Konferenza Dun Karm

Il-Konferenza Dun Karm, li ssir kull sentejn, bdiet fl-1976 mat-twaqqif tal-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar bil-għan li r-riċerkaturi regolarment jistħarrġu xi aspett tal-kontribut letterarju u lingwistiku tal-poeta nazzjonali. Ħajr lil Joe Borg li għenna ngħaqqdu din il-lista tal-kontributuri.

The biennial Konferenza Dun Karm started in 1976 with the setting up of Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar. Its aim is to bring together researchers that study literary and linguistic aspects of the national poet’s works. Special thanks to Joe Borg for helping us compiling the list below.

Sena Titlu Awtur
1976 Dun Karm u Żmenijietu Ġużè Aquilina
1977 Mekkaniżmi Metaforiċi f’Dun Karm Oliver Friggieri
1979 Aspetti Stilistiċi tal-Poeżija ta’ Dun Karm Edward Fenech
1981 Dun Karm u l-Element Femminili fil-Poeżija Ġużè Cardona
1983 Żjieda ta’ Tagħrif dwar Dun Karm Ġużè Cassar Pullicino
1985 Temi Bibliċi fil-Poeżija ta’ Dun Karm Karm Sant
1987 L-Arkeoloġija f’Dun Karm Anthony Bonanno
1989 Filosofija u Xbihat f’Dun Karm “Itektek Bil-Għasluġ” Peter Serracino Inglott
1991 Kurrenti Kuntrarji f’Il-Jien u Lil Hinn Minnu Daniel Massa
1993 Il-Jien u Lil Hinn Minnu. Dun Karm u Blaise Pascal Joe Friggieri
1995 Dun Karm u l-Kritika Peter Vassallo
1997 L-Istrateġija Psikostilistika f’Dun Karm Charles Briffa
1999 Dun Karm u l-Poeżija Taljana Joseph Eynaud
2002 Dun Karm – L-Ambjent Żebbuġi u Lil Hinn Minnu Frans Sammut
2004 “Ħsiebi bħal agħma…” Tieqa fuq Ħsieb Dun Karm Roderick Bovingdon
2005 Diskors tal-Għeluq fis-Serata Kommemorattiva f’Ġieħ Karmen Mikallef Buħaġar Bernard Micallef
2011 “Minn kull xorta ta’ qżież.” Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora Adrian Grima
2016 Terħa Kaħla s-Sema. Bliet Dun Karm u Bnadi Oħra Kit Azzopardi
2017 Dun Karm u Edward Caruana Dingli quddiem l-'Angelus Novus' Giuseppe Schembri Bonaci
2013 Dun Karm: Tamietu bejn Nazzjon u Fidi Charlò Camilleri
2019 Dun Karm: Il-Proża bil-Malti Miġbura Marita Cassar
2021 Mons. Carmelo Psaila - Assistent Librar u Direttur tal-Libreriji Distrettwali Joanne Sciberras
2023 Id-Dizzjunarju Ingliż u Malti ta' Mons. C Psaila Dwayne Ellul