Il-Qagħda tal-Ilsien Malti

Stephen Cachia, Adrian Grima (2018) | Fuq Il-Polz taċ-Ċittadin (TVM)
Ministru Evarist Bartolo (2018), Il-Malti għall-Barranin u l-Malti Applikat, Fuq Arena (ONE TV)
Dr Michael Spagnol (2018), Il-Malti bħala Lsien Barrani, Fuq Dissett (TVM)
Dr Bernard Micallef (2018), Il-Malti bħala Lsien Barrani, Fuq TVM
Glen Falzon, Barranin b’Malti bħall-Maltin, Fuq TVM
Adrian Grima (2018), Il-livell tal-lingwa fl-eżamijiet tal-MATSEC, Fuq TVAM