Ballata

Awtur Sena Titlu Tagħrif
Mifsud Chircop, Marlene 2017 “Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani,” Patri Mark Montebello, Bernard Micallef u Carmel Cassar, bis-sehem tal-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond. Taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ tad-Dipartiment tal-Malti, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta
Mifsud Chircop, Marlene u Montebello, Mark 2016 Min Qatel il-Patri?, ma’ Fr Mark Montebello OP, An 18th century Murder in Valletta Klabb Kotba Maltin, Malta
Mifsud Chircop, Marlene 2016 “L-Għana tal-Fatt” Taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ tad-Dipartiment tal-Malti, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta
Mifsud Chircop, Marlene 2015 “The Maltese Ballad, ‘L-Għana tal-Fatt’, Its cultural element and social transition. Malta: teżi tal-M.A. mhix ippubblikata. L-Università ta’ Malta
Attard, Edward 2014 Il-Prostituzzjoni f’Malta Malta: Book Distributors Ltd
Borg, Paul P. 2014 Ċikku, il-bidwi Malti edizzjoni riveduta Malta
Berry, Francis 2005 The Bride of Mosta, ed. minn John Manduca Malta, PEG
Attard, Edward 2004 Delitti f’Malta 1800-2000 I Malta: Book Distributors Ltd
Attard, Edward 2004 Delitti f’Malta 2000-2004 II Malta: Book Distributors Ltd
Azzopardi, Mario 2003 It-Teatru f’Malta Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 46
Briffa, Charles 2003 Ir-Rumanz Malti sa Nofs is-Seklu Għoxrin Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 53
Mifsud Chircop, Ġorġ 2003 Il-Folklor Malti Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 56, 57
Cassar Pullicino, Ġużè 2001 Il-Kitba bil-Malti sal-1870 Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 31
Borg, Paul P. 1998 Ċikku Fenech, il-qtil, il-ħarba, il-bidwi Malta: Palprint Publications
Cassar Pullicino, Ġużè 1998 Camilleri Charles, Maltese Oral Poetry and Folk Music Malta: L-Università ta’ Malta
Adorno T.W. 1997 ‘Culture Industry Reconsidered’ (1967), Reading Popular Narrative – A Source Book, ed. Bob Ashley England: Leicester University Press
Bonanzinga, Sergio 1996 ECHOS, Canzoni di Piazza e Musiche di Scena Palermo: Multistampa
Cassar Pullicino, Ġużè 1996 Galley Micheline, ‘Maltese Għana: Some remarks on the progress of invention’, Journal of Maltese Studies, VI, 1 Malta
Brinker, Menachem 1995 ‘Theme and Interpretation’, Claude Bremond et al (eds), Thematics, New Approaches New York: State University of New York
Bhabha, Homi 1994 The Location of Culture Routledge
Mifsud Chircop, Ġorġ 1992 ‘Traditional Text of Maltese Folk Ballad’ Malta: Sunday Times of Malta
Cassar Pullicino, Ġużè 1991 Ġuże Muscat Azzopardi Malta, Stamperija Indipendenza
Burns Thomas, A. 1989 ‘A Model for Textual Variation in Folksong’, Folk Groups and Folklore Genres: A reader, Elliott Oring (ed.) Logan, Utah: Utah State University Press
Cassar Pullicino, Ġużè 1989 ‘La Leggenda Maltese della Sposa della Mosta’, Studi di Tradizioni Popolari Maltesi Malta: University of Malta
Abela, Mikiel 1988 ‘Ave Maria’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-furnar ta’ Venezja’ (1506), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘L-avukat tal-karozzin’ (1960), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘It-tifel Awstraljan’ (25/02/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Id-delitt tal-“Laus” f’Birkirkara’ (25/02/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-Fenech misterjuż’ (13/06/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-Fenech inviżibbli’ (13/06/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Id-delitt fatali tat-Torri tal-Għallis’ (24/02/1955), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-vendetta tal-pirati’ (22/11/1985), Il-Bambinu, Għana u Poeżija Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Cassar Pullicino, Ġużè 1981 Galley Micheline, Femmes de Malte dans les chants traditionnels Pariġi: CNRS
Cassar Pullicino, Ġużè 1976/1992 ‘Social Aspects of Maltese nicknames’, Studies in Maltese Folklore Malta: L-Università ta’ Malta (L-ewwewl edizzjoni 1976/It-tieni edizzjoni 1992)
Buttigieg, Anton 1972 Ballati Maltin Malta: Union Press
Busuttil, E.D. 1951 Margerita jew il-grabja tal-Imgħallqin Malta: Lux Press
Agius De Soldanis, MS 1949 144, NML Anon., “Bint l-Awditur”, ‘The Order of St John in Maltese Folk Memory’, J. Cassar Pullicino, Scientia, Vol. XV 4, Malta: Progress Press Co. Ltd
Cassar Pullicino, Ġużè 1949 ‘The Order of St John in Maltese Folk-Memory’, Scientia, Vol. XV 4 Malta: Progress Press Co. Ltd
Cassar Pullicino, Ġużè 1948 Għana u Taqbil it-Tfal, Leħen il-Malti Malta: April-Ġunju
Briffa, Rużar 1945 ‘Ballata’, Il-Malti Malta: Settembru 1945
Cassar Pullicino, Ġużè 1944 ‘Maltese Ballads’, The Sundial Vol. 4. No. 3 Malta
Anon. 1940 It-tneħħija ta’ Pawlu Mifsud u l-Lista tal-iġġustizzjati f’Malta Malta: Lupi Press
Borg, Tancred 1937 ‘Giulio Cumbo’, Il-Berka (21/08/1937) Malta
Anon. 1931 “Kieku tafu ….” , Leħen il-Malti Settembru No. 7 Malta
Anon. 1931 “Jaħasra mingħajr ħtija ….”, Leħen il-Malti Settembru No. 7 Malta
Anon. 1902 In-Niċċa tal-Madonna milquta b’ġebla minn suldat Ingliż, fatt li ġara Tas-Sliema ħdejn il-Gżira fl-10 ta’ Lulju, 1902 Malta
Abela, Mikiel / ‘Għar Ħasan’ Malta: n.d.
Bonello, Giovanni / “Notes for a History of the Judiciary at the time of the Order” www.judiciarymalta.gov.mt/history

Chapbooks

Abela Mikiel, Delitt orribbli ta’ omm li qatgħet ras binha (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, 1961) (23/08/1960)
Abela Mikiel, Il-Fenech Inviżibbli (Malta: Gżira, Universal Press, n.d.) (13/06/1963)
Anon., Fatt veru li ssuċċieda fuq l-imsejken Ġuże Vella ta’ Scalpellu, Strada Brittanica N. 10 ġewwa l-Birgu fl-1895 (Malta: Il-Belt, Tip. Ant. Ellul, 1930)
Anon., Id-delitt tat-tambur Malti: fatt veru li sar fil-15 ta’ Diċembru 1835 (Malta: Sliema, Stamp. Lombardi, 1932) (03/08/1836)/ (08/08/1836)
Anon., Il-bojja (Malta: n.d.) Anon., Il-qerda ta’ Mari u Ġamri, fatt li ġara l-Mosta (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)
Anon., Il-qtil tal-Ispettur Vincenzo Caruana (Malta: n.d.) (06/05/1856) Anon., ‘Kieku tafu ….’ Friggieri Oliver, Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 (Malta: Klabb Kotba Maltin, 1987) (23/04/1738)
Anon., L-għana tas-sajjied Malti (Malta: n.d.)
Bonello Alfonso, Il-fatt li ġara fit-telgħa ta’ Ħal Luqa (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.) (02/11/1942)
Bonello Alfonso, Il-qtil tal-Qrendi li ssuċċieda fl-isqaq imsejjaħ ta’ San Mattew talMaqluba (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (22/11/1946)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar ir-Rabat (Malta: Valletta, Tip. G. Muscat, n.d.) (18/07/1934)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar il-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Stamperija G. Muscat, n.d.) (28/03/1937)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar tas-Sliema (Malta: Il-Belt, Stamperija Giovanni Muscat, n.d.) (05/08/1937)
Bonello Alfonso, Il-każ ta’ Toni Aquilina li ġie misjub fil-bir tat-Torri tal-Għallis (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ S. Ġużepp, n.d.) (24/02/1955)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Toninu Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Twannie Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt it-2ni ed. (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Il-mewt ta’ Manweli Baldacchino u l-grazzja ta’ Toni Patiniott (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/12/1962)
Bonello Alfonso, Il-qtil gravuż ta’ Ċikku Laus li kien ġara Birkirkara (Malta: n.d.) (25/02/1963)
Bonello Alfonso, Id-Delitt li ssuċċieda Triq il-Mitħna, il-Mosta, Il-mejjet Ċikku Vella u lqattiel Franġisku Fenech (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (13/06/1963)
Bonello Alfonso, Id-delitt li ġara Għawdex minn qalb ħarxa ta’ ġuvni tirann li kellu stonku joqtol lill-istess missieru (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/05/1964)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar Ħaż-Żabbar (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (05/03/1965)
Caruana Arturo, L-għanja ta’ Pawlu Xara, il-maħrub minn Sant’Anġlu (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja ta’ Ġorġ il-bdot (Malta: Valletta, Stamperija Melita, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) Caruana Arturo, Ġakomin Ciantar jew Il-martri tal-Kavallieri (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, n.d.)
Caruana Arturo, Lieni l-Karkariża, rakkont Malti li ġara fis-sena 1771 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, Bint il-bojja (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 1 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1899)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 2 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1902)
Caruana Arturo, L-imsejkna Marta bint l-ikkundannat (Malta: n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja tal-assassin (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) Caruana Arturo, L-għanja tas-sajjied li ġie maqtul mis-suldat tal-milizzja (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (19/10/1918)
Caruana Arturo, L-Imgħallaq bla Ħtija f’Malta (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) 124
Caruana Francesco, Falaride: ġrajja tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1937) (Malta: Valletta, New Art Press, 1941)
Caruana Francesco, Iż-żewġ surġenti: fatt tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1934)
Caruana Francesco, Il-qattiel ta’ missieru: fatt li ġara (Malta: Valletta, Tip 28, 1932)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Mosta ta’ Alfredo u Marija: ġrajja vera u antika (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932)
Caruana Francesco, Alfredo u Marija l-Kaċċatura (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.), (Malta: n.d.)
Caruana Francesco, Il-fatt u l-ġuri ta’ Ġużeppi Micallef (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932) (08/10/1899)
Caruana Francesco, Il-kuċċier tal-Qrendi jew prova ta’ delitt f’ġibjun imkaħħal: fatt li ġara Malta (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931), (Malta: Lux Press, 1946)
Caruana Francesco, Il-qtil tal-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Tip. San Paolo, 1926) (07/10/1925)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Gżira ta’ Ġużeppi Pace (Malta: 1927) (17/09/1926)
Caruana Francesco, Il-fatt u t-tgħalliq ta’ Nazzarenu Abela (Malta: Il-Belt, Tipografia San Paolo, 1927) (11/10/1926)
Caruana Francesco, Il-memorji tal-mewt ta’ Nazzarenu Abela u Ġużeppi Pace (Malta: 1927)
Caruana Francesco, Il-qtil u l-ġuri ta’ Karmena Abdilla u binha Victor mill-Ħamrun (Malta: Valletta, Tip. Hammet, n.d.) (28/03/1937)
Caruana Francesco, L-Imgħallaq bla Ħtija (meħud mid-Dramm) (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, 1927)
Cremona D., Iacopo Ortis (Malta: n.d.) D.A., Serq u qtil fuq Toni Aquilina misjub fit-Torri tal-Għallis (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (24/02/1955)
Dalli Antonio, L-imgħallaq bla ħtija f’Malta (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Dimech (Debono) Giuseppe, Min kien u x’għamel D. Gejtano Mannarino (Malta: Ħamrun, Tip. Dar San Giuseppe, 1926)
Fabri Emm., Id-delitt faħxi ta’ Twannie Aquilina tfajjel ta’ 8 snin (Malta: Gzira, Universal Press, n.d.) (23/08/1960)
Fonk Vincenzo, Id-diżgrazzji li ġġib l-għira, fatt li ġara fit-23 t’Ottubru 1889 bejn Vincenzo Ciantar u Marianna Finch (Malta: Il-Belt, L’Unione Tipografica Maltese, 1939)
G.B.B., Is-serqa l-kbira somma ta’ 126,740 lira flus id-Dockyard: holdup, il-ġuri u ssentenza (Malta, Gżira, Universal Press, J.C. Micallef, 1948), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (22/04/1948)
G.X., Ebejer u l-praspar tiegħu: ġrajja ta’ Malta ta’ żminijiet ilu (Malta: Valletta, Tip. Lit. Mirabitur & Co., 1928) (27-28/04/1860)
G.X., Bertu u Rożi: lezzjoni liż-żgħażagħ tal-lum: ġrajja ta’ barra ta’ bosta żminijiet ilu (Malta: Valletta, Michele Psaila, 1928)
Mifsud Arturo, Arturo u Marija jew Il-fatt tal-Mosta (Malta: Valletta, New Art Press, 1944)
Pace Carmelo, Fatt kiefer u waħxi ta’ Ġanon u sħabu li ġara fil-barumbara ta’ Żuta fit-8 ta’ Frar 1892 (Malta: n.d.), (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Pace Carmelo, Il-fatt taż-żewġ iddiżgrazzjati Rożi u Ġużeppi li sar ġewwa l-Magħtab fid9 ta’ Ottubru tal-1899 (Malta: Il-Belt, Stamperija Mifsud, 1900)
Psaila Mikiel, Indri s-sajjied Malti, ġrajja ta’ Malta (Malta: Il-Belt, Ellul & Abela Press, n.d.)
Psaila Mikiel, Ġużeppi jew Id-delitt tal-katakombi ta’ Wied Għammieq (Malta: Valletta, n.d.), (Malta: Valletta, Abela Press, 1942), (Malta: Valletta, Abela Press, 1944), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (12/04/1908)
Rizzo John, Qalb ħarxa ta’ omm li kellha l-istonku titfa’ l-istess bintha ta’ seba’ snin ġo forn imqabbad (Malta: Birkirkara, Tipografija Fenech, 1890)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Pawlu t-Tork li qatel lil Maria Baldacchino “Furfiċetta” (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (23/07/1851)
Sciberras Giuseppe, L-imsejkna Katerina jew Il-fatt ta’ Demartino (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Il-Belt, Tip. 28, 1926), (Malta: Lux Press, 1955) (05/07/1862)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt ta’ Ġanni Paris u l-mewt ta’ Ġiġa Camenzuli (Malta: Il-Belt, Tip. 28, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (20/07/1905)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Ġanni Borg Il-Paddy li qatel lil Carmela Borg Rodin f’Birkirkara (Malta: Valletta, The New Art Press, 1927) (17/06/1912)
Segond Giovanni, Il-ħajja tal-valoruż tabib Malti Mattew Callus it-2ni ed., (Malta: Il-Belt, Andolfo & Magro, 1918), (Malta: 1927), (Malta: 1932)
Segond Giovanni, Fatt krudil u infami tal-għaxar assassini lebsin t’ajkijiet (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931) (1800)
Segond Giovanni, Delitt li jkexkex fuq l-għira jew Mananni l-Kaċċatura (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, 1926) (23/10/1889)
Seychell Pawlu, Delitt waħxi fuq Anton Aquilina (Malta: Gżira, Universal Press, 18/03/1961) (23/08/1960)
Tanti Paul, Il-qtil ta’ Ġuża Formosa f’Ħal Tarxien (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (13/04/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fl-Imġarr (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (24/05/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fil-“Lussu Bar” fil-Fgura (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (06/02/1973)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Salvu Farrugia u Salvu Saliba imlaqqmin il-Voldieri u z-Zozz mgħallqin fis-7 ta’ Diċembru 1853 (Malta: 1853) (06/10/1853)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Pawlu Azzopardi (Malta: 1851) (23/07/1851)
Vassallo Gio. Ant., Mannarinu (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)