Letterarji

Letterarji

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-kritika u t-teorija letterarja Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2011 The Essential Achille Mizzi: Selected, Translated and Introduced by Peter Serracino Inglott – A Case for Performative Translation Bernard Micallef Symposia Melitensia 7. Ed. Joe Zammit-Ciantar, Malta: University of Malta, Junior College
2012 Surprised by Sameness – Gadamer’s Concept of Recognition Applied to Modern Poetry Bernard Micallef Hermeneutics and the Humanities – Dialogues with Hans Georg Gadamer. Ed. Madeleine Kasten, Herman Paul, and Rico Sneller, Leiden: Leiden University Press
2013 Il-Grottesk fil-Qarċilla Żwieġ la Maltija (The Grotesque in the Qarċilla Marriage Maltese Style) Bernard Micallef Il-Malti LXXXV. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2014 Milton’s Sky-Earth Alchemy and Heidegger’s Earth- Sky Continuum – A Comparative Analysis Bernard Micallef Analecta Husserliana – From Metaphysics to Sky and Earthed. Anna Teresa Tymieniecka, Leiden: Springer
2013 Reċensjoni tal-ktieb ta’ Bruce Ross Bernard Micallef Travelling to Other Worlds – Lectures on Transpersonal Expression in Literature and the Arts. New York: Peter Lang, 2012. Ippubblikat fil-ġurnal akkademiku Phenomenological Inquiry Vol. 37, ed. Anna-Teresa Tymieniecka u Patricia Trutty-Coohill. Hanover, NH: The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning
2014 Qasir il-Għomor – Il-Poeżiji ta’ Dun René Cilia (Premature – The Poems of Fr René Cilia) Bernard Micallef (koeditur) Malta: Outlook
2014 Vuċi Lirika Emerġenti” (An Emerging Lyrical Voice) Bernard Micallef (editur) u Kit Azzopardi Qasir il-Għomor – Il-Poeżiji ta’ Dun René Cilia (Premature – The Poems of Fr René Cilia). Malta: Outlook
2014 Il-Lirika tal-Insustanzjalità (Lyricism of Insubstantiality) Bernard Micallef Mirja – Ħamsin Sena ta’ Poeżija: 1963 – 2013 (Mirrors – Fifty Years of Poetry: 1963 –2013), minn Philip Sciberras. Malta: Sciberras Associates Publishing
2014 Journal of Maltese Studies 29 – Giovan Francesco Buonamico Bernard Micallef (editur ġenerali), Prof. Arnold Cassola u l-Imħallef Giovanni Bonello Malta: Midsea Books. L-irwol ta' Bernard Micallef f'din il-pubblikazzjoni kien editjar u qari tal-provi estensiv ta' diversi studji minn dixxipplini differenti tas-seklu sbatax fuq Buonamico. Organizza wkoll it-tnedija tal-ktieb.
2014 The Cantilena as a Reading Experience Bernard Micallef Journal of Maltese Studies 28 – Studies on the Cantilena. Malta: University of Malta, Department of Maltese
2014 Journal of Maltese Studies 28 – Studies on the Cantilena Bernard Micallef (editur) Malta: University of Malta, Department of Maltese
2015 L-Allegorija (Anti)erojka f’Marjanu Vella ([Anti-]heroic Allegory in Marjanu Vella) Bernard Micallef L-(Anti)Eroj. Min Huma? X’inhuma? Fejn Huma? (Anti-heroes. Who are they? What are they? Where are they?) ed. Immanuel Mifsud, Malta: Department of Maltese at the Junior College and Klabb Kotba Maltin
2015 L-Arti Satirika fin-Novelli ta’ Juan Mamo: Minn Realtà Storika sa Frattarija ta’ Perspettivi (Satirical Art in the Short Stories of Juan Mamo: From Historical Reality to a Fray of Perspectives) Bernard Micallef Il-Malti LXXXVIII. Malta: L-Akkademja tal-Malti
2015 Id-Diskors Ermetiku u t-Trasformazzjoni Alkemika fil-Poeżija ta’ Doreen Micallef (Hermetic Discourse and Alchemical Transformation in the Poetry of Doreen Micallef) Bernard Micallef Doreen Micallef: Il-Konferenza (Doreen Micallef: The Conference). Ed. Victor Fenech, Malta: L-Akkademja tal-Malti, Klabb Kotba Maltin
2006 Il-Linja l-Ħadra, jew il-Konfini tar-Rakkont Tagħna Adrian Grima Daħla kritika għan-novelli ta' Clare Azzopardi, Il-Linja l-Ħadra. Merlin Library
2008 Siktet iċ-Ċedru Adrian Grima Daħla kritika għall-ġabra tal-poeżiji ta' John P. Portelli, Taħt iċ-Ċirasa/Under the Cherry Tree. PEG
2009 Il-Belt Kontaminata tal-Poeżija Adrian Grima Daħla kritika għall-ġabra tal-poeżiji ta' Norbert Bugeja, Bliet. Emma Delezio
2012 Bħal Paragrafu fi Storja Adrian Grima Daħla kritika għall-ġabra tal-poeżiji ta' Claudia Gauci, Sekonda Qabel Tqum. Edizzjoni Skarta
2001 Une (re) découverte du répertoire méditerranéen Adrian Grima Le Jardin d'Essai, Paris
2008 The Taste of the Mediterranean and other Kinnies Adrian Grima Forum 21 – European Journal on Child and Youth Research, trilingual. IJAB [Berlin], NYA (London), INJEP [Paris], no. 2-12
2007 Juan Mamo u s-Sigrieti ta’ Wlied in-Nanna Venut Adrian Grima Il-Malti, LXXIX, p. 81-104. Malta: Akkademja tal-Malti, Klabb Kotba Maltin
2009 The Idealized Nation-Mother of the Romantics and the Status Quo Adrian Grima Symposia Melitensia, no. 5. University of Malta Junior College
2009 Cultivating Complexity: Maltese/Australian Women in Lou Drofenik Adrian Grima Acta Scientiarum. Language and Culture, vol 31 n. 1. Universidade Estadual de Maringá, Brazil.
2011 Dark Sides – Censorship in Malta Adrian Grima Transcript. a bi-monthly review of books and writing from around Europe. Ed. Alexandra Büchler. March 2011
2010 Works in Search of a Literature  Adrian Grima Publication of the Papers of the Conference. The European Literary Canons. Budapest, 4th-6th March 2010
2014 The Great Mediterranean Nation. Identity Constructs in Maltese Post-Independence Literature Adrian Grima Melita Historica, Vol XVI, No.3. Edizzjoni speċjali ddedikata għall-ħamsin sena anniversarju tal-Indipendenza ta' Malta. Ed. David Mallia. Malta Historical Society
2015 L-Ambigwità tal-Eroj Adrian Grima L-(Anti)Eroj. Min Huma? X’inhuma? Fejn Huma? Ed. Immanuel Mifsud u Mario Cassar. Dipartiment tal-Malti, Kulleġġ tal-Univ. u KKM
2014 Critical Mediterranean Voices Adrian Grima u Simone Galea (koedituri) Teachers in the Literature of the Mediterranean. Special issue of MJES published by EMCER, University of Malta. SENSE Publishers
2014 Intuskat b’Duttrini Foloz Adrian Grima Il-Poeżiji ta’ Manwel Dimech. Ed. Jessica Micallef and Mark Montebello. SKS
2008 L’arte della traduzione e la costruzione di un altro Mediterraneo Adrian Grima Paesi e popoli del Mediterraneo. VII Rapporto sul Mediterraneo. Ed. Bruno Amoroso, Gianfranco Nicolais and Nino Lisi. Rubbettino
2006 Fashioning’ the Maltese Family Adrian Grima The Family, Law, Religion and Society in the European Union and Malta. Ed. Peter G. Xuereb. EDRC, University of Malta
2007 Savage Boys and the Predatory Woman in Holland’s Garden Adrian Grima Cultures of Memory / Memories of Culture. Ed. Stephanos Stephanides. University of Nicosia Press and School of Humanities, University of Cyprus, Nicosia
2008 Precariousness and the Erasure of the Mediterranean Adrian Grima The Fight Against Poverty. Ed. Peter G. Xuereb. Malta: EDRC, University of Malta
2011 Lhud Fariżej u Nsara Tajbin f’Malta tas-Snin Tletin Adrian Grima Ta’ Barra minn Hawn. Ir-Razza u r-Radika fil-Letteratura Maltija. Ed. Marco Galea. L-Akkademja tal-Malti, Klabb Kotba Maltin, ħarġa speċjali ta' Il-Malti, 83.
2009 The Melting Pot that Never Was Adrian Grima Africa and the West / Regards croisés sur deux espaces: l’Afrique et l’occident. Ed. Badra Lahouel. Oran: Dar El Quds El Arabi
2011 The Politics of Absence. Representations of the Other in Maltese Contemporary Short Stories Adrian Grima Multiculturalismo e Diferença. Ed. Thomas Bonnici. Universidade Estadual de Maringá
2012 Language, Literature and the Maltese National Imaginary Adrain Grima u Sandro Caruana Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo. Ed. Ignazio Putzu and Gabriella Mazzon. Milano: FrancoAngeli
2012 Ritratt Sensazzjonali ta’ Dun Karm Adrian Grima Dun Karm. Patrimonju Malti u Żebbuġi. Ed. Philip E. Said. Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ
2015 Intimità Pubblika. Ħames Ittri ta’ Doreen Micallef lil Joe Saliba Adrian Grima Doreen Micallef. Il-Konferenza. Ed. Victor Fenech. L-Akkademja tal-Malti u Klabb Kotba Maltin
2014 Teachers in the Literature of the Mediterranean Adrian Grima u Simone Galea (koedituri) Special issue of MJES published by EMCER, University of Malta. The Netherlands: SENSE Publishers
2005 It-Trankwillità Qarrieqa tat-Test Adrian Grima (editur) Edizzjoni speċjali ta' Fora Melitensia, nru 2. Malta: Dipartiment tal-Malti tal-Junior College tal-Università ta’ Malta u Progress Press.
2008 Ħożż fl-Ilma Adrian Grima Il-kotba, il-qari u l-baħar. Edizzjoni Skarta. Studju kkummissjonat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u nqara f' avveniment tal-Fiera.
2004 Dgħajjes Qodma u Maħmuġin Adrian Grima Dun Karm, id-Dielja u l-Barranin  Studju kkummissjonat u ppubblikat mill-Kumitat Festi Nazzjonali u nqara f'kommemorazzjoni nazzjonali tal-mewta ta' Dun Karm.
2011 Minn Kull Xorta ta’ Qżież Adrian Grima Dun Karm u l-Konfini tal-Identità fil-Mument tal-Metafora. Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta u l-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar. Studju kkummissjonat mid-Dipartiment tal-Malti, Fakultà tal-Arti għal Konferenza biannwali fuq Dun Karm.
2013 Sensiela Juann Mamo Adrian Grima (editur ġenerali u koawtur), Anton Cassar, Olivia Borg u Annalise Vassallo (koawturi) Malta: SKS 2013.
2015 Cenni sulla fortuna di Dante, Foscolo e Leopardi nella poesia maltese Oliver Friggieri Quaderni d’italianistica, Ontario University, XXXVI, 2,pp. 229-242
2013 The political significance of Dun Karm, the national poet of Malta Oliver Friggieri Mediterran tanulmanyok, University of Szeged, (Szeged), XXII, pp. 19-24
2015- 2016 Cenni sulla Fortuna di Dante, Foscolo e Leopardi nella poesia Maltese Oliver Friggieri Italian Poetry Review (Columbia University), vol. X-XI, 2015-2016, pp. 394-405
2015 Cenni sulla Fortuna di Dante, Foscolo e Leopardi nella poesia Maltese Oliver Friggieri Quaderni d’italianistica (University of Toronto), XXXVI, 2, pp. 229-241
2015 Rapporti letterari tra Malta e la Sicilia: prospettive veriste nella narrativa maltese Oliver Friggieri Il Confronto Letterario (Università di Pavia), 64, 2015-II, pp. 253-268
1 2 3 4 10