Kittieba Emigranti Maltin

Sensiela ta' intervisti ma' kittieba Maltin li ilhom numru ta' snin neqsin minn pajjiżhom u li baqgħu jiktbu bl-ilsien nattiv tagħhom. Fl-intervisti niltaqgħu ma' awturi f'oqsma differenti tal-letteratura, ġurnalisti u oħrajn attivi fil-qasam kulturali. Il-proġett hu kkoordinat minn Dr Immanuel Mifsud.

A series of interviews with Maltese authors who have long emigrated but kept writing in their native language. These interviews feature literary writers, journalists, and persons active in the cultural field. The project is coordinated by Dr Immanuel Mifsud.

Introduzzjoni għas-sensiela INTERVISTI MA’ KITTIEBA EMIGRANTI MALTIN
Barry York
Eddie Busuttil
Ġużè Cutayar
Lawrence Dimech
Mark Caruana
Victor Vella