Ġużè Aquilina

Twieled il-Munxar fis-7 ta’ April 1911 u studja fis-Seminarju tal-Isqof f’Għawdex u aktar tard fl-Università ta’ Malta u fl-iSchool of Oriental and African Studies of the University of London (1937-40). Kien l-ewwel Professur tal-Katedra tal-Malti u l-Ilsna Orjentali (1937-76) u kien id-Dekan tal-Fakultà tal-Arti (bejn is-snin 1948-1966 u s-snin 1972-75) fl-Università ta’ Malta. Kien ukoll Pro Viċi Kanċillier tal-Università ta’ Malta mill-1970 sal-1974.
Minn meta laħaq Kap tad-Dipartiment tal-Malti u l-Ilsna Orjentali fl-Università fl-1937 ma heda qatt bl-inizjattivi favur l-istudju tal-Malti u f’ħafna ċentri kulturali barra minn Malta, l-aktar fl-universitajiet ta’ Sorbonne u ta’ Leeds fejn kien mitqies bħala awtorità fl-istudji tal-Malti. Fuq il-proposta tal-istoriku Fernand Braudel, Aquilina nħatar President tal-Association D’Ètude des Civilisations Mèditerranèennes fl-1972, kariga li okkupa għal għaxar snin. Kien il-President tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ (1972-82), President tal-Assoċjazzjoni tal-Għalliema tar-Royal University Of Malta (ATRUM). Fl-1986 inħatar membru fil-Kunsill tal-Fakultà tat-Teoloġija. Kien ukoll membru tar-Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1963).
Aquilina kiteb ’il fuq minn 50 ktieb, bejn lingwistika, proża, poeżija u kotba oħra fuq il-lingwa u l-letteratura f’perjodiċi xjentifiċi f’Malta u barra minn Malta. Ix-xogħlijiet ewlenin tiegħu huma Papers in Maltese Linguistics, A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, Comparative Maltese Arabic Grammar, The Structure of Maltese, Teach Yourself Maltese, Maltese-English Dictionary u English-Maltese Dictionary.
Rebaħ għadd ta’ premjijiet fosthom il-Medalja tad-Deheb Ġużè Muscat Azzopardi (1966), il-Medalja tad-Deheb tal-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċivili (1973), u l-Medalja tad-Deheb tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ (1979).
Aquilina kien l-editur tal-Journal of the Royal University of Malta Literary Society (1932-37), Leħen il-Malti (1940-76), Tagħlim għall-Kbar (1953-65), Journal of the Faculty of Arts (1957-76) u tal-Journal of Maltese Studies (1961-76). Ġużè Aquilina miet fit-8 ta’ Awwissu 1997.

Bibljografija:

Ġużè Cassar Pullicino, Aquilina u l-Malti (Malta, 1974)

Tislima b’ġieħ il-Professur Ġużè Aquilina (1911-1997) (Malta, 1997).

Ħajr lis-Sur Joe Borg ta’ din il-bijografija.

Ġużè Aquilina

Professur