Seminar tat-Teżini

L-Erbgħa 3 ta’ Marzu 2021 minn 12 sas-2, id-Dipartiment tal-Malti se jorganizza s-Seminar tat-Teżini li matulu erba’ gradwati tad-dipartiment se jagħmlu preżentazzjoni dwar it-teżina li kitbu s-sena akkademika li għaddiet:

Diane Zammit
Il-Ħakma tal-Plural mit-Tfal tar-Raba’ Sena Primarja

Franklyn Baldacchino
Malti Kontemporanju jew Malti Ingliż Imħallat?

Martina Tabone
It-Taqbiliet tal-Festa f’Ħaż-Żebbuġ: Bejn Devozzjoni u Pika

Christabelle Borg
L-Arti tal-Kelma fid-Diskorsi Politiċi ta’ Duminku Mintoff (1962)

Is-seminar se jsir fuq Zoom:
https://universityofmalta.zoom.us/j/91553381378

 

Ara Aktar