Djaletti Illum

Isma’

Agħfas fuq il-mappa ta’ hawn taħt biex tisma’ l-ilħna ta’ nies minn lokalitajiet differenti jitħaddtu bid-djalett. Waqt li fl-ewwel taqsima hemm għadd ta’ recordings mis-snin 60 u 70, f'din il-parti tista’ tisma’ siltiet li ġew irrekordjati dan l-aħħar bħala parti minn proġett tal-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa u tad-Dipartiment tal-Malti li qiegħed jiġbor it-taħdit ta’ kelliema tad-djalett fil-gżejjer Maltin.

Click on the map below to listen to people from different localities speaking dialect. Whereas the first section contains sound files from the 60s and 70s, in this part, one can listen to recordings that have been recently collected as part of a research project run by the Institute of Linguistics and Language Technology together with the Department of Maltese with the aim of collecting spoken data from dialect speakers in the Maltese Islands.

Agħfas fuq il-mappa biex tisma' siltiet ta' Malti djalettali riċenti.
Click on the map to listen to recent recordings of dialectal Maltese.