Lingwistiċi

Lingwistiċi

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-lingwa u l-lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2011 A preliminary investigation of filled pauses in Maltese Alexandra Vella, Michael Spagnol, Sarah Grech u Flavia Chetcuti Sandro Caruana, Ray Fabri & Thomas Stolz (eds.), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in space, time and society, 255-275. Berlin: Akademie Verlag
2011 The Causative-Inchoative Alternation in Maltese Michael Spagnol Sandro Caruana, Ray Fabri & Thomas Stolz (eds.), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in space, time and society, 157-181. Berlin: Akademie Verlag
2011 Id-Don tal-Ilsna: lejn Politika Lingwistika Multilingwi Manwel Mifsud Orazzjoni akkademika moqrija fil-Gradwazzjoni 2011 u ppubblikata mill-Università ta’ Malta.
2011 Lectal Variation in Maltese Albert Borg Sandro Caruana, Ray Fabri and Thomas Stolz (edituri), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in Space, Time and Society. Berlin: Akademie Verlag pp. 11-31.
2011 Maltese as a National Language Albert Borg Stefan Weninger (ed.). The Semitic Languages. An International handbook. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 1033-1041.
2010 Xogħlijiet magħżula ta’ Ġużè Gatt Olvin Vella, T. Cortis, R. Fenech u W. Zammit (edituri) Il-Malti, lxxxi
2010 Essays on de Soldanis Olvin Vella (editur) Journal of Maltese Studies 27
2010 Integrating annotated spoken Maltese data into corpora of written Maltese Alexandra Vella, Flavia Chetcuti, Sarah Grech & Michael Spagnol Proceedings of the seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Workshop on Language Resources & Human Language Technologies for Semitic Languages, Valletta, Malta, 83-90.
2010 Il-ġens grammatikali tan-nomi missellfa mill-Ingliż George Farrugia L-Aċċent, 1-5
2009 Lexical and Grammatical Aspect in Maltese Michael Spagnol Thomas Stolz (ed.), Ilsienna, 51-86. Bochum, Germany: Universitätsverlag Brockmeyer
2009 ““Imma l-oriġinal oriġinali?”” a noun-adjective opposition in some Maltese word-classes of Romance origin.” Manwel Mifsud Introducing Maltese Linguistics, ed. B. Comrie et alii, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 309-320.
2009 Il-Kitba tal-Kliem missellef mill-Ingliż fil-Malti George Farrugia Innaqqsu l-Inċertezzi (dokument għad-diskussjoni) 127-140, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 L-Angliċiżmi fil-Malti Michael Spagnol Innaqqsu l-Inċertezzi, dokument għad-diskussjoni, 327-350. Malta: Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 “Maltese”, il-lemma Manwel Mifsud Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, ed. ġenerali K. Versteegh, Leiden-Boston: Brill, Vol. III, pp. 146-159.
2008 Deċiżjonijiet 1 George Farrugia (koawtur) Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 Il-Kitba tal-Kliem Missellef mill-Ingliż fil-Malti Albert Borg Innaqqsu l-Inċertezzi-Dokument għad-Diskussjoni 2. Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, pp. 57-60.
2007 Ktejjeb Rari ta’ Cannolo Olvin Vella Il-Malti, lxxix: 159-76.
2007 L-Ilbies Jagħmlek Nies? Michael Spagnol Innaqqsu l-Inċertezzi, Seminar fuq il-Varjanti Ortografiċi, 166-169.
2007 Tieqa mbexxqa fuq is-Semantika Lessikali Michael Spagnol Il-Malti 29, 137-158.
2007 Il-Varjanti Ortografiċi fil-Malti George Farrugia Innaqqsu l-Inċertezzi, dokument għad-diskussjoni dwar il-varjanti ortografiċi. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2007 Il-Varjanti: Proposta għal Soluzzjoni Albert Borg Innaqqsu l-Inċertezzi-Dokument għad-Diskussjoni 1. Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, pp.38-40.
2007 Topicalisation in Maltese A. Borg u M. Azzopardi Alexander Comrie, B. et al. (edituri), Introducing Maltese Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, pp. 71-81.
2007 Who speaks what language, to whom and when in Maltese Society Albert Borg Pubblikat bis-Slovakk, Odalos, P. (ed.), Proceedings of the Conference on Sociolinguistic Continuity and Discontinuity, Banska Bystrica, Slovakia: l-Università ta’ Matej Bel, pp.13-17.
2006 The Church Missionary Society Printing Press (1822-1844) and the Cultivation of the Maltese Language Olvin Vella Treasures of Malta 36: 36-42.
2006 Concise Maltese-English, English-Maltese Dictionary Joseph Aquilina Sta Venera: Midsea Books
2005 Stedina ta’ Vassalli: Studju kritiku u komparattiv Olvin Vella Il-Malti, lxxv: 36-50.
2005 Il-Pożizzjoni tal-Malti f’Malta M. Mifsud u A. Borg Il-Malti LXXVII, pp. 6-16.
2005 Il-Pożizzjoni tal-Malti f’Malta A. Borg u M. Mifsud Il-Malti 77, pp. 8-16.
2005 L-introduzzjoni għal Dizzjunarju Serb-Malti, Malti-Serb Albert Borg Minn S. Stojanovic, Malta: L-Awtur u Bitmac Ltd.
2004 Il-versi minquxin fl-ark tas-Santwarju tal-Mellieħa Olvin Vella Dawl ġdid fuq Vassalli: 61-76.
2004 liradi ’al col xebir sura: qawl ieħor fil-Kantilena Olvin Vella Melita Historica, xiii, 4: 405-07.
2004 Dawl Ġdid fuq Vassalli Olvin Vella (editur) Malta. L-Istitut tal-Lingwistika u L-Għaqda tal-Malti (Università)
2004 Malta: a linguistic profile Manwel Mifsud Kontribut xjentifiku għall-proġett tal-EC Mosaic III, immexxi mir-Research Center on Multilingualism (RCM) in Brussels.
2003 Ħaġa Moħġaġa u Taħbil il-Moħħ Ieħor ta’ Ġużè Cassar Pullicino Olvin Vella u Manwel Mifsud (edituri)
2003 Il-Ġens Grammatikali li Jieħdu fil-Malti n-Nomi ta’ Nisel Ingliż George Farrugia Mireva Publications
2003 Francesco Vella (1793 – 1868) – an Unsung Protagonist of Maltese Language Development Arnold Cassola Malta, Farsons Foundation and Minima Publishers, 198 pp.
2003 Appreciation of Dr Joseph Cremona A. Borg u M. Mifsud The Sunday Times 30.03.2003.
2002 Maltese object marking in a Mediterranean context Manwel Mifsud Mediterranean Languages (Diversitas Linguarum 1), ed. P. Ramat & T. Stolz. Bochum: Brockmeyer, pp. 33-46.
2002 The Advanced Writing Workshop Anthology A. Borg u S. Spiteri Malta: L-Istitut tal-Lingwistika, l-Università ta’ Malta
2002 The Third Writing Workshop Anthology A. Borg u S. Spiteri Malta: L-Istitut tal-Lingwistika, l-Università ta’ Malta
2002 Maltese Object Marking in a Mediterranean Context A. Borg u M. Mifsud Ramat, P. u Stolz, T. (edituri), Mediterranean Languages. Bocham: Universitatsverlag Dr. N. Brockmeyer, pp.33-46.
2002 Topic, Focus and Word Order in Maltese Albert Borg u Ray Fabri Youssi, A. et al. (edituri), Aspects of the Dialects of Arabic Today. Rabat: Amapatril, pp. 354-363.
2002 Reċensjoni ta’ A Comparative Lexical Study of Qur’anic Arabic Albert Borg Minn M. R. Zammit, Leiden: Brill, f’ The Sunday Times 06.01.2002.
2002 Sehem l-Istitut tal-Lingwistika għat-Tiġdid fit-Tagħlim tal-Malti Albert Borg F’ Twelid Pedagoġiku Ġdid fil-Grammatika tal-Malti. Malta: L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti, pp. 34-37.
2002 Implications of official EU Language Status for Maltese Albert Borg Crossroads. Malta-EU Supplement, The Sunday Times 09.06.2002, riprodott f’ Iċ-Ċirkolari. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti. 17, pp. 4-6.
2002 A Critical Look at the Syllabus for Maltese Albert Borg The Times 14.11.2001, riprodott f’ Iċ-Ċirkolari. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti. 17, pp. 4-6.
2001 Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali. Rapport tal-Bord għall-ilsien Malti. Borg, A., M. Mifsud et al. Malta: L-Istamperija tal-Gvern
2001 Il-Partijiet tad-Diskors fil-Malti Albert Borg Massa, D. (ed.), Malta: Esplorazzjoni Dgħajsa Karti. Malta: Il-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, pp. 134-142.
2001 Maltese: A short overview and evidence of language contact Albert Borg Orientalist 1, pp. 74-82.
2000 Prosit! Olvin Vella, D. Agius Muscat, C. Azzopardi, R. Gatt Malta: L-Istitut tal-Lingwistika u L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti
1 2 3 4 6