il-Malti – “Il-Kitba fl-Albanija” (pġ. 108) L-Università ta’ Malta Letteratura tal-poplu, letteratura tal-Albaniżi
1960 Leħen il-Malti (Għadd 1) –“Kwadri bil-Ħajja Maltija” (pġ. 29) L-Għaqda tal-Malti  l-Università ta’ Malta Tibdil fil-ħajja Maltija, drawwiet
1959 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (Ir-Raba’ Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1958  “Żieda ta’ Kliem u Tifsir ta’ V. Mifsud Bonnici” Leħen il-Malti (Għadd 287-289) – L-Għaqda tal-Malti l-Università ta’ Malta Vokabularju
1958 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tielet Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1957 Orbis – Bulletin International de – Documentation Linguistique (Tome VI, No 1) “Nursery Vocabulary of the Maltese Archipelago.” Près L’Universitè 185, avenue des Alliés Vokabularju, arċipelagu Malti
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1957 “Il-Folklor ta’ Malta u Għawdex” Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ ieħor (It-Tieni Taqsima) L-Istamperija tal-Gvern Ħwejjeġ moħġaġa, folklor
1956 Scienta – A Quarterly Scientific Review (Vol XXII Nmr. 2) “Social Aspects of Maltese Nicknames” Progress Press Valletta Aspetti soċjali, laqmijiet
1955 Il-Malti –  “Il-Konti Ciantar u l-Folklor Malti.” (pġ.103) L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Folklor
1955 G.A. Vassallo l-Poeta tas-Safar (mehud minn ‘Leħen is-Sewwa’ tas-26 u d-29 ta’ Jannar) Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Ġan Anton Vassallo, il-ħames poeżiji ta’ ċaħda minn niesu, tbiegħed mill-art fejn twieled u traba
1954 Il-Malti –  “Dwardu cachia: Żieda u Tiswija.” (pġ.57) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Dwardu Cachia, żieda, tiswija, ittra
1952 Il-Malti –  “Tradizzjoni minn Camoens bil-Malti.” (pġ.42) L-Għaqda tal-Malti L-Università ta’ Malta Levanzih, Dwardu Cachia, ‘In-Naħla’, Rapisardi
1951 Folklore – “Maltese Customs and Beliefs in 1575” Malta , vol. LXII pġ. 397-404 Folklor, twemmin, tradizzjonijiet
1951 Poeżiji ta’ Ġan Anton Vassallo (Pġ. 49, 87) Leħen il-Malti (Għadd 245-250) – L-Għaqda tal-Malti Ġan Anton Vassalli
1950 Beżqa u xagħra (pġ.46) Leħen il-Malti (Għadd 230-232) – L-Għaqda tal-Malti Tradizzjonijiet
1950 Għajdut fuq Malta fil-Lebanon (Pġ. 126-127) Leħen il-Malti (Għadd 236-238) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut fuq Malta, Folklor Malti, Konnessjonijiet ta’ taqbil Malti ma’ ta’ Bejrut
1949 Scientia (Vol XV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review  “Michel’Angelo Grima Primo Chirurgo Maltese del Settecento.” (Prof. S.M. Zarb, O.P.) (pġ.186-187) Progress Press CO Michel’Angelo
1949 Taħnin u għana tan-nieqa (pġ. 107-127) Leħen il-Malti (Għadd 224-226) – L-Għaqda tal-Malti Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949 Taħnin u għana tan-nieqa Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, il-Ħamrun Taħnin, għana tan-nieqa, in-nieqa
1949 Dun Ġwann Cachia: Studjuż Malti tas-Seklu Tmintax Akkademja tal-Malti Studjuż Malti, storja
1948 Għana u Taqbil it-Tfal Leħen il-Malti (Għadd 206-208) – L-Għaqda tal-Malti Għana u taqbil it-tfal
1948 Scientia (Vol XIV. Nmr 4) A Quarterly Scientific Review  Pirates and Turks in Maltese Tradition. (pġ. 164) Progress Press CO Tradizzjoni
1947 An Introduction to Maltese Folklore Malta Folklor
1947 An Introduction to Maltese Folklore Il-Malti – Reċensjonijiet (pġ. 61)  – L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Ħrejjef, għajdut, qwiel, logħob tat-tfal, ħaġa moħġaġa, seħer u magħmul, leġġendi
1946 Kliem u għajdut it-tfal (3) Leħen il-Malti (Għadd 179-181) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1946 Kliem u għajdut it-tfal (4) Leħen il-Malti (Għadd 182-184) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1946 Kliem u għajdut it-tfal (5) Leħen il-Malti (Għadd 185-187) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1946 Kliem u għajdut it-tfal (6) Leħen il-Malti (Għadd 188-190) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1945 Kif jgħajtu l-bejjiegħa (3) Leħen il-Malti (Għadd 167-169) – L-Għaqda tal-Malti Il-bejjiegħa f’Malta, l-għajta tal-bejjiegħa,
1945 Kliem u Għajdut it-tfal (1) Leħen il-Malti (Għadd 173-175) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1945 Kliem u għajdut it-tfal (2) Leħen il-Malti (Għadd 176-178) – L-Għaqda tal-Malti Għajdut, kliem it-tfal
1944 Bejn raħal u laqam Leħen il-Malti (Għadd 155-157) –  L-Għaqda tal-Malti Ġabra ta’ xi laqmijiet
1944 Folklore ta’ Malta u Għawdex Leħen il-Malti (Għadd 163-166) – L-Għaqda tal-Malti Superstizzjonijiet, drawwiet, qwiel, taqbil u għana
1941 Kif igħajtu l-bejjiegħa (1) Leħen il-Malti (Għadd 123-124) – L-Għaqda tal-Malti L-għajta tal-bejjiegħa
1941 Kif igħajtu l-bejjiegħa (2) Leħen il-Malti (Għadd 128-132) – L-Għaqda tal-Malti L-għajta tal-bejjiegħa
1940 Ittra lil Ħabib fuq xi Drawwiet li qed jinbidlu ma’ oħrajn ġodda Leħen il-Malti (Għadd 107-108) – L-Għaqda tal-Malti Drawwiet qodma u oħrajn ġodda

Intervisti

Sena Programm Intervistatur
1970 (19 ta’ Novembru) Programm tat-Tfal (Rediffusion) Tony Cutajar
1970 (10 ta’ Diċembru) Minn Ras il-Għajn (Rediffusion) Tony Barbaro-Sant
1971 (24 ta’ Mejju) Niltaqgħu mal-Istoriċi (Rediffusion) Noel Butigieg-Scicluna
1971 (4 ta’ Ġunju) (Intervista li għamlitha Marija Micallef ma’ Cassar Pullicino bħala folklorista) Marija Micallef