Dizzjunarji

Din hija sensiela ta' intervisti li saret mill-istudenti tat-taqsima Il-Lessikografija Maltija MAL2009 (BA fil-Malti, sena akkademika 2022-2023). L-istudenti ġew assenjati dizzjunarju u wara li rriċerkaw dwaru, intervistaw lil xi lessikografi, studjużi u pubblikaturi. Dan il-proġett kien ikkoordinat minn Dwayne Ellul. Ħajr lil Daniel Bezzina tal-filmati.

The students (BA Maltese, academic year 2022-2023) conducted these interviews as part of their MAL2009 Maltese Lexicography coursework. After carrying out their research on an assigned dictionary, they interviewed lexicographers, researchers, and publishers. This project was coordinated by Dwayne Ellul. Thanks to Daniel Bezzina for filiming and editing the videos.

L-E.T. DR UGO MIFSUD BONNICI DWAR ERIN SERRACINO-INGLOTT
IL-KONĊIŻ – JOE MIZZI
REGOLE PER LA LINGUA MALTESE | ARNOLD CASSOLA
IS-SITT VOLUMI TA’ ĠUŻÈ AQUILINA – JOE MIZZI
ID-ḊAMMA – OLVIN VELLA
ID-DIZZJUNARJU – CHARLES BRIFFA
IL MEZZO VOCABOLARIO – ARNOLD CASSOLA
IL-MIKLEM MALTI TA’ ERIN SERRACINO INGLOTT | JOE MIZZI