Prof. Arnold Cassola

Akkademiku u politiku li kiteb madwar ħamsa u tletin ktieb. Irnexxielu jsib l-eqdem dizzjunarju tal-Malti f’Ruma (Regole per la lingua maltese), ir-reġistru Ottoman tal-1565 dwar l-Assedju l-Kbir ta’ Malta f’Istanbul, il-poema epika Spanjola tal-1582 fuq l-Assedju l-Kbir ta’ Malta (La Maltea) f’Madrid, u l-kollezzjoni Melitensia ta’ Joannes Gennadius f’Ateni. Sehmu kien strumentali fl-iskoperta tar-rabtiet konkreti tal-awtur Amerikan Thomas Pynchon ma’ Malta. Fost ix-xogħlijiet ta’ Cassola fuq il-migrazzjoni Maltija fil-Mediterran hemm Malta e Pachino – Una storia in comune (ma’ Silvio Aliffi, 2014), I maltesi di Trapani (2015), I maltesi di Vittoria e Scoglitti (1628-1846) (ma’ Salvatore Palmeri di Villalba, 2018) and Maltese Migration in Tunisian Coastal Towns – Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Djerba, Moknine (1836-1844) (2020). Fl-2020 rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Barra minn hekk, Cassola ġie elett Segretarju Ġenerali tal-Partit Aħdar Ewropew fi Brussell (1999-2006) u Membru tal-Camera dei Deputati Taljana f’Ruma (2006-2008).

Arnold Cassola, academic and politician, is the author of around thirty five books. He has recovered the oldest extant dictionary of the Maltese language in Rome (Regole per la lingua maltese), the 1565 Ottoman register on the Great Siege of Malta in Istanbul, the Spanish 1582 epic poem on the Great Siege of Malta (La Maltea) in Madrid and the Joannes Gennadius Melitensia collection in Athens. He was also instrumental in identifying the American author Thomas Pynchon’s concrete connections with the island of Malta. Cassola’s works on Maltese migration in the Mediterranean include Malta e Pachino – Una storia in comune (with Silvio Aliffi, 2014), I maltesi di Trapani (2015), I maltesi di Vittoria e Scoglitti (1628-1846) (with Salvatore Palmeri di Villalba, 2018) and Maltese Migration in Tunisian Coastal Towns – Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Djerba, Moknine (1836-1844) (2020). Winner of the 2020 National Book Prize, Cassola was also elected as Secretary General of the European Green Party in Brussels (1999-2006) and Member of the Italian Camera dei Deputati in Rome (2006-2008).

Prof. Arnold Cassola

Professur