Lingwistiċi

Lingwistiċi

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-lingwa u l-lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2004 Dawl Ġdid fuq Vassalli Olvin Vella (editur) Malta. L-Istitut tal-Lingwistika u L-Għaqda tal-Malti (Università)
2004 Malta: a linguistic profile Manwel Mifsud Kontribut xjentifiku għall-proġett tal-EC Mosaic III, immexxi mir-Research Center on Multilingualism (RCM) in Brussels.
2003 Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ Ieħor ta’ Ġużè Cassar Pullicino Olvin Vella u Manwel Mifsud (edituri)
2003 Il-Ġens Grammatikali li Jieħdu fil-Malti n-Nomi ta’ Nisel Ingliż George Farrugia Mireva Publications
2003 Francesco Vella (1793 – 1868) – an Unsung Protagonist of Maltese Language Development Arnold Cassola Malta, Farsons Foundation and Minima Publishers, 198 pp.
2003 Appreciation of Dr Joseph Cremona Albert Borg u Manwel Mifsud The Sunday Times 30.03.2003.
2002 Maltese object marking in a Mediterranean context Manwel Mifsud Mediterranean Languages (Diversitas Linguarum 1), ed. P. Ramat & T. Stolz. Bochum: Brockmeyer, pp. 33-46.
2002 The Advanced Writing Workshop Anthology Albert Borg u Sandro Spiteri Malta: L-Istitut tal-Lingwistika, l-Università ta’ Malta
2002 The Third Writing Workshop Anthology Albert Borg u Sandro Spiteri Malta: L-Istitut tal-Lingwistika, l-Università ta’ Malta
2002 Maltese Object Marking in a Mediterranean Context A. Borg u M. Mifsud Ramat, P. u Stolz, T. (edituri), Mediterranean Languages. Bocham: Universitatsverlag Dr. N. Brockmeyer, pp.33-46.
2002 Topic, Focus and Word Order in Maltese Albert Borg u Ray Fabri Youssi, A. et al. (edituri), Aspects of the Dialects of Arabic Today. Rabat: Amapatril, pp. 354-363.
2002 Reċensjoni ta’ A Comparative Lexical Study of Qur’anic Arabic Albert Borg Minn M. R. Zammit, Leiden: Brill, f’ The Sunday Times 06.01.2002.
2002 Sehem l-Istitut tal-Lingwistika għat-Tiġdid fit-Tagħlim tal-Malti Albert Borg F’ Twelid Pedagoġiku Ġdid fil-Grammatika tal-Malti. Malta: L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti, pp. 34-37.
2002 Implications of official EU Language Status for Maltese Albert Borg Crossroads. Malta-EU Supplement, The Sunday Times 09.06.2002, riprodott f’ Iċ-Ċirkolari. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti. 17, pp. 4-6.
2002 A Critical Look at the Syllabus for Maltese Albert Borg The Times 14.11.2001, riprodott f’ Iċ-Ċirkolari. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti. 17, pp. 4-6.
2001 Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali. Rapport tal-Bord għall-ilsien Malti. Manwel Mifsud Malta: L-Istamperija tal-Gvern
2001 Il-Partijiet tad-Diskors fil-Malti Albert Borg Massa, D. (ed.), Malta: Esplorazzjoni Dgħajsa Karti. Malta: Il-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, pp. 134-142.
2001 Maltese: A short overview and evidence of language contact Albert Borg Orientalist 1, pp. 74-82.
2000 Prosit! Olvin Vella, D. Agius Muscat, C. Azzopardi, R. Gatt Malta: L-Istitut tal-Lingwistika u L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti
2000 Maltese Linguistics in International Fora Albert Borg The Sunday Times 25.06.2000.
2000 Direzzjonijiet Ġodda fl-Istudju tal-Malti Albert Borg Briffa, C. (ed.), Ilsien Qadim f’Millennju Ġdid. Malta: L-Akkademja tal-Malti, pp. 26-35.
1999 English-Maltese Dictionary [4 vol.] Joseph Aquilina Malta: Midsea
1998 The Loan Verb in Maltese: A Romance-Arabic Crossbreed Manwel Mifsud Romania Arabica: Festschrift für Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag, ed. J. Lüdtke, Tübingen: Gunter Narr Verlag, pp. 117-128.
1998 Il-Malti Lsien Imħallat George Farrugia Lingwa u Lingwistika. K. Borg (ed.), Klabb Kotba Maltin
1998 La “Lingua d’Italia”: usi pubblici ed istituzionali Arnold Cassola u Gabriella Alfieri (edituri) Roma, Bulzoni Editore, 504 pp.
1998 L’Italiano di Malta Arnold Cassola Malta, Malta University Press, 143pp.
1998 The importance of promoting genuine bilingualism in Malta Albert Borg The Times 10.06.1998.
1998 Light on some Maltese and Gozitan place-names Joseph Aquilina The Malta Year Book, pp. 490-493.
1997 Fuq l-Għatba tal-Malti — A Threshold Level Communicative Description of Maltese M. Mifsud u A. Borg Ikkummissjonata mill-Kunsill tal-Ewropa. Strasbourg: Council of Europe
1997 Fuq l-Għatba tal-Malti. A Threshold Level Description of Maltese. Albert Borg u Manwel Mifsud Strasbourg: Kunsill tal-Ewropa
1997 Maltese. Lingua descriptive grammars Albert Borg u Marie Azzopardi-Alexander Londra u New York: Routledge
1996 The Collective in Maltese Manwel Mifsud The Maltese Noun Phrase Meets Typology (ed. F. Plank u A. Borg), Proceedings of the International Meeting of EUROTYP Group 7, Malta April 1992, published as a special number of Rivista di Linguistica (vol. 8, no. 1), Torino: Pacini Editore (1996) 29-51.
1996 Il-“Mezzo Vocabolario” Maltese-Italiano del ‘700 Arnold Cassola Malta, Said International, XIV-177pp.
1996 The Maltese Noun Phrase Meets Typology Albert Borg u Frans Plank (edituri) Rivista di Linguistica 8(1)
1996 Distributive and Universal Quantification in Maltese Albert Borg Rivista di Linguistica 8, pp. 141-151.
1996 The Structure of the Noun Phrase in Maltese Albert Borg Rivista di Linguistica 8, pp. 5-28.
1995 The Productivity of Arabic in Maltese: An Assessment through Select Features Manwel Mifsud Proceedings of the 2nd International Conference of L’ Association pour la Dialectologie Arabe, ed. C. Holes. Cambridge, pp. 151-160.
1995 Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study Manwel Mifsud Leiden: E.J. Brill. Nru XXI fis-sensiela Studies in Semitic Languages and Linguistics (ed. J.H. Hospers u C.H.M. Versteegh).
1994 Arabic in Malta M. Mifsud u A. Borg Indian Journal of Applied Linguistics: Arabic outside the Arab World, ed. C.H.M. Versteegh. New Delhi: Bahri Publications, pp. 89-102.
1994 Internal Pluralization in Maltese Manwel Mifsud Actes des Premières Journées Internationales de Dialectologie Arabe (Paris, January 1993), ed. D. Caubet u M. Vanhove. Paris: Institut National des Langues et Civilisations Orientales - INALCO (1994) 91-105.
1994 L-Ilsien Malti Llum u Għada Manwel Mifsud L-Identità Nazzjonali ta’ Malta (Proceedings of the Congress L-Identità Maltija lejlet seklu Ġdid, organized by AŻAD, April 1994). Malta: AŻAD
1994 The Weak-final Conjugation in the Semitic Component of Maltese Manwel Mifsud Languages of the Mediterranean (Proceedings of the Conference on Languages of the Mediterranean, Malta September 1991), ed. J.M. Brincat. Malta: Institute of Linguistics (1994) 244-265.
1994 Arabic in Malta Albert Borg u Manwel Mifsud Indian Journal of Applied Linguistics 20 (1994), pp. 89-102. Tradott għall-Għarbi minn A.F. Abd El-Shafi u M.S. El-Sqayli, editur ġenerali A.M. Abu El-Elkhayr, Al-Mansoura University, Demiat, l-Eġittu, 2004.
1994 Malta. Language Situation. Albert Borg u Antoinette Camilleri The Encyclopedia of Language and Linguistics, Oxford: Pergamon Press Ltd.
1994 The Maltese Language: Where does it come from? Albert Borg Incontri 2, pp. 3-5.
1994 L-Esperanto bħala lingwa għall-kommunikazzjoni internazzjonali Albert Borg Mezmara Stelo (Malta Esperanto-Societo), pp. 4-7.
1994 Maltese Complement Sentences to Non-Verbs Albert Borg Caubet, D. and Vanhove, M. (edituri), Actes de premières journees internationales de dialectologie arabe de Paris. Paris: INALCO, pp. 109-120.
1993 Aġġornament tat-Tagħrif Albert Borg u Manwel Mifsud Versi 8, pp. 6-7.
1993 Is Maltese an Endangered Language? Albert Borg u Antoinette Camilleri Proceedings of the XVth International Congress of Linguists
1993 Complementation in Maltese Albert Borg J. Brincat (ed.), Languages of the Mediterranean. Malta: Institute of linguistics, L-Università ta’ Malta, pp. 218-227.
1 2 3 4 5 6