Letterarji

Letterarji

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-kritika u t-teorija letterarja Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
Poetry and Inspiration Joseph Aquilina Lecture, British Institute, Malta.
1938 Għalfejn il-Poeżija? Joseph Aquilina Leħen il-Malti 90, L-Għaqda tal-Malti
1934 Xi Kittieba tal-Malti Ħajjin Joseph Aquilina Leħen il-Malti 39, L-Għaqda tal-Malti
1965 Editorjal: Il-Letteratura Maltija u l-Indipendenza Joseph Aquilina Leħen il-Malti, 8, 1-4. L-Għaqda tal-Malti
1933 Il-Poeżija ta’ Ninu Cremona Joseph Aquilina Il-ħames parti, Leħen il-Malti, 30, 91-93. L-Għaqda tal-Malti
1933 Il-Poeżija ta’ Ninu Cremona Joseph Aquilina Ir-raba' parti, Leħen il-Malti, 29, 76-79. L-Għaqda tal-Malti
1933 Il-Poeżija ta’ Ninu Cremona Joseph Aquilina It-tielet parti, Leħen il-Malti, 27, 43-46. L-Għaqda tal-Malti
1933 Il-Poeżija ta’ Ninu Cremona Joseph Aquilina It-tieni parti, Leħen il-Malti, 26, 23-25. L-Għaqda tal-Malti
1933 Il-Poeżija ta’ Ninu Cremona Joseph Aquilina L-ewwel parti, Leħen il-Malti, 25, 13-16. L-Għaqda tal-Malti
1931 Il-Għana f’Ħalq il-Malti Joseph Aquilina It-tieni parti, Leħen il-Malti, 2, 11-12. L-Għaqda tal-Malti
1931 Il-Għana f’Ħalq il-Malti Joseph Aquilina L-ewwel parti, Leħen il-Malti, 1, 8-9. L-Għaqda tal-Malti
1979 Antoloġija ta’ Proża Maltija Joseph Aquilina Vol. 2, AC: Aquilina
1989 Antoloġija ta’ Proża Maltija Joseph Aquilina Valletta: Aquilina
1931 Il-Poeżija ta’ Muscat Azzopardi Joseph Aquilina It-tieni parti, Leħen il-Malti, 6, 6-9. L-Għaqda tal-Malti
1931 Il-Poeżija ta’ Muscat Azzopardi Joseph Aquilina L-ewwel parti, Leħen il-Malti, 8, 5-7. L-Għaqda tal-Malti
1962 Tifkiriet ta’ Dun Karm Joseph Aquilina Leħen il-Malti 4, L-Għaqda tal-Malti
1932 Il-Poeżija ta’ Dun Karm Joseph Aquilina It-tielet parti, Leħen il-Malti, 15, 8-9. L-Għaqda tal-Malti
1932 Il-Poeżija ta’ Dun Karm Joseph Aquilina It-tieni parti, Leħen il-Malti, 14, 5-7. L-Għaqda tal-Malti
1932 Il-Poeżija ta’ Dun Karm Joseph Aquilina L-ewwel parti, Leħen il-Malti, 12, 3-7. L-Għaqda tal-Malti
1948 L-Endymion ta’ Keats Joseph Aquilina Leħen il-Malti, 212-214, 97-104. L-Għaqda tal-Malti
1939 Il-Kittieba ta’ Għada Joseph Aquilina Leħen il-Malti, 97, 1-7. L-Għaqda tal-Malti
1965 Qwiel u ħsebijiet f’Taħt Tliet Saltniet Joseph Aquilina Leħen il-Malti, 8, 13-22. L-Għaqda tal-Malti
1936 Lil ħabibi Dun Karm (To my friend, Dun Karm) Joseph Aquilina Tradotta minn Ġużè Chetcuti. Leħen il-Malti, 59-60, 7-9.
1949 Ġużè Chetcuti: il-Poeta tal-Familja Joseph Aquilina Ħamrun: St. Joseph Printing P.
1949 Ġużè Chetcuti: il-Poeta tal-Familja Joseph Aquilina Leħen il-Malti, 221-223, 65-76. L-Għaqda tal-Malti
1977 Dun Karm u żmenijietu Joseph Aquilina Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar, Msida: Malta U.P.
1965 Mirja Ta’ Qalbi : Ġabra ta’ Poeżiji Charles Coleiro u Joseph Aquilina Malta: Lux Press
1995 Introduzzjoni ta’ The Collected Short Stories of Sir Temi Zammit Joseph Aquilina Miktub minn Sir Temi Zammit u tradott minn Godwin Ellul, Malta: s.n.
1970 Malta’s current contribution to Commonwealth literature Joseph Aquilina National identity : papers delivered at the Commonwealth Literature Conference, University of Queensland, Brisbane, 9-15th August 1968, edited by K.L. Goodwin. - Heinemann, 1970
1994 Daħla ta’ Fewġiet U Buffuri : Poeżiji, 1984-1994 Joseph Aquilina ta' Carmel G. Cauchi
1945, 1963 Studju qabel f’ ‘Il-Għid taż-żgħożija : Poeżiji’ Joseph Aquilina Ta' Ġorġ Pisani, Malta: Lux
1967 L-għar tal-enimmi : ġabra ta’ poeżiji Achille Mizzi u Joseph Aquilina
1947 Ineż Farruġ: Rumanz Storiku Ant. Em. Caruana u Joseph Aquilina (editur) Malta: Lux Press
1933 “Il-“”weraq mar-riħ””, jew, Il-poeżija ta’ Ninu Cremona” Joseph Aquilina Leħen il-Malti
1937, 1950 Ward Ta’ Qari Malti : It-tieni Ktieb / 2 Saydon, P.P. u Joseph Aquilina
1936 Ward Ta’ Qari Malti P.P. Saydon u Joseph Aquilina Malta: Empire P.
1967 Cuschieri : Poeta Tal-Madonna U Tal-Kelma Maltija : ġabra ta’ Poeżiji Joseph Aquilina u Alfred Degabriele Malta: Lux P.
1948, 1954, 1969 Il-Polz ta’ Malta Joseph Aquilina u P.P Saydon Ħamrun : Lux Press
1981 Il-Muża Maltija : Antoloġija ta’ Poeti Maltin Joseph Aquilina (editur) Malta: Diacono
1976 Il-Muża Maltija : Antoloġija ta’ Poeti Maltin Joseph Aquilina Malta: Diacono
1964 Il-Muża Maltija : Antoloġija ta’ Poeti Maltin Joseph Aquilina It-tieni edizzjoni, Malta: Aquilina
1945 The Song of the Bofors John Littler u Joseph Aquilina Foreword by Joseph Aquilina, Malta : St Joseph's Institute
1950 Studji Kritiċi Letterarji Joseph Aquilina Ħamrun : Lux Press
2019 Anthology of Young Maltese Poets Immanuel Mifsud Ateni: Vakxikon Publishers, (editur)
2019 Mara li Tħobb – Introduzzjoni għal Xi Drabi Mqar Persuna ta’ Simone Galea Immanuel Mifsud Malta: Klabb Kotba Maltin
2019 Il-Polifonija fil-Motif tax-Xemx (Poliphony in the Sun Motif) Bernard Micallef Ra, minn Jesmond Sharples. Malta: Klabb Kotba Maltin
2019 Il-Ħemda tal-Ġlata Adrian Grima Daħla kritika għall-ġabra tal-poeżiji ta' Mario Cardona, Fuq Kaxxa tal-Birra Rasha 'l Isfel. Horizons
2019 Id-Diskors, il-Gideb u l-Iħirsa tal-Preżent Adrian Grima Jiena (X’)Jien? Is-Suġġett fin-Narrattiva Kontemporanja Maltija. Ed. Stephen Bonanno. Klabb Kotba Maltin
2019 Mara li Tħobb – Introduzzjoni għal Xi Drabi Mqar Persuna ta’ Simone Galea Immanuel Mifsud Malta: Klabb Kotba Maltin
2019 Il-Polifonija fil-Motif tax-Xemx (Poliphony in the Sun Motif) Bernard Micallef Ra, minn Jesmond Sharples. Malta: Klabb Kotba Maltin
1 7 8 9 10