Taħditiet | Għaqda tal-Għalliema tal-Malti

Sensiela ta' taħditiet organizzati mill-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti li matulhom jiġu diskussi temi bħall-ortografija, l-analiżi letterarja u punti grammatikali fil-kuntest tat-tagħlim tal-Malti.

The Għaqda tal-Għalliema tal-Malti hosts a series of talks that delve into topics such as orthography, literary analysis, and grammatical elements, all within the context of teaching the Maltese language.

Deċiżjonijiet 2: Il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti
L-għajn u l-akka jew għala sabu posthom fl-alfabett
Il-kitba kreattiva u l-istudenti
L-għadd tan-nom fil-Malti (l-ewwel parti)
L-għadd tan-nom fil-Malti (it-tieni parti)
L-analiżi ta’ test mhux imħejji (poeżija)
Il-punteġġjatura Maltija
Iz-zokk morfemiku fil-Malti
L-analiżi ta’ test mhux imħejji (il-proża)