Konferenza Dun Karm, “Mons. Carmelo Psaila – Assistent Librar u Direttur tal-Librerija Distrettwali”

L-Erbgħa 3 ta’ Novembru 2021, fis-6:30pm, Joanne Sciberras, Konferenza Dun Karm, Mons. Carmelo Psaila – Assistent Librar u Direttur tal-Librerija Distrettwali“, fil-kamra ALT fl-Università ta’ Malta.
Din it-taħdita hija organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta. Dawk li jixtiequ jiġu għat-taħdita jridu jibagħtu email lil Dr George Farrugia fl-indirizz: george.farrugia@um.edu.mt u jġibu magħhom iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Għal aktar tagħrif dwar din it-taħdita żur il-paġna ta’ Facebook tad-Dipartiment tal-Malti: Il-Malti fl-UM

Ara Aktar