Lingwa Inklużiva u Kontenut Aċċessibbli

Is-Sibt 2 ta’ Diċembru 2023 saret konferenza nazzjonali bit-tema Niktbu għal Kulħadd: Il-lingwa inklużiva u l-kontenut aċċessibbli f’Malta fl-Aula Magna tal-Valletta Campus. Il-konferenza ġiet organizzata mid-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, bi sħab mad-dipartimenti tal-Malti u tal-Istudji tat-Traduzzjoni, it-Terminoloġija u l-Interpretar fil-Fakultà tal-Arti. 

Wara l-ftuħ mill-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Dr Helena Dalli, tkellmu l-Professur Jorge Díaz Cintas, Dr Giselle Spiteri Miggiani u Romario Sciberras. Il-Professur Díaz Cintas, pijunier fit-traduzzjoni awdjoviżiva, tkellem dwar il-lingwaġġ sensittiv u dwar kemm il-preġudizzji soċjali jixirfu fil-lingwa-mira fit-traduzzjoni, anke meta fil-lingwa-sors ma jkun hemm ebda preġudizzju. 

Romario Sciberras, student tal-MA fid-Dipartiment tal-Malti, tkellem dwar l-isfidi li l-kelliema tal-Malti jistgħu jsibu meta jużaw lingwaġġ newtrali dwar il-ġeneri. Dr Spiteri Miggiani ffokat fuq l-aċċessibilità awdjoviżiva fil-media u fl-arti permezz tat-traduzzjoni fil-kuntest Malti. David Schembri, mid-Direttorat tat-Traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, intervista lil Loran Ripard Xuereb, membru tal-Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ. Ripard Xuereb tkellem dwar kif il-kontenut awdjoviżiv jista’ jkun tassew aċċessibbli għalih. 

Fil-konferenza sar ukoll taħriġ prattiku permezz ta’ żewġ workshops bejn iż-żewġ sessjonijiet ta’ taħditiet. Thomas Pace u Mark Paul Vella mexxew il-workshop dwar il-lingwa ċara filwaqt li Joseph Buttigieg u Carmen Carabott mexxew il-workshop dwar strateġiji għal kitba u traduzzjonijiet inklużivi bil-Malti. 

Ħafna mill-konferenza saret bil-Malti. Għal dawk li ma jitkellmux bil-Malti kien hemm servizz ta’ interpretar.

Ritratti ta’ Elisa Von Brockdorff għall-Kummissjoni Ewropea.

A conference on Niktbu għal Kulħadd: Inclusive language and accessible content: the state of play in Malta, was held on Saturday December 2, 2023, in the Aula Magna of the Valletta Campus. It was organised by the Directorate General for Translation of the European Commission Representation in Malta, in collaboration with the departments of Maltese and Translation, Terminology and Interpreting Studies of the Faculty of Arts. 

The opening speech, delivered by the European Commissioner for Equality Dr Helena Dalli, was followed by keynote speaker Professor Jorge  Díaz Cintas and the presentations of Dr Giselle Spiteri Miggiani and Romario Sciberras. Professor Díaz Cintas, a pioneer in audiovisual translation, spoke about sensitive language and the emergence of social biases in translation, even when such biases are missing in the source language. 

Romario Sciberras, an MA student of the Department of Maltese, spoke about the challenges that speakers of Maltese might face when using gender neutral language. Dr Spiteri Miggiani focused on audiovisual accessibility in the media and the arts through translation in the Maltese context. David Schembri, from the European Commission’s Directorate-General of Translation, interviewed Loran Ripard Xuereb who is a member of the Deaf People Association Malta. Ripard Xuereb spoke about his own experience of accessibility to audiovisual content. 

Between the two sets of presentations, there were two workshops: Thomas Pace and Mark Paul Vella led a workshop about plain language, while Joseph Buttigieg and Carmen Carabott led a practical discussion about strategies for inclusive writing and translation in Maltese. 

Most of the proceedings were in Maltese. The organisers provided simultaneous interpretation to non-Maltese speakers.

Photos by Elisa Von Brockdorff for the European Commission.

Skopri Aktar