Vassalli

Vassalli aktarx hu l-aktar persunaġġ studjat fl-istorja ta' Malta. Jolqot lil min jistudja l-lingwa, l-istorja u l-identità. Il-ġrajja personali tiegħu hi mżewqa u sikwit influwenzat l-għażliet tiegħu meta ġie biex jaħdem fuq il-grammatika u d-dizzjunarju. Fl-aħħar snin l-istudenti tad-Dipartiment tal-Malti kkontribwew mhux ftit biex joħroġ tagħrif ġdid fuqu. L-intervisti li jidhru hawnhekk iwasslulna l-aħħar riċerka fuq l-awtur tal-Lexicon.

Prof. Oliver Friggieri, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Dorianne Bartolo
Pawlu Catania, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Lynne Gauci
David Agius Muscat u Olvin Vella 1/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistati minn Glenn Fenech
David Agius Muscat u Olvin Vella 2/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistati minn Maria Micallef
David Agius Muscat u Olvin Vella 3/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistati minn Thea Micallef
Karmenu Bonavia 1/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Daniel Blundell
Karmenu Bonavia 2/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Daniel Ciappara
Karmenu Bonavia 3/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Glen Falzon
Olvin Vella, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Luke Hess
Prof. Frans Ciappara 1/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Donna Pullicino
Prof. Frans Ciappara 2/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Gianella Attard
Prof. Frans Ciappara 3/3, Dwar Mikiel Anton Vassalli, Intervistat minn Lorraine Aquilina