Riżorsi

Riżorsi

Din il-paġna fiha ġabra tax-xogħlijiet akkademiċi dwar id-djaletti ta’ Malta u Għawdex. Għal kull studju nagħtu d-dettalji biblijografiċi, il-kliem muftieħ u deskrizzjoni qasira tal-għan u s-sejbiet ewlenin tal-istudju.

Data  Titlu Awtur Tagħrif Kliem Muftieħ
1997 Maltese Borg, Albert, and Marie Azzopardi-Alexander London-New York: Routledge Malti Standard, sintassi, intonazzjoni, morfoloġija, fonoloġija
1997 Merħba Bik: Welcome to a Course in Maltese for Foreigners Camilleri Grima, Antoinette Mġarr (Malta): Colour Image Malti għall-barranin, taħriġ, prattika, eżerċizzji, spjegazzjonijiet, djalogi, CD
1997 Il-Lessiku: Differenzi Djalettali f’Qasam Magħżul Curmi, Edel & Debono, Marthese Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, lessiku, biedja, għodda, Għawdex
1997a Papers in Maltese Linguistics. 6th ed. Aquilina, Joseph Malta: The University of Malta soċjolingwistika, semantika, morfoloġija, sintassi, lessikografija, ortografija, fonetika, fonoloġija
1997b Systems of Maltese Orthography Aquilina, Joseph Aquilina, J. Papers in Maltese Linguistics. 6th ed., 75–101b. Malta: The University of Malta. sistemi ortografiċi, ortografija
1997 Intonational Variation across Dialects: An Intonational Phonology Approach Vella, Alexandra "Vella, Alexandra (1997): ""Intonational variation across dialects: an intonational phonology approach"", In Intonation: Theory, Models and Application, 325-328." intonazzjoni, varjazzjoni, fonoloġija
1998 Bonġornu, kif int? Einführung in die maltesische Sprache Ambros, Arne A Wiesbaden: Reichert Verlag. fonetika, regoli tal-grammatika, Ġermaniż, l-istorja tal-lingwa, l-Istorja tal-letteratura, prattika
1998 Id-Djalett u l-Malti Standard: Hemm xi Problemi fit-Tagħlim? Buttigieg, Linda Teżi tal-M.Ed. soċjolingwistika, tagħlim, primarja, Għawdex
1998 Il-Lingwa f’Malta Borg, Albert Ilsienna: Studju Grammatikali, pp. 1-36 l-istorja tal-lingwa, l-iżvilupp tal-Malti, grammatika
1999 La Dialectologie du Maltais et son Historie Vanhove, Martine Cahiers du Lacito. Revue d’Ethnolinguistique 8: 171–91. djalettoloġija, l-istorja, fonetika, fonoloġija, djalett, Malti Standard
2000 Proverbiality and Worldview in Maltese and Arabic Proverbs Mifsud-Chircop, Ġorġ Proceedings of the Third International Conference of AÏDA: Association Internationale de Dialectologie Arabe: Held at Malta, 29 March – 2 April 1998, edited by Manwel Mifsud, 229–234. Malta: AIDA. proverbji, proverbji Maltin, proverbji Għarab
2000 Future, injunctive and purpose subordinating conjunctions: The case of Maltese ħalli, ħa and biex Vanhove, Martine Proceedings of the Third International Conference of AÏDA: Association Internationale de Dialectologie Arabe: Held at Malta, 29 March – 2 April 1998, edited by Manwel Mifsud, 235–240. Malta: AIDA. grammatika, konġunzjonijiet, semantika, sintassi, ħalli, ħa, biex
2000 Arabic and Maltese Cognate Roots Zammit, Martin R Proceedings of the Third International Conference of AÏDA: Association Internationale de Dialectologie Arabe: Held at Malta, 29 March – 2 April 1998, edited by Manwel Mifsud, 241–246. Malta: AIDA l-Għarbi, il-Malti, derivazzjonijiet lingwistiċi
2002 Topic, Focus and Word Order in Maltese Fabri, Ray, and Albert Borg In Aspects of the Dialects of Arabic Today: Proceedings of the 4th Conference of the International Arabic Dialectology Association (AIDA), Marrakesh, April 1-4, 2000. In Honour of Professor David Cohen, edited by Abderrahim Youssi, Fouzia Benjelloun, Mohamed Dahbi, and Zakia Iraqui-Sinaceur, 354–363. Rabat: Amapatril. sintassi, l-ordni tal-kliem
2003 Lexical Variation in the Semantic Field of Agricultural Tools Chetcuti, Flavia Teżi tal-B.A. lessiku, semantika, agrikoltura, għodda, Ħad-Dingli, Marsaxlokk, l-Imġarr, il-Qrendi, Ħaż-Żebbuġ
2003 The Vowel System of Maltese: From Production to Perception Azzopardi-Alexander, Marie AIDA: 5th Conference Proceedings, Association Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA): Cádiz, September 2002, edited by Ignacio Ferrando and Juan José Sánchez Sandoval, 321–333. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz. fonetika, fonoloġija, sistema vokalika
2004a Dialects of Maltese: A Pilot Study Vella, Alexandra Unpublished report put together on behalf of the MDSG and presented at an in-house seminar, University of Leeds. djalett, soċjolingwistika, studju pilota
2004b Xlukkajr: A Preliminary Analysis of Select Characteristics of the Dialect Vella, Alexandra Unpublished report put together on behalf of the MDSG and presented at an in-house seminar, University of Leeds. soċjolingwistika, Marsaxlokk, analiżi preliminari
2004 Il-Malti Standard u d-Djalett. Rabta bejn l-Ilsien u l-Kultura Cardona, Tony Cardona, Tony (2004). Il-Malti Standard u d-Djalett. Rabta bejn l-Ilsien u l-Kultura. Università ta' Malta. Malti Standard, djalett, il-Malti-Ingliż, l-Ingliż, status soċjali
2005 A Comparative Analysis of the Vowels of Native Speakers of Dialectal and Standard Maltese Chetcuti, Flavia Teżi tal-M.A. fonetika, fonoloġija, akustika, analiżi komparattiva, djalett, Malti Standard
2006 Unrecognizable Arabic-Maltese: The Innovative “Maltese” Element in the Maltese Language Zammit, Martin R L’arabe dialectal : enquêtes, descriptions, interprétations. Actes d’AIDA 6. Travaux Offerts au Professeur Taieb Baccouche, edited by Salah Mejri, 487–498. Cahiers de C.E.R.E.S. Série Linguistique 13. Tunis: Imprimerie Officielle de la République Tunisienne l-Għarbi, il-Malti, elementi innovattivi, elementi mhux Semitiċi, Taljan, Sqalli, Ingliż
2006 Bonġornu, kif int? Schlüssel und Wörterverzeichnis Ambros, Arne A Wiesbaden: Reichert Verlag fonetika, regoli tal-grammatika, Ġermaniż, l-istorja tal-lingwa, l-Istorja tal-letteratura, prattika
2006 D Map – 50 sena ilu. Vella, Alexandra Unpublished report. mappa
2006 Kollu Malti Mifsud, Manwel u Olvin Vella Campus FM l-Għarb, l-Imġarr, ir-Rabat, iż-Żurrieq, l-Imqabba, Birkirkara, il-Mosta, l-Isla
2006 Studju tal-Kuntest Lingwistiku Djalettali f’Għażla ta’ Klassijiet tal-Primarja f’Għawdex Casha, Tiziana Teżi tal-B.Ed. soċjolingwistika, edukazzjoni, tagħlim, primarja, Għawdex, kuntest lingwistiku
2006 Concise Maltese English, English Maltese Dictionary Aquilina, Joseph Malta: Midsea Books dizzjunarju, Malti-Ingliż, Ingliż-Malti
2007 Between Typology and Diachrony: Some Formal Parallels in Hebrew and Maltese Borg, Alexander Symposia Melitensia. 2007, Vol.4, p. 1-52 l-Ebrajk, lingwi Semitiċi, fonoloġija, morfoloġija, sintassi, lessiku, perspettiva komparattiva
2007 Ix-Xlukkajr: Is-Sistema Vokalika u Differenzi Lessikali Incorvaja, William Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, Marsaxlokk, fonetika, fonoloġija, sistema vokalika, lessiku
2007 In-Naduri: Is-Sistema Vokalika u Differenzi Lessikali Said, Mary Joyce Teżi tal-B.A. in-Nadur, fonetika, fonoloġija, lessiku
2007 Ix-Xogħol fil-Barrieri: Xogħol Etnografiku l-Imqabba u l-Qrendi Cagliari, Jean Pierre Teżi tal-B.Ed. etnografija, soċjolingwistika, barrieri, l-Imqabba, il-Qrendi
2008 Il-Kaċċa tal-Fniek u l-Insib f’Malta: Stħarriġ Etnografiku bi Glossarju Desira, Maria Teżi tal-B.A. lessiku, kaċċa, l-insib, etnografija, glossarju
2008 Diglossia. Variation on a Theme Camilleri Grima, Antoinette Introducing Maltese linguistics: Selected Papers from the 1st International Conference on Maltese Linguistics, Bremen, 18 - 20 October, 2007. Vol. 113, pp. 379-391. Benjamins. soċjolingwistika, status soċjali, diglossja, funzjoni, prestiġju, Għawdex, Malti Standard
2008 Il-Furnara u l-Fran ta’ Ħal Qormi: Studju Entnografiku b’Ġabra ta’ Termini Kuntestwali Schembri, Edward Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, furnara, fran, Ħal Qormi
2008 Il-Lessiku: Differenzi Djalettali fil-Qasam tal-Armar tal-Festi Zammit, Isabel Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, festi, armar
2010 Aspetti Soċjolingwistiċi tad-Djalett tas-Sannat u s-Sistema Vokalika Tiegħu Farrugia, Ruben Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, is-Sannat, fonetika, fonoloġija, sistema vokalika, Għawdex
2011 Lectal Variation in Maltese Borg, Albert Caruana et al. (ed.), Variation and Change: pp. 9-31. soċjolingwistika, aċċent, djalett, lessiku, fonetika, fonoloġija, morfoloġija, sintassi
2011 Studju Soċjolingwistiku f’Marsaxlokk Incorvaja, William Teżi tal-M.A. soċjolingwistika, Marsaxlokk, fonetika, fonoloġija
2011 Ir-Reġistru tal-Futbol fl-Ilsien Malti Attard, Keith Teżi tal-B.A. lessiku, reġistru, futbol, termini
2011 The Phonetic Implementation of Falling Pitch Accents in Dialectal Maltese: A Preliminary Study of the Intonation of Gozitan Żebbuġi Vella, Alexandra Modern Trends in Arabic Dialectology, edited by Mohamed Embarki and Moha Ennaji, 211–38. Trenton: The Red Sea Press fonetika, fonoloġija, aċċent djalettali, intonazzjoni, iż-Żebbuġ Għawdex
2011 The Vowel Systems of Xlukkajr and Naduri Azzopardi-Alexander, Marie Caruana et al. (ed.), Variation and Change: pp. 233-253. soċjolingwistika, fonetika, fonoloġija, Marsaxlokk, in-Nadur
2012 Languages and Language Varieties in Malta Vella, Alexandra International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI:10.1080/13670050.2012.716812 Malti, Ingliż, bilingwiżmu, djaletti Maltin, taħlit lingwistiku
2012 Is-Sengħa tal-Bini: Studju Lingwistiku Sammut, Maria Kristina Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, bini, iż-Żejtun, Ħal Għaxaq, l-Imsida, ix-Xewkija, ir-Rabat
2012 Sengħet il-Mastrudaxxa – Stħarriġ Lessikali fuq Sfond Etnografiku Debattista, Clifford Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, l-etnografija, lessiku, mastrudaxxa
2013 Is-Sengħa tal-Kurdar – Studju Lessikali dwar il-Ħdim tal-Ħabel De Gabriele, Reuben Teżi tal-B.A. lessiku, kurdar, ħabel, terminoloġija
2013 The Sfaxi (Tunisian) Element in Maltese Zammit, Martin R Perspectives on Maltese Linguistics, edited by Albert Borg, Sandro Caruana, and Alexandra Vella, 23–44. Studia Typologica 14. Berlin: Akademie Verlag. it-Tuneżin, elementi Sfaxi, influwenzi barranin, lingwa mħallta, taħlit lingwistiku
2013 Perspectives on Maltese Linguistics Borg, Albert, Sandro Caruana, u Alexandra Vella (ed.) Studia Typologica 14. Berlin: Akademie Verlag. perspettiva sinkronika, morfoloġija, sintassi, lessiku, soċjolingwistika
2013 Maltese Dialectology: The Dialect of Żejtun Kenner, Julia Isabell Unpublished master’s thesis, Wien: Universität Wien. djalettoloġija, iż-Żejtun, fonetika, fonoloġija, Malti Standard
2013 Il-Qasam Lessikali tax-Xagħar Busuttil, Lisa Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, xagħar, Birkirkara, Għawdex
2013 Local Dialects are still a Living Language Carabott, Sarah Times of Malta, 28 February 2013 soċjolingwistika, proġetti djalettali, mappa
2013 Varjazzjoni Djalettali fil-Qasam Lessikali tal-Ħelu Cassar, Franciana Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, ħelu, iż-Żejtun
1 2 3

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur.

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.