Kittieba Maltin

Din it-taqsima fiha ġabra ta' intervisti mal-kittieba ewlenin ta' żmienna. Dan il-proġett, li hu kkoordinat mill-Prof. Adrian Grima, Dr Michael Spagnol, Joe Borg u Ann Marie Schembri bis-sehem ta' Sephora Francalanza u Bernice Magro, hu inizjattiva tad-Dipartiment tal-Malti bi sħab mal-Akkademja tal-Malti.

This page contains interviews with prominent writers of our time. This project, which is coordinated by Prof. Adrian Grima, Dr Michael Spagnol, Joe Borg and Ann Marie Schembri as well as Sephora Francalanza and Bernice Magro, is a joint initiative of the Department of Maltese and the Akkademja tal-Malti.

Oreste Calleja (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Sephora Francalanza
Maria Grech Ganado (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistata minn Bernice Magro
Oliver Friggieri (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Sephora Francalanza
Lilian Sciberras (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistata minn Sephora Francalanza
Ġorġ Peresso (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Sephora Francalanza
Trevor Zahra (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Sephora Francalanza
Paul P Borg (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Bernice Magro
Rena Balzan (2020), Intervisti mal-Awturi, Intervistata minn Sephora Francalanza
Philip Sciberras (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Bernice Magro
Victor Fenech (2019), Intervisti mal-Awturi, Intervistat minn Sephora Francalanza