Konferenza Dun Karm

Il-Konferenza Dun Karm, li ssir kull sentejn, bdiet fl-1976 mat-twaqqif tal-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar bil-għan li r-riċerkaturi regolarment jistħarrġu xi aspett tal-kontribut letterarju u lingwistiku tal-poeta nazzjonali. Ħajr lil Joe Borg li għenna ngħaqqdu din il-lista tal-kontributuri.

Sena Titlu Awtur
1976 Dun Karm u Żmenijietu Ġużè Aquilina
1977 Mekkaniżmi Metaforiċi f’Dun Karm Oliver Friggieri
1979 Aspetti Stilistiċi tal-Poeżija ta’ Dun Karm Edward Fenech
1981 Dun Karm u l-Element Femminili fil-Poeżija Ġużè Cardona
1983 Żjieda ta’ Tagħrif dwar Dun Karm Ġużè Cassar Pullicino
1985 Temi Bibliċi fil-Poeżija ta’ Dun Karm Karm Sant
1987 L-Arkeoloġija f’Dun Karm Anthony Bonanno
1989 Filosofija u Xbihat f’Dun Karm “Itektek Bil-Għasluġ” Peter Serracino Inglott
1991 Kurrenti Kuntrarji f’Il-Jien u Lil Hinn Minnu Daniel Massa
1993 Il-Jien u Lil Hinn Minnu. Dun Karm u Blaise Pascal Joe Friggieri
1995 Dun Karm u l-Kritika Peter Vassallo
1997 L-Istrateġija Psikostilistika f’Dun Karm Charles Briffa
1999 Dun Karm u l-Poeżija Taljana Joseph Eynaud
2002 Dun Karm – L-Ambjent Żebbuġi u Lil Hinn Minnu Frans Sammut
2004 “Ħsiebi bħal agħma…” Tieqa fuq Ħsieb Dun Karm Roderick Bovingdon
2005 Diskors tal-Għeluq fis-Serata Kommemorattiva f’Ġieħ Karmen Mikallef Buħaġar Bernard Micallef
2011 “Minn kull xorta ta’ qżież.” Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora Adrian Grima
2016 Terħa Kaħla s-Sema. Bliet Dun Karm u Bnadi Oħra Kit Azzopardi
2019 Dun Karm u Edward Caruana Dingli quddiem l-'Angelus Novus' Giuseppe Schembri Bonaci
2020 Dun Karm: Tamietu bejn Nazzjon u Fidi Charlò Camilleri