Art u Sema

Giuseppe Despott
1915

A list of the Birds of Malta compiled for the University Museum of Natural History

Pubblikazzjoni:
Malta: Government Printing Office
Kliem Muftieħ:
Għasfar
Paġni:

Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Schembri
2002

Amfibji, rettili u mammiferi

Pubblikazzjoni:
PIN: Kullana Kulturali (Vol 39)
Kliem Muftieħ:
It-tqassim tal-ħlejjaq
L-amfibji
Ir-rettili
Il-mammiferi
Il-ħarsien tal-amfibji, tar-rettili u tal-mammiferi - jinkludi lista
Amfibji, rettili u mammiferi li darba kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi
Speċi barranin li daħlu jew iddaħħlu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi
Speċi li jissemmew fil-ktieb, bil-Malti, b'mod xjentifiku u bl-Ingliż
Glossarju u definizzjonijiet
Paġni:
3-12
13-20
21-92
93-186
187-206
207-222
223-232
233-236
241-243
Alfred E. Baldacchino, Edwin Lanfranco u Patrick J. Schembri
1990

Appuntamenti man-natura

Pubblikazzjoni:
Merlin Publishers
Kliem Muftieħ:
Lista ta' simijiet li jissemmew bil-Malti, b'mod xjentifiku bu bl-Ingliż
Paġni:
96-100
Victor Falzon [Illust.]

Birds of Malta: a memory game

Pubblikazzjoni:
BirdLife Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar
Paġni:
(logħba)
David A. Bannerman u Joseph A. Vella-Gaffiero
1976

Birds of the Maltese Archipelago

Pubblikazzjoni:
Valletta: Museums Department
Kliem Muftieħ:
Il-partijiet tal-għasfur u tal-ġewnaħ - bl-Ingliż
Għasafar fid-dettall - klassifkazzjoni - bl-Ingliż, b'mod xjentfiku, bil-Malti u bit-Taljan
Indiċi - bl-Ingliż
Indiċi - b'mod xjentifiku
Indiċi - bil-Malti
Indiċi - bit-Taljan
Paġni:
xx-xi
1-534
538-540
541-544
545-547
548-550
Antonio Schembri
1843

Catalogo ornitologico del gruppo di Malta

Pubblikazzjoni:
Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar
Paġni:

James Lupi Spencer
2014

Dilettanti tal-agrikoltura

Pubblikazzjoni:
Google: Play Store
Kliem Muftieħ:
Meta tiżra'/tħwawwel
Kreaturi ta' ħsara
Kreaturi ta' ġid
Mrad
Pjanti ta' barra
Pjanti ta' ġewwa
Ħxejjex u frott
Ħwawar
Paġni:
(applikazzjoni tal-mobile)
varji
2014

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
Wordpress
Kliem Muftieħ:
Patata
Siġar protetti ta' Malta
L-ortikultura
Il-qamħ
It-tilqim
L-għodda tal-biedja
L-irrigazzjoni
It-tin f'Malta
Insetti
Il-prevenzjoni tal-mard
Żrieragħ
Ħwawar u ħxejjex aromatiċi
Ħaxix ħażin? Jew le?
Taħwil tas-siġar
Il-kappar
X'titma' lill-pjanti?
Paġni:
(wordpress)
varji

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
YouTube
Kliem Muftieħ:
Fertilizzant
L-ispraġ
It-tilqim
Pjanti, siġar u arbuxelli
Inbid u xorb ieħor
Ħwawar u pjanti li jittieklu
Mill-għalqa għall-kċina
Paġni:
(stazzjon fuq YT)
Tancred Borg u Vincenzo Busuttil [Ed.]
1921-1932

Dizzjunarju Enċiklopediku mill-Ingliż għall-Malti u mill-Malti għall-Ingliż (12 Vol)

Pubblikazzjoni:
-
Kliem Muftieħ:

Paġni:

Charles A. Wright
1874

Fifth appendix to the list of birds observed in the islands of Malta and Gozo

Pubblikazzjoni:
L-Ingilterra: TheIbis
Kliem Muftieħ:
Għasafar
Paġni:

Joe Sultana [Ed.]
1995

Flora u fawna ta’ Malta

Pubblikazzjoni:
Furjana: Dipartiment għall-ħarsien tal-ambjent
Kliem Muftieħ:
Il-gżejjer
Il-flora
Algi
Fungi
Likeni
Pjanti vaskulari
Il-fawna
Sponoż
Knidarji
Ħniex
Molluski
Mirjapodi
Insetti
Krustaċi
Araknidi
Ekinodermi
Ħut
Amfibji
Rettili
Għasafar
Mammiferi
Tifsir
Indiċi - flora, bil-Malti u b'mod xjentiifku
Indiċi - fawna, bil-Malti u b'mod xjentifiku
Paġni:
17-34
35-38
39-44
45-50
51-52
53-144
145-148
149-152
153-158
159-164
165-188
189-192
193-274
275-292
293-302
303-310
311-336
337-338
339-344
345-408
409-416
417-420
423-427
428-434
varji

Ġonna

Pubblikazzjoni:
Maltaweb
Kliem Muftieħ:
Ħxejjex u ħwawar
Siġar
Fjuri
Pjanti
Kura
Teknika tal-biedja
Għodda tal-biedja
Liġijiet
Siġar regolati
Riċetti
Paġni:
(sit elettroniku)
varji
2017

Ġonna Maltin

Pubblikazzjoni:
YouTube
Kliem Muftieħ:
Biedja
Paġni:
(stazzjon fuq YT)
J. Quintana
1844

Guida dell’isola di Malta e sue dipendenze

Pubblikazzjoni:
Tonna Banchi & Co.
Kliem Muftieħ:
Għasafar tal-passa, bit-Taljan u bil-Malti
Paġni:
216-221
1 2 3 5