Ballata

Awtur Sena Titlu Tagħrif
Burns Thomas, A. 1989 ‘A Model for Textual Variation in Folksong’, Folk Groups and Folklore Genres: A reader, Elliott Oring (ed.) Logan, Utah: Utah State University Press
Abela, Mikiel 1988 ‘Ave Maria’, Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Briffa, Rużar 1945 ‘Ballata’, Il-Malti Malta: Settembru 1945
Adorno T.W. 1997 ‘Culture Industry Reconsidered’ (1967), Reading Popular Narrative – A Source Book, ed. Bob Ashley England: Leicester University Press
Abela, Mikiel / ‘Għar Ħasan’ Malta: n.d.
Borg, Tancred 1937 ‘Giulio Cumbo’, Il-Berka (21/08/1937) Malta
Abela, Mikiel 1988 ‘Id-delitt fatali tat-Torri tal-Għallis’ (24/02/1955), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Id-delitt tal-“Laus” f’Birkirkara’ (25/02/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-Fenech inviżibbli’ (13/06/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-Fenech misterjuż’ (13/06/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-furnar ta’ Venezja’ (1506), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘Il-vendetta tal-pirati’ (22/11/1985), Il-Bambinu, Għana u Poeżija Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘It-tifel Awstraljan’ (25/02/1963), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Abela, Mikiel 1988 ‘L-avukat tal-karozzin’ (1960), Il-Bambinu, Għana u Poeżija. Malta: Sensiela Kotba Soċjalisti
Cassar Pullicino, Ġużè 1989 ‘La Leggenda Maltese della Sposa della Mosta’, Studi di Tradizioni Popolari Maltesi Malta: University of Malta
Cassar Pullicino, Ġużè 1944 ‘Maltese Ballads’, The Sundial Vol. 4. No. 3 Malta
Cassar Pullicino, Ġużè 1976/1992 ‘Social Aspects of Maltese nicknames’, Studies in Maltese Folklore Malta: L-Università ta’ Malta (L-ewwewl edizzjoni 1976/It-tieni edizzjoni 1992)
Cassar Pullicino, Ġużè 1949 ‘The Order of St John in Maltese Folk-Memory’, Scientia, Vol. XV 4 Malta: Progress Press Co. Ltd
Brinker, Menachem 1995 ‘Theme and Interpretation’, Claude Bremond et al (eds), Thematics, New Approaches New York: State University of New York
Mifsud Chircop, Ġorġ 1992 ‘Traditional Text of Maltese Folk Ballad’ Malta: Sunday Times of Malta
Mifsud Chircop, Marlene 2017 “Il-Qtil ta’ Patri Viċenz Grimani,” Patri Mark Montebello, Bernard Micallef u Carmel Cassar, bis-sehem tal-għannej Kalċidon Vella “Id-Danny,” il-prim kitarrist Ronnie Calleja, “Ir-Ronnie,” u kitarrist sekond. Taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ tad-Dipartiment tal-Malti, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta
Anon. 1931 “Jaħasra mingħajr ħtija ….”, Leħen il-Malti Settembru No. 7 Malta
Anon. 1931 “Kieku tafu ….” , Leħen il-Malti Settembru No. 7 Malta
Mifsud Chircop, Marlene 2016 “L-Għana tal-Fatt” Taħdita bħala parti mill-proġett ’It-Tradizzjoni Orali’ tad-Dipartiment tal-Malti, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta
Bonello, Giovanni / “Notes for a History of the Judiciary at the time of the Order” www.judiciarymalta.gov.mt/history
Mifsud Chircop, Marlene 2015 “The Maltese Ballad, ‘L-Għana tal-Fatt’, Its cultural element and social transition. Malta: teżi tal-M.A. mhix ippubblikata. L-Università ta’ Malta
Agius De Soldanis, MS 1949 144, NML Anon., “Bint l-Awditur”, ‘The Order of St John in Maltese Folk Memory’, J. Cassar Pullicino, Scientia, Vol. XV 4, Malta: Progress Press Co. Ltd
Buttigieg, Anton 1972 Ballati Maltin Malta: Union Press
Cassar Pullicino, Ġużè 1998 Camilleri Charles, Maltese Oral Poetry and Folk Music Malta: L-Università ta’ Malta
Borg, Paul P. 1998 Ċikku Fenech, il-qtil, il-ħarba, il-bidwi Malta: Palprint Publications
Borg, Paul P. 2014 Ċikku, il-bidwi Malti edizzjoni riveduta Malta
Attard, Edward 2004 Delitti f’Malta 1800-2000 I Malta: Book Distributors Ltd
Attard, Edward 2004 Delitti f’Malta 2000-2004 II Malta: Book Distributors Ltd
Bonanzinga, Sergio 1996 ECHOS, Canzoni di Piazza e Musiche di Scena Palermo: Multistampa
Cassar Pullicino, Ġużè 1996 Galley Micheline, ‘Maltese Għana: Some remarks on the progress of invention’, Journal of Maltese Studies, VI, 1 Malta
Cassar Pullicino, Ġużè 1981 Galley Micheline, Femmes de Malte dans les chants traditionnels Pariġi: CNRS
Cassar Pullicino, Ġużè 1948 Għana u Taqbil it-Tfal, Leħen il-Malti Malta: April-Ġunju
Cassar Pullicino, Ġużè 1991 Ġuże Muscat Azzopardi Malta, Stamperija Indipendenza
Mifsud Chircop, Ġorġ 2003 Il-Folklor Malti Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 56, 57
Cassar Pullicino, Ġużè 2001 Il-Kitba bil-Malti sal-1870 Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 31
Attard, Edward 2014 Il-Prostituzzjoni f’Malta Malta: Book Distributors Ltd
Anon. 1902 In-Niċċa tal-Madonna milquta b’ġebla minn suldat Ingliż, fatt li ġara Tas-Sliema ħdejn il-Gżira fl-10 ta’ Lulju, 1902 Malta
Briffa, Charles 2003 Ir-Rumanz Malti sa Nofs is-Seklu Għoxrin Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 53
Azzopardi, Mario 2003 It-Teatru f’Malta Malta: PIN Pubblikazzjonijiet Indipendenza Nru 46
Anon. 1940 It-tneħħija ta’ Pawlu Mifsud u l-Lista tal-iġġustizzjati f’Malta Malta: Lupi Press
Busuttil, E.D. 1951 Margerita jew il-grabja tal-Imgħallqin Malta: Lux Press
Mifsud Chircop, Marlene u Montebello, Mark 2016 Min Qatel il-Patri?, ma’ Fr Mark Montebello OP, An 18th century Murder in Valletta Klabb Kotba Maltin, Malta
Berry, Francis 2005 The Bride of Mosta, ed. minn John Manduca Malta, PEG
Bhabha, Homi 1994 The Location of Culture Routledge

Chapbooks

Abela Mikiel, Delitt orribbli ta’ omm li qatgħet ras binha (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, 1961) (23/08/1960)
Abela Mikiel, Il-Fenech Inviżibbli (Malta: Gżira, Universal Press, n.d.) (13/06/1963)
Anon., Fatt veru li ssuċċieda fuq l-imsejken Ġuże Vella ta’ Scalpellu, Strada Brittanica N. 10 ġewwa l-Birgu fl-1895 (Malta: Il-Belt, Tip. Ant. Ellul, 1930)
Anon., Id-delitt tat-tambur Malti: fatt veru li sar fil-15 ta’ Diċembru 1835 (Malta: Sliema, Stamp. Lombardi, 1932) (03/08/1836)/ (08/08/1836)
Anon., Il-bojja (Malta: n.d.) Anon., Il-qerda ta’ Mari u Ġamri, fatt li ġara l-Mosta (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)
Anon., Il-qtil tal-Ispettur Vincenzo Caruana (Malta: n.d.) (06/05/1856) Anon., ‘Kieku tafu ….’ Friggieri Oliver, Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 (Malta: Klabb Kotba Maltin, 1987) (23/04/1738)
Anon., L-għana tas-sajjied Malti (Malta: n.d.)
Bonello Alfonso, Il-fatt li ġara fit-telgħa ta’ Ħal Luqa (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.) (02/11/1942)
Bonello Alfonso, Il-qtil tal-Qrendi li ssuċċieda fl-isqaq imsejjaħ ta’ San Mattew talMaqluba (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (22/11/1946)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar ir-Rabat (Malta: Valletta, Tip. G. Muscat, n.d.) (18/07/1934)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar il-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Stamperija G. Muscat, n.d.) (28/03/1937)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar tas-Sliema (Malta: Il-Belt, Stamperija Giovanni Muscat, n.d.) (05/08/1937)
Bonello Alfonso, Il-każ ta’ Toni Aquilina li ġie misjub fil-bir tat-Torri tal-Għallis (Malta: Ħamrun, Stamperija tad-Dar ta’ S. Ġużepp, n.d.) (24/02/1955)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Toninu Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Id-delitt taċ-ċkejken Twannie Aquilina li ssuċċieda minn qalb ħarxa ta’ Omm u minn raġel ta’ qalb krudila fi Strada San Duminku, il-Belt it-2ni ed. (Malta: Ħamrun, Stampat fid-Dar ta’ San Ġużepp, n.d.) (23/08/1960)
Bonello Alfonso, Il-mewt ta’ Manweli Baldacchino u l-grazzja ta’ Toni Patiniott (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/12/1962)
Bonello Alfonso, Il-qtil gravuż ta’ Ċikku Laus li kien ġara Birkirkara (Malta: n.d.) (25/02/1963)
Bonello Alfonso, Id-Delitt li ssuċċieda Triq il-Mitħna, il-Mosta, Il-mejjet Ċikku Vella u lqattiel Franġisku Fenech (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (13/06/1963)
Bonello Alfonso, Id-delitt li ġara Għawdex minn qalb ħarxa ta’ ġuvni tirann li kellu stonku joqtol lill-istess missieru (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (25/05/1964)
Bonello Alfonso, Id-delitt li sar Ħaż-Żabbar (Malta: Sliema, Las Vegas Press, n.d.) (05/03/1965)
Caruana Arturo, L-għanja ta’ Pawlu Xara, il-maħrub minn Sant’Anġlu (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja ta’ Ġorġ il-bdot (Malta: Valletta, Stamperija Melita, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) Caruana Arturo, Ġakomin Ciantar jew Il-martri tal-Kavallieri (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, n.d.)
Caruana Arturo, Lieni l-Karkariża, rakkont Malti li ġara fis-sena 1771 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.)
Caruana Arturo, Bint il-bojja (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 1 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1899)
Caruana Arturo, Il-ħajja ta’ Musulinu 2 (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (1902)
Caruana Arturo, L-imsejkna Marta bint l-ikkundannat (Malta: n.d.), (Malta: Sliema, The New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.)
Caruana Arturo, L-istorja tal-assassin (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) Caruana Arturo, L-għanja tas-sajjied li ġie maqtul mis-suldat tal-milizzja (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) (19/10/1918)
Caruana Arturo, L-Imgħallaq bla Ħtija f’Malta (Malta: Il-Belt, Stamperija Melita, n.d.) 124
Caruana Francesco, Falaride: ġrajja tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1937) (Malta: Valletta, New Art Press, 1941)
Caruana Francesco, Iż-żewġ surġenti: fatt tal-biki (Malta: Valletta, Tip. Hammet, 1934)
Caruana Francesco, Il-qattiel ta’ missieru: fatt li ġara (Malta: Valletta, Tip 28, 1932)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Mosta ta’ Alfredo u Marija: ġrajja vera u antika (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932)
Caruana Francesco, Alfredo u Marija l-Kaċċatura (Malta: Valletta, Saulus Press, n.d.), (Malta: n.d.)
Caruana Francesco, Il-fatt u l-ġuri ta’ Ġużeppi Micallef (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Valletta, Ellul’s Press, 1932) (08/10/1899)
Caruana Francesco, Il-kuċċier tal-Qrendi jew prova ta’ delitt f’ġibjun imkaħħal: fatt li ġara Malta (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931), (Malta: Lux Press, 1946)
Caruana Francesco, Il-qtil tal-Ħamrun (Malta: Il-Belt, Tip. San Paolo, 1926) (07/10/1925)
Caruana Francesco, Il-fatt tal-Gżira ta’ Ġużeppi Pace (Malta: 1927) (17/09/1926)
Caruana Francesco, Il-fatt u t-tgħalliq ta’ Nazzarenu Abela (Malta: Il-Belt, Tipografia San Paolo, 1927) (11/10/1926)
Caruana Francesco, Il-memorji tal-mewt ta’ Nazzarenu Abela u Ġużeppi Pace (Malta: 1927)
Caruana Francesco, Il-qtil u l-ġuri ta’ Karmena Abdilla u binha Victor mill-Ħamrun (Malta: Valletta, Tip. Hammet, n.d.) (28/03/1937)
Caruana Francesco, L-Imgħallaq bla Ħtija (meħud mid-Dramm) (Malta: Tas-Sliema, Stamperija Cumbo, 1927)
Cremona D., Iacopo Ortis (Malta: n.d.) D.A., Serq u qtil fuq Toni Aquilina misjub fit-Torri tal-Għallis (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (24/02/1955)
Dalli Antonio, L-imgħallaq bla ħtija f’Malta (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Dimech (Debono) Giuseppe, Min kien u x’għamel D. Gejtano Mannarino (Malta: Ħamrun, Tip. Dar San Giuseppe, 1926)
Fabri Emm., Id-delitt faħxi ta’ Twannie Aquilina tfajjel ta’ 8 snin (Malta: Gzira, Universal Press, n.d.) (23/08/1960)
Fonk Vincenzo, Id-diżgrazzji li ġġib l-għira, fatt li ġara fit-23 t’Ottubru 1889 bejn Vincenzo Ciantar u Marianna Finch (Malta: Il-Belt, L’Unione Tipografica Maltese, 1939)
G.B.B., Is-serqa l-kbira somma ta’ 126,740 lira flus id-Dockyard: holdup, il-ġuri u ssentenza (Malta, Gżira, Universal Press, J.C. Micallef, 1948), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (22/04/1948)
G.X., Ebejer u l-praspar tiegħu: ġrajja ta’ Malta ta’ żminijiet ilu (Malta: Valletta, Tip. Lit. Mirabitur & Co., 1928) (27-28/04/1860)
G.X., Bertu u Rożi: lezzjoni liż-żgħażagħ tal-lum: ġrajja ta’ barra ta’ bosta żminijiet ilu (Malta: Valletta, Michele Psaila, 1928)
Mifsud Arturo, Arturo u Marija jew Il-fatt tal-Mosta (Malta: Valletta, New Art Press, 1944)
Pace Carmelo, Fatt kiefer u waħxi ta’ Ġanon u sħabu li ġara fil-barumbara ta’ Żuta fit-8 ta’ Frar 1892 (Malta: n.d.), (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.)
Pace Carmelo, Il-fatt taż-żewġ iddiżgrazzjati Rożi u Ġużeppi li sar ġewwa l-Magħtab fid9 ta’ Ottubru tal-1899 (Malta: Il-Belt, Stamperija Mifsud, 1900)
Psaila Mikiel, Indri s-sajjied Malti, ġrajja ta’ Malta (Malta: Il-Belt, Ellul & Abela Press, n.d.)
Psaila Mikiel, Ġużeppi jew Id-delitt tal-katakombi ta’ Wied Għammieq (Malta: Valletta, n.d.), (Malta: Valletta, Abela Press, 1942), (Malta: Valletta, Abela Press, 1944), (Malta: Sliema, Lombardi’s Press, n.d.) (12/04/1908)
Rizzo John, Qalb ħarxa ta’ omm li kellha l-istonku titfa’ l-istess bintha ta’ seba’ snin ġo forn imqabbad (Malta: Birkirkara, Tipografija Fenech, 1890)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Pawlu t-Tork li qatel lil Maria Baldacchino “Furfiċetta” (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (23/07/1851)
Sciberras Giuseppe, L-imsejkna Katerina jew Il-fatt ta’ Demartino (Malta: Valletta, New Art Press, n.d.), (Malta: Il-Belt, Tip. 28, 1926), (Malta: Lux Press, 1955) (05/07/1862)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt ta’ Ġanni Paris u l-mewt ta’ Ġiġa Camenzuli (Malta: Il-Belt, Tip. 28, n.d.), (Malta: Valletta, The New Art Press, n.d.) (20/07/1905)
Sciberras Giuseppe, Id-delitt u l-mewt ta’ Ġanni Borg Il-Paddy li qatel lil Carmela Borg Rodin f’Birkirkara (Malta: Valletta, The New Art Press, 1927) (17/06/1912)
Segond Giovanni, Il-ħajja tal-valoruż tabib Malti Mattew Callus it-2ni ed., (Malta: Il-Belt, Andolfo & Magro, 1918), (Malta: 1927), (Malta: 1932)
Segond Giovanni, Fatt krudil u infami tal-għaxar assassini lebsin t’ajkijiet (Malta: Il-Belt, Tip. A. Ellul, 1931) (1800)
Segond Giovanni, Delitt li jkexkex fuq l-għira jew Mananni l-Kaċċatura (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, 1926) (23/10/1889)
Seychell Pawlu, Delitt waħxi fuq Anton Aquilina (Malta: Gżira, Universal Press, 18/03/1961) (23/08/1960)
Tanti Paul, Il-qtil ta’ Ġuża Formosa f’Ħal Tarxien (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (13/04/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fl-Imġarr (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (24/05/1972)
Tanti Paul, Il-qtil fil-“Lussu Bar” fil-Fgura (Malta: Sliema, Pace’s Press, n.d.) (06/02/1973)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Salvu Farrugia u Salvu Saliba imlaqqmin il-Voldieri u z-Zozz mgħallqin fis-7 ta’ Diċembru 1853 (Malta: 1853) (06/10/1853)
Taylor Richard, Il-mewt ta’ Pawlu Azzopardi (Malta: 1851) (23/07/1851)
Vassallo Gio. Ant., Mannarinu (Malta: Il-Belt, Unione Tipografica Maltese, n.d.)