Mitt Sena mit-Twelid ta’ Dun Karm Sant

Konferenza Dun Karm Sant
f’għeluq il-mitt sena minn twelidu
Ġrajjiet – Sejbiet – Tifkiriet

Organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta
23 ta’ Jannar 2021 fl-10am
Bis-sehem ta’ Prof. Albert Borg, Rev. Albert Buhagiar, Prof. Frans Ciappara u Rev. Dr Paul Sciberras

Aktar tagħrif: https://www.facebook.com/events/1172498703170369

Ara Aktar