De Soldanis

Proġett ewlieni tad-Dipartiment tal-Malti kien il-pubblikazzjoni tad-dizzjunarju ta' De Soldanis ikkoordinat minn Dr Olvin Vella. Fl-istess waqt, nedejna żewġ kotba ġodda fuq dan l-awtur, organizzajna wirja nazzjonali li minnha ksibna tagħrif ġdid, ippubblikajna ktejjeb għall-istudenti tas-sekondarja, u mexxejna teżijiet li b’xi mod tefgħu dawl ieħor fuqu u l-ambjent tiegħu. Imbuttajna wkoll biex id-djalogi imprezzabbli ta’ De Soldanis intellgħuhom fl-internet, u tlabna lil għadd kbir ta’ riċerkaturi akkademiċi biex jieħdu sehem fil-qari tad-djalogi. Leħinhom huwa tifkira għażiża tal-kollaborazzjoni ġeneruża favur l-awtur tad-Damma.

Djalogu 01: Lill-qarrej
Djalogu 02: Kumplimenti tal-vistu 1
Djalogu 03: Kumplimenti tal-vistu 2
Djalogu 04: Kumplimenti komuni tal-Maltin
Djalogu 05: Kumplimenti bejn in-nisa puliti meta jagħmlu żjara
Djalogu 06: Kumplimenti bejn in-nisa bdiewa meta jagħmlu żjara
Djalogu 07: Il-bidwi għaż-żwieġ
Djalogu 08: Fuq iż-żwieġ ta’ tifel bidwi
Djalogu 09: Djalogu bejn żewġ bdiewa fuq l-aħbarijiet
Djalogu 10: Bejn żewġ bdiewa fuq ix-xogħol tal-qoton
Djalogu 11: Bejn kaċċatur u bidwi
Dr William Zammit fuq De Soldanis, Intervistat minn John George Farrugia, (1 minn 6)
Dr William Zammit fuq De Soldanis, Intervistat minn Alvin Vassallo, (3 minn 6)
Dr William Zammit fuq De Soldanis, Intervistat minn Alvin Vassallo, (4 minn 6)
Dr William Zammit fuq De Soldanis, Intervistat minn Olvin Vella, (5 minn 6)
Dr William Zammit fuq De Soldanis, Intervistat minn Olvin Vella, (6 minn 6)
Rosabelle Carabott fuq De Soldanis, Intervistata minn Karen Purkiss, 1 minn 3)
Rosabelle Carabott fuq De Soldanis, Intervistata minn Claire Axiak, (2 minn 3)
Rosabelle Carabott fuq De Soldanis, Intervistata minn Karen Purkiss, (3 minn 3)
l-Prof. Manwel Mifsud fuq De Soldanis, Intervistat minn Adreana Farrugia, (1 minn 4)
Il-Prof. Manwel Mifsud fuq De Soldanis, Intervistat minn Reuben De Gabriele, (2 minn 4)
Il-Prof. Manwel Mifsud fuq De Soldanis, Intervistat minn Adreana Farrugia, (3 minn 4)
Il-Prof. Manwel Mifsud fuq De Soldanis, Intervistat minn Reuben De Gabriele, (4 minn 4)
Michael Galea fuq De Soldanis, Intervistat minn Nicole Said, (1 minn 3)
Michael Galea fuq De Soldanis, Intervistat minn Nicole Said, (2 minn 3)
Michael Galea fuq De Soldanis, Intervistat minn Christian Mario Spiteri, (3 minn 3)
Joanne Trevisan fuq De Soldanis, Intervistata minn Clifford Jo Zahra, (1 minn 4)
Joanne Trevisan fuq De Soldanis, Intervistata minn Francesco Bonello, (2 minn 4)
Joanne Trevisan fuq De Soldanis, Intervistata minn Clifford Jo Żahra (3 minn 4)
Joanne Trevisan fuq De Soldanis, Intervistata minn Francesco Bonello, (4 minn 4)
Janica Magro fuq De Soldanis, Intervistata minn Liza Busuttil, (1 minn 2)
Janica Magro fuq De Soldanis, Intervistata minn Claire Zerafa, (2 minn 2)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Maria Vella, (1 minn 6)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Raisa Mifsud, (2 minn 6)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Maria Vella, (3 minn 6)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Doriana Vella, (4 minn 6)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Karen Haber, (5 minn 6)
Il-Prof. Frans Ciappara fuq De Soldanis, Intervistat minn Doriana Vella, (6 minn 6)
Il-Prof. Arnold Cassola fuq De Soldanis, Intervistat minn Jean Pierre Cassar
Il-Prof. Carmen Depasquale fuq De Soldanis, Intervistata minn Christian Lawrence Raggio ,(1 minn 3)
Il-Prof. Carmen Depasquale fuq De Soldanis, Intervistata minn Maria Farrugia, (2 minn 3)
Il-Prof. Carmen Depasquale fuq De Soldanis, Intervistata minn Christian Lawrence Raggio ,(3 minn 3)
Il-Prof. Carmel Cassar fuq De Soldanis, Intervistat minn Claire Vella, (1 minn 4)
Il-Prof. Carmel Cassar fuq De Soldanis, Intervistat minn Claire Vella, (2 minn 4)
Il-Prof. Carmel Cassar fuq De Soldanis, Intervistat minn Claire Vella, (3 minn 4)
Il-Prof. Carmel Cassar fuq De Soldanis, Intervistat minn Claire Vella, (4 minn 4)