Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija

Seminar dwar ir-rappreżentazzjoni tas-Sette Giugno fil-letteratura Maltija bis-sehem ta’ Dominic Fenech, Paul Bartolo, Oliver Friggieri, Adrian Grima, Maria Simiana, u Mark Vella (4 ta’ Ġunju 2019)

A seminar about representations of the Sette Giugno riots in Maltese literature with talks by Dominic Fenech, Paul Bartolo, Oliver Friggieri, Adrian Grima, Maria Simiana, and Mark Vella (4 ta’ Ġunju 2019)

Nhar it-Tlieta 4 ta’ Ġunju 2019, fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta f’Tal-Qroqq, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti għamel konferenza pubblika dwar ir-rappreżentazzjoni tal-irvellijiet tas-Sette Giugno fil-Letteratura Maltija. Il-kelliema kien Dominic Fenech, Paul Bartolo, Oliver Friggieri, Adrian Grima, Maria Simiana, u Mark Vella.

On Tuesday 4th June 2019, in the Faculty of Arts Library of the University of Malta, the Department of Maltese hosted a public seminar in Maltese on literary representations of the Sette Giugno uprising. The speakers were Dominic Fenech, Paul Bartolo, Oliver Friggieri, Adrian Grima, Maria Simiana, and Mark Vella.

Dr Bernard Micallef, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Qari, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Oliver Friggieri, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Mark Vella, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Maria Simiana, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Intro, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)
Adrian Grima, Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)