Riżorsi

Riżorsi

Din il-paġna fiha ġabra tax-xogħlijiet akkademiċi dwar id-djaletti ta’ Malta u Għawdex. Għal kull studju nagħtu d-dettalji biblijografiċi, il-kliem muftieħ u deskrizzjoni qasira tal-għan u s-sejbiet ewlenin tal-istudju.

Data  Titlu Awtur Tagħrif Kliem Muftieħ
2014 L-Użu tal-Lingwa f’Ħaż-Żebbuġ Bonanno, Maria Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, Ħaż-Żebbuġ, lessiku, morfoloġija, fonoloġija
2015 Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Piroteknika Maltija Grima, Carlston Teżi tal-M.A. soċjolingwistika, lessiku, piroteknika, Malta, Għawdex
2015 Ir-Reġistru tal-Ilbies Camilleri, Antoine Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, ilbies, Birkirkara, Għawdex
2015 Studju Lessikali tat-Taħditiet Djalettali li Ġabru Aquilina u Isserlin Grima, John Paul Teżi tal-B.A. dokumentazzjoni, Ġużè Aquilina, Benedikt Isserlin, fonoloġija, morfoloġija, lessiku, letteratura orali
2015 Termini Mediċi Popolari: Studju Lessikali Pace, Darrel Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, lingwaġġ mediku, il-Kottonera, il-Mellieħa, Għawdex
2015 Relativisation in Maltese Camilleri, Maris, and Louisa Sadler Transactions of the Philological Society 114 (1): 117–45. sintassi, deskrizzjoni sinkronika, djaletti Għarab, frażijiet relattivi restrittivi, frażijiet relattivi mhux restrittivi
2015 Ir-Reġistru tal-Kaċċa u l-Insib Cutajar, Maria Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, kaċċa, l-insib, Ħal Qormi, ix-Xewkija
2015 Il-Baned Maltin: Studju Lessikali Sciberras, Mark Anthony Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, baned, Malta, Għawdex
2016 Ngħidlek id-Dritt, Nitkellem bl-Imgħawweġ Spagnol, Michael Encore, 4: 22-23 djalett, aċċent, lessiku, fonoloġija, morfosintassi
2016 Il-Varjazzjoni Lingwistika fit-Taħdit tal-Beltin Grioli, Gabriel Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, il-Belt Valletta, varjazzjoni, fonetika, fonoloġija, morfoloġija, sintassi, lessiku
2016 L-ilbies: Studju Soċjolingwistiku f’Għawdex Spiteri, Mary Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, ilbies, Għawdex, in-Nadur, ir-Rabat Għawdex, San Lawrenz, ix-Xewkija
2016 Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Futbol Borg, Clayton Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, futbol, il-Belt Valletta, l-Imġarr Malta, Tas-Sliema, Għawdex
2016 Analiżi Akustika u Komparattiva ta’ Żewġ Djaletti Għawdxin Farrugia, Ruben Teżi tal-M.A. soċjolingwistika, is-Sannat, in-Nadur, fonetika, fonoloġija, sistema vokalika, Għawdex
2017 Advances in Maltese Linguistics Saade, Benjamin, u Mauro Tosco (ed.) Studia Typologica 21. Berlin-Boston: De Gruyter Mouton. fonetika, fonoloġija, lessiku, sintassi, semantika, morfoloġija
2017 L-Għaġin: Studju Lessikali Axiak, Gail Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, għaġin, il-Qrendi, ir-Rabat Malta, in-Nadur
2017 L-Ismijiet tal-Ħxejjex: Studju Soċjolingwistiku Schembri, Maria Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, ħxejjex, il-Qrendi, l-Imġarr Malta, in-Nadur, l-Għarb
2017 Pausalformen in den maltesischen Dialekten der Insel Gozo Lipnicka, Maria Unpublished master’s thesis, Heidelberg: Universität Heidelberg. soċjolingwistika, djalett, Għawdex, forom pawżali
2018 L-Omm u t-Tfal: Fir-Raħal ta’ Fuq u r-Raħal t’Isfel fiż-Żejtun Micallef, Madeline Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, iż-Żejtun, l-omm, it-tfal, varjazzjoni interna
2018 Il-Varjazzjoni Lessikali fil-Qasam tal-Ħobż Mifsud, Daniela Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, ħobż, il-Mellieħa, Ħal Qormi, iż-Żejtun, in-Nadur
2018 L-Għodda u l-Attività tal-Biedja: Il-Varjazzjoni Terminoloġika Bugeja, Shanalise Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, agrikoltura, biedja, il-Qrendi, il-Mellieħa, in-Nadur, l-Għarb
2018 Id-Djalett ta’ Ħal Safi: Id-Diskors tal-Omm mat-Tfal Zammit, Claire Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, Ħal Safi, id-diskors tal-omm mat-tfal
2019 Evalwazzjoni tar-Rabta tad-Djalettiżmi mal-Lokalitajiet kif murija fix-Xogħlijiet tal-Lingwa Debono, Nichole Teżi tal-B.A. djalettoloġija, ġeografija, dizzjunarju
2019 L-Imqabbi u l-Ġenerazzjonijiet Differenti: Studju Soċjolingwistiku Cassar, Yanica Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, fonetika, fonoloġija, festa, l-Imqabba
2019 Il-Varjazzjoni Lessikali – Stħarriġ f’Sitt Lokalitajiet f’Malta Ciantar, Elysia Teżi tal-B.A. soċjolingwisitka, lessiku, il-Mosta, ir-Rabat (Malta), is-Siġġiewi, iż-Żurrieq, Marsaxlokk, l-Isla
2019 Questionnaire for Gozo. A Linguistic Atlas Klimiuk, Maciej Unpublished linguistic questionnaire. Heidelberg: Department of Semitic Studies, Heidelberg University. soċjolingwistika, Għawdex, kwestjonarju
2019 Dialectology in Practice: Notes from Fieldwork in Gozo Klimiuk, Maciej, and Maria Lipnicka. Arabic Dialectology: Methodology and Field Research, edited by Werner Arnold and Maciej Klimiuk, 23–32. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. soċjolingwistika, djalettoloġija, Għawdex, kwestjonarju
2019 Aspetti Soċjolingwistiċi tad-Djalett t’Għajnsielem u s-Sistema Vokalika Tiegħu Grech, Daphne Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, Għajnsielem, fonetika, fonoloġija, sistema vokalika
2020 Ilħna mill-Imgħoddi Spagnol, Michael, Alexandra Vella, Ray Fabri Think Magazine Aquilina, Isserlin, recordings, mappa
2020 What did the Past Sound like? Spagnol, Michael, Alexandra Vella, Ray Fabri Think Magazine Aquilina, Isserlin, recordings, mappa
2020 The Vitality of Maltese Dialects in Gozo Camilleri Grima, Antoinette University of Malta. Gozo Campus soċjolingwistika, djaletti, Għawdex, il-produttività tad-djalett
2020 Il-Varjazzjoni Interna f’Erbat Ibliet Maltin Cutajar, Diane Teżi tal-B.A. soċjolingwistika, lessiku, morfoloġija, iż-Żejtun, ir-Rabat Għawdex, Ħal Qormi, Ħaż-Żebbuġ
1 2 3

Id-drittijiet ta’ dan ix-xogħol huma tal-awtur(i)/tal-pubblikatur kif definiti fil-Leġiżlazzjoni xierqa dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew kif emendati b’kull leġiżlazzjoni suċċessiva. L-utenti jistgħu jaċċessaw dan ix-xogħol u jistgħu jużaw l-informazzjoni li fih, skont il-Leġiżlazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur u dment li l-awtur jiġi rikonoxxut kif xieraq. Huma pprojbiti d-distribuzzjoni jew ir-riproduzzjoni ulterjuri fi kwalunkwe format mingħajr il-permess minn qabel tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur.

The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.