Art u Sema

Giuseppe Despott
1915

A list of the Birds of Malta compiled for the University Museum of Natural History

Pubblikazzjoni:
Malta: Government Printing Office
Kliem Muftieħ:
Għasfar
Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Schembri
2002

Amfibji, rettili u mammiferi

Pubblikazzjoni:
PIN: Kullana Kulturali (Vol 39)
Kliem Muftieħ:
It-tqassim tal-ħlejjaq Paġni: 3-12
L-amfibji 13-20
Ir-rettili 21-92
Il-mammiferi 93-186
Il-ħarsien tal-amfibji, tar-rettili u tal-mammiferi - jinkludi lista 187-206
Amfibji, rettili u mammiferi li darba kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi 207-222
Speċi barranin li daħlu jew iddaħħlu fil-gżejjer Maltin - jinkludi listi 223-232
Speċi li jissemmew fil-ktieb, bil-Malti, b'mod xjentifiku u bl-Ingliż 233-236
Glossarju u definizzjonijiet 241-243
Alfred E. Baldacchino, Edwin Lanfranco u Patrick J. Schembri
1990

Appuntamenti man-natura

Pubblikazzjoni:
Merlin Publishers
Kliem Muftieħ:
Lista ta' simijiet li jissemmew bil-Malti, b'mod xjentifiku bu bl-Ingliż Paġni: 96-100
Victor Falzon [Illust.]

Birds of Malta: a memory game

Pubblikazzjoni:
BirdLife Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar Paġni: (logħba)
David A. Bannerman u Joseph A. Vella-Gaffiero
1976

Birds of the Maltese Archipelago

Pubblikazzjoni:
Valletta: Museums Department
Kliem Muftieħ:
Il-partijiet tal-għasfur u tal-ġewnaħ - bl-Ingliż Paġni: xx-xi
Għasafar fid-dettall - klassifkazzjoni - bl-Ingliż, b'mod xjentfiku, bil-Malti u bit-Taljan 1-534
Indiċi - bl-Ingliż 538-540
Indiċi - b'mod xjentifiku 541-544
Indiċi - bil-Malti 545-547
Indiċi - bit-Taljan 548-550
Antonio Schembri
1843

Catalogo ornitologico del gruppo di Malta

Pubblikazzjoni:
Malta
Kliem Muftieħ:
Għasafar
James Lupi Spencer
2014

Dilettanti tal-agrikoltura

Pubblikazzjoni:
Google: Play Store
Kliem Muftieħ:
Meta tiżra'/tħwawwel Paġni: (applikazzjoni tal-mobile)
Kreaturi ta' ħsara
Kreaturi ta' ġid
Mrad
Pjanti ta' barra
Pjanti ta' ġewwa
Ħxejjex u frott
Ħwawar
varji
2014

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
Wordpress
Kliem Muftieħ:
Patata Paġni: (wordpress)
Siġar protetti ta' Malta
L-ortikultura
Il-qamħ
It-tilqim
L-għodda tal-biedja
L-irrigazzjoni
It-tin f'Malta
Insetti
Il-prevenzjoni tal-mard
Żrieragħ
Ħwawar u ħxejjex aromatiċi
Ħaxix ħażin? Jew le?
Taħwil tas-siġar
Il-kappar
X'titma' lill-pjanti?
varji

Dilettanti tal-agrikoltura, siġar u pjanti

Pubblikazzjoni:
YouTube
Kliem Muftieħ:
Fertilizzant Paġni: (stazzjon fuq YT)
L-ispraġ
It-tilqim
Pjanti, siġar u arbuxelli
Inbid u xorb ieħor
Ħwawar u pjanti li jittieklu
Mill-għalqa għall-kċina
Tancred Borg u Vincenzo Busuttil [Ed.]
1921-1932

Dizzjunarju Enċiklopediku mill-Ingliż għall-Malti u mill-Malti għall-Ingliż (12 Vol)

Pubblikazzjoni:
-
Charles A. Wright
1874

Fifth appendix to the list of birds observed in the islands of Malta and Gozo

Pubblikazzjoni:
L-Ingilterra: TheIbis
Kliem Muftieħ:
Għasafar
Joe Sultana [Ed.]
1995

Flora u fawna ta’ Malta

Pubblikazzjoni:
Furjana: Dipartiment għall-ħarsien tal-ambjent
Kliem Muftieħ:
Il-gżejjer Paġni: 17-34
Il-flora 35-38
Algi 39-44
Fungi 45-50
Likeni 51-52
Pjanti vaskulari 53-144
Il-fawna 145-148
Sponoż 149-152
Knidarji 153-158
Ħniex 159-164
Molluski 165-188
Mirjapodi 189-192
Insetti 193-274
Krustaċi 275-292
Araknidi 293-302
Ekinodermi 303-310
Ħut 311-336
Amfibji 337-338
Rettili 339-344
Għasafar 345-408
Mammiferi 409-416
Tifsir 417-420
Indiċi - flora, bil-Malti u b'mod xjentiifku 423-427
Indiċi - fawna, bil-Malti u b'mod xjentifiku 428-434
varji

Ġonna

Pubblikazzjoni:
Maltaweb
Kliem Muftieħ:
Ħxejjex u ħwawar Paġni: (sit elettroniku)
Siġar
Fjuri
Pjanti
Kura
Teknika tal-biedja
Għodda tal-biedja
Liġijiet
Siġar regolati
Riċetti
varji
2017

Ġonna Maltin

Pubblikazzjoni:
YouTube
Kliem Muftieħ:
Biedja Paġni: (stazzjon fuq YT)
J. Quintana
1844

Guida dell’isola di Malta e sue dipendenze

Pubblikazzjoni:
Tonna Banchi & Co.
Kliem Muftieħ:
Għasafar tal-passa, bit-Taljan u bil-Malti Paġni: 216-221
1 2 3 5