Riżorsi Terminoloġiċi

Joe Sultana u Victor Falzon (Ed.)
1996

Wildlife of the Maltese islands

Pubblikazzjoni:
Dipartiment għall-ħarsien tal-ambjent
Kliem Muftieħ:
The islands Paġni: 15-28
Plants 29-30
Algae 31-35
Fungi 36-39
Lichens 40
Vascular plants 41-86
Animals 87-88
Sponges 89-91
Cnidarians 92-95
Annelidis 96-99
Molluscs 100-117
Myriapods 118-120
Insects 121-244
Crustaceans 245-256
Arachnidis 257-262
Echinoderms 263-267
Fish 268-287
Amphibians 288
Reptiles 289-292
Birds 293-313
Mammals 314-319
Glossary 320-322
Index - to English names 325-330
Indiċi - to scientific names 331
1 9 10 11

Riżorsi Terminoloġiċi

Din il-paġna fiha ġabra ta' riżorsi terminoloġiċi stampati u awdjoviżivi mqassmin skont temi differenti. Kull riżorsa għandha xi kliem muftieħ marbutin magħha biex min ifittex ikun jista' jsib il-materjal malajr.