Dizzjunarji

Din hija sensiela ta' intervisti li saret mill-istudenti tat-taqsima Il-Lessikografija Maltija MAL2009 (BA fil-Malti, sena akkademika 2022-2023). L-istudenti ġew assenjati dizzjunarju u wara li rriċerkaw dwaru, intervistaw lil xi lessikografi, studjużi u pubblikaturi. Dan il-proġett kien ikkoordinat minn Dwayne Ellul. Ħajr lil Daniel Bezzina tal-filmati.

The students (BA Maltese, academic year 2022-2023) conducted these interviews as part of their MAL2009 Maltese Lexicography coursework. After carrying out their research on an assigned dictionary, they interviewed lexicographers, researchers, and publishers. This project was coordinated by Dwayne Ellul. Thanks to Daniel Bezzina for filiming and editing the videos.

IL-MIKLEM MALTI TA’ ERIN SERRACINO INGLOTT | JOE MIZZI
IL MEZZO VOCABOLARIO – ARNOLD CASSOLA
ID-DIZZJUNARJU – CHARLES BRIFFA
ID-ḊAMMA – OLVIN VELLA
IS-SITT VOLUMI TA’ ĠUŻÈ AQUILINA – JOE MIZZI
REGOLE PER LA LINGUA MALTESE | ARNOLD CASSOLA
IL-KONĊIŻ – JOE MIZZI
L-E.T. DR UGO MIFSUD BONNICI DWAR ERIN SERRACINO-INGLOTT
Ilsienna | Grammatika u Vokabolarju | Dizzjunarji Maltin

"Dwayne Ellul – Għalliem u Qarrej tal-Provi Dr Olvin Vella – Lekċerer fl-Università ta’ Malta"

Dan il-filmat jittratta d-dizzjunarji li Illum il-ġurnata nsibuhom użati kważi f’kull librerija, fuq l-internet u l-postijiet tax-xogħol, u anke bħala piżijiet biex l-affarijiet ma jtirulniex. Sa seklu ilu d-dizzjunarji kienu ħafna aktar rari, u ma kienx ikollhom il-qxur ikkuluriti li sar ikollhom illum il-ġurnata.