Riżorsi Diġitali għall-Malti

Attività: Riżorsi Diġitali għall-Malti – Workshop 2024
Data: It-Tlieta, 23 ta’ Jannar 2024
Ħin: 09:00 – 13:30
Post: Valletta Campus + Online fuq Zoom

L-għan ta’ dan il-workshop, l-ewwel wieħed minn sensiela annwali, hu li jippreżenta r-riżorsi diġitali, bħal speech-to-text u korpus, li qed jinbnew għall-Malti. Din hi kollaborazzjoni bejn l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa, id-Dipartiment tal-Malti, id-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali, u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-preżentazzjonijiet se jsiru bil-Malti.
Biex tirreġistra, imla din il-formola: https://forms.gle/eAeigvRPMAwhnyUQ7
– – – –
Event: Digital Resources for Maltese – Workshop 2024
Date: Tuesday, 23rd January 2024
Time: 09:00 – 13:30
Venue: Valletta Campus + Online via Zoom

This workshop is the first of an annual series aimed at showcasing digital resources developed for the Maltese language, such as Maltese speech-to-text and Maltese corpora. It is a collaboration between the Institute of Linguistics and Language Technology, the Department of Maltese, the Department of AI, and Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti / The National Council for the Maltese Language. Presentations during the workshop will be delivered in Maltese.
To register, please fill the form at https://forms.gle/eAeigvRPMAwhnyUQ7

 

 

Ara Aktar