Lingwistiċi

Lingwistiċi

Din hi ġabra tal-pubblikazzjonijiet akkademiċi dwar il-lingwa u l-lingwistika Maltija.

Sena Titlu Awtur Tagħrif
2016 Languages in Contact: Is the Gender Assignment System in Maltese Undergoing Change? George Farrugia pp 293-314, in Puech Gilbert & Saade Benjamin (Eds.) Series: Shifts and Patterns in Maltese, Studia Typologica 19, De Gruyter Mouton
2016 L-interess tal-istudjużi barranin fl-ilsien Malti Albert Borg u Manwel Mifsud F’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Encore 6, pp. 20-21.
2016 Semantic functions of complementizers in Maltese Albert Borg u Ray Fabri Kasper Boye u Petar Kehayov (edituri), Complementizer Semantics in European languages. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, pp. 413-447.
2015 Saħħa! A conversational course in Medical Maltese Olivianne Farrugia, Sharon Micallef Cann, Michael Spagnol u Josef Trapani Department of Maltese, University of Malta
2015 Il-Ġens Grammatikali fil-Malti f’Kuntest Tipoloġiku u Psikolingwistiku George Farrugia Il-Malti LXXXVIII
2015 Il-Bilingwiżmu Albert Borg u Manwel Mifsud F’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Encore 2, pp. 14-15.
2014 Minn fomm Vassalli: tagħrif ġdid fil-manuskritti tal-Kanonku Fortunato Panzavecchia Olvin Vella u David Agius Muscat Malta: Klabb Kotba Maltin
2014 Maltese Word-final Singleton-Geminate Contrasts: An Information-theoretic Approach Elisabeth Hume, Darcy Rose u Michael Spagnol René Kager, Janet Grijzenhout & Koen Sebregts (eds.), Where the Principles Fail. A Festschrift for Wim Zonnefeld. Utrecht, NL: UiL OTS, 89-99
2014 Differenzi Lessikali bejn il-Malti u l-Għawdxi Keith Attard u Michael Spagnol Leħen il-Malti. L-Għaqda tal-Malti – Università
2014 Coding causal-noncausal verb alternations: a form-frequency correspondence explanation Martin Haspelmath, Andreea Calude, Michael Spagnol, Heiko Narrog u Elif Bamyaci Journal of Linguistics, August, 1-39
2014 Lejn Deċiżjonijiet 2 George Farrugia L-Aċċent, 5-13
2014 Perspectives on Maltese Linguistics Albert Borg, Sandro Caruana u Marie Alexandra-Vella Berlin: Akademie Verlag
2013 Termini Mediċi Popolari Michael Spagnol u Alexander Spiteri L-Aċċent Ħarġa Nru 9, April, 19-24
2013 Għaliex niktbu titfaċċa u titranġa? Michael Spagnol L-Aċċent Ħarġa Nru 9, April, 8-9
2013 The role of silence in spoken Maltese: durational and distributional characteristics of breaks and pauses Alexandra Vella, Michael Spagnol, Sarah Grech u Flavia Chetcuti Albert Borg, Sandro Caruana & Alexandra Vella (eds.), Perspectives on Maltese Linguistics, 89-113. Berlin: Akademie Verlag
2013 Fixing the Broken Plural in Maltese Thomas Mayer, Michael Spagnol u Florian Schönhuber Albert Borg, Sandro Caruana & Alexandra Vella (eds.), Perspectives on Maltese Linguistics, 129-158. Berlin: Akademie Verlag
2012 De Soldanis – an eighteenth century intellectual Olvin Vella u G. Vella
2011 Vassalli u l-ambjent Borgian Olvin Vella Il-Malti, lxxxii: 75-81.
2011 L’integrazione delle costruzioni italiane con il si in maltese Michael Spagnol Walter Breu (ed.), L’influsso dell’italiano sul sistema del verbo delle lingue minoritarie. Resistenza e mutamento nella morfologia e nella sintassi, Atti del 2° Convegno Internazionale Costanza, 10 - 13 dicembre 2008, 211-226. Bochum: Brockmeyer
2011 A preliminary investigation of filled pauses in Maltese Alexandra Vella, Michael Spagnol, Sarah Grech u Flavia Chetcuti Sandro Caruana, Ray Fabri & Thomas Stolz (eds.), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in space, time and society, 255-275. Berlin: Akademie Verlag
2011 The Causative-Inchoative Alternation in Maltese Michael Spagnol Sandro Caruana, Ray Fabri & Thomas Stolz (eds.), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in space, time and society, 157-181. Berlin: Akademie Verlag
2011 Id-Don tal-Ilsna: lejn Politika Lingwistika Multilingwi Manwel Mifsud Orazzjoni akkademika moqrija fil-Gradwazzjoni 2011 u ppubblikata mill-Università ta’ Malta.
2011 Lectal Variation in Maltese Albert Borg Sandro Caruana, Ray Fabri and Thomas Stolz (edituri), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in Space, Time and Society. Berlin: Akademie Verlag pp. 11-31.
2011 Maltese as a National Language Albert Borg Stefan Weninger (ed.). The Semitic Languages. An International handbook. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 1033-1041.
2010 Xogħlijiet magħżula ta’ Ġużè Gatt Olvin Vella, T. Cortis, R. Fenech u W. Zammit (edituri) Il-Malti, lxxxi
2010 Essays on de Soldanis Olvin Vella (editur) Journal of Maltese Studies 27
2010 Integrating annotated spoken Maltese data into corpora of written Maltese Alexandra Vella, Flavia Chetcuti, Sarah Grech & Michael Spagnol Proceedings of the seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Workshop on Language Resources & Human Language Technologies for Semitic Languages, Valletta, Malta, 83-90.
2010 Il-ġens grammatikali tan-nomi missellfa mill-Ingliż George Farrugia L-Aċċent, 1-5
2009 Lexical and Grammatical Aspect in Maltese Michael Spagnol Thomas Stolz (ed.), Ilsienna, 51-86. Bochum, Germany: Universitätsverlag Brockmeyer
2009 ““Imma l-oriġinal oriġinali?”” a noun-adjective opposition in some Maltese word-classes of Romance origin.” Manwel Mifsud Introducing Maltese Linguistics, ed. B. Comrie et alii, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 309-320.
2009 Il-Kitba tal-Kliem missellef mill-Ingliż fil-Malti George Farrugia Innaqqsu l-Inċertezzi (dokument għad-diskussjoni) 127-140, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 L-Angliċiżmi fil-Malti Michael Spagnol Innaqqsu l-Inċertezzi, dokument għad-diskussjoni, 327-350. Malta: Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 “Maltese”, il-lemma Manwel Mifsud Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, ed. ġenerali K. Versteegh, Leiden-Boston: Brill, Vol. III, pp. 146-159.
2008 Deċiżjonijiet 1 George Farrugia (koawtur) Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2008 Il-Kitba tal-Kliem Missellef mill-Ingliż fil-Malti Albert Borg Innaqqsu l-Inċertezzi-Dokument għad-Diskussjoni 2. Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, pp. 57-60.
2007 Ktejjeb Rari ta’ Cannolo Olvin Vella Il-Malti, lxxix: 159-76.
2007 L-Ilbies Jagħmlek Nies? Michael Spagnol Innaqqsu l-Inċertezzi, Seminar fuq il-Varjanti Ortografiċi, 166-169.
2007 Tieqa mbexxqa fuq is-Semantika Lessikali Michael Spagnol Il-Malti 29, 137-158.
2007 Il-Varjanti Ortografiċi fil-Malti George Farrugia Innaqqsu l-Inċertezzi, dokument għad-diskussjoni dwar il-varjanti ortografiċi. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
2007 Il-Varjanti: Proposta għal Soluzzjoni Albert Borg Innaqqsu l-Inċertezzi-Dokument għad-Diskussjoni 1. Malta: Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, pp.38-40.
2007 Topicalisation in Maltese Albert Borg u Marie Azzopardi-Alexander Comrie, B. et al. (edituri), Introducing Maltese Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, pp. 71-81.
2007 Who speaks what language, to whom and when in Maltese Society Albert Borg Pubblikat bis-Slovakk, Odalos, P. (ed.), Proceedings of the Conference on Sociolinguistic Continuity and Discontinuity, Banska Bystrica, Slovakia: l-Università ta’ Matej Bel, pp.13-17.
2006 The Church Missionary Society Printing Press (1822-1844) and the Cultivation of the Maltese Language Olvin Vella Treasures of Malta 36: 36-42.
2006 Concise Maltese-English, English-Maltese Dictionary Joseph Aquilina Sta Venera: Midsea Books
2005 Stedina ta’ Vassalli: Studju kritiku u komparattiv Olvin Vella Il-Malti, lxxv: 36-50.
2005 Il-Pożizzjoni tal-Malti f’Malta M. Mifsud u A. Borg Il-Malti LXXVII, pp. 6-16.
2005 Il-Pożizzjoni tal-Malti f’Malta Albert Borg u Manwel Mifsud Il-Malti 77, pp. 8-16.
2005 L-introduzzjoni għal Dizzjunarju Serb-Malti, Malti-Serb Albert Borg Minn S. Stojanovic, Malta: L-Awtur u Bitmac Ltd.
2004 Il-versi minquxin fl-ark tas-Santwarju tal-Mellieħa Olvin Vella Dawl ġdid fuq Vassalli: 61-76.
2004 liradi ’al col xebir sura: qawl ieħor fil-Kantilena Olvin Vella Melita Historica, xiii, 4: 405-07.
1 2 3 4 6