Jessica Cilia

Jessica Cilia ggradwat fil-Psikoloġija mill-Università ta’ Malta. Hi s-Segretarja tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija u tieħu ħsieb il-korsijiet Basic Medical Maltese for Healthcare Professions 1 u 2 li d-Dipartiment tal-Malti joffri lil tobba, dentisti, infermiera u carers barranin li jaħdmu fl-isptarijiet Maltin.

Jessica Cilia graduated in Psychology from the University of Malta. She is the Secretary of the Department of Sociology and is responsible for the courses Basic Medical Maltese for Healthcare Professions 1 and 2 organised by the Department of Maltese for foreign doctors, dentists, nurses and carers that work in Maltese hospitals.

Jessica Cilia

Amministratriċi